Tagarchief: Brigade Electronics

Brigade Electronics is specialist op het gebied van voertuig veiligheidssystemen

shutterstock_1291101184
Lees het gehele artikel

Brigade stelt zichzelf al ruim 45 jaar tot doel om wegen en werkterreinen veiliger te maken door het voorkomen van ongelukken tussen voertuigen/machines en weggebruikers of personeel dat op de bouwplaats aan het werk is.

De afgelopen jaren vonden op bouwplaatsen in Nederland zeer ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Bij enkele aanrijdingen waren dodelijke slachtoffers te betreuren. De Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw, waaronder de zeven grote bouwbedrijven van Nederland, vinden dat er meer moet worden gedaan aan het voorkomen van aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines dan tot nu toe in de bouwbranche gebruikelijk is.

Backsense display.

Hiertoe is een nieuw Beleidsdocument opgesteld, namelijk ‘’Beleid Reductie Aanrijdgevaar’’. Dit Beleid beschrijft een aantal maatregelen om het risico op een aanrijding te elimineren of te verkleinen. De maatregelen zijn in 5 punten omschreven waarbij steeds geldt dat als de maatregel niet voldoende helpt, men naar de volgende maatregel gaat. 

ZoneSafe heftruck.

Maatregel 4 van het beleidsstuk gaat over technische maatregelen die het risico op een aanrijding verkleinen en hiermee komen we op het specialisme van Brigade: voertuig veiligheidssystemen en het voorkomen van ongelukken.

BACKEYE®360

Het meestomvattende systeem is de Backeye 360. Dit systeem geeft de bestuurder één totaalbeeld van zijn voertuig, van bovenaf bezien, waardoor hij 360 graden rondom zijn voertuig ziet. Er worden 4 camera’s bovenop het voertuig/machine gemonteerd, die hun realtime beelden gelijktijdig aan een ECU (Electronische Controle Unit) zenden. Deze ECU  bewerkt, mixt en voegt de beelden samen tot één totaalbeeld. De Backeye 360 behoort tot de absolute top qua veiligheidssystemen omdat er geen twijfel bestaat (mits juist geïnstalleerd en gekalibreerd) over potentiële gevaren in de dode hoek, eenvoudigweg omdat het systeem alle dode hoeken elimineert. Het kan echter gebeuren dat een bestuurder een paar seconden niet op zijn beeldscherm kijkt. In dit geval is een aanvullende, hoorbare waarschuwing effectief in de vorm van radar of ultrasone detectie. 

Er kan om het hele voertuig heengekeken worden.

BACKSENSE RADARDETECTIE

Backsense radardetectie detecteert voorwerpen of personen in de detectiezone en geeft de bestuurder een hoorbare waarschuwing. In uitdagende omstandigheden als vocht, mist, duisternis, stof, ruige terreinen, wordt radar detectie vaak toegepast. Het is een robuust systeem dat compatibel is met de Backeye 360, zodat de bestuurder niet alleen zijn voertuig van bovenaf zien, maar ook markeringslijnen ziet die aangeven als er zich iets in de detectiezone bevindt. 

ZONESAFE

Een geheel ander, maar zeker zo belangrijk product voor grote machines, rijdend materieel en heftrucks in bijvoorbeeld grote magazijnen, is de RFID detectie – Zonesafe. Dit systeem creërt een 360 graden detectiezone rondom het voertuig, waardoor het risico op letsel bij personeel of schade aan eigendommen door aanrijdingen, verminderd kan worden. 

Op het voertuig worden één of meerdere antennes aangebracht en personeelsleden die in de buurt werken en lopen, dragen een tag. Als iemand in de detectiezone van de heftruck of machine komt, dan krijgt zowel de bestuurder als degene die een tag draagt, een waarschuwing doordat de
tag gaat trillen. 

BBS-TEK

De BBS-Tek is een witte ruis alarm, wat in tegenstelling tot bovenstaande systemen, bedoeld is om diegene te waarschuwen die nabij het voertuig loopt. Door middel van een ‘’sshhht shhht’’ geluid, hoort men dat er een voertuig aankomt en doordat witte ruis een breedband frequentie is, is het geluid ook directief van aard; men hoort uit welke richting het voertuig komt. Dit systeem wordt veel toegepast op plaatsen/bij projecten waar veel voertuigen rondrijden, om geluidsoverlast te voorkomen. Witte ruis is namelijk alleen hoorbaar in de gevarenzone.   

