Tagarchief: circulair bouwen

Circulair bouwen; One man’s trash is KWS’s treasure

Emissievrij-2030+asfaltcentrale[1]
Lees het gehele artikel

KWS heeft de ambitie om in 2040 100% circulair te zijn. Dit betekent dat wij geen primaire grondstoffen meer gebruiken in onze projecten én in onze bedrijfsvoering. Om dit te bereiken hebben we een aantal concrete doelen gesteld.

Zo is het streven om in 2023 een circulariteitsscan te ontwikkelen, heeft 80% van de projecten in 2025 een materialenpaspoort en is in 2030 80% van de verwerkte grondstoffen secundair. Onze visie toetsen we ieder jaar en stellen we aan de hand van de resultaten bij.

De hierboven genoemde circulariteitscan is een quickscan van een project. Hierbij analyseren we het project en signaleren we kansen om het project zo circulair mogelijk in te richten. Op dit moment wordt deze tool al ingezet en zijn we volop bezig om de scan verder te ontwikkelen.

Maatwerk

Circulair bouwen is nog vrij nieuw en vraagt een andere manier van werken én om ketensamenwerking. Want op dit moment zijn nog niet alle projecten ingericht op circulariteit. En elk project vraagt om een maatwerkaanpak. Er is geen one size fits all-oplossing. Om een project circulair te maken moeten we in een eerder stadium van het werk met onze opdrachtgevers in gesprek om de circulaire kansen in het ontwerp of in de omgeving te kunnen benutten. Daarnaast is er nog veel winst te behalen in het meetbaar maken van circulariteit. Hiervoor zijn we op dit moment een tool aan het ontwikkelen. Deze hopen we snel in te kunnen zetten.

Circulaire innovaties

Maar we hebben ook al veel bereikt. Zo werken we continu aan nieuwe asfaltmengsels op basis van gerecycled materiaal, is KWS als grondlegger betrokken geweest bij PlasticRoad; een klimaatadaptief fietspad gemaakt van plastic afval bestaande uit modulaire blokken en is dochteronderneming Holland Scherm initiatiefnemer van het innovatieve GeoWall; geluidschermen gemaakt van bagger; de grootste afvalstroom van Nederland.

Matchen van vraag en aanbod

Naast bovengenoemde voorbeelden is KWS een pilot gestart met een start-up. Zij hebben een digitale matchingsite gemaakt, waar aannemers, leveranciers en opdrachtgevers materialen uit projecten kunnen aanbieden of juist kunnen aangeven dat zij op zoek zijn naar materialen. Het platform matcht vraag en aanbod en maakt hergebruik van onze eigen materialen makkelijker.

Werken aan de weg van morgen

Duurzaam bouwen betekent niet altijd duurder bouwen. Door materialen uit onze eigen projecten te hergebruiken in onze andere projecten, besparen we op inkoop, transport en stortkosten. Dit geeft daarnaast ook meer zekerheid op levering en inkoopprijzen. Door in te zetten op slimme en gerichte maatregelen met betrekking tot circulair bouwen behalen we veel voordelen voor onze planeet. Zoals minder gebruik van grondstoffen en minder uitstoot en vervuiling tijdens het winnen van grondstoffen.

De oplossingen die wij op het gebied van circulariteit realiseren gaan een leven lang mee. Bij KWS denken we niet in jaren, maar in generaties. En werken we samen aan de weg van morgen!

Duurzame markeringsoplossingen voor wegen

natte wegen 1
Lees het gehele artikel

De weg en het verkeer worden steeds complexer. Met het oog op de verkeersveiligheid worden er steeds hogere eisen aan markeringen gesteld. Zo versterkt bijvoorbeeld de ontwikkeling van autonoom rijden de behoefte aan hoogwaardige markeringen.

Een merkbare verandering die ook bij wegmarkeringen speelt is het belang van duurzaamheid en verduurzaming. Een zeer duurzame wegmarkeringsvariant, die hier heel goed bij aansluit, is de koudplast.

Koudplast vs. Thermoplast

Een groot voordeel van koudplast is dat het slijtvaster en duurzamer is dan de thermoplast. Bovendien wordt koudplast, zoals de naam al doet vermoeden, koud aangebracht en is verhitten niet nodig. Op deze manier wordt onnodig veel CO2-uitstoot voorkomen.  Ook is koudplast (in tegenstelling tot thermoplastische markeringen) geschikt om gerecycled te worden als granulaat. Thermoplastische markeringen moet aan het einde van hun levensduur van de weg gefreesd worden om vervolgens te worden afgevoerd als bouwafval. Op de circulariteitsladder is koudplast zeker een uitblinker!  

Verduurzaming en circulair bouwen

Met circulariteit en duurzaamheid in het achterhoofd biedt Triflex’ uitbreiding met 1.5 mm en 2.0 mm laagdiktes ook een enorm voordeel. Met een keuze voor een slijtvastere koudplast, is het in veel gevallen een goede overweging om in plaats van de ‘standaard’ 3.0 mm laagdikte te kiezen voor het toepassen van een laagdikte van 2.0 mm of zelfs 1.5 mm. Doordat bij een dunnere laagdikte logischerwijs minder materiaal verbruikt wordt maakt dit flinke stappen in het streven naar verduurzaming en circulair bouwen.  
 
Bijkomend voordeel bij ononderbroken lijnen en beperkte laagdikte is dat de watergootjes dan ook minder geluidsoverlast veroorzaken. Formeel gezien is er bij een laagdikte van 1.5 mm geen watergootje meer en daarmee eventuele geluidshinder ook niet! 
 
Met een breed pakket aan wegmarkeringssystemen is Triflex volledig in lijn met de actualiteit en daarmee uitstekend voorbereid op de toekomst. Vanzelfsprekend stopt het hier niet. Wij blijven (als innovatief bedrijf) gericht op nieuwe ontwikkelingen! 

Informatie
Meer weten over onze wegmarkeringen of benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op via +31 (0)38 460 2050 of via het contactformulier. We helpen u graag verder.