Tagarchief: Bouwsector

Bedrijfstakverslag 2019 en 2020

volandis
Lees het gehele artikel

Ondanks de toename van het gebruik van prefab en de beschikbaarheid van arbeidsvriendelijke hulpmiddelen in de Bouw & Infra, ervaren bouwplaatsmedewerkers het werk nog altijd als fysiek zwaar. Het gevaar van vroegtijdige uitval blijft hierdoor op de loer liggen. Maar andere ontwikkelingen bieden juist kansen voor de sector. Deze zijn vandaag gepubliceerd in het ‘Bedrijfstakverslag 2019 en 2020’. 

 DATUM 1 juli 2021 

ONZE REFERENTIE Persbericht/btv1920 

CONTACTPERSOON Sandra Schouten, s.schouten@volandis.nl 0341 – 499 299 

BETREFT Persbericht 

PAGINA 1 van 2 

Toename 

Door de toegenomen warme of zelfs hete zomers, krijgen medewerkers op de bouwplaats, op projectlocaties en achter de voordeur steeds vaker te maken met blootstelling aan hitte. Met hittebevangenheid tot gevolg. Toch blijven de meest kenmerkende gezondheidsklachten in de bouw-en infrasector klachten aan het bewegingsapparaat, moeite met horen en handeczeem. Uit het verslag blijkt ook dat het aantal medewerkers dat gezondheidsklachten meldt die met het werk samenhangen, groeit. UTA-medewerkers hebben vooral te maken met werkdruk. Er is te veel werk wat in korte tijd af moet. Maar ook bij bouwplaatsmedewerkers neemt de werkdruk toe. 

Opmerkelijk 

Slechts weinig bouwplaatsmedewerkers melden blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit is al jaren zo, maar toch is dit opmerkelijk omdat ze in hun dagelijkse werk in aanraking komen met (kwarts) stof, rook, damp, gas en chemische middelen. Mogelijk herkennen medewerkers deze stoffen onvoldoende als gevaarlijk. Hier is nog veel verbetering in bewustwording en handelingsperspectief mogelijk om veiliger en gezonder te werken. 

Goed nieuws 

Er is ook goed nieuws. Drie kwart van de bouwplaats- en UTA-medewerkers maakt zich niet of nauwelijks zorgen om werkloos te worden. Zij hebben weinig behoefte om van werkgever of van baan te veranderen. Medewerkers zijn ook niet bang hun baan te verliezen door technologische ontwikkelingen. De krappe arbeidsmarkt speelt hierin waarschijnlijk een rol. De toegenomen prefabricering biedt kansen aan nieuwkomers op de bouwarbeidsmarkt zoals mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 

Alle medewerkers in de sector zijn in het algemeen tevreden over de onderlinge samenwerking en collegialiteit. Opvallend blijft dat UTA-medewerkers vaker functioneringsgesprekken hebben dan bouwplaatsmedewerkers. 

Acties door partijen 

De cao-partijen in de Bouw & Infra volgen de ontwikkelingen op de voet. Zij hebben al eerder diverse maatregelen ingezet c.q. aangekondigd. Zo is sinds 1 januari van dit jaar de zwaarwerkregeling van kracht voor bouwplaatsmedewerkers die minstens 20 jaar in de bouw en infra werken en 3 jaar of korter voor hun pensioen zitten. Vanaf 1 januari 2022 staat deze regeling ook open voor UTA-medewerkers die 3 jaar of korter voor hun pensioen zitten en 20 jaar in de Bouw & Infra werken waarvan minstens 5 jaar een bouwplaatsfunctie hebben vervuld. 

Ook is er € 500.000,- beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de werkdrukvoorziening. Deze was al beschikbaar voor UTA-medewerkers, maar wordt nu gedurende de huidige cao-periode (in pilotvorm) ook kosteloos aangeboden aan bouwplaatsmedewerkers. Volandis start met een onderzoek naar effectieve maatregelen om veiligheidsrisico’s bij het werken in hitte te voorkomen. Medewerkers die met gespoten PUR werken krijgen een periodiek gezondheidsonderzoek met longtest en urinecontrole om de gezondheidsschade te meten. Verder investeren de partijen € 10 miljoen in het stimuleringsprogramma om vakkrachten te behouden in de sector en de instroom te bevorderen. 