Brigade Electronics introduceert nieuw voertuigveiligheidssysteem met kunstmatige intelligentie: CarEYE® Safety Angle assistent voor dode hoeken

Eyyes4
Lees het gehele artikel

Brigade Electronics, een toonaangevende leverancier van voertuigveiligheidssystemen, heeft een nieuw voertuigveiligheidssysteem met kunstmatige intelligentie op de Nederlandse markt gebracht.

CarEYE® Safety Angle van EYYES GmbH is een assistent voor dode hoeken die Brigade GmbH al meer dan een jaar op de Duitse markt aanbiedt en door zijn aloude partner Geier & Söhne Transportgesellschaft mbH op proef werd gebruikt. Geier & Söhne Transportgesellschaft mbH installeerde het apparaat, dat technologie op basis van kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om voetgangers, fietsers en objecten te detecteren, in een van zijn Mercedes Actros-trucks.

De AI van het systeem is ingesteld om de beelden van op het voertuig gemonteerde camera’s nauwkeurig te evalueren en kan het toekomstige bewegingsverloop van mensen en objecten berekenen. Op basis van deze gegevens geeft het systeem de bestuurder in realtime een betrouwbare en nauwkeurige waarschuwing voor een mogelijke botsing.

Waarschuwingen worden ofwel actief met een akoestisch en een optisch rood signaal gegeven als een persoon of object geraakt zou kunnen worden, of passief met een visuele gele waarschuwing, bijvoorbeeld als een persoon of object de gevarenzone verlaat, wat valse waarschuwingen drastisch reduceert.

CarEYE® kwam ook als een overtuigende winnaar uit de bus in de prestatietest van ADAC, waarin het zijn optimale prestaties bewees en soortgelijke voertuigveiligheidssystemen op de markt overtrof. ADAC noemde de betrouwbaarheid die valse waarschuwingen aanzienlijk vermindert, de duidelijke en begrijpelijke visuele feedback voor bestuurders en de snelheid waarmee het apparaat mensen en objecten detecteert als de belangrijkste redenen waarom CarEYE® op de eerste plaats kwam.

Huib Slijkhuis, CEO van Brigade Electronics BV, zegt hierover:

“De nauwkeurigheid van de AI die CarEYE® gebruikt, maakt valse waarschuwingen buitengewoon zeldzaam en biedt bestuurders absolute gemoedsrust dat ze hun voertuig uitermate veilig kunnen manoeuvreren. Het systeem kan onderscheid maken tussen personenauto’s, vrachtwagens, voetgangers, fietsers en statische objecten zoals bomen en verkeerszuilen. En wanneer het iets in het detectiegebied waarneemt, berekent het de beweging en de verwachte richting, wat het uitzonderlijk betrouwbaar maakt.”

Functies en voordelen van de CarEYE Safety Angle assistent voor dode hoeken:

 • Geschikt voor commerciële voertuigen, inclusief bussen, speciale voertuigen en voertuigen van de nooddiensten
 • Kan op bestaande voertuigen worden geïnstalleerd
 • Het gebruik van kunstmatige intelligentie beperkt valse positieve waarschuwingen tot een minimum
 • Uitgebreide bewaking van dode hoeken, detectiegebied van maximaal 10 bij 4 meter
 • Detecteert fietsen in de tweede rij achter geparkeerde auto’s zoals gespecificeerd door UNECE R151
 • Rode en gele waarschuwingsstrategie zoals gespecificeerd door UNECE R151 (informatiesysteem voor dode hoeken)
 • Volledig operationeel bij lage lichtniveaus (2 tot 20 lux omgevingsverlichting) en moeilijke weersomstandigheden
 • Het systeem is geactiveerd wanneer voertuigen rechtdoor rijden, wanneer een signaal om rechtsaf te slaan wordt geactiveerd, wanneer het een bocht neemt of de rechter richtingaanwijzer wordt aangezet, of wanneer het voertuig afslaat, maar de signalen zijn niet geactiveerd
 • Het systeem is verkrijgbaar voor voertuigen met stuur links en met stuur rechts
 • Objecten in de gevarenzone worden geclassificeerd op type
 • Zelfdiagnosefunctie – het apparaat meldt of het al dan niet in bedrijf is
 • Er zijn software-updates beschikbaar
 • Duurzaam ontwikkeld in Oostenrijk en Duitsland, voorzien van alle kwaliteitscertificaten en met ADAC-keurmerk

Huib voegt daar nog aan toe:

“In 2020 zijn er in Nederland 229 fietsers om het leven gekomen in verkeersongelukken. Een op drie van deze ongelukken had voorkomen kunnen worden met een assistent die de zijkant van het voertuig bewaakt, zoals CarEYE®. Dit maakt dergelijke technologie een cruciaal hulpmiddel om de veiligheid van elke weggebruiker te verbeteren en fataliteiten te voorkomen.”

