Tagarchief: Botlektunnel

Nieuwe ‘brains’ voor de Thomassentunnel en de Botlektunnel

Thomassentunnel jpg (16) kopiëren
Lees het gehele artikel

Beide tunnels worden door Croonwolter&dros voorzien van een nieuw PLC-platform, dat in teamverband met A-lanes A15 en ABB is ontwikkeld, met Rijkswaterstaat als opdrachtgever. De werkzaamheden vallen binnen de scope met grote onderhoudsopdrachten, waar A-lanes A15 en Croonwolter&dros bij betrokken zijn.

We spreken met Frans Kooijmans, contractmanager bij A-lanes A15, Robert Heinsbroek, projectleider en adviseur tunneltechniek bij Rijkswaterstaat en Haris Colo, projectleider bij Croonwolter&dros. Heinsbroek opent het gesprek: “Bij de twee autotunnels is er sprake van een veelvoud aan PLC’s (Programmable Logic Controller). Deze worden aangestuurd vanuit de verkeerscentrale in Rhoon, of vanuit de tunnel zelf. Ze vormen samen met de besturingssoftware het platform voor bediening en besturing van de tunnels. De opdracht die Croonwolter&dros kreeg, was om de levensduur van de huidige bediening en besturing van de tunnelinstallaties weer te verlengen. Zodat ze weer wat jaren mee kunnen, zeg maar.”

De Botlektunnel.

Oude componenten niet meer nieuw verkrijgbaar

De PLC’s in beide tunnels zijn van het type CPU40. “De CPU is een computer en een communicatiemodule met IO’s waarmee met de veldapparatuur gecommuniceerd wordt. In feite mag je deze CPU’s zien als de hersenen van de tunnel”, verklaart Heinsbroek. Colo vult aan: “ABB is ingeschakeld voor het ontwerp van het platform, waarbij veel overleg heeft plaatsgevonden. Er werd gezamenlijk onderzocht welke componenten er nodig zijn, waarbij bleek dat de toegepaste CPU40 PLC’s die wegens hun leeftijd vervangen moesten worden, ‘end of service’ waren. Niet meer leverbaar dus, dan moet je zoeken naar alternatieven. Zo zijn we uitgekomen bij de CPU80. Een mooie upgrade, waarbij je wel moet onderzoeken wat dit betekent voor de bestaande kabels en aansluitingen ter plaatse. Wat moet er worden aangepast? Wat betekent de ingreep voor de beschikbaarheid van de tunnels? Een groot voordeel is dat het Sattline systeem, dat in fase 1 van het project al was geupgrade naar versie 3.0 -inclusief nieuwe PLC’s- gewoon gebruikt kan worden.” Kooijmans: “Onze doelstelling is om alle systemen zoveel mogelijk met rust te laten, maar wel een perfecte aansluiting te geven op het nieuwe PLC-platform.”

De Thomassentunnel.

Tot 2035 aan elkaar verbonden

Binnen het project zitten Croonwolter&dros en A-lanes A15 met elkaar in een DBFM-contract, waarbij Croonwolter&dros onderaannemer is bij A-lanes A15. “Je hebt elkaar echt nodig bij dit werk”, merkt Kooijmans op. “We zijn tot het eind van het onderhoudscontract, in 2035, aan elkaar verbonden.” Het traject behelst het maken van het ontwerp, het produceren, het uitvoeren van een FAT-test (Fabrieks Acceptatie Test), het uitrollen en in bedrijf stellen, het uitvoeren van een SAT-test (Site Acceptance Test) en het uitvoeren van een SIT-test (Site Integration Test) samen met de tunnelbedienaar. Deze laatste moet zeggen of hij de installatie, los van het testrapport, wil en kan overnemen. Aansluitend hierop wordt de instandhouding verzorgd.

Heinsbroek sluit af: “Het werk aan de tunnels moet beheersbaar, geborgd en gegarandeerd uitgevoerd worden, binnen de gestelde tijd. De tunnels zijn in meerdere buitendienststellingen elke keer 12 uur dicht gegaan. Dit waren vierkante afsluitingen, dus in beide richtingen, dat vroeg om een goede planning. Het is precair werk, maar zeer belangrijk. Beide tunnels zorgen namelijk voor de verbinding van de Maasvlakte met Duitsland.”     