Veilige werkplek op de bouw is een absolute must!

peri_3_nhow-rai-in-aanbouw-1-steigers-kopieren
Lees het gehele artikel

De sterke economische groei vertaalt zich in een verhoogde activiteit in de bouwsector en de GWW. Helaas neemt het aantal meldingen van ongevallen op bouwplaatsen toe. Of dat met de groeiende werkgelegenheid te maken heeft of wijst op het risico van afnemend veiligheidsbewustzijn, is niet helemaal duidelijk. Het creëren van een veilige werkplek op de bouw is dan ook een absolute must.

Een bedrijf dat bouwen niet alleen efficiënter en sneller maakt, maar vooral de veiligheid van de werkplek op de bouw hoog in het vaandel heeft staan, is PERI BeNeLux B.V. Opgericht in 1969 te Weissenhorn (Duitsland) en uitgegroeid tot één van ’s werelds grootste fabrikanten van bekistingen en steigers. “Een veilige werkplek en het op een veilige manier toegang krijgen tot die werkplek, precies dáár zit onze expertise”, zegt René Otjens, countrymanager PERI Nederland.

PERI ontwierp een unieke ondersteunings- en steigerconstructie zodat de schilders en stralers een veilige werkplek op hoogte hadden bij de renovatie van de Willemsbrug in Rotterdam. (Beeld: Andreas 1000)

 

Achteruit ontwerpen

“Veiligheid houdt iedereen bezig, maar begint aan de tekentafel”, aldus René van Zutven, hoofd Engineering & Assembly bij PERI BeNeLux. “We nemen de uitgangspunten van de klant en de omgeving van het project en bekijken hoe we daar een veilige werkplek kunnen realiseren. Daarbij laten we ons niet beperken door de reeds bestaande producten of systemen, maar zoeken we altijd naar creatieve oplossingen.” Otjens vult aan: “In feite kijken we naar de eindsituatie en ontwerpen daar een passende oplossing voor.”

Totaalpakket door combineren van systemen

Met de enorm brede range aan producten en systemen heeft PERI voor elke uitdaging een oplossing. Vaak worden de systemen binnen één project gecombineerd, zoals bij de bouw van het nieuwe nhow Amsterdam RAI hotel. Otjens: “Wandbekisting, vloersystemen, werk- en klimplatformen, windschermen, stempels, verrijdbare steigers en ondersteuningssystemen, het is allemaal ingezet. Ook voor de Willemsbrug in Rotterdam heeft PERI een unieke steiger/ondersteuningsconstructie ontworpen.” Van Zutven: “We bieden een integraal totaalpakket voor veiligheid en bereikbaarheid met onze systemen uit de steigerwereld en de bekistingswereld: the best of both worlds!”

PERI ontwikkelde een bekisting met éénzijdige ankertechniek, dit werkt kosten­besparend en zorgt voor een mooi betonoppervlak. Hier met MXK-platforms, voor een veilige werkplek (project NACH).

 

Deutsche gründlichkeit

Van Zutven: “De productontwikkeling vindt plaats in onze vestiging in Duitsland en wordt aangevuld met de lokale input (zoals veiligheidsnormen) van de landen zelf.” Otjens vult aan: “Wij leggen de lat op het hoogste niveau en soms is er de keuze de lat wat lager te leggen, afhankelijk van de gestelde eisen. Al onze systemen werken met volledig vlakke vloeren, om struikelgevaar te voorkomen. We werken bovendien met een uniek steigersysteem met rastermaten van 25 en 50 cm waardoor een feilloze aansluiting aan elke bouwvorm mogelijk is. Vanuit onze montagehal zorgen wij dat zoveel mogelijk van tevoren al gemonteerd is, wat de veiligheid ten goede komt. Zo waarborgen we de kwaliteit van de gebruikte PERI-producten. De prefab onderdelen worden naar de bouwplaats gebracht en worden onder toeziend oog van een projectmanager of supervisor van PERI, door de aannemer gemonteerd. De constructeur toetst uiteraard de gehele constructie voor aanvang van de werkzaamheden.”

