Tagarchief: CGI

CGI helpt ProRail bij ontwikkelen, testen en invoeren van innovaties

prorail-5d-plaat-drieluik-0.9-definitief-kopieren
Lees het gehele artikel

Services, ervaring en expertise op het gebied van infrastructuur

Eén van de grootste IT- en business consulting firma’s ter wereld, CGI, ondersteunt ProRail bij de digitalisering van de bedrijfsprocessen en de datavoorziening die daarbij hoort. “Maar ook bij het in orde maken van de operationele backbone; de operationele informatievoorziening van de kernprocessen van een netwerkoperator”, vult Robert Voûte aan. Voûte is verantwoordelijk voor de koers en visie van CGI in Nederland op het gebied van geografische informatie, 3D (modelling), plaatsbepaling (binnen en buiten) en operationele beelden (Common Operational Pictures) met als specifiek aandachtsgebied de sector Transport (spoor, weg en water).

CGI opereert wereldwijd in circa 40 landen voor markten zoals de overheid, industrie, transport en logistiek. Voûte legt uit dat daar een nieuwe sector aan toe is gevoegd: vitale civiele infrastructuren. “Een hele boeiende sector, omdat we daar klanten bij elkaar hebben getrokken die normaal niet binnen één markt zitten. Toch hebben ze één overeenkomst: allemaal stellen ze hun netwerk ter beschikking en zijn daarmee stuk voor stuk infrastructuur beheerders.” Onder deze nieuwe sector bundelde CGI de volgende partijen: RWS met de netwerken asfalt en water, ProRail met het spoor en verder alle netbeheerders uit de stroom-, gas- en waterwereld. “Ze hebben een hoop overeenkomstige processen waarbij het belangrijk is dat het assetdatamanagement goed op orde is”, vult Voûte aan.

Digital Twin

De wereld van netbeheerder ProRail bevindt zich buiten en daar gebeurt veel. Het netwerk vervult op verschillende plaatsen tegelijkertijd allerlei taken. Metingen leveren digitale informatie op die ingewonnen, gezuiverd, gemodelleerd en gecombineerd wordt. Van die informatie kan een Digital Twin gegenereerd worden: een digitale representant van de werkelijke wereld. Maar het is meer dan dat. De Digital Twin representeert ook geplande/ontworpen en al verdwenen objecten. Daarmee dekt het de hele levenscyclus van de objectenstructuur en bijbehorende informatiehuishouding af. Bovendien maakt gebruik van het netwerk onderdeel uit van de 5D wereld van ProRail. Voûte: “5D is een combinatie van 3D locatie gebonden informatie met een tijdsregistratie en het detailniveau (level of detail) van het product. Dit dient weer als basis voor de informatiesystemen waarmee ProRail zijn kernprocessen bestuurt.”

Partnership

Voûte concludeert dat men steeds meer gebruik gaat maken van de virtuele afspiegeling van de werkelijkheid en erop vertrouwt dat deze informatie beschikbaar is en een goed beeld van de toestand buiten geeft. “Tijdens alle fasen van de bedrijfsvoering is de digitale wereld het ankerpunt voor de besturing en bijsturing van de bedrijfsprocessen. Wij bij CGI snappen op detailniveau de bedrijfsprocessen van een netbeheerder. Wanneer digitalisering aan de orde van de dag is en kritische systemen niet uit mogen vallen, moet de organisatie en de aansturing ervan goed zijn. Door het hele proces samen te beleven, onze kennis en expertise te delen met de klant kom je samen tot optimale bedrijfsprocessen. Voûte besluit: “Onze mensen zijn enorm gedreven en ondersteunen de klant met jarenlange ervaring en expertise. Zo helpen we de klant -in dit geval ProRail- om de visie op de hele operatie vorm te geven vanuit de 5D-optiek.”  

