Tagarchief: Bosch Beton

Producent van betonnen keerwanden voorziet de toekomst

Bosch-Beton-state-of-the-art-fabriek-Barneveld
Lees het gehele artikel

Duurzaamheid gaat een steeds grotere rol spelen in de bouw. Een bewuste omgang met grondstoffen en productieprocessen wordt daarin belangrijker. Dat betekent: constant blijven ontwikkelen, innoveren en naar de toekomst kijken. En precies dát doet Bosch Beton.

Het ambitieuze familiebedrijf Bosch Beton loopt voorop in duurzaamheid. Het is de ambitie van de keerwandenproducent om de belasting van het milieu te verlagen, de footprint van hunzelf en haar klanten zo klein mogelijk te maken en te werken naar een 100% circulaire productie in de toekomst. Klanten van Bosch Beton bouwen met hun producten mee aan een duurzame toekomst.

Building a solid future

Beton is een betrouwbaar bouwmiddel, maar de grondstoffen zijn eindig. Daarom blijft het bedrijf innoveren, ontwikkelen en verduurzamen om een kwalitatief goed en duurzaam product te kunnen blijven maken en te leveren. Als eerste keerwandproducent ter wereld behaalde Bosch Beton het CSC Goud-certificaat, wat aangeeft dat de betonproducten op een duurzame en verantwoorde manier geproduceerd zijn.

Bosch Beton hergebruikt de fundamenten van de oude fabriek.

Duurzame productie 

In de state-of-the-art fabriek in Barneveld draait de productie geheel om duurzaamheid. De eerste duurzame betonfabriek in Nederland is gebouwd volgens BREEAM-NL. “We willen onze grondstoffen optimaal benutten en als dat mogelijk is ook hergebruiken met respect voor onze omgeving. Zo gebruiken we duurzame materialen, gerecyclede producten en werken we met duurzame installaties”, Gerard van den Bosch, CEO en mede-eigenaar van Bosch Beton. “Op de fabriek liggen 18.500 zonnepanelen die ons van energie voorzien. Het regenwater vangen we op in een 2.100 m3 groot waterbassin waarna we het gefilterd hergebruiken in het productieproces.”

Oude fabriek ‘opeten’

De oude fabriek van Bosch Beton in Kootwijkerbroek is gesloopt. De 20.000 ton puin is verwerkt tot een granulaat die weer als grondstof dient voor nieuwe keerwanden. “Inmiddels is een derde van het puin hergebruikt voor de productie van hoogwaardige betonnen keerwanden. Zo eten we als het ware de oude fabriek op!”, zegt Brechtje van den Beuken-Van den Bosch, CEO en mede-eigenaar van Bosch Beton. “Dit past volledig in onze ambitie om in de toekomst 100% circulair te produceren.” De producent kiest bewust voor de productie van kwalitatief goede en duurzame producten voor nu en in de toekomst. De levensduur van het eindproduct moet minimaal 50 tot 100 jaar bedragen én het product moet aan het einde van de levensduur weer volledig te recyclen zijn.”

Solide partner

Duurzaamheid gaat verder dan dat. Bosch Beton onderhoudt al jarenlang een duurzame relatie met hun klanten, partners en samenwerkingen met wederzijds vertrouwen én gericht op de toekomst. Klanten ontzorgen, persoonlijk en full-service gericht contact, maatwerk, hoogste kwaliteit en een snelle levering maken Bosch Beton tot een solide partner in de GWW-sector.    

Prefab keerwanden effenen de weg voor een duurzame(re) infra

Foto-1-Bosch-Beton
Lees het gehele artikel

Veel delen van de Nederlandse infrastructuur naderen de komende jaren het einde van hun technische levensduur, zo blijkt uit onderzoek van onder andere Rijkswaterstaat. Veranderingen in ons klimaat, gebruik en omgeving vragen om toekomstige aanpassingen in de natte en droge infra. “Duurzaamheid en milieukosten (MKI, red.) zullen dan in deze infraprojecten zwaarder gaan wegen. En juist daar spelen we met onze producten gericht op in”, vertelt Gerard Vlastuin, salesmanager GWW Nederland bij Bosch Beton.

Duinregels langs zee in IJmuiden: vier rijen keerwanden op elkaar met daartussen duinen en  een fietspad.