Wereldspeler die alle markten bedient

“Wanneer veiligheid een grote rol speelt, is het belangrijk dat je kunt aantonen dat je er alles aan doet om aan de normeringen te voldoen. Wij zijn een ISO 9001 en VCA gecertificeerd bedrijf, lid van de VSB en een erkend leerbedrijf. Een serieuze wereldspeler met jarenlange ervaring en expertise die alle markten bedient. Onze brede range aan producten is onderling perfect combineerbaar en wij denken vanuit onze expertise al aan de voorkant mee. BIM en 3D scannen zijn hierbij digitale methodes om de klant te begeleiden en via het myPERI online klantenportaal kunnen zij alle artikelen opzoeken. De constructies en systemen die wij ontwerpen en tekenen, voldoen altijd aan de gestelde projectnormen. We kunnen dat doorrekenen in onze software, waarmee we opnieuw de veiligheid kunnen vergroten. Want daar draait het tenslotte om”, besluit Otjens.   

“Duurzaam bouwen, maar niet ten koste van de kwaliteit”

cover-2-kopieren
Lees het gehele artikel

Betoncentrales leveren een grote bijdrage aan een groenere bouwsector, ook voor grond-, weg- en waterbouw. Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Het Duurzaamheidsverslag Betonhuis Betonmortel dat onlangs is gepresenteerd brengt de vergroening van de sector in kaart.

“We lopen in Nederland ver voorop waar het gaat om duurzaamheid van beton. We zijn al heel lang bezig met verduurzaming van de betonindustrie en hebben een grote slag gemaakt. De CO2-uitstoot daalt al vijf jaar”, zegt Paul Ewalds, sectorsecretaris Betonmortel van Betonhuis. De cijfers ondersteunen zijn uitspraak: uit het Duurzaamheidsverslag Betonmortel blijkt dat we met de 15 miljoen kuub beton die Nederland jaarlijks produceert slechts 1,5% van de CO2-uitstoot veroorzaken. In de EU is dat gemiddeld 4 tot 6% en wereldwijd zelfs 9%. Ten opzichte van 2012 wordt bij de productie van betonmortel nu 10% minder CO2 geproduceerd.

Zuinig transport

De verduurzaming van de betonindustrie vindt voor een belangrijk deel plaats op het gebied van energiegebruik, waaronder transport en de brandstof voor truckmixers valt. Zuinig rijden, verplaatsen van wegvervoer naar vervoer over water, efficiëntere logistiek en de overgang naar niet alleen elektrisch rijden maar ook elektrische truckmixertrommels leveren een aanzienlijke CO2-besparing op, zo meldt het verslag. Ook de transportafstand naar het werk is daarbij relevant, zegt Ewalds: “Er is bij diverse regionale overheden het besef gerezen dat de betonindustrie een belangrijke plek heeft, ook in het stedelijke gebied. Betoncentrales gaan hier prima samen met wonen en vervullen een maatschappelijke functie bij onder andere de realisatie van de bouwopgave. Ook dit levert kortere transportafstanden op.”

Slim gebruik van bindmiddelen

De grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot van betonmortel wordt veroorzaakt door het bindmiddel. Verduurzaming gaat dan om de keuze van het cement, maar ook om het gebruik van alternatieve bindmiddelen zoals vliegas en hoogovenslak. Bij de productie daarvan komt minder CO2 vrij. Daarnaast wordt het hergebruik van materialen steeds verder geoptimaliseerd. Het gebruik van secundaire grondstoffen, waaronder betongranulaat, ballastgrind, vliegas en hoogovenslak is afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van 2016 van 4,2 naar 4,5%.

“Dit zijn mooie resultaten”, zegt Ewalds. “Maar dat wil niet zeggen dat het niet beter kan. Daarvoor heeft Betonhuis twee instrumenten. De eerste is het CSC-keurmerk. Dat is zes jaar geleden gegroeid uit een Nederlands initiatief om de betonketen, van grondstof tot beton, duurzamer te maken. Het CSC-keurmerk is nu internationaal. Nederlandse bedrijven zijn houder van ongeveer de helft van de certificaten, maar andere landen zoals Turkije en Duitsland zijn op de goede weg.”

