Tagarchief: Cleverdesk

Met Cleverdesk maak je een ongekende efficiencyslag

iStock-887588832
Lees het gehele artikel

Binnen de GWW is Cleverdesk een graag gebruikt softwarepakket vanwege het feit dat het krachtige communicatieplatform mens en materieel samenbrengt. “Vijftig procent van onze klanten komt dan ook uit de GWW-sector”, legt Jorrit Bust, sales bij Idee101 uit.

Zelf werkt Jorrit nu vier jaar voor Idee101, Cleverdesk bestaat sinds 2017. Sindsdien is de software niet meer weg te denken. “Alle facetten die bij de bedrijfsprocessen binnen de GWW horen komen aan bod in Cleverdesk, behalve boekhouding. Daar hebben we dan weer slimme koppelingen voor die direct werken met de bekendste boekhoudpakketten, zoals AFAS en Exact”, aldus Jorrit.

Je bent nooit te klein of te groot om met Cleverdesk te werken

Cleverdesk komt in twee varianten: Cleverdesk Platform schakelt tussen een bestaand ERP systeem en Cleverdesk en Cleverdesk Pro wordt compleet geleverd met ERP systeem, maar zonder boekhoudfunctie. “Of je nu een klein bedrijf in de GWW hebt, of een groot bedrijf, wanneer je met Cleverdesk gaat werken doe je jezelf en je medewerkers een plezier. De voordelen van Cleverdesk op een rijtje zijn: gemakkelijk projecten beheren en laten voeden door de medewerkers, projecten sneller factureren, sneller plannen, complete integratie in bestaande ICT of ERP omgevingen, uurregels te koppelen aan CAO regels, mobiel uren verantwoorden en de beschikking hebben over een uitgebreide onderhoudsmodule”, somt Jorrit op.

In tegenstelling tot vroeger krijgen klanten die kiezen voor de Platform variant niet meer de keuze uit losse modules, maar krijgen zij het complete pakket aangeleverd. “Uiteraard kan men zelf bepalen wat men dan gebruikt, maar het mooie is dat je bij gebruik vanzelf die efficiencyslag gaat maken. Het spreekt voor zich dat vanuit ons bedrijf alle benodigde support geboden wordt.”

Overzichtelijk plannen op kantoor.

Toekomstbestendigheid gegarandeerd

Cleverdesk is voorbereid om data uit sensoren te ontvangen en te registreren. “Denk bijvoorbeeld aan GPS-gegevens. Ook kan er gebruik worden gemaakt van het LoRa-netwerk voor IoT-communicatie. Visser in Assen gebruikt Bouwtag, zelfstandige GPS-modules die worden toegevoegd aan klein materieel. Daar kan Cleverdesk goed mee overweg. Door gecentraliseerd op te slaan en centraal gegevens op te kunnen vragen, is iedereen verzekerd van de juiste informatie en worden er faalkosten voorkomen”, aldus Jorrit.

Cleverdesk komt helemaal tot zijn recht in het veld. “Daar is het ook om te doen tenslotte. Met de Cleverdesk app op tablet of smartphone (iOS of Android) en de software op de PC kan er perfect worden samengewerkt. De beheerder bepaalt wie toegang krijgt tot welke informatie, dat kan persoons-, project- of locatie gebonden gedaan worden.”

Dashboards.

Vanuit het veld begonnen

Gevraagd waarin nu het grote verschil zit tussen Cleverdesk en andere softwarepakketten die voor hetzelfde doel worden aangeschaft, legt Jorrit uit: “De meeste softwarepakketten zijn voor kantooromgevingen ontwikkeld en kregen pas later uitbreidingen om ermee in het veld te kunnen werken. Het veldwerk werd daardoor ondergeschikt aan de mogelijkheden die de software in kantooromgevingen bood. Cleverdesk is echter vanuit het veld ontwikkeld, vanuit een sterke behoefte om zo makkelijk mogelijk zaken op te vragen en te registreren als je met de laarzen in de modder staat. De koppeling naar de kantooromgeving is daar een logisch uitvloeisel van.” Gevraagd naar een voorbeeld van de vele toepassingen in het veld, zegt Jorrit: “Levering die op de bouwplaats gedaan worden kunnen bijvoorbeeld direct geregistreerd worden.”

