Tagarchief: Colt International BV

Het belang van tijdig en goed onderhoud

Foto-1—Colt-juni-2021
Lees het gehele artikel

Het vakkundig uitvoeren van preventief onderhoud en de beheertaken zijn daar onderdeel van. Maar onderhoud is niet alleen van belang om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de wet- en regelgeving. Het gaat namelijk ook over de veiligheid van mensen, dieren, hulpdiensten, de omgeving, het beschermen van de eigen organisatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Manshoge ventilator, geplaatst in een ventilatorruimte met dakluik.

Zoals Colt in dit magazine al eerder aangaf, is het zinvol al in de ontwerpfase na te denken over hoe een installatie zo lang mogelijk en liefst tegen een zo klein mogelijke inspanning in nominale staat kan worden gehouden. Hierbij werd het RAMSHEC-principe omschreven, hetgeen staat voor Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Health, Environment en Cost. De essentie van dit principe is het expliciet maken van het prestatieniveau van deze parameters, namelijk betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, gezondheid, omgeving en kosten. Met het werken volgens het RAMS(HEC)-principe wordt de kwaliteit van dienst én product verhoogd, wordt de performance geoptimaliseerd en wordt er veiliger gewerkt. Dat alles tegen minder kans op falen en een gecontroleerd budget.

Tijdig en goed onderhoud is essentieel

Colt is met het ontwerpen van systemen geneigd uitsluitend te kijken naar de initiële kosten en initiële realisatie en minder naar de kosten voor het in bedrijf houden van het geheel. In de optiek van Colt is tijdig en goed onderhoud essentieel. Door dit op de juiste wijze uit te voeren, blijft de installatie in nominale staat verkeren en wordt de kans op defecten en dus onvoorziene kosten geminimaliseerd. Goed onderhoud leidt dus niet alleen tot een, gedurende de levensduur, betrouwbare installatie, maar ook tot kostenreductie. Echter, het onderhoud is veelal nog steeds onderbelicht in de ontwerpfase. Colt kan op basis van fantastische TCO-berekeningen (Total Cost of Ownership) weliswaar berekenen wat het onderhoud kost. Maar wat als de te onderhouden systemen niet bereikbaar zijn, de uit te wisselen onderdelen niet uitwisselbaar zijn, onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn of niet niet direct beschikbaar zijn? In het kader van voornoemde punten biedt RAMSHEC ook dán een grote toegevoegde waarde. Dat blijkt uit de twee volgende voorbeelden: 

Voor een parkeergarage zijn met behulp van een kraan twee ventilatoren in een schacht gehesen en op de vloer vastgezet en aangesloten alvorens de schacht werd gesloten en voorzien van aanzuigroosters. De schacht is echter niet uitgerust met een deur. De onderhoudsmonteur moet derhalve tijdens elke onderhoudsbeurt het aanzuigrooster van 2×2 meter en een gewicht van 80 kg demonteren om de schacht te kunnen bereiken. Hoe simpel was het geweest een deur te voorzien of het aanzuigrooster scharnierbaar uit te voeren.

Een 80 kilogram zwaar rooster dient verwijderd te worden voor bereikbaarheid.

Voor een project is een groot dieselaggregaat benodigd dat geplaatst gaat worden in een speciaal hiervoor te bouwen ondergrondse ruimte. In de bouwfase is daarom besloten het aggregaat te plaatsen voordat het betonnen dak van de ruimte wordt gestort. De planning verliep prima en het aggregaat is door een kraan in de ruimte gehesen, waarna het dak is voorzien. Zo’n 3 jaar later gaat het aggregaat stuk en moet het volledig worden vervangen. De aannemer heeft het dak gedeeltelijk moeten openen (slopen) om het aggregaat uit te wisselen. Na de uitwisseling is het dak weer gesloten. Hoe simpel was het geweest te voorzien in een dakluik, groot genoeg voor de uitwisseling.

U zult wellicht zeggen: wat een simpele voorbeelden. Logisch toch? Schijnbaar niet! Veel van bovengenoemde gevallen komen dagelijks voor. En inderdaad, vele problemen hadden met gezond boerenverstand voorkomen kunnen worden. In basis begint RAMSHEC door je gezonde verstand te gebruiken en logisch te redeneren, maar dan wel vanuit het oogpunt van ontwerp – realisatie – tot het in nominale staat houden van de installatie gedurende de levensduur tot aan het uit bedrijf nemen van de installatie.

Zoals eerder vermeld: goed onderhoud, met in de ontwerpfase al aandacht voor dit onderhoud, voorkomt onnodige kosten en bespaart tijd.     