Veiligheid voor alles en iedereen – Brigade Electronics

shutterstock_1291101184 kopiëren
Lees het gehele artikel

Eind jaren zeventig gestart als eenmanszaak en inmiddels uitgegroeid tot internationaal bedrijf met wereldwijd meer dan 250 werknemers. Al die jaren bleef de visie onveranderd: wegen en werkterreinen veiliger maken voor iedereen. 

Levens besparend

“Het voorkomen van ongelukken en levens besparen, dát is ons belangrijkste doel, onze core business”, vertelt Huib Slijkhuis, managing director van Brigade Electronics Benelux. ‘’We zijn specialist op het gebied van veiligheidssystemen voor voertuigen. Hiermee komt veilig werken en het voorkomen van schades en ongelukken binnen handbereik van elke organisatie. Onze klanten werken met voertuigen en machines in bijvoorbeeld de bouw. Maar ook in sectoren als transport, huisvuil en recycling, landbouw en bij gemeenten. Eigenlijk overal waar met voertuigen en machines wordt gewerkt en de kans op ongelukken met werknemers of kwetsbare weggebruikers bestaat.”

Het doel: een optimale veiligheid voor iedereen.

Advies en service

“Bij ons staat het probleem van de klant centraal, waarbij wij de meest geschikte oplossing adviseren. Zo is de ene klant bijvoorbeeld gebaat bij een geavanceerd 360 graden systeem, waarbij beelden worden opgenomen en de bestuurder ook nog akoestische waarschuwingen krijgt. Terwijl een andere klant met een achteruitrij-alarm al geholpen is.” Daarnaast hecht Brigade Electronics bijzonder veel waarde aan goede service. “Je kunt nog zo’n goed product verkopen, als de service slecht is, zul je de klant uiteindelijk verliezen.” Deze onderscheidende service heeft zich de afgelopen jaren ook bewezen. Slijkhuis vervolgt: “We zijn flink gegroeid, in minder dan tien jaar is de omzet meer dan vertienvoudigd.” 

De voertuigveiligheidssystemen van Brigade Electronics creëren zekerheid op veiligheid.

Toekomstgericht en innovatief

Slijkhuis benadrukt dat de organisatie zich blijft ontwikkelen. ‘’Onze producten en systemen zullen in de komende jaren steeds meer geïntegreerd worden vanaf fabriek. Met een aantal grote gespecialiseerde dealers (wereldwijd) in de markt is al sprake van samenwerking.” Kijkend naar bijvoorbeeld de Nederlandse bouwsector, zien we dat veiligheid een steeds grotere rol speelt. Het huidige GCVB, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, wordt in 2021 vervangen door het ’Beleid reductie aanrijdgevaar’. Dat omschrijft een aantal maatregelen om het risico op aanrijdingen verkleinen of zelfs te elimineren. Aannemers wordt dus verplicht hun voertuigen van bepaalde veiligheidssystemen te voorzien en zij hebben hier één jaar de tijd voor. Dit brengt voor Brigade Electronics volop mogelijkheden met zich mee. 

Brigade Electronics biedt oplossingen voor alle bedrijven of projecten waar rijdend materieel en personen op hetzelfde terrein werken en er sprake een veiligheidsrisico is.

“Belangrijk dus, om nieuwe producten te introduceren die aansluiten bij toekomstige technologische ontwikkelingen. Innovatie en duurzaamheid zullen belangrijk zijn voor de toekomst, of het nu gaat om baanbrekende nieuwe producten of het betreden van nieuwe markten.” Slijkhuis besluit: “Onze doelgerichte oplossingen, het met de klant meedenken én het hoge serviceniveau liggen ten grondslag aan ons succes.” Brigade Electronics is uitgegroeid tot een speler van formaat waar we nog veel van kunnen verwachten in de toekomst.  

Brigade Electronics BV is een dochteronderneming van het Engelse Brigade Electronics Group Plc, met vestigingen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Canada, de USA en Nederland.   

Veiligheid staat voorop- Grote speler op de Nederlandse afvalmarkt kiest voor ZoneSafe

DSC_9232
Lees het gehele artikel

Eén van de grootste spelers op de Nederlandse afvalmarkt, Attero, heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. “Daarom kiezen we voor ZoneSafe, het waarschuwings-detectiesysteem met RFID van Brigade Electronics”, zegt Roelof Buisman, Bedrijfsleider Organisch bij Attero te Wilp. Het bedrijf, met zo’n 800 gemotiveerde medewerkers, verwerkt jaarlijks bijna 4 miljoen ton afval op een vijftiental locaties.