Tot slot zegt Jorrit: “Met Cleverdesk heb je er eigenlijk een virtuele administratiekracht bij. De efficiencyslag is dermate groot dat een projectvoorbereiding van 4 dagen naar 4 uur gereduceerd kan worden. Tel uit je winst. Daarnaast is de interface enorm intuïtief te bedienen, je voelt je er gelijk in thuis en alles wijst zichzelf.”     

‘Oplossing zoekt probleem’

Conceptual presentation of the collection of important data and analysis of plant growth on the farm field to increase agricultural productivity
Lees het gehele artikel

“We komen nog veel bedrijven tegen waar digitalisering ver van de organisatie afstaat,” zegt Maarten Overeem van Idee101, founder van Cleverdesk. “En juist daar liggen de ‘quick wins’ om een organisatie veel efficiënter en toekomstgericht te kunnen runnen. Wij zijn er in ieder geval klaar voor en hebben de oplossingen. Durf jij ons uit te dagen?”

Digitaliseren betekent in de basis niet het implementeren van augmented reality of andere hippe technieken, verzekert Overeem. “Nee, het gaat vooral om het digitaliseren van dagelijkse, veelal terugkerende taken. Juist nu in coronatijd is digitalisering belangrijker dan ooit, helemaal om een brug te slaan tussen werkveld en kantoor. Kijk eens goed naar hoeveel manueel werk er nog wordt verricht in de organisatie. Hoeveel gebeurt nog op papier of in Excel en hoeveel wordt er gemaild of gebeld? Veel bedrijven weten door de inzet van Cleverdesk tot wel anderhalve fte te besparen. De efficiëntie gaat enorm omhoog. Medewerkers kunnen zich focussen op hun core business.”

Cleverdesk biedt grip op projecten wat bijdraagt aan het realiseren van gezonde marges.

Conditioneel onderhoud

Wat maakt Cleverdesk nu zo uniek? Overeem: “We integreren alle operationele processen in één pakket, waarbij mens en materieel worden samengevoegd in één planning. Cleverdesk biedt grip op projecten wat bijdraagt aan het realiseren van gezonde marges. Data van projecten gaat niet verloren. Dankzij slimme technieken kan data uit eerdere projecten ingezet worden voor het aanbieden van toekomstige projecten. Met andere woorden, bedrijven hoeven niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden. Daarnaast zetten we volop in op Internet of Things. We hebben al diverse modules klaarstaan om bijvoorbeeld conditioneel onderhoud uit te voeren. Met behulp van sensoren kunnen we via een LoRa-netwerk uitlezen wanneer een boom of andere beplanting bewaterd moet worden. De groenvoorziening hoeft dus niet periodiek te bewateren, maar krijgt in Cleverdesk een melding als het zover is. Dit bevordert de efficiëntie, bespaart veel tijd én water. En zo zijn er veel toepassingen denkbaar. Zo kun je bijvoorbeeld met IoT ook proactief sturen op het brandstofverbruik en CO2-uitstoot.” 

Er liggen ontzettend veel kansen voor infrabedrijven in het digitaliseren van operationele processen, resumeert Overeem. “Eenmaal geproefd aan Cleverdesk wil men niet anders mee. De applicatie werkt uiterst intuïtief, ook op mobiel. Wie een smartphone kan bedienen, kan ook prima met Cleverdesk uit de voeten. We zijn nu op zoek naar bedrijven die de volgende stap met ons willen zetten in IoT. Wie voelt zich geroepen ons uit te dagen?”     

Meer efficiency in de ondergrondse infra

iStock-485088216
Lees het gehele artikel

Cleverdesk is het ultieme communicatieplatform om grip te hebben en houden op projecten in de infrasector. Ook voor bedrijven die voornamelijk actief zijn in de ondergrondse infrastructuur heeft de online portal een aantal uitgekiende (standaard) modules om meer efficiency te behalen, zoals een koppeling met het DSP (Digitaal Samenwerkingsplatform), een taakgerichte projectplanning en het kunnen inlezen van gecalculeerde bestekken.