Het belang van tijdig
en goed onderhoud

Foto-1-Colt-juni-2021
Lees het gehele artikel

Je moet als eigenaar/beheerder kunnen aantonen dat je beschikt over een inspectiecertificaat en dat de installatie in goede technische staat verkeert. Het vakkundig uitvoeren van preventief onderhoud en de beheertaken zijn daar onderdeel van. Maar onderhoud is niet alleen van belang om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de wet- en regelgeving. Het gaat namelijk ook over de veiligheid van mensen, dieren, hulpdiensten, de omgeving, het beschermen van de eigen organisatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Zoals Colt in dit magazine al eerder aangaf, is het zinvol al in de ontwerpfase na te denken over hoe een installatie zo lang mogelijk en liefst tegen een zo klein mogelijke inspanning in nominale staat kan worden gehouden. Hierbij werd het RAMSHEC-principe omschreven, hetgeen staat voor Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Health, Environment en Cost. De essentie van dit principe is het expliciet maken van het prestatieniveau van deze parameters, namelijk betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, gezondheid, omgeving en kosten. Met het werken volgens het RAMS(HEC)-principe wordt de kwaliteit van dienst én product verhoogd, wordt de performance geoptimaliseerd en wordt er veiliger gewerkt. Dat alles tegen minder kans op falen en een gecontroleerd budget.

Manshoge ventilator, geplaatst in een ventilatorruimte met dakluik.

Tijdig en goed onderhoud
is essentieel

Colt is met het ontwerpen van systemen geneigd uitsluitend te kijken naar de initiële kosten en initiële realisatie en minder naar de kosten voor het in bedrijf houden van het geheel. In de optiek van Colt is tijdig en goed onderhoud essentieel. Door dit op de juiste wijze uit te voeren, blijft de installatie in nominale staat verkeren en wordt de kans op defecten en dus onvoorziene kosten geminimaliseerd. Goed onderhoud leidt dus niet alleen tot een, gedurende de levensduur, betrouwbare installatie, maar ook tot kostenreductie. Echter, het onderhoud is veelal nog steeds onderbelicht in de ontwerpfase. Colt kan op basis van fantastische TCO-berekeningen (Total Cost of Ownership) weliswaar berekenen wat het onderhoud kost. Maar wat als de te onderhouden systemen niet bereikbaar zijn, de uit te wisselen onderdelen niet uitwisselbaar zijn, onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn of niet niet direct beschikbaar zijn? In het kader van voornoemde punten biedt RAMSHEC ook dán een grote toegevoegde waarde. Dat blijkt uit de twee volgende voorbeelden:

Een 80 kilogram zwaar rooster dient verwijderd te worden voor bereikbaarheid.

Voor een parkeergarage zijn met behulp van een kraan twee ventilatoren in een schacht gehesen en op de vloer vastgezet en aangesloten alvorens de schacht werd gesloten en voorzien van aanzuigroosters. De schacht is echter niet uitgerust met een deur. De onderhoudsmonteur moet derhalve tijdens elke onderhoudsbeurt het aanzuigrooster van 2×2 meter en een gewicht van 80 kg demonteren om de schacht te kunnen bereiken. Hoe simpel was het geweest een deur te voorzien of het aanzuigrooster scharnierbaar uit te voeren. Voor een project is een groot dieselaggregaat benodigd dat geplaatst gaat worden in een speciaal hiervoor te bouwen ondergrondse ruimte. In de bouwfase is daarom besloten het aggregaat te plaatsen voordat het betonnen dak van de ruimte wordt gestort. De planning verliep prima en het aggregaat is door een kraan in de ruimte gehesen, waarna het dak is voorzien. Zo’n 3 jaar later gaat het aggregaat stuk en moet het volledig worden vervangen. De aannemer heeft het dak gedeeltelijk moeten openen (slopen) om het aggregaat uit te wisselen. Na de uitwisseling is het dak weer gesloten. Hoe simpel was het geweest te voorzien in een dakluik, groot genoeg voor de uitwisseling. U zult wellicht zeggen: wat een simpele voorbeelden. Logisch toch? Schijnbaar niet! Veel van bovengenoemde gevallen komen dagelijks voor. En inderdaad, vele problemen hadden met gezond boerenverstand voorkomen kunnen worden. In basis begint RAMSHEC door je gezonde verstand te gebruiken en logisch te redeneren, maar dan wel vanuit het oogpunt van ontwerp – realisatie – tot het in nominale staat houden van de installatie gedurende de levensduur tot aan het uit bedrijf nemen van de installatie. Zoals eerder vermeld: goed onderhoud, met in de ontwerpfase al aandacht voor ditonderhoud, voorkomt onnodige kosten en bespaart tijd.

