Tagarchief: bouwconsortium BAAK

De verbindende schakel met de verkeerscentrale

Hacousto Protec 2 kopiëren
Lees het gehele artikel

De Blankenburgverbinding tussen Vlaardingen en Rozenburg is een onmiskenbaar sterk staaltje civiele en maritieme engineering. Naast de bouwtechnische uitdagingen moest bouwconsortium BAAK op zoek naar een partner die de audio- en videosystemen kan realiseren als verbindende schakel tussen de weggebruikers en de centrale verkeersleiding van Rijkswaterstaat. Zo kwam men terecht bij Hacousto Protec, verantwoordelijk voor het ontwerp en de levering van de geïntegreerde video-, audio- en communicatiesystemen.

Als de nieuwe A24 Blankenburgverbinding in 2024 wordt opengesteld voor het verkeer, zal Rijkswaterstaat de tunnels gaan bedienen en bewaken vanuit Verkeerscentrale Rhoon. “Nadat BAAK het Definitief Ontwerp (DO) had afgerond, is de markt gevraagd een aanbieding te maken voor de geïntegreerde video-, audio- en communicatiesystemen”, vertelt Alex Angenent, projectmanager bij Hacousto Protec. “Met bewezen technologie, projectresultaten op basis van systems engineering en een goede prijs kwamen wij als beste uit de bus. In nauwe samenwerking met het ontwerpteam van BAAK zijn we gezamenlijk tot het Uitvoerings Ontwerp (UO) gekomen.” 

Meebeslissen in het ontwerp

De Blankenburgverbinding is ook voor Hacousto Protec een uniek project gezien de combinatie van een landtunnel, snelweg én zinktunnel. “Doordat we al in een vroeg stadium bij het project waren betrokken, konden we meebeslissen in het uiteindelijke ontwerp”, zegt Raimond van der Hoek, contractmanager bij Hacousto Protec. “Vanuit de functionele eisen van de Landelijk Tunnelstandaard voor bediening en beheer zijn koppelingen gelegd tussen de audio en videosystemen enerzijds, en de zogeheten 3B-besturingsfuncties en de verkeerscentrale anderzijds. De complete Logische Functie Vervullers (LFV’s) voor omroep, CCTV, VIS, intercom en telefonie worden door ons ontworpen, geleverd, getest en opgeleverd.”

Van links naar rechts: Richard de Nijs, hoofd bedrijfsbureau Videotechniek en Alex Angenent business unit manager Communicatiesystemen.

Veiligheidsnorm Landelijke Tunnelstandaard

“In het geval van een calamiteit, incident of stilstand in de tunnels en op het traject dienen het noodschema en de hulpdiensten direct ingezet te kunnen worden, zeker als elke seconde telt”, zegt Richard de Nijs, hoofd bedrijfsbureau bij Hacousto Protec. “De camera’s kunnen zowel lokaal als in de verkeerscentrale worden gemonitord. Het intercomsysteem in de tunnels bestaat uit noodtelefoons bij iedere hulppostkast en intercoms bij verkeersdoorgangen. Zo kunnen weggebruikers bij een noodgeval snel contact leggen met de verkeerscentrale. Indien nodig kan de verkeerscentrale met de omroepinstallatie snel en gericht gesproken boodschappen en instructies naar de weggebruikers sturen in de tunnels en de toeritten.” Van der Hoek vult aan: “Onze speciale luidsprekers waarborgen een hoge geluidskwaliteit en spraakverstaanbaarheid. Voor de interne communicatie realiseren we een telefooninstallatie, zodat het (technisch) personeel met elkaar en met de verkeerscentrale kan communiceren.” 

Ontwerprisico’s beheersen en minimaliseren

Al in de ontwerpfase heeft Hacousto Protec een testsysteem opgetuigd om de interfaces met deelsystemen ten aanzien van besturing en bediening van de installaties te kunnen testen om zo ontwerprisico’s te beheersen en te minimaliseren. Dit vooruitlopend op de volledige integratietesten in de iFAT testomgeving van BAAK. BAAK verzorgt zelf de montage van alle componenten conform het ontwerp en onze montage-instructies. Vervolgens komt Hacousto Protec in 2023 weer in beeld voor het inbedrijfstellen, bij de SAT testen en de eindrapportage.     