Cleverdesk is een digitaal registratieplatform waarin alle operationele processen samenkomen met een integrale planning en projectbeheer voor mens en materieel. “We digitaliseren in feite alle zaken die buiten het financiële pakket omgaan, zoals de processen op de bouwplaats, maar ook de urenregistratie, de veiligheid en kwaliteit van mens en materieel”, zegt Jorrit Bust, bij Cleverdesk onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van specifieke modules. “We luisteren naar onze klanten en houden de markt nauwlettend in de gaten, zodat we onze software perfect kunnen afstemmen op behoeften in de markt.”

Voor het digitaliseren van de processen in de ondergrondse infra bestond volgens Bust nog geen gebruiksvriendelijke en goede specialistische software. “Het is een markt die juist enorm in beweging is en ook steeds verder zal digitaliseren. Het Digitaal Samenwerkingsplatform is daar een treffend voorbeeld van. Het is een berichtenplatform waarover informatie wordt uitgewisseld tussen netbeheerders en aannemers. De aannemer krijgt via het DSP zijn opdrachten binnen. Cleverdesk haalt via swissknife de beoogde informatie uit het DSP en genereert hiervan automatisch een werkbon. Er is geen manueel invoerwerk meer nodig. Dat scheelt niet alleen tijd, maar voorkomt bovendien onnodige fouten.”

In Cleverdesk kunnen voortaan ook gecalculeerde bestekken (RAW-bestanden) worden ingelezen. “We halen de begroting uit de calculatie en koppelen deze aan mens, middelen en materieel”, verduidelijkt Bust. “De vaste taken die zo kenmerkend zijn voor de ondergrondse infrasector (vergunning aanvragen, klic-melding, enzovoort) kunnen los van de begroting in de module projectplanning worden ingelezen. Vanuit het hoofdproject is zo perfect zichtbaar aan wie welke taken zijn toegekend en wat de status ervan is. Daarnaast zijn we in gesprek met Bakker&Spees om een live koppeling te kunnen maken met Cleverdesk. Een calculatie in Bakker&Spees moet in de toekomst automatisch een project genereren in Cleverdesk. En zo zorgen we ervoor dat ook de ondergrondse infra-aannemer zijn operationele processen steeds verder kan automatiseren.”

Ultieme projecttool voor GWW-bedrijven

Blog-Cleverdesk-1024×536
Lees het gehele artikel

Marges in de infrasector staan enorm onder druk. Voor GWW-bedrijven is het belangrijk om efficiënt, snel en op een veilige manier te kunnen werken met altijd optimaal inzicht in de operationele processen. De meeste software is daar niet op toegerust. Maak kennis met Cleverdesk, de ultieme projecttool voor GWW-bedrijven, ontwikkeld op basis van de nieuwste technologie en volgens een mobile first filosofie.

“Cleverdesk vormt in feite een online portal voor GWW-bedrijven”, schetst Overeem. “Het is een digitaal registratieplatform waar alle operationele processen samenkomen met een integrale planning en projectbeheer voor mens en materieel. Cleverdesk zet dus heel nadrukkelijk in op het digitaliseren van de operationele processen, in feite alle zaken die buiten het financiële pakket omgaan. Het gaat dan om de processen op de bouwplaats, maar ook de urenregistratie, de veiligheid en kwaliteit van mens en materieel. Het platform is gebaseerd op de nieuwste technologie en heeft geen last van de ‘vertragende voorsprong’ van veel oude legacy softwaresystemen.”

Met de nieuwste release zet Cleverdesk meer in op koppelingen met IoT-modules en worden de dashboards nóg slimmer en overzichtelijker.

Dit is het moment om te digitaliseren

Overeem constateert een duidelijk trend bij veel GWW-bedrijven. “Met name de nieuwe generatie, die nu langzamerhand het roer bij veel bedrijven aan het overnemen is, erkent de noodzaak van een digitale transformatie. Ze willen de boot niet missen en kijken steeds vaker verder dan hun vertrouwde softwaresystemen waar ze al vele jaren op vertrouwen, maar die niet (meer) de beoogde flexibiliteit bieden. Cleverdesk daarentegen is gebaseerd op de nieuwste technologie en beschikbaar als een SaaS-model. Dat wil zeggen, alle gebruikers profiteren altijd van de laatste stand der techniek, updates worden in de meeste gevallen automatisch doorgevoerd én de online portal vergt een minimale implementatie. Binnen één dag is de software al operationeel en kan deze naar eigen inzicht en voorkeuren verder worden ingericht en uitgebouwd. Het is slechts een kwestie van modules inschakelen. Mocht je liever Cleverdesk toch on-premise draaien (dus vanaf een eigen server) dan bieden wij die service ook aan.”