Safety first

“Op acht van onze locaties, verwerken we gft-afval tot compostproducten, bodemverbeteraars, duurzame brandstof en groen gas. In Wilp hebben we te maken met een buitencomposteerlocatie, waar op een terrein een shovel rijdt en mensen werken die hand en spandiensten verlenen in ditzelfde werkgebied. Allerlei betonnen composteringscellen maken het terrein erg onoverzichtelijk. In de oude situatie werkten shovelmachinist en de werkmannen middels een portofoon om met elkaar in contact te blijven. Er werd uiteraard heel zorgvuldig gewerkt volgens de werkinstructies en afspraken, zoals ‘Zie jij mij, zie ik jou’, maar we zochten naar een manier om de veiligheid verder te waarborgen.”

Attero te Wilp: een terrein waar het ZoneSafe systeem van Brigade Electronics ingezet is om de veiligheid verder te waarborgen.

ZoneSafe: waarschuwings-detectiesysteem

“Op een beurs ben ik in contact gekomen met Brigade Electronics, marktleider op het gebied van voertuigveiligheidssystemen. Daar werd een demo gegeven van het nieuwe waarschuwings-detectiesysteem ZoneSafe.” Jeroen Levert, business development manager bij Brigade Electronics: “ZoneSafe is uitermate geschikt voor alle bedrijven of projecten waar rijdend materieel en personen op hetzelfde terrein werken en er dus een veiligheidsrisico is. Ook voor Attero dus.” Buisman vult aan: “De demo maakte ons nieuwsgierig en dus spraken we af het ZoneSafe systeem als pilot in te zetten bij onze vestiging in Wilp.”

Detectiezones en tags

De eenvoudig te plaatsen basisunit en antenne werden in en op het voertuig geplaatst en de tags aan de medewerkers overhandigd. Levert legt uit dat ZoneSafe gebruik maakt van RFID (radiofrequentie-identificatietechnologie) voor het creëren van detectiezones rondom het voertuig. De antenne(s) detecteert RFID-tags die door medewerkers eenvoudig in hesje of helm gedragen kunnen worden of te plaatsen zijn op objecten op het terrein. “Wanneer de detectiezone een tag signaleert, ontvangt de bestuurder van het voertuig automatisch een visuele en akoestische waarschuwing via de basisunit in zijn cabine. De gedetecteerde tag geeft een trillend waarschuwingssignaal aan de drager ervan zodat die weet dat er een voertuig nadert. Buisman: “Iedereen was meteen enthousiast: zelfs bij slecht weer, slecht zicht, dode hoeken, obstakels of zelfs wanneer er gehoorbescherming wordt gedragen, biedt dit systeem de aanvullende veiligheid die we zochten. Het geeft een gerust gevoel te weten dat we zo alles uit de kast halen om ongelukken te voorkomen.”

De basisunit en de antenne (met een bereik van 3-10 meter) kunnen snel een eenvoudig in en op het voertuig geplaatst worden. (Beeld: Brigade Electronics)

Zekerheid op veiligheid

“Alles begint met het interne beleid van het bedrijf zelf”, zegt Levert. “Attero draagt dat ook uit.” Buisman vult aan: “ZoneSafe is een welkome aanvulling op ons veiligheidsbeleid. Het systeem is overtuigend wat betreft functionaliteit ten aanzien van de veiligheid van de mannen in het veld. Het creëert zekerheid op veiligheid. Ik ben overtuigd. Daarom gaan we onze nieuwe shovels ook voorzien van dit systeem en ook op andere locaties gaan we kijken of er situaties zijn waarin ZoneSafe een verschil zou kunnen maken.” Levert geeft aan dat middels een extra toevoeging het ook mogelijk is dat shovels elkaar onderling kunnen detecteren binnen een bereik van 100 meter. Ook is het ZoneSafe systeem door middel van een dashboard uit te lezen: identificatie, bewaking en registratie van alle tag-activiteit geeft veel inzicht. Door middel van analyses kan de veiligheid nóg optimaler beheerd worden. Levert besluit: “Hierdoor is ons doel ‘een optimale veiligheid voor iedereen’ weer een stap dichterbij.” 

