Tagarchief: Bosman Watermanagement

Expert in waterbeheersing groeit door

_RDB3896-5
Lees het gehele artikel

Al meer dan negentig jaar is Bosman Watermanagement expert op het gebied van waterbeheersing. Het familiebedrijf ziet de toekomst rooskleurig tegemoet, want de volgende generatie staat al in de startblokken om het bedrijf nationaal en internationaal nóg verder op de kaart te zetten. Een gesprek met Willem Brandt die samen met zijn twee broers, Jochem en Karel, het stokje van hun vader gaat overnemen.

Bosman Watermanagement werd in 1929 opgericht door Bas Bosman. Al vrij snel maakte hij goede sier met het karakteristieke windwatermolentje, een vernuftig systeem om hoog water in een sloot weg te pompen. Het molentje heeft de halve wereld veroverd en wordt nog steeds in Piershil geproduceerd als type B4. Na vele jaren onder leiding van de familie Bosman kwam het bedrijf begin jaren negentig in handen van Stork. “In die hoedanigheid is mijn vader bij het bedrijf komen werken en in 1994 aangesteld als directeur”, schetst Willem Brandt. “In 1998 heeft hij vervolgens van de gelegenheid gebruik gemaakt om het bedrijf over te nemen van Stork en verder te gaan als zelfstandige organisatie onder de naam Bosman Watermanagement.”

Op de voorgrond Willem Brandt, Jochem Brandt, Karel Brandt en daarachter Bart-Jan Brandt.

Visvriendelijke pompen

Brandt senior heeft het bedrijf uitgebouwd naar een internationaal opererende onderneming met de focus op de ontwikkeling en productie van pomp- en zuiveringsinstallaties. “We ontwikkelen pompen in alle soorten en maten en staan aan de basis van de visvriendelijke pomp”, zegt Willem Brandt. “Daarbij onderhouden we nauwe banden met de Technische Universiteit in Eindhoven die uitgebreid onderzoek doen naar het ontstaan van schade aan vissen in pompgemalen. Deze resultaten worden meegenomen in de ontwikkeling van onze visvriendelijke Vision-pompen. Dankzij deze pompen kan er vismigratie plaatsvinden ondanks het feit dat we in grote delen van Nederland meters onder zeeniveau wonen. Behalve pompen ontwikkelen we ook specifieke beluchtingssystemen voor zuiveringsinstallaties. Een vrij recente ontwikkeling is de Blueline-beluchting. Dit is een doorontwikkeling van de reguliere plaatbeluchting met een beter rendement en een groter regelbereik.” 

Bosman Watermanagement is volgens Willem Brandt met recht een projectenorganisatie met een schat aan kennis en ervaring. “We ontwerpen, produceren en monteren oplossingen volledig op maat voor de klant en kunnen daarin heel snel schakelen. De lijnen tussen engineering en productie zijn kort. Dat weten onze klanten te waarderen en dat willen we ook in de toekomst blijven uitdragen.” Momenteel worden de drie broers klaargestoomd en verder opgeleid in het bedrijf. In maart 2023 vindt de officiële opvolging plaats. De ambities liegen er niet om. “Ons doel is om de kennis die we hebben ook internationaal breder in te gaan zetten, uiteraard met behoud van de prettige werksfeer”, besluit Willem Brandt.     

Sterk in visvriendelijke pompen

vision-tek-kopieren
Lees het gehele artikel

Bosman Watermanagement is al ruim negentig jaar sterk in waterverzet. Sinds 1929 is het familiebedrijf actief in de polderbemaling en ontwikkelt en fabriceert pompen voor poldergemalen in alle soorten en maten. Sinds de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water richt Bosman zich sterk op de ontwikkeling van visvriendelijke pompen. En niet zonder succes. De prestaties zijn zelfs wetenschappelijk onderbouwd. Sinds 2012 zijn er tientallen pompen van het type Vision geleverd en geplaatst in gemalen in Nederland en Groot-Brittannië.

“De Europese Kaderrichtlijn Water verplicht waterschappen om een vrije vismigratie te organiseren binnen de stroomgebieden”, stelt Leo Kranenburg van Bosman Watermanagement. “Gemalen vormen daarin obstakels. Zeker de oudere pomptypes zijn niet altijd even visvriendelijk. In samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven is een literatuurstudie uitgevoerd naar het ontstaan van schade aan vissen in pompgemalen. Deze resultaten zijn meegenomen in de ontwikkeling van onze visvriendelijke pompen van het type Vision. Aanvankelijk beschikbaar met een betonnen slakkenhuis, maar later ook in een metalen variant. Dat laatste om ook bij renovaties een visvriendelijke pomp te kunnen installeren.”

Uit onafhankelijke veldtesten is gebleken dat de Vision-pompen 100% van de vis en paling ongeschonden doorlaten.

 

Wat maakt de Vision-pompen nu zo visvriendelijk? Kranenburg: “Het feit dat we een schroef-centrifugaal waaier gebruiken met slechts één schoep waarvan de vormgeving ook nog eens is geoptimaliseerd voor een zo laag mogelijke trefkans. Daarnaast draaien de pompen op lage snelheid en komen de vissen geen andere obstakels tegen in de pomp. Tijdens de ontwikkeling van de pomp heeft de Technische Universiteit Eindhoven een rekenmodel ontwikkeld om de kans op visschade te voorspellen op basis van het pompontwerp en de pompcondities. Het rekenmodel is later getoetst aan de praktijk en bleek een betrouwbare voorspelling te geven. Op die manier kunnen wij in de offertefase al garanties afgeven wat visveiligheid betreft. Uit onafhankelijke veldtesten is gebleken dat de Vision-pompen 100% van de vis en paling ongeschonden doorlaten. Sindsdien hebben we vele tientallen pompen geïnstalleerd bij voornamelijk waterschappen in Nederland en Groot-Brittannië.”

Momenteel werkt Bosman in opdracht van GMB aan het project ‘Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk’ van Waterschap Brabantse Delta om het water in de polder beter op peil te kunnen houden. Het gaat om de levering van zeven visvriendelijke pompen van het type Vision, twee stuks in een betonnen slakkenhuis en vijf stuks in een metalen casing. Een en ander heeft te maken met de constructie van de gemalen. GMB heeft diverse pompfabrikanten laten vergelijken door een ingenieursbureau, waarbij gelet is op visveiligheid, inbouwdiepte, energieverbruik en aanschafkosten. Op alle onderdelen kwamen onze Vision pompen als beste uit de bus”, zegt Kranenburg trots.