Je hele project in een app

Het woord ‘desk’ in Cleverdesk dekt overigens niet volledig de lading. “Door de uitwisseling van kennis en ideeën met onze klanten blijft ons platform voortdurend in ontwikkeling. De nieuwste versie van onze portal wordt dan ook ontwikkeld volgens een mobile first technologie”, zegt Overeem. “De mobiel neemt immers een steeds belangrijkere positie in. Met onze nieuwste release – Cleverdesk 4 die begin 2021 zal verschijnen – biedt de app op de smartphone of tablet vrijwel dezelfde functionaliteiten als het programma op de desktop. Ook zetten we meer in op koppelingen met IoT-modules en worden de dashboards nóg slimmer en overzichtelijker. Het voldoen aan je CO2-prestatieladder tot slot, wordt vanuit Cleverdesk ook ondersteund, bijvoorbeeld door het minimaliseren van bewegingen.”

Koninklijk familiebedrijf maakt digitalisatieslag

ekl-kopieren
Lees het gehele artikel

Oosterhof Holman is al meer dan 108 jaar (!) een begrip in het noorden en in ruim een eeuw tijd uitgegroeid tot een complete speler in de veelzijdige infrasector en milieutechniek. Mede dankzij een enthousiaste club jonge mensen maakt het familiebedrijf een digitale transitie door. Urenregistratie, planning van mens en materieel, werkplekinspecties, het gebeurt allemaal digitaal in één en hetzelfde platform: Cleverdesk.

Door de jaren heen heeft Oosterhof Holman een degelijke IT-infrastructuur opgebouwd. “Vanuit de wet- en regelgeving en de verschillende normeringen zijn we verplicht steeds meer informatie over onze werkzaamheden te registreren”, zegt Aletta Zwart van Koninklijke Oosterhof Holman. “Onze mensen buiten worden blij van mooie wegen en bruggen. Ze worden niet gelukkig van veel administratie. We waren dus op zoek naar een platform dat het administreren relatief eenvoudig en “meedenkend” systeem maakt, ook voor administratieve leken. Daarnaast moet het overweg kunnen met al onze disciplines, variërend van infra, milieutechniek en groen tot planontwikkeling en beton- en waterbouw én naadloos integreren met ons ERP-systeem Metacom.”

Het mooie aan Cleverdesk is dat het alle operationele processen integreert voor een totaaloverzicht.

 

Totaaloverzicht

Uit een woud aan verschillende oplossingen kwam Cleverdesk als meest geschikte oplossing naar voren voor Oosterhof Holman. “Het mooie aan Cleverdesk is bovendien dat het al onze disciplines integreert, zodat we uiteindelijk in één platform al onze operationele processen kunnen digitaliseren, ongeacht de divisie”, zegt Aletta. “Dat geeft ook één totaaloverzicht en koppelt met ons ERP-systeem, een vereiste. Bovendien vinden onze mensen het prettig werken met Cleverdesk; de software is gebruiksvriendelijk en laat zich intuïtief bedienen.” Cleverdesk is volledig toegespitst op het digitaliseren van de operationele processen van GWW-bedrijven. Denk aan de processen op de bouwplaats, maar ook de urenregistratie, de veiligheid en kwaliteit van mens en materieel. Zelfs maatwerk is mogelijk. “We werken met een key user groep aan nieuwe ontwikkelingen, een team van verschillende klanten die qua werkzaamheden de nodige raakvlakken hebben met elkaar”, licht Maarten Overeem van Idee101 uit, founder van Cleverdesk. “In co-creatie bouwen we steeds meer nieuwe modules. Zo zijn we nu bezig met de ontwikkeling van een KAM-module en een module voor materieelverhuur.”