Marktleider op het gebied van voertuig veiligheidssystemen

shutterstock_454264585-kopieren
Lees het gehele artikel

introduceert ZoneSafe: een waarschuwings-detectiesysteem met RFID

Het zeker stellen van de veiligheid van personeel op bouwterreinen, werkplaatsen, magazijnen, distributiecentra et cetera is een zware, maar noodzakelijke taak. Voertuigen en rijdend materieel opereren veelal in een omgeving waar ook personeel loopt en andere machines of voertuigen rijden. Het is vaak een hele uitdaging om de veiligheid te waarborgen. Brigade Electronics introduceert juni dit jaar een mooie oplossing voor bovengenoemde sectoren: de ZoneSafe. Dit is een detectiesysteem met RFID, waarbij door middel van tags een detectiezone wordt gecreëerd. Personen of objecten die een tag dragen en die zich in de detectiezone bevinden, worden gedetecteerd en net als de bestuurder van het voertuig gewaarschuwd.

De basisunit en de antenne (met een bereik van 3-10 meter) kunnen snel en eenvoudig in en op het voertuig geplaatst worden.

 

“Je kunt je voorstellen dat een bestuurder van een voertuig zó gefocust is op zijn taak, of er sprake is van gebrekkig zicht of lawaai en dan zit een ongeluk in een klein hoekje”, zegt Jeroen Levert, business development manager bij Brigade Electronics. Het bedrijf is gespecialiseerd in voertuig veiligheidssystemen met als doel ongelukken voorkomen en mensenlevens besparen. Voor iedere branche en ieder soort voertuig bestaat er een specifieke oplossing. In de bouw wordt bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van de Backeye®360 – met een 360 graden rondom zicht en radar obstakeldetectie. In de waste sector wordt dit veelal gecombineerd met een MDR en er zijn ook bedrijven die met de traditionele camera’s en monitoren werken. De ZoneSafe is uitermate geschikt voor de logistieke sector en distributie sector maar zeker ook voor de bouw. Eigenlijk voor alle bedrijven en projecten waarbij rijdend materieel en personen op dezelfde plek c.q. in dezelfde ruimte werken en er dus een gevaar op ongelukken bestaat.

ZoneSafe maakt gebruik van radiofrequentie-identificatietechnologie (RFID) voor het creëren van detectiezones rondom het voertuig. De antenne detecteert RFID-tags die in hesje of helm gedragen kunnen worden.

 

Hoe werkt het?

De basisunit en de antenne (met een bereik van 3-10 meter) kunnen snel en eenvoudig in en op het voertuig geplaatst worden. ZoneSafe maakt gebruik van RFID (radiofrequentie-identificatietechnologie) voor het creëren van detectiezones rondom het voertuig. De antenne(s) detecteert RFID-tags die door werklieden in hesje of helm gedragen kunnen worden of te plaatsen zijn op objecten op de bouwplaats. “Wanneer de detectiezone een tag signaleert, ontvangt de bestuurder van het voertuig automatisch een visuele en akoestische waarschuwing via de basisunit in zijn cabine. De gedetecteerde tag geeft een trillend waarschuwingssignaal aan de drager ervan zodat die weet dat er een voertuig nadert. Ideaal, ook bij slecht weer, slecht zicht, dode hoeken, obstakels of zelfs wanneer er gehoorbescherming wordt gedragen.” Levert vult aan: “Er zijn geen beperkingen aan het aantal tags of antennes op de basisunit.”

Preventief

“Het werkt zeer preventief,” weet Levert, “want personen gaan veel bewuster om met de risico’s. Alleen al die bewustwording voorkomt veel ongelukken. Waar men vroeger nog wel eens geneigd was de kortste (maar niet per se veiligste) route over een bouwterrein te nemen, weet men nu: ik heb zo’n tag en wil niet gedetecteerd worden. En mocht je je toch in de gevarenzone bevinden, dan is er een dubbele attentiewaarde bij jou en de bestuurder, wat een ongeluk kan voorkomen.” Het ZoneSafe systeem is door middel van een dashboard uit te lezen. Het dashboard is een op de cloud gebaseerd beheersysteem dat samenwerkt met het ZoneSafe-systeem voor de identificatie, bewaking en registratie van alle tag-activiteit. “Dat geeft heel veel inzicht en wanneer je er analyses op los laat, kan de veiligheid nóg optimaler beheerd worden waardoor ons doel ‘een optimale veiligheid voor iedereen’ weer een stap dichterbij is.” De Zonesafe is sinds medio juni leverbaar.     