Het tweede instrument is de Benchmark Betonmortel, een online vergelijkingstool voor een duurzame bedrijfsvoering en productie. Betonbedrijven die lid zijn van Betonhuis kunnen de gegevens van hun productieproces zoals bindmiddelen, toeslagstoffen en energieverbruik, online invoeren en vergelijken met het gemiddelde in Nederland. “Wij denken dat deze vrijwillige methode om aan de slag te gaan met duurzaamheid onze leden beter helpt dan het opleggen van maatregelen. En dat dit werkt blijkt wel uit de resultaten van deze rapportage.”

Kennis in huis

Ewalds benadrukt dat alleen focussen op duurzaamheid in de betonindustrie een risico inhoudt. “Duurzaamheid gaat voor ons niet boven kwaliteit. Het gebruik van andere soorten bindmiddel kan invloed hebben op de levensduur en de bestendigheid tegen externe factoren zoals zout water. Een voorbeeld: als je kiest voor een betonproduct met een zeer lage CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door een alternatief bindmiddel te gebruiken en ook nog eens een hoog gehalte aan betongranulaat wil toepassen, dan kan de levensduur van het product korter zijn. Je kunt niet alles tegelijk hebben.”

Ewalds benadrukt dat het maken en verwerken van goede betonmortel met de gewenste eigenschappen heel veel kennis en expertise vereist. “Het is echt een vak. De leden van Betonhuis Betonmortel hebben die kennis in huis. Bij complexe projecten, waarbij duurzaamheid en circulariteit een rol speelt, is het verstandig in de bestekfase onze leden te betrekken bij het bouwproject.”

Master Builders Solutions® biedt digitale planningtool aan voor de bouwsector

basf-planning-tool
Lees het gehele artikel
  • Eenvoudig definiëren van projectscenario’s, toepassingen en voorwaarden

  • Gepersonaliseerde rapporten met oplossingen, BIM-objecten en productdocumentatie

  • Altijd en overal beschikbaar

 

Met de Online Planning Tool heeft Master Builders Solutions® van BASF een innovatieve specificatietool ontwikkeld waarmee professionals uit de bouwsector niet alleen snel en eenvoudig de juiste oplossingen voor hun projecten kunnen vinden, maar die ook flexibel kan worden aangepast aan veranderende projectvereisten en bij iedere stap in het proces van de projectplanning de nodige cruciale informatie levert. De Online Planning Tool is niet alleen beschikbaar in het Engels, maar ook in de landstalen van meer dan tien Europese landen.

Goed onthaald door de sector

“De tool werd al met succes ingezet bij enkele reële toepassingen in de praktijk,” meldt projectmanager Elisabeth Casas Bolivar, die instaat voor de conceptuele ontwikkeling van de Online Planning Tool bij BASF. “Zo wordt de tool in Spanje al enige tijd heel actief gebruikt door een aantal ingenieursbureaus, en in Italië, Polen en Duitsland wordt de Online Planning Tool momenteel ingezet ter ondersteuning van de ontwerpfase bij infrastructuurprojecten in de sector van het waterbeheer.”

Gedetailleerde informatie, die continu wordt aangepast

De informatie wordt aangevuld met technische informatiebladen, specificatiedocumenten, prestatieverklaringen, certificaten, BIM-objecten, evenals, waar beschikbaar, relevante referentieprojecten en video’s over toepassingen. Met één enkele klik vraagt u informatie op over de prijsstelling voor producten en toepassingen, en stelt u het projectrapport op dat ook meteen kan worden gedownload.

De feedback is volgens Casas Bolivar over de hele lijn positief: “Onze klanten waarderen bijvoorbeeld het eenvoudige proces dat hen toelaat om de specifieke projectdocumentatie en prijsinformatie te downloaden die ze nodig hebben.”

Online planning – eenvoudig, snel en slim

De Online Planning Tool is gratis en kan altijd en overal worden gebruikt: zowel op desktopcomputers als op mobiele apparaten zoals tablets of smartphones. Het projectrapport kan worden geconsulteerd wanneer dat nodig is en kan ook snel worden gewijzigd zodat nieuwe vereisten meteen geïmplementeerd kunnen worden.

Voor meer informatie: www.online-planning.construction.basf.com en blog.master-builders-solutions.basf.com