Tagarchief: Certificering

Duurzaam (her)gebruik van hout in de GWW

Lees het gehele artikel

Als onafhankelijke keuringsinstantie stelt SKH zich ten doel de kwaliteitszorg te vergroten en het (her)gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen te stimuleren. SKH is Nederlands grootste certificatiepartner voor onder meer de keurmerken PEFC, FSC en STIP. Met name in die laatste categorie blijkt de GWW voorop te lopen. En daar is een reden voor.

“Behalve of het toegepaste hout in een project afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, kunnen we ook beoordelen of een partij hout voldoet voor de toepassing waarvoor het wordt ingezet”, begint Oscar van Doorn van SKH. “Zo kunnen we bijvoorbeeld een certificering afgeven voor op sterkte gesorteerd hout vanuit de CPR, een eis voor bruggen.” Zijn collega Bas Holleboom vult aan: “Daarnaast komt het met name in de GWW regelmatig voor dat we de toepassing beoordelen. Wat is de staat van een houten constructie, damwand, beschoeiing, remmingswerk of sluisdeur en voldoet deze nog in de toepassing? Zo niet, dan zal deze worden gerenoveerd en komen we na renovatie opnieuw terug voor een keuring.”

SKH is Nederlands grootste certificatiepartner voor onder meer de keurmerken PEFC, FSC en STIP. Met name in die laatste categorie blijkt de GWW voorop te lopen.

Juiste hout op de juiste plek

SKH heeft een lange staat van dienst in de houtwereld. “We zijn marktleider op het gebied van het beoordelen van houtproducten en aanverwante artikelen zoals verf, kit en schroeven”, vervolgt Van Doorn. “Onze missie is dan ook zoveel mogelijk hout toegepast zien worden in de bouw- en infrasector. We zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de norm voor GWW-hout oftewel de NEN 5493 ‘Kwaliteitseisen voor loofhout in grond-, weg- en waterbouwkundige werken en andere constructieve toepassingen’. Aan de hand van die norm worden alle keuringen uitgevoerd voor toepassing in de GWW.” Holleboom: “Een aardige ontwikkeling is bovendien het hergebruik en/of het mengen van houtstromen voor toepassingen onder/boven water. Binnen FSC en PEFC mag je maar beperkt mengen, maar sinds eind 2017 kunnen bedrijven zich laten certificeren met het STIP-certificaat voor samengestelde producten. Het stimuleert het gebruik van het juiste hout op de juiste plek, waarbij vanzelfsprekend voorop staat dat het hout van duurzame herkomst is. STIP voldoet aan de criteria van de Rijksoverheid. De GWW loopt hierin voorop.”     

Specialist in Veilig Bouwen verbreedt scope

Industrial,Background,Featuring,Detail,Of,Construction,Site,Of,Dutch,Family
Lees het gehele artikel

Sinds de strategische overname van Alfa Bureau voor Certificering en Arbo Advies Ruigewaard op 1 februari 2020 heeft Aboma haar positie binnen de GWW-branche aanzienlijk versterkt, in het bijzonder op het gebied van het werken met verontreinigde bodem.

De opzet van de organisaties was nagenoeg vergelijkbaar, zegt voormalig eigenaar van de overgenomen partijen Klaas Ruigewaard. “Ook onze dienstverlening was grotendeels complementair. Voor Aboma dus een strategische zet om haar scope te verbreden en ook haar eigen relaties van gedegen GWW-advies te kunnen voorzien, zonder derden te moeten inschakelen.” De overname draagt bij aan de ambitie van Aboma om voor haar klanten dé integrale voorkeurspartner te zijn in het verbeteren en borgen van gezond en veilig werken, kwaliteit en milieu.

Aboma streeft als adviesbureau en certificerende instantie al sinds 1960 naar een 100% veilige en gezonde werkomgeving.

Kruisbestuiving

Inmiddels zijn we op volle sterkte onder de vlag van Aboma actief vanuit twee vestigingen: Ede en Wormerveer. Projecten worden waar mogelijk gecombineerd opgepakt, een win-win voor beide partijen, maar ook voor onze relaties. In de nieuwe samenstelling zijn we in staat om heel snel te schakelen en snel de juiste mensen op de juiste plaats in te zetten.” Collega Sjesco Heuberger vult aan: “Een ander groot voordeel is dat we de milieumarkt goed kennen. Werken in verontreinigde grond vraagt om specialistische kennis, zowel qua veiligheid voor medewerkers alsmede voor wat betreft de geldende milieuregels. Die twee werelden kunnen soms redelijk met elkaar in tegenspraak zijn. Wij begrijpen de milieuproblematiek en weten dat goed te vertalen naar veilige omstandigheden voor zowel arbeiders, maar ook voor omwonenden en passanten.”

Van oudsher is Klaas Ruigewaard actief betrokken bij de ontwikkeling van beleidsstukken zoals CROW-publicatie 400, hét document dat gebruikt wordt in de GWW als er in verontreinigde grond gegraven wordt. Klaas Ruigewaard is zelfs voorzitter van het platform en zal deze rol nog blijven vervullen. “Onze gezamenlijk ambitie is dan ook om Aboma groot te maken in de GWW, net zoals in de bouw.”