Het 360°camerasysteem – veiligheid next level

shutterstock_66970258-kopieren
Lees het gehele artikel

Het 360°-camerasysteem van Brigade Electronics is HET totaalsysteem waarbij elke dode hoek geëlimineerd wordt. Al meer dan veertig jaar richt het bedrijf zich op het besparen van levens door voertuigen, on en off road zo veilig mogelijk te laten rijden. Middels vier camera’s, die de beelden doorsturen naar een ECU (Electronische Controle Unit) ziet de bestuurder in één beeld alles wat er rondom zijn voertuig gebeurd.

foto-1-kopieren

Heijmans Nederland heeft besloten om op elke vrachtauto en waar nodig ook op het overige materieel een 360°-camerasysteem van Brigade te laten monteren.

 

Dode hoeken vormen een aanzienlijk gevaar voor een persoon of object dat zich in de buurt van het voertuig bevindt. Zelfs met een spiegel- of enkelbeeldcamera blijft het risico op dode hoeken bestaan. Te vaak gebeuren er nog ongelukken bij fietsers in het verkeer of medewerkers op de bouwplaats, die worden aangereden omdat ze zich in de dode hoek bevonden. Daarom introduceerde Brigade Electronics enkele jaren geleden de Backeye®360. “Hiermee reiken de voordelen verder dan het voorkomen van ongelukken”, zegt Jeroen Levert, business development manager bij Brigade Electronics. “Doordat de bestuurder een real-time overzicht van het voertuig en de volledige omgeving rondom het voertuig op zijn monitor ziet, vanuit helicopterview bezien, is het de perfecte ondersteuning in alle situaties. De chauffeur ziet namelijk direct als er zich iets of iemand nabij het voertuig bevindt en kan hier meteen op anticiperen.”

foto-2-kopieren

Ook Traffic Service Nederland maakt gebruik van het Backeye®360 systeem op hun botsabsorbers.

 

Intelligente camera-/monitorsystemen

“Door te luisteren naar de wensen van de klant en hier onze producten op af te stemmen, creëren we telkens verfijnde oplossingen en brengen we risico’s terug tot een minimum. Want gelukkig staat veiligheid steeds vaker voorop. Heijmans heeft besloten om op elke vrachtauto en waar nodig ook op het overige materieel een 360°-camerasysteem van Brigade te laten monteren. Ze willen dat hun onderaannemers ook voldoen aan een 360-view op hun voertuigen. Heijmans heeft hier ‘samen met een aantal andere hoofdaannemers’ zelfs een veiligheidsconvenant (Governance Code Aanrijdbeveiliging) voor getekend. Een mooie ontwikkeling die bijdraagt aan het verhogen van veiligheid en veilig werken”, vindt Levert.

Importeurs kiezen voor veiligheid

“Binnen de grondverzetwereld zitten we met ons Backeye®360 systeem bij meerdere importeurs, o.a. van Doosan, Catepillar, Kobelco, Atlas, Hitachi, et cetera”, vervolgt Levert. Ook Traffic Service Nederland maakt gebruik van het Backeye®360 systeem op hun botsabsorbers (de voertuigen die zij inzetten bij o.a. wegwerkzaamheden).

In combinatie met het radar detectiesysteem De Backeye®360 is compatible met het radar detectiesysteem. “Die combinatie zorgt voor optimale veiligheid en wordt met name ingezet in de mijnindustrie en bij bouwplaatsen. Het systeem werkt namelijk altijd, ook al zijn de camera’s bedekt met stof, vuil of sneeuw. De input van beide systemen wordt op één monitor weergegeven. Wel zo overzichtelijk voor de bestuurder.” Levert legt uit dat de integratie van beide systemen uniek is.

foto-3-kopieren

Backeye®360 werkt op vrijwel elk voertuig of elke machine, hoe groot of klein deze ook is.

 

Zonesafe

Brigade Electronics introduceert binnenkort de Zonesafe: een nabijheid-waarschuwings-detectiesysteem dat gebruik maakt van RFID-technologie (radio frequency identification device). Het creëert 360 graden detectiezones rond voertuigen. Actieve tags kunnen aangebracht worden in hesjes of helmen van werklieden, waarbij zowel de drager van de tag als het voertuig waar het systeem op is gemonteerd een tril- of geluidssignaal krijgt wanneer iets of iemand zich in de detectiezone bevindt. “Dat werkt zelfs preventief”, zegt Levert. “Men is bijvoorbeeld geneigd om even snel de kortste route te lopen. Draagt men echter een hesje met een tag, dan zien we dat dit niet of minder gebeurt omdat men dan een signaal krijgt. Zo gaat men bewuster om met risico’s en dat is misschien wel het belangrijkste om ongelukken te voorkomen.”