IoT-module

Met de groenafdeling van Oosterhof Holman is gewerkt aan een IoT-module in Cleverdesk. “Met behulp van sensoren kunnen we via een LoRa-netwerk uitlezen wanneer een boom of andere beplanting bewaterd moet worden”, legt Maarten uit. “De groenvoorziening hoeft dus niet periodiek te bewateren, maar krijgt in Cleverdesk een melding als het zover is. Dit bevordert de efficiëntie. Het bespaart veel tijd én water. Softwarematig is de module nu klaar voor implementatie. Bij de groenbedrijven zien we een duidelijke innovatieslag en het gebruik van sensoren neemt snel toe. Door de uitwisseling van kennis en ideeën blijft ons platform voortdurend in ontwikkeling.”     

‘Laat een goede crisis nooit verloren gaan’

relatiedag101-export-39-kopieren
Lees het gehele artikel

Extreme en ongekende tijden, dat is waar de hele maatschappij zich nu in bevindt. Het kabinet zet alles op alles om in ieder geval lopende projecten en overheidsaanbestedingen veilig voort te kunnen zetten. Goed nieuws voor de infrasector. Dat neemt niet weg dat infra(gerelateerde)bedrijven in deze tijden – waar thuiswerken voor kantoorpersoneel de nieuwe norm is – zich moeten herinrichten. Werk maken van digitalisering is dan ook een must. Met Cleverdesk, een online portal voor GWW-bedrijven, hoef je elkaar fysiek niet meer te zien.

‘Never let a good crisis go to waste’ oftewel ‘laat een goede crisis nooit verloren gaan’. Het zijn beroemde woorden van Winston Churchill in aanloop na de vorming van de Verenigde Naties, kort na de Tweede Wereldoorlog. “De coronacrisis heeft het merendeel van de Nederlandse bevolking opnieuw wakker geschud”, zegt Maarten Overeem van Idee101, founder van Cleverdesk. “Natuurlijk was de eerste reactie vooral ‘paniek’, maar dankzij allerlei digitale middelen blijkt men heel goed in staat om vanuit huis te werken. Ook het contact met collega’s verloopt vaak boven verwachting goed via de vele mogelijkheden op het gebied van videobellen. Als we straks het virus onder controle hebben, zal er een nieuwe werkelijkheid ontstaan en zullen digitale middelen eerder ingezet worden dan voor de crisis.”

Bruggen slaan

Wat de coronacrisis wel aan het licht brengt, is de mate van digitale volwassenheid van bedrijven, stelt Overeem. “Er zijn veel bedrijven die inderdaad al een digitalisatieslag hebben gemaakt, maar een deel loopt nog hopeloos achter. Idee101 heeft met Cleverdesk dé oplossing in huis om alle operationele processen in één pakket te digitaliseren. Zo maakt de applicatie het mogelijk om op afstand met elkaar te communiceren om een brug te slaan tussen het kantoorpersoneel (thuis) en de medewerkers op locatie. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om via de planning online opdrachten in te schieten, maar ook het schrijven en verantwoorden van uren, het aftekenen van werkbonnen, het melden van een onveilige situatie of zelfs een verlofaanvraag doen, kan volledig digitaal. Alles wat nodig is in het werkveld, is via een tablet of smartphone met een internetverbinding beschikbaar. Vanaf kantoor (thuis) is het bovendien mogelijk om individuele of groepsberichten te sturen naar medewerkers buiten. De applicatie maakt onderscheid in verschillende functieniveaus, zodat op elk functieniveau binnen de organisatie de taken digitaal afgehandeld kunnen worden.”

Cleverdesk is volledig toegespitst op het digitaliseren van de operationele processen van GWW-bedrijven. “Behalve grote bedrijven kunnen ook kleinere bedrijven (waarbij de eigenaar bijvoorbeeld tevens fungeert als planner en uitvoerder) bij Cleverdesk terecht voor een laagdrempelige instap. Via onze website kan men een gratis demo aanvragen. Om met de beroemde woorden van Churchill te eindigen ‘laat een goede crisis nooit verloren gaan’,” besluit Overeem.      

Je hele operatie in één pakket

relatiedag101-export-14-kopieren
Lees het gehele artikel

De GWW-branche staat onder druk. Eisen worden steeds strenger. Niet alleen qua regelgeving, maar ook qua veiligheid, CO2-uitstoot, enzovoort. Om nog maar te zwijgen over de PFAS-problematiek. Anderzijds liggen er ook enorme kansen. Om alle operationele zaken op een slimme en efficiënte manier te managen, zullen GWW-bedrijven een digitalisatieslag moeten maken, zeker met het oog op de toekomst. Idee101 heeft met Cleverdesk dé oplossing in huis om alle operationele processen in één pakket te digitaliseren.