Met prefab keerwanden vangt Bosch Beton onder meer niveauverschillen op in het landschap en de openbare ruimte. Denk hierbij aan een sterkere verkeersdoorgang, een inrit creëren op de plek van een sloot, een talud extra verstevigen bij een ecoduct of duinregels aanleggen langs zee. “Binnen projecten zoals Zuidasdok in Amsterdam, SUNIJ-lijn in Nieuwegein en Perrons Op Norm (ProRail) hebben we keerwanden toegepast als grondkering of om perrons van diverse stations geschikt te maken voor mindervalide reizigers”, aldus Vlastuin. “Maar ook in de natte infra bieden sterke betonnen wanden voordelen.” Zo realiseerde Bosch Beton in Nijkerkerveen watergangen met keerwanden. Rondom het sportcomplex De Zilk in Noordwijkerhout houden stevige keerwanden eveneens het water tegen. Net als bij de bijzondere nieuwbouwwijk De Draai in Heerhugowaard (waar keerwanden het schiereiland omringen) of bij de terreinherinrichting rondom een innamepompstation. In Bunschoten-Spakenburg keren de wanden zelfs het water in de langste zelfsluitende waterkering ter wereld.

Sportcomplex De Zilk in Noordwijkerhout

Circulaire toekomst

Met de ambitie 100% circulair te zijn, mag Bosch Beton zich met recht als duurzaamheidspionier betitelen. “Met het oog op de circulaire toekomst is het onze uitdrukkelijke ambitie hoogwaardige en duurzame producten te produceren en te leveren”, zegt Vlastuin. “Ons gehele productieproces is daarop ingericht, zo schoon en energieneutraal mogelijk.” 

In de toekomst gaat de MKI (Milieu Kosten Indicator) een steeds belangrijkere rol spelen bij grote bouwprojecten van onder andere Rijkswaterstaat. Bosch Beton liet de MKI-waarde van zijn keerwanden berekenen en ontving hiervoor een geverifieerde Levenscyclusanalyse (LCA).

“Vervolgens zijn de keerwanden opgenomen in DuBoCalc, de berekeningstool van Rijkswaterstaat die de duurzaamheid en milieukosten voor complete bouwprojecten berekent”, besluit Vlastuin. 

Duurzame perronwanden voor grootste stationscontract ProRail

Foto 2 – Bosch Beton kopiëren
Lees het gehele artikel

Het doel van dit op duurzaamheid ingestoken project is onder andere om de hoogte van de treinperrons in Nederland zodanig aan te passen dat mindervaliden zelfstandig met de trein kunnen reizen. Eind februari startte ‘Perrons op Norm’ op station Hollandsche Rading.​​​​​​

‘Perrons op Norm’ is het grootste stationscontract van ProRail. Bijna alle perrons die aan vernieuwing toe zijn (ongeveer zeventig), vallen onder één raamovereenkomst. Dankzij deze nieuwe aanpak kan het project efficiënter worden uitgevoerd en blijft de hinder voor de reiziger tot een minimum beperkt.

Circulair

Keerwandproducent en leverancier Bosch Beton heeft duurzaamheid en innovatie hoog op de agenda staan. Daarnaast werkt het bedrijf toe naar een 100% circulaire productie van de keerwanden in de toekomst. Het zijn kwaliteiten die binnen de kaders van het project ‘Perrons op Norm’ perfect aansluiten bij de wensen van ProRail, zo blijkt uit de woorden van Gerard van den Bosch, CEO van Bosch Beton. “In de aanbesteding nam ProRail niet alleen de beste prijs als uitgangspunt, maar ook duurzaamheid en lage milieukosten.” Bosch Beton beschikt als eerste keerwandenleverancier in de branche over een geverifieerde Levenscyclusanalyse (LCA) op haar producten. Hiervoor liet het familiebedrijf de MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator) door verschillende extern gecertificeerde instanties berekenen. 

Nieuw betonmengsel

De op duurzaamheid en maatwerk gerichte aanpak van Bosch Beton blijkt echter ook projectspecifiek. “Speciaal voor het project ‘Perrons op Norm’ optimaliseerden wij de vorm van de bestaande perronwand en stelden wij een nieuw duurzaam betonmengsel samen”, aldus Van den Bosch. De productie van de benodigde keerwanden vindt plaats in de conform BREEAM gebouwde eigen state-of-the-art fabriek in Barneveld. Bovendien zijn de elementen conform de nieuwste productspecificatie van ProRail KIWA-gecertificeerd. “Wij produceren de perronwanden met een lengte van twee meter”, besluit Van den Bosch. “Dat betekent ook nog eens een efficiënter materiaalgebruik en een besparing op transportkosten.”     