Levert besluit: “Dankzij de flexibiliteit van de Brigade systemen zijn er oplossingen voor allerlei toepassingen. Daarmee zijn de producten van Brigade niet alleen in de GWW, maar ook in alle andere markten inzetbaar.”    

De missie van Brigade Electronics: levens besparen en wegen en werkterreinen veiliger maken voor iedereen.

brigade_1_shutterstock_66970258-kopieren
Lees het gehele artikel

Waar ook ter wereld leveren grote on road voertuigen en off road mobiele machines een gevaar op. Gelukkig wordt steeds vaker het belang van veiligheid en gezondheid op het werkterrein erkend en worden deze gevaren langzaam maar zeker aangepakt. Daar zorgt niet alleen de toenemende regelgeving voor, maar de bouwwereld is ook bezig met een imagoverbetering en investeert in veiligheidsmaatregelen.

Brigade Electronics bestaat inmiddels 43 jaar en is gespecialiseerd in voertuig-veiligheid bij bedrijfsvoertuigen en machines. Ze introduceerde als eerste het achteruitrij-alarm in Europa en is inmiddels uitgegroeid van eenmanszaak tot één van de grootste spelers met een uitgebreid assortiment aan voertuig veiligheidsoplossingen. Aan het woord is Huib Slijkhuis, managing director bij Brigade. “Dankzij ons solide wereldwijde netwerk en de jarenlange opgedane ervaring en expertise in de bouwwereld en het grondverzet, begrijpen we bij Brigade als geen ander de industrie en de problemen waar klanten voor staan.”

De 360-graden camera van Brigade, gemonteerd op een voertuig.

 

Keep it simple

Slijkhuis vertelt dat dankzij de innovatieve en uitgebreide engineering afdeling binnen Brigade ze producten hebben ontwikkeld, die vooral voor de GWW-sector van groot belang zijn. “360 graden camerasystemen, radar detectiesystemen en ultrasone detectiesystemen kunnen in moeilijke werk- en weersomstandigheden de bestuurder toch optimaal van informatie voorzien. Allemaal zorgen ze voor meer veiligheid rondom het voertuig, maar het is belangrijk dat het in de praktijk eenvoudig te gebruiken is: Plug & Play. En voor iedereen betaalbaar”, vindt Slijkhuis. “Want we horen op de bouw nogal eens de uitspraak ‘het is niet betaalbaar of het bestaat nog niet…’. We zijn echt gedreven om te laten weten wat er allemaal al mogelijk is. En als de wens van de klant nog niet bestaat, dan bekijken we toch hoe we hem een oplossing op maat kunnen bieden! Uiteraard gaat betaalbaarheid bij ons nimmer ten koste van de kwaliteit!”

De Backeye®360 van Brigade geeft 360 graden rondom het voertuig weer.

 

360 graden camerasysteem

In 2014 introduceerde Brigade de Back­eye®360, het eerste 360 graden zichtsysteem waarbij de bestuurder het gehele voertuig en de omgeving op zijn monitor ziet. Nu is het één van de meest toegepaste veiligheids­systemen. Het elimineert alle dode hoeken en vergroot daarmee de veiligheid meteen voor 99%. Alle grote importeurs van graafmachines passen dit systeem al toe. “De volgende stap is de combinatie van de Backeye 360 met radardetectie”, aldus Slijkhuis.

Backsense radardetectie

De Backsense geeft de bestuurder auditieve en visuele waarschuwingen in vijf fasen. Afstanden kunnen worden geprogrammeerd voor toepassing op voertuigen met verschillende afmetingen, van 2 meter breedte en 10 meter lengte tot 3 bij 30 meter. Radar obstakeldetectie detecteert zowel bewegende als stilstaande objecten, zelfs in de meest slechte omstandigheden als mist, stof, vibratie, hitte, kou, UV, sneeuw, ijs, wind, water en modder. De optionele display module zorgt ervoor dat het beeld van de Backeye 360 en de Backsense geïntegreerd wordt in één beeld.

Met de Backsense op de achterzijde van de shovel, is het altijd veilig werken!

 

Witte ruis in de gevarenzone

Ter bescherming van werklui die rondom een machine lopen of werken levert Brigade BBS-Tek, het witte ruis achteruitrij-alarm. Dit alarm is, in tegenstelling tot het traditionele ‘tuut tuut’-alarm, alleen hoorbaar in de gevarenzone en direct lokaliseerbaar. Men hoort dus meteen waar het voertuig zich bevindt en waar het heen rijdt. De nieuwste variant op de BBS-techniek is de QVS (Quiet Vehicle Sounder) die juist geluid toevoegt aan elektrische voertuigen, die een gevaar vormen onder de 30 km/uur door hun stilte. “De overstap naar elektrisch is momenteel in volle gang”, licht Slijkhuis toe, “dus voor ons veel werk aan de winkel”.     