Meer intelligentie in de infrastructuur

neo_pc_screenshot
Lees het gehele artikel

“De Nederlandse infrastructuur is meer en meer intelligenter aan het worden. Kunstwerken, spoorwissels, … ze worden voortaan allemaal voorzien van sensoren die data genereren.” Aan het woord is Robert Voûte van CGI. Het internationaal opererend automatiseringsbedrijf ondersteunt organisaties in de digitalisatieslag die ze moeten maken.

CGI is van oorsprong een Canadees ICT-bedrijf en is wereldwijd actief met bijna 80.000 medewerkers verdeeld over 400 kantoren in veertig landen. Ook in Nederland heeft CGI een ruime vertegenwoordiging met 2.500 medewerkers in zeven kantoren. “We zijn actief in een groot aantal sectoren en leveren een volledig portfolio aan ICT-diensten. Specifiek voor de infrasector werken we veel in opdracht van overheden, het Kadaster, grote infra-aannemers, Rijkswaterstaat en ProRail.”

Contractpartner

“In de infrasector zijn wij niet de materiedeskundige, maar wel deskundig in de zin van weten wat er speelt en hoe we daar slimme computer- of automatiseringssystemen op of rond kunnen bouwen”, vervolgt Voûte. Hij geeft een voorbeeld: “Voor Rijkswaterstaat bijvoorbeeld zijn we contractpartner van het Areaal Informatie Rijkswaterstaat (AIR) programma.” ProRail heeft met SIGMA een vergelijkbaar programma voor het beheer van hun assets en dan met name de ligging van de spoorlijn. Ook daar is CGI actief bij betrokken. “Spoorstaven liggen los op het ballastbed”, stelt Voûte. “Ze verschuiven uit hun oorspronkelijke positie en moeten na verloop van tijd weer op hun originele ontworpen locatie terug geduwd worden. Wij hebben het systeem gebouwd waarin de lijn van de spoorstaven gemonitord wordt. Daarbij verrichten we niet de metingen zelf, maar verwerken alle meetdata zodat ProRail inzicht heeft in de status van het spoor en wat er moet gebeuren om ze weer terug in positie te krijgen.” 

Perron randhoogte Rotterdam CS.

Naiade

SIGMA is niet het enige project dat CGI voor ProRail uitvoert. Voûte: “We zijn ook nauw betrokken bij Naiade, een programma waarin de geografische en functionele gegevens van alle ruimtelijke spoorobjecten, zoals een stootjuk, wissel, overweg of bovenleiding, geïntegreerd worden bijgehouden. Op basis van een standaard softwareoplossing hebben wij voor en met ProRail een maatwerk suite gebouwd die langzaam maar zeker transformeert tot een 3D-oplossing. Ook de ondergrond, het bed van het spoor, de ruimte 50 meter links en rechts van het spoor worden digitaal ingemeten en gevisualiseerd in Naiade. Ook aannemers die werkzaamheden uitvoeren op of aan het spoor hebben baat bij één bron van geïntegreerde data.”

Digitalisatieslag

 Voûte is van mening dat de infrasector nog een serieuze digitalisatieslag gaat maken. “Op basis van sensordata kunnen infrastructurele werken beter onderhouden en kunnen afwijkingen eerder opgemerkt worden. Daar komt ontzettend veel ICT aan te pas, om alle data te verwerken, processen aan te sturen, enzovoort. Als CGI merken we dan ook dat we in de infrastructuur steeds meer operationele processen gaan automatiseren, waarbij de onderliggende architectuur van de software heel robuust moet zijn. Mission critical is een kernwaarde voor ons in de infra en dat geldt ook voor cyber security. De verregaande automatisering mag er niet toe leiden dat een kwaadwillende bijvoorbeeld de besturing van een pompgemaal kan overnemen.” 

“Locatie- en tijdgebonden data zijn nu al onlosmakelijk verbonden aan infrastructuur, een belang dat zal toenemen”, besluit Voûte.