Croonwolter&dros en Elinex realiseren noodstroominstallatie Botlektunnel tot 2035

botlektunnel-a15-richting-spijkenisse_1551265088_6acd7e33
Lees het gehele artikel

Uniek functionaliteitscontract noodstroominstallatie voor tunnel tussen Rotterdam en Europoort

Op de A15 tussen Rotterdam en Europoort rijden dagelijks 111.000 auto’s door de Botlektunnel. De A15 is een belangrijke verbinding tussen het uitbreidende Rotterdamse haven- en industriegebied en het Europese achterland. De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein onderging grote reconstructies met als doel minder files en een betere doorstroom van het verkeer, ook wel het MaVa-project genoemd. Diverse bruggen en tunnels worden vernieuwd, zo ook de noodstroominstallatie van de Botlektunnel. Met een looptijd van 25 jaar en een projectwaarde van circa €1,5 miljard is het MaVa-project ten tijde van de opdrachtverstrekking de grootste opdracht die ooit door Rijkswaterstaat is gegund na een aanbesteding.

Noodstroominstallatie Botlektunnel
Croonwolter&dros, contractpartner van het A-Lanes A15 consortium, heeft Elinex de opdracht gegeven voor het vervangen van de UPS’en en hiernaast de instandhouding van de UPS’en tot en met juni 2035. Elinex heeft de volledige systeemverantwoordelijkheid en is dus aansprakelijk voor de totale UPS-functionaliteit. Eric Schuurman, projectmanager Croonwolter&dros: “Veel leveranciers willen spullen leveren, maar wij zochten naar een partij die voor 17 jaar een functionaliteit levert en de verantwoordelijkheid neemt voor de gehele looptijd. In Elinex hebben wij een partner gevonden die dat aandurft. Wij zijn een langetermijnrelatie aangegaan met Elinex. Het is een durftraject waarbij we experimenteren. Er zijn risico’s aan verbonden, maar samen durven we die aan te gaan.”

Zijn collega Richard de Roon, consultant Infra en verantwoordelijk voor de software interface, vervolgt: “Het is een samenwerking waarbij wij niet hebben ingevuld wat wij geleverd willen zien, maar waarbij wij gevraagd hebben naar een functionele samenstelling.”

UPS-installatie in de tunnel
Elinex verzorgt, gedurende de volledige duur van deze overeenkomst, de instandhouding van het UPS-systeem van de Botlektunnel. Mark Thies, accountmanager Elinex: “Croonwolter&dros wenst ontzorgd te worden voor de gehele periode wat betreft de noodstroomoplossing. We hebben twee Huawei 5000E UPS’en geplaatst van 300 kW per stuk. Om de batterijen continu te bewaken en de levensduur te verlengen hebben wij ons Battery Analyze & Care System (BACS) geïntegreerd in de installatie. De Botlektunnel is de eerste tunnel in Nederland voorzien van BACS. Daarnaast heeft Elinex ook het software interface geplaatst in samenwerking met de connectivity-specialisten van Croonwolter&dros. Dit was bijzonder complex aangezien het besturingssysteem van de tunnel verouderd is en de nieuwe UPS’en op een andere manier communiceren dan het huidige tunnelbeheersysteem.”

De UPS’en moesten binnen twee dagen – terwijl de tunnel operationeel was – geïnstalleerd zijn. Het was een uitdaging om dit in de praktijk te brengen, aldus Niid Brouwers, projectmanager Elinex. “Binnen het relatief korte tijdsbestek van twee dagen zijn de UPS’en geplaatst en geïnstalleerd. Er is geen downtime geweest waardoor de klant te allen tijde beschermd is geweest. Het overschakelen naar het nieuwe systeem is volledig probleemloos verlopen. Ook de inhuizing was apart en uniek. Wanneer we kijken naar de specifieke eisen van de klant en de niet-alledaagse locatie met bijbehorende complexe logistieke uitdaging, is dit een bijzonder maatwerk-project.”

Functionaliteitscontract tot 2035
De totale investering is belangrijker dan alleen de initiële investering (CAPEX). Er is vooral gekeken naar de totale kosten voor de instandhoudingstermijn, Life Cycle Cost (LCC). In dit project wordt dus niet gekeken naar de goedkoopste manier, maar naar de meest duurzame manier. Mark Thies: “Dit is het eerste contract in de markt waarbij de volledige systeemverantwoordelijkheid voor de leverancier is, voor Elinex dus. Het is uniek dat een totale verantwoordelijkheid tot juni 2035 wordt uitbesteed.”

Eric Schuurman besluit: “Het is een heel leuk traject en ik ben ervan overtuigd dat het zijn vruchten afwerpt tot en met 2035. Heel gaaf dat we het op deze schaal met elkaar realiseren. Wat mij betreft smaakt dit naar meer!”

Benieuwd naar meer tunnelprojecten? Elinex heeft voor andere verkeerstunnels, waaronder de Maastunnel, Project Tunnelveiligheid Schiphol, de Velsertunnel en de Rijnlandroute, ook de noodstroomvoorziening gerealiseerd.