“Levens redden is onze business”

bouwplaats-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Een stevige uitspraak, maar een waarheid als een koe. Huib Slijkhuis, managing director Benelux bij Brigade Electronics, staat dan ook vierkant achter zijn woorden. “In bestekken staan steeds vaker richtlijnen en eisen omtrent veilig werken in de infra sector. Ook onderaannemers worden verplicht om de nodige maatregelen te nemen. Brigade Electronics zorgt ervoor dat veilig werken binnen ieders handbereik ligt.”

De apparatuur die door Brigade Electronics ontwikkeld en geproduceerd wordt, zijn de extra ogen en oren voor iedereen die met machines werkt. “De grote spelers binnen de GWW hebben onder elkaar een convenant getekend omtrent het werken met de 360˚ camera. Wij hebben daarom samenwerkingsverbanden met de grotere machinefabrikanten”, legt Slijkhuis uit.

Backsense® is een echt radarsysteem, volledig instelbaar qua breedte en diepte.

 

Echte radardetectie gaat door waar sensoren stoppen

Brigade Electronics introduceert nu ook radardetectie. Slijkhuis licht toe: “Het zijn hulpmiddelen waarop je moet kunnen vertrouwen. Daarom werkt ons radar detectiesysteem niet op basis van ultrasone sensoren, zoals bij auto’s. In de GWW is dat vanwege de omstandigheden in het veld niet handig. Onze Backsense® is daarom een echt radarsysteem, volledig instelbaar qua breedte en diepte. Het is signaleren op maat. Ons systeem kan desgewenst aangesloten worden op het hydrostatische remsysteem van de machine.”

Een mooi product in opkomst dus. Brigade Electronics introduceerde vorige maand een extra unit waarbij de info over de detectiezone meegetoond wordt op de monitor. “Waar het menselijk oog en oor tekort schiet, daar vullen wij aan”, oppert Slijkhuis. “We zijn echt van het KISS-principe, ‘Keep It Stupid Simple’. Groen betekent goed, geel is oppassen geblazen en rood betekent stoppen. Iedereen kan het systeem gebruiken, taalonafhankelijk.”

De Radar-on-screen hardware.

 

Service tot in de puntjes verzorgd

Op de vraag hoe Brigade Electronics omgaat met aanvragen voor systemen op machines die men nog niet eerder heeft gezien, antwoordt Slijkhuis: “In zulke gevallen spreken we over een discutabele of onbekende machine. Geen probleem voor ons, het vergt alleen meer inzet van onze buitendienst. Dergelijke machines gaan we ter plekke bekijken, we bepalen wat er nodig is om alles veilig te krijgen en onze gespecialiseerde monteurs zorgen voor een perfecte installatie op locatie.”

Als extra vorm van ondersteuning biedt Brigade Electronics ook trainingen aan. Wat moeten we ons voorstellen bij zulke trainingen? “We leren in deze trainingen hoe men om moet gaan met de systemen, hoe deze te koppelen aan andere systemen. Het inregelen van een 360˚ camera wordt geleerd, softwarematig. Indien de klant liever heeft dat onze mensen dat doen, dan is dat ook geen probleem. We leveren die dienst op locatie als pasklare oplossing. Onze servicegerichtheid en flexibiliteit zorgt ervoor dat we hard groeien, in België zijn we momenteel marktleider. Je zou kunnen zeggen dat we normbepalend zijn en men ons als de standaard gaat zien.”

Backeye® monitorsysteem.

 

De GWW moet veiliger worden

“We hebben een jarenlange focus op veiligheid en zien levens redden als ons dagelijks werk. De GWW moet veiliger worden en daar is transparantie voor nodig. Mensen waarderen onze eerlijkheid en adviezen”, schetst Slijkhuis. Tevens licht hij een tipje van de sluier op omtrent noviteiten die op stapel staan. “We blijven doorontwikkelen. Op Matexpo introduceren we een waarschuwingssysteem dat niet alleen de machinist op de hoogte brengt van gevaar, maar ook de mensen die gevaar lopen. Verder zijn we bezig met het AVAS-systeem, nu verplicht op elektrische voertuigen. Ook in de GWW vindt nu elektrificatie plaats en dat houdt in dat machines hoorbaar gemaakt moeten worden en snelheidsafhankelijk opereren binnen de gevarenzone.”