Bosch Beton wil 100% circulaire productie van keerwanden

SUNIJ-lijn kopiëren
Lees het gehele artikel

Bosch Beton, fabrikant van betonnen keerwanden, legt bij de productie de focus op duurzaamheid en circulariteit. Met als doel te komen tot een 100% circulaire productie van hun keerwanden. Het bedrijf weet hoe je de MKI (Milieukostenindicator)-waardes kunt verlagen door optimalisaties in producten en mengsel.

Bosch Beton is de eerste keerwandenfabrikant ter wereld die een CSC Goud certificaat behaalde, wat aangeeft dat de betonproducten op een duurzame en verantwoorde manier geproduceerd zijn. Een mooie grote vervolgstap is de toekenning van de MKI-waarde aan de keerwanden van Bosch Beton. Voor keerwanden bestaat deze standaard nog niet. Inmiddels zijn alle MKI-toetsingen hiervoor afgerond en is het wachten op de toekenning van deze waarde.

Duurzaamheid

Sinds de overname van het bedrijf vorig jaar kiest Bosch Beton bewust voor de productie van kwalitatief goede en duurzame producten voor nu en in de toekomst. De levensduur van het eindproduct moet minimaal 50 tot 100 jaar bedragen. Bovendien moet het daarna ook weer volledig te recyclen zijn. Dat betekent dat Bosch Beton met zuivere grondstoffen moet blijven werken om goede recyclebare materialen te kunnen produceren. 

Station Chèvremont in Kerkrade: de bestaande hellingbaan is vernieuwd, uitgevoerd in keerwanden. Voor de structuur van de keerwanden is een speciaal ontwerp gemaakt gebaseerd op de spoorlayout van een specifiek emplacement.

Biodiversiteit

Een stap verder gaat het als ook de toepassing van het product een bijkomend duurzaam effect creëert. Dergelijke toepassing vraagt om effectieve samenwerking. Bosch Beton lanceerde afgelopen zomer de bio-keerwand die in samenwerking met MVO Nederland, een hovenier en een advies- en ingenieursbureau tot stand kwam. Een circulaire wand die speciaal is ontwikkeld om de biodiversiteit te bevorderen. De eerste ecologische resultaten zijn positief!

‘Building a solid future’

De klantbelofte van Bosch Beton is ‘Building a solid future’. De fabrikant heeft de ambitie om de milieubelasting te verlagen en streeft naar een zo klein mogelijke footprint van zichzelf en haar klanten. Daarvoor blijft het bedrijf innoveren en verduurzamen. In de toekomst wil zij hun keerwanden 100% circulair kunnen produceren. Zo is Bosch Beton recent overgegaan op biologisch vulmateriaal en onderzoekt zij hoe verbruikt cement in de toekomst kan worden hergebruikt. Ook logistiek heeft de aandacht en bekijkt Bosch Beton om met data en technische oplossingen zo min mogelijk kilometers te maken.  

Optimalisatie in producten en mengsels

pand-008-kopieren
Lees het gehele artikel

Daarmee kun je MKI-waardes verlagen

Met de nieuwe fabriek is betonbedrijf Bosch Beton onderscheidend in duurzaamheid. De fabriek zelf is BREAAM-outstanding ontworpen en daarmee een van de meest duurzame betonfabrieken in Nederland. Het doel is om betonnen keerwanden 100% circulair te produceren.

“De optimale samenwerking tussen alle ketenpartners is een hele belangrijke factor in dit proces”, zegt Brechtje van den Beuken-van den Bosch.

Goede ontwikkeling

“De markt beweegt zich steeds sneller, een mooie en vooral goede ontwikkeling. Ik denk dat de Corona-crisis mede kan bijdragen aan een versneld realiteitsbesef”, constateert Brechtje. “En wij bewegen mee.” Eerder dan gedacht, heeft Bosch Beton besloten tot verdere uitbreiding van de capaciteit in de betoncentrale voor de opslag en verwerking van nieuwe grondstoffen. “De nieuwe fabriek is nog geen jaar operationeel en nu al breiden we uit met 30%. Hiermee komen we tegemoet aan de marktontwikkelingen.” Bosch Beton gaat wederom met UBO Engineering deze uitbreiding realiseren. 

Verschil van 2 in zuur geteste betonmengsels waarbij door de zuuraantasting letterlijk het verschil in kwaliteit en duurzaamheid zichtbaar wordt.