Werken volgens het RAMS(HEC)-principe verdient absoluut aanbeveling

tunnel
Lees het gehele artikel

De essentie van dit principe is het expliciet maken van het prestatieniveau van deze parameters, die staan voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, gezondheid, omgeving en kosten. Met het werken volgens het RAMS(HEC)-principe wordt de kwaliteit van zowel dienst als product verhoogd, wordt de performance geoptimaliseerd en wordt er veiliger gewerkt, dat alles tegen minder kosten en minder kans op falen.

Colt International BV werkt volgens de RAMS(HEC) methode. We praten met Erik Peeters, commercieel manager brandveiligheid en met Stan Veldpaus, projectadviseur rookbeheersingssystemen. Zij vertellen wat RAMS(HEC) betekent voor Colt en haar klanten en illustreren dit aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Vooraf investeren betekent later de vruchten ervan plukken

Stan opent het gesprek: “Colt wijst haar klanten in een vroegtijdig stadium op RAMS(HEC). 

RAMS(HEC) kan wetenschappelijk worden benaderd maar door met gezond verstand de pijlers van RAMS(HEC) te volgen kunnen, zonder al te veel diepgang en dus tijdverlies, grote stappen worden gemaakt. Door hier vooraf in te investeren, kan men daar in een later stadium de vruchten van plukken. Een voorbeeld: Stel dat een ventilator ergens met een kraan geplaatst wordt en de aannemer bouwt nadien alles dicht. Hoe moet je dan die ventilator in de toekomst vervangen wanneer dat nodig is? Dan moet er bouwkundig gebroken en weer opgebouwd worden. Dat kost veel tijd en veel geld. Ook kan het gebeuren dat er een rooster geplaatst wordt bij een ventilatorruimte, maar zonder rooster dat open kan klappen. Dan heb je qua bereikbaarheid niets gewonnen en zal je drastische stappen moeten zetten in geval van onderhoud of uitval. Door vooraf risicoanalyses te doen kom je tot de kwantificering van de RAMS(HEC)-parameters, op product- en procesniveau. Simpelweg betekent dat in het geval van vernoemde ventilator dat er vooraf rekening wordt gehouden met onderhoud, reparatie of vervanging, op de snelste en minst kostbare manier. Ook de keuze voor een bepaald product wordt bij Colt volgens RAMS(HEC) gedaan. In Rotterdam bijvoorbeeld, bij het RET. Daar is gebruik gemaakt van één type ventilator op alle locaties. Voor sommige locaties is deze overpowered, maar het is wel meteen duidelijk welk merk en model men overal tegenkomt, het is makkelijk te onderhouden en de onderdelen zijn goed verkrijgbaar en onderling uitwisselbaar waardoor er slechts een beperkt aantal reserve-onderdelen benodigd zijn.” 

Impressie RWA-ventilatoren opgenomen in bestaande bouwkundige omgeving in de Velser spoortunnel.

Nadenken over onderhoudbaarheid en economische haalbaarheid

“Colt werkt al heel lang met RAMS(HEC) inzake de eigen producten en werkwijze”, licht Erik toe. “We denken na of wat we bouwen onderhoudbaar en economisch haalbaar is. Een goed voorbeeld is ons werk bij de Velserspoortunnel, die in 2008 is gerenoveerd. Dat is het eerste project dat gebouwd is onder system engineering. In de uitvraag kwamen twee zeer grote ventilatoren voor met dito vermogens. Ons advies volgens RAMS(HEC) luidde: plaats 8 ventilatoren per schacht met een bouwgrootte en vermogen conform eenvoudig te verkrijgen handelsmaten. Dan spreek je over een goede mate van ‘Redundancy’, de projecteis schreef immers voor dat bij 25% uitval de tunnel dicht moest. Had je de oorspronkelijke optie toegepast, dan zou de tunnel gesloten moeten worden bij uitval van één van de twee ventilatoren.” Stan vult aan: “Met onze oplossing wordt er minder energie gebruikt en bij uitval blijft de tunnel beschikbaar. Die 8 ventilatoren zijn er uiteindelijk gekomen via een VTW (verzoek tot wijziging).”

RAMS(HEC) helpt om de gevolgen te overzien van beslissingen die nu genomen worden. “Opdrachtgevers kijken gelukkig niet alleen meer naar initiële kosten, maar ook naar TCO (total cost of ownership). Door RAMS(HEC) stap voor stap door te lopen, kunnen er goede beslissingen genomen worden”, oppert Stan. Tot besluit zegt Erik: “De eerste slagen op het gebied van RAMS(HEC) zijn ook bij opdrachtgevers reeds gemaakt, de sector mag het echter meer gaan oppakken, zeker gezien het feit dat dit al een tijd bestaat en het volledig past binnen de hedendaagse eisen: minder hinder, duurzamer en veiliger.”