Aaneenschakeling van technische bouwwerken

MDTN-0409-RWS-Blankeburg-verbinding—(38)
Lees het gehele artikel

Naast de Van Brienenoordbrug en de Beneluxtunnel krijgt de Rotterdamse regio een derde cruciale connectie tussen noord en zuid: de A24 Blankenburgverbinding. De nieuw aan te leggen A24 is een vier kilometer lang tracé met een aaneenschakeling van technische bouwwerken. Een gesprek met beide uitvoeringsdirecteuren van bouwconsortium BAAK over de nieuwe, indrukwekkende verbinding. BAAK is een consortium van Ballast Nedam, DEME Group en Macquarie.

De nieuwe A24 in vogelvlucht van noord naar zuid: “Het nieuwe tracé begint met een verdiept knooppunt bij de A20, gevolgd door een verdiept tracé en daarna een landtunnel (Hollandtunnel), zodat het groene en weidse landschap intact blijft”, zegt Bart Meijer, directeur uitvoering van BAAK. “Vervolgens passeren we twee viaducten om een weg en een spoorlijn te kruisen, de waterkering en daarna het technische hoogtepunt: de 945 meter lange Maasdeltatunnel met aansluitend een bovengronds knooppunt met de A15. Kortom, met recht een bijzonder en voor ons als infra-aannemers een uitermate boeiend project.” 

Inhijsen stalen stempelframe van 40 x 9 meter in de bouwkuip van de Maasdeltatunnel aan de zuidkant van het Scheur.

Twee gezichten

De Blankenburgverbinding verbetert de doorstroming van het verkeer, ontlast de bestaande infrastructuur en maakt zodoende het verkeersnetwerk betrouwbaarder. De regio Rotterdam wordt met deze nieuwe verbinding beter bereikbaar en dat draagt bij aan de groei van de Rotterdamse Haven en van Greenport Westland. “Gezien de projectgrootte en de complexiteit is het tracé door BAAK uitvoeringstechnisch in tweeën geknipt”, legt Meijer uit. “De Maasdeltatunnel beschouwen we als een project op zich, terwijl de bouw van alle overige kunstwerken en aansluitingen, inclusief verbreding van de A20 en A15, gezamenlijk het tweede ‘deelproject’ vormen. Uniek is dat de verbinding in feite twee gezichten heeft: ter hoogte van de A20 ligt het nieuwe tracé grotendeels verdiept en gaat op in het landschap. Aan de industriekant (zuidzijde) is het beeld volledig tegenovergesteld met grote fly-overs en kunstwerken boven het maaiveld.”

Slimme concepten

De aanleg van de Blankenburgverbinding is door Rijkswaterstaat ‘verpakt’ in een DBFM-contract. BAAK is dus niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering, maar ook voor het onderhoud over een periode van 20 jaar. “Rijkswaterstaat heeft de markt uitgedaagd om een slim ontwerp te bedenken met zo min mogelijk hinder voor de omgeving”, zegt Robbert de Groot, directeur uitvoering van BAAK. “Daarin zijn we goed geslaagd. Zo hebben we een tijdelijke logistieke route aangelegd, is in de beginfase direct de onderdoorgang met de Hoekse Lijn gerealiseerd en wordt het merendeel van de grondstoffen aangeleverd via het water aan een nieuw gerealiseerde kademuur. Door de Maasdeltatunnel op te knippen in slechts twee moten in plaats van zes in het oorspronkelijk ontwerp van Rijkswaterstaat, wordt een enorme winst geboekt voor de Rotterdamse haven. Het leidt immers tot fors minder stremmingen van de vaarweg. Bijzonder en uitdagend is bovendien dat we beide elementen van de afzinktunnel op ons eigen terrein bouwen. Aan beide kanten van de rivier maken we boven de toerit van de tunnel een dokvloer. Hierop realiseren we de 200 meter lange zinkelementen.”

De Blankenburgverbinding verbetert straks de doorstroming van het verkeer, ontlast de bestaande infrastructuur en maakt zodoende het verkeersnetwerk betrouwbaarder.

De Blankenburgverbinding is dus met recht een project met veel variatie, resumeert De Groot. “Eigenlijk alle disciplines die je in ons boeiende vak tegen kunt komen, zijn verenigd in dit project. Dat maakt het project uitermate spannend en uitdagend; echt een ‘one of a kind’.” Volgens planning wordt de A24 Blankenburgverbinding in 2024 in gebruik genomen.