Portrait of a happy construction worker at a building site

Cleverdesk vormt in feite een online portal voor GWW-bedrijven. “Zie het als een digitaal registratieplatform waar alle operationele processen samenkomen met een integrale planning en projectbeheer voor mens en materieel”, legt Maarten Overeem van Cleverdesk uit. “Veel software aanbieders richten zich met name op het administratieve aspect, terwijl Cleverdesk heel nadrukkelijk inzet op het digitaliseren van de operationele processen, in feite alle zaken die buiten het financiële pakket omgaan. Denk aan de processen op de bouwplaats, maar ook de urenregistratie, de veiligheid en kwaliteit van mens en materieel.”

idee101-cleverdesk-kopieren

Idee101 heeft met Cleverdesk dé oplossing in huis om alle operationele processen in één pakket te digitaliseren.

 

Microsoft

Volgens Overeem zien steeds meer GWW-bedrijven in dat ze een digitalisatieslag moeten maken. “Veelal zijn het bedrijven die nu nog in Excel werken of zelfs volledig op papier vertrouwen, maar waar de volgende generatie bijvoorbeeld staat te popelen om het roer over te nemen. Juist die nieuwe generatie is al vertrouwd met het digitale tijdperk en wil ook het bedrijf op die manier gaan runnen. Daar spelen wij met Cleverdesk op in en kunnen daar heel ver in gaan, zoals het koppelen aan business intelligence tools om meer waarde uit data te halen, bijvoorbeeld. Weer andere bedrijven staan pas aan het begin van de digitaliseringsreis en nemen we volledig bij de hand om de eerste stappen te maken. Het mooie van onze oplossing is dat we in het online tijdperk zijn ontstaan. We hebben dus geen last van een log gedrocht op de achtergrond, maar werken met de tools van nu; een webplatform gebaseerd op Microsoft-technologie.”

relatiedag101-export-34-kopieren

Cleverdesk kan behalve aan bestaande pakketten via de IoT-module ook koppelen met externe devices en sensoren voor bijvoorbeeld conditiegebaseerd onderhoud in plaats van periodiek onderhoud. “Binnenkort lanceren we de verhuurmodule, op vraag van een klant. Bedrijven kunnen via deze module hun machinepark optimaal beheren in Cleverdesk, ook bij uitleenactiviteiten. En zo maken we de online portal in samenwerking met onze relaties elke dag weer een stukje slimmer.” Benieuwd? Vraag een gratis demo aan.

New kids on the block in grond-, weg- en waterbouwsoftware

idee101_cleverdesk_openingsfeest-110-kopieren
Lees het gehele artikel

Tegenwoordig hebben de meeste bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw hun administratie goed geregeld met behulp van softwareprogramma’s. In het veld is dat niet zo, daar wordt vaak nog gewerkt met excel, pen en papier. Dit kan ook anders.

In 2017 kwam Cleverdesk op de markt. Dit is een projectplanning softwareprogramma dat ontwikkeld is door Idee101, drie jonge ondernemers die in 2012 begonnen met het maken van webdesign en online software op maat. Daarnaast gingen ze voor twee klanten in de grond-, weg- en waterbouw standaard urenregistratie- en materieelmodules ontwikkelen en bouwen passend bij deze sector. “Dat was nodig ook”, vertelt Maarten Overeem, medeoprichter/-directeur van Idee101. “De meeste GWW-bedrijven hebben hun administratie goed geregeld met behulp van financiële software. In het veld is dat anders, daar werken ze vaak nog met excel, pen en papier.“ Een planningmodule volgde en de softwarepakketten breidden zich verder uit. In 2017 werd de naam Cleverdesk geïntroduceerd. Overeem: “Toen moesten wij, new kids on the block, opeens opboksen tegen gerenommeerde namen. Intussen zijn we uitgegroeid tot een bureau met 10 medewerkers.”