Computational Fluid Dynamics: zekerheid voor alles in tunnelveiligheid

shutterstock_165500441-kopieren
Lees het gehele artikel

Een goed Rookbeheersingssysteem/ventilatiesysteem is onontbeerlijk in tunnels, zodat in geval van calamiteiten weggebruikers veilig uit de tunnel kunnen vluchten en hulpdiensten veilig toegang kunnen krijgen. Colt International BV heeft haar focus op brandveiligheid liggen en levert onder andere oplossingen voor rookbeheersing in verkeers-, spoor- en metrotunnels.

Colt International ontwerpt en levert de totale combinatie aan rookbeheersingssystemen. Deze systemen kunnen werken door verplaatsen van lucht, door overdruk, door afvoer (onttrekken) en door stuwdruk (verplaatsen). Dit laatste zie je in tunnels en parkeergarages veelvuldig gebruikt worden. Dergelijke installaties moeten berekend worden. In de basis wordt hier een ProTuVem-calculatie voor gebruikt. Voor de eerste indicatie is dat goed, maar er zitten tekortkomingen aan. Daarom valideert Colt International de ProTuVem ontwerpen met CFD, ofwel ‘Computational Fluid Dynamics.’

img_4107-kopieren

Stuwdrukventilatoren Spaarndammertunnel Amsterdam.

 

Ontwerpen optimaliseren

Zoals gesteld geschiedt het ontwerpen van tunnelventilatiesystemen in de regel met ProTuVem. Daarmee worden probabilistische berekeningen gemaakt, waar echter een aantal nadelen aan kleeft. Zo houdt ProTuVem geen rekening met variatie in geometrie, noch met het niet in lijn staan van auto’s, vrachtwagens en bussen. Ook wordt er onvoldoende rekening gehouden met de wijze waarop de ventilatoren gemonteerd moeten worden. Voor een eerste indruk is ProTuVem echter wel geschikt.

Om tot optimalisatie van een ProTuVem ontwerp te komen, gebruikt Colt International de CFD-techniek. Met behulp van CFD-simulaties is het mogelijk om nauwkeuriger voorspellingen te doen met betrekking tot de effectiviteit van het tunnelventilatiesysteem.

Maar daarnaast worden ook inzichten verworven in bijvoorbeeld de invloed van ruwheid van de tunnelwand, de invloed van nissen en de positieve invloed van brandwerende bekleding van de tunnelwand of plafond. Met CFD is het mogelijk om te zoeken naar mogelijke verbeteringen of systeemoptimalisaties. Colt International ziet in CFD de best beschikbare methode om (lucht)stromingen en overdracht van energie te voorspellen voor (nog) niet bestaande situaties. Door dit in een voorstadium te doen, zijn dure praktijktesten overbodig.

Nog meer voordelen

Door CFD te gebruiken zijn er nog meer voordelen te benoemen. Je kunt er de ontwerptijd van een tunnelventilatiesysteem mee verkorten. Praktijktesten zijn grotendeels overbodig en vrijwel direct kunnen verschillende situaties gesimuleerd worden, zoals brand, type verkeer, buitentemperaturen et cetera. Ook de manieren van ventilatie kunnen getest worden. Denk aan langsventilatie, dwarsventilatie en semi-dwarsventilatie en de hoeveelheid ventilatoren en/of afvoerkanalen, locatie van de ventilatoren en wijze van ophanging. Een ander groot bijkomend voordeel is dat door efficiënter te werken, de opgelegde opleverdatum gehaald kan worden. Omdat vooraf de ideale configuratie bekend is, kan er goed gebudgetteerd worden. Zo weet je precies welke kosten er gemaakt moeten worden om aan de veiligheidseisen te voldoen.

Aan deze veiligheidseisen voor een ontwerp voor tunnelventilatie kan sneller voldaan worden, omdat met CFD betrouwbaardere berekeningen gemaakt kunnen worden. Een brandveiligheidssysteem dient verder voorzien te zijn van een inspectiecertificaat afgegeven door een ISO17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling. Deze toetst op de afgeleide doelstelling. De toets kan al in de ontwerpfase afgenomen worden, uitgevoerd op basis van de CFD-resultaten. De doorlooptijd om tot het certificaat te komen verkort je hierdoor aanzienlijk.