 

Nieuwe mengselsoorten

“De fabriek was er al klaar voor, nu zetten we onze innovatie verder door op de grondstoffen en onze betonmengsels”, vervolgt Brechtje. “Naast de hoge verwachtingen van onder andere geopolymeerbeton, zijn er inmiddels diverse testen afgerond met nieuwe mengselsoorten, onder andere met nieuwe biologische toeslagmaterialen. Na het testen komt het certificeren en pas dan kunnen we deze toepassen op onze producten, want de kwaliteit moet altijd gewaarborgd zijn. Onze nieuwe Ecomix zorgt voor 17% CO2-reductie én is 14% zuurbestendiger.” Dat laatste is vooral belangrijk voor de levensduur van een keerwand. Zeker bij blootstelling aan extreme omstandigheden of opslag van ‘zure’ organische producten zoals in de agrarische markt gebeurt. Bosch Beton kijkt en produceert heel gericht voor de diverse sectoren. “Voor de GWW moeten betonproducten aan hele andere eisen voldoen en voor de klant steeds specifieker zijn”, vult Brechtje aan. “Vandaar de nieuwe uitbreiding in onze centrale”.

De bouw na Corona

“Het zal een grote uitdaging blijven om kwaliteit in plaats van de laagste prijs te laten gelden. Helemaal als door de Coronaperiode minder projecten op de markt komen en aannemers hun orderportefeuille versneld moeten vullen. Ik kan mij voorstellen dat men in zo’n situatie geneigd is vooral met een zo laag mogelijke prijs in te schrijven, ten koste van kwaliteit en duurzaamheid.”

“Echter, je kunt je ook positief onderscheiden door samen richting opdrachtgever te sturen op duurzaamheid. Voor een inkoper of een aannemer lijkt dat misschien ingewikkeld en veel gedoe, zeker als er weinig tijd of personeel is. Dat hoeft echter niet als je een leverancier zoals Bosch Beton in de arm neemt. Wij hebben dit al op orde, zodat elke inkoper en aannemer (groot èn klein) dit gemakkelijk aan ons kan uitbesteden. Dat biedt dan perspectief.” Brechtje besluit: “Het is er al en het kan dus gewoon. Wil je duurzaam bouwen, vraag ons naar de mogelijkheden!”     

Bosch Beton – Circulaire bio-keerwand bevordert biodiversiteit

naamloos-2-kopieren-3
Lees het gehele artikel

Bosch Beton ontwikkelde samen met MVO Nederland, hovenier Janse & Berkhof Tuinen en advies- en ingenieursbureau BTL Advies een unieke betonnen wand: de bio-keerwand. De wand keert de grond en biedt tevens planten en insecten de mogelijkheid hierin tot leven te komen. In tegenstelling tot andere betonnen wanden stimuleert de bio-keerwand de snel teruglopende biodiversiteit in Nederland. Door te kiezen voor grondstoffen van hoge kwaliteit die herbruikbaar zijn na afbraak van de wand, is de wand volledig circulair.

Circulaire bio-keerwand

In de betonnen wand zijn ruimten uitgespaard, waarin planten en insectenhotels zijn aangebracht. Hierdoor absorbeert de wand CO2. In nauw overleg hebben hovenier Janse & Berkhof en de ecoloog van BTL Advies de plantensoorten geselecteerd. Hierbij is rekening gehouden met sierlijke begroeiing, planten die voor insecten aantrekkelijke voeding bevatten en die de groei van de insectenpopulatie stimuleren. De wortels van de planten hechten zich aan de achterkant in de achterliggende grondwal, waarmee zij voldoende voeding en water kunnen opnemen. Zorgboerderij Klein Essen uit Kootwijkerbroek maakte de insectenhotels die zijn vervaardigd van losse houten buizen en eenvoudig zijn te vervangen.

De productie van de wand met gaten gebeurt in één stortproces waarmee er achteraf geen materiaalverlies is. Zonder dat dit afbreuk doet aan de veiligheid en kwaliteit van de keerwand. Voor de productie van de wand is gekozen voor grondstoffen van hoge kwaliteit die na afbraak van de wand herbruikbaar zijn. Dit betekent dat de wand volledig circulair is.

De bio-keerwanden – tweemaal twaalf meter lang – staan op het agrarisch terrein (twee hectare) van de familie Braam in Voorthuizen. Een groot gedeelte van dit terrein ondergaat de komende tijd een transformatie naar een ecologisch natuurgebied. De bio-keerwand (L 4 x H 1 meter; exclusief beplanting en insectenhotels) is leverbaar via betonproducent Bosch Beton.