Door de klimaatverandering blijft er de komende tijd veel werk in de GWW en is digitalisering hard nodig. (Beeld: Drazen Lovric)

 

Duizenden gebruikers

De zaken gaan goed. Met Cleverdesk werken ondertussen al tientallen bedrijven en duizenden gebruikers. Cleverdesk biedt de GWW-sector een platform voor digitalisering van de hele operatie. Van projectplanningen tot urenregistraties en werkbonnen. Mensen in het veld kunnen hun uren, declaraties en kilometervergoeding via hun eigen ‘devices’ registreren. Daarnaast is er een materieelmodule waaraan ook arbeidskracht gekoppeld kan worden en waarbij scanoplossingen eveneens mogelijk zijn. “We richten het zo in dat het voor alle GWW-bedrijven werkt, ondanks de vele verschillen daartussen. Je krijgt wel onze mensen en service erbij. Ook zorgen we ervoor dat alles zo snel mogelijk functioneert”, aldus Overeem.

Toekomstgericht

“Wij zijn positief over de toekomst”, gaat hij verder. “Door de klimaatverandering blijft er de komende tijd veel werk in de GWW en is digitalisering hard nodig. Daarnaast proberen we altijd met een innovatieve blik naar de toekomst te kijken. We werken volledig papierloos en beheren een eigen bos in het arboretum in Assen. Voor iedere nieuwe klant planten we hier een boom. Dit bos zijn we slim aan het maken door overal sensoren te plaatsen. Hierdoor is te zijner tijd een virtueel bos op onze website te zien”, besluit Overeem.  

New kids on the block in grond-, weg- en waterbouwsoftware

planning
Lees het gehele artikel

Tegenwoordig hebben de meeste bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw hun administratie goed geregeld met behulp van softwareprogramma’s. In het veld is dat niet zo, daar wordt vaak nog gewerkt met excel, pen en papier. Dit kan ook anders.

In 2017 kwam Cleverdesk op de markt. Dit is een projectplanning softwareprogramma dat ontwikkeld is door Idee101, drie jonge ondernemers die in 2012 begonnen met het maken van webdesign en online software op maat. Daarnaast gingen ze voor twee klanten in de grond-, weg- en waterbouw standaard urenregistratie- en materieelmodules ontwikkelen en bouwen passend bij deze sector. “Dat was nodig ook”, vertelt Maarten Overeem, medeoprichter/-directeur van Idee101. “De meeste GWW-bedrijven hebben hun administratie goed geregeld met behulp van financiële software. In het veld is dat anders, daar werken ze vaak nog met excel, pen en papier.“ Een planningmodule volgde en de softwarepakketten breidden zich verder uit. In 2017 werd de naam Cleverdesk geïntroduceerd. Overeem: “Toen moesten wij, new kids on the block, opeens opboksen tegen gerenommeerde namen. Intussen zijn we uitgegroeid tot een bureau met 10 medewerkers.”

Deze foto is genomen tijdens de laatste relatiedag, in oktober 2019.

Duizenden gebruikers

De zaken gaan goed. Met Cleverdesk werken ondertussen al tientallen bedrijven en duizenden gebruikers. Cleverdesk biedt de GWW-sector een platform voor digitalisering van de hele operatie. Van projectplanningen tot urenregistraties en werkbonnen. Mensen in het veld kunnen hun uren, declaraties en kilometervergoeding via hun eigen ‘devices’ registreren. Daarnaast is er een materieelmodule waaraan ook arbeidskracht gekoppeld kan worden en waarbij scanoplossingen eveneens mogelijk zijn. “We richten het zo in dat het voor alle GWW-bedrijven werkt, ondanks de vele verschillen daartussen. Je krijgt wel onze mensen en service erbij. Ook zorgen we ervoor dat alles zo snel mogelijk functioneert”, aldus Overeem. 

Idee101 is altijd met innovatie en vernieuwing bezig.

Toekomstgericht

“Wij zijn positief over de toekomst”, gaat hij verder. “Door de klimaatverandering blijft er de komende tijd veel werk in de GWW en is digitalisering hard nodig. Daarnaast proberen we altijd met een innovatieve blik naar de toekomst te kijken. We werken volledig papierloos en beheren een eigen bos in het arboretum in Assen. Voor iedere nieuwe klant planten we hier een boom. Dit bos zijn we slim aan het maken door overal sensoren te plaatsen. Hierdoor is te zijner tijd een virtueel bos op onze website te zien”, besluit Overeem.