Biodiversiteit

“De biodiversiteit in Nederland neemt snel af. Dat heeft een enorme invloed op het natuurlijk kapitaal dat we als mens en economie nodig hebben. De effecten zien we dagelijks van stikstofproblematiek tot extreme weersomstandigheden. De betonnen bio-keerwand laat zien dat het heel goed mogelijk is om rekening te houden met de natuur.”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland. Een ecoloog van advies- en ingenieursbureau BTL Advies meet dit jaar op twee momenten om te zien of het aantal insecten inderdaad toeneemt vergeleken met het moment waarop de wand is geplaatst.

Cross-sectorale samenwerking

Het idee voor de bio-keerwand ontstond in het Netwerk Beton van MVO Nederland, waarin meer dan twintig betonbedrijven zich inzetten voor een duurzamere betonsector. Dankzij een cross-sectorale samenwerking tussen betonproducent Bosch Beton, hovenier Janse & Berkhof Tuinen en advies- en ingenieursbureau BTL Advies is al vanaf de ontwerpfase samen gewerkt vanuit verschillende expertises. Zo konden de partijen tot een optimaal product komen.

Maatschappelijk Programma Natuurlijk Kapitaal

Het biokeerwandproject is onderdeel van het Maatschappelijk Programma Natuurlijk Kapitaal. Hierin werkt MVO Nederland met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen om het bedrijfsleven bewust te maken van de urgentie van natuurlijk kapitaal, onder meer door samenwerkingen aan te gaan.

Marktleider betonnen keerwanden produceert op een energie neutrale manier

chevremont-04-kopieren
Lees het gehele artikel

Bij projecten die vanuit de overheid worden geïnitieerd, zoals rail projecten, zijn MKI-waardes van groot belang. Bij aanbestedingen wordt er daarom steeds vaker ingezet op duurzaamheid. Een bedrijf dat betonnen keerwanden produceert en als geen ander weet hoe je de MKI-waardes kunt verlagen door middel van optimalisaties in producten en mengsel, is Bosch Beton.

“Als betonbedrijf kunnen wij, mede dankzij onze nieuwe fabriek, onderscheidend zijn op het gebied van duurzaamheid en de manier waarop wij onze producten zo energieneutraal mogelijk produceren”, zegt Gerard van den Bosch, mede-eigenaar van Bosch Beton. “Wij denken dat de wereld hier naar toe gaat. Al ruim zes jaar leveren wij daar een wezenlijke bijdrage aan.” Dat het bedrijf de daad bij het woord voegt, blijkt uit het feit dat Bosch Beton in 2017, als eerste keerwandproducent ter wereld, het internationale CSC-certificaat Brons heeft ontvangen, deze in 2018 heeft ‘verZilvert’ en in 2019 met de nieuwe fabriek bekroond is met het Gouden certificaat.

boschbeton-station-holten-1-kopieren

Bosch Beton leverde maar liefst 300 strekkende meter betonnen keerwanden, variërend van 125 cm tot 200 cm hoog, voor de stationsvernieuwing in Holten.

 

Hoe we het doen, maakt wie we zijn

Gerard Vlastuin, hoofd verkoop Infra, vertelt dat het familiebedrijf sinds 1963 uitgegroeid is tot een professioneel bedrijf. “Jarenlange ervaring, intensief onderzoek, continue productverbetering en snelle levering uit voorraad hebben tot het marktleiderschap geleid.” Hij stelt: “’Klanttevredenheid’ en ‘het beste product leveren’ zijn door de jaren heen de missie van Bosch Beton geworden. Dankzij ons moderne productieproces, het feit dat we alles onder één dak hebben -inclusief een eigen engineeringsafdeling- en hele korte lijnen hanteren, kunnen wij de klant écht ontzorgen.”

Keerwanden in alle soorten en maten

De juiste toepassing van keerwanden is van groot belang. Bosch Beton denkt daarom slim mee met de opdrachtgever, maakt constructieve berekeningen, heeft producten op voorraad of maakt klantspecifieke specials. “Zo hebben we voor het station Chèvremont in Kerkrade de bestaande hellingbaan vernieuwd, uitgevoerd in keerwanden, om zo de toegankelijkheid te verbeteren. Voor de structuur van de keerwanden is een speciaal ontwerp gemaakt op basis van de spoorlayout van een specifiek emplacement. Het eindresultaat mag er zijn!”

Voor de stationsvernieuwing in Holten, waarbij het perron verbreed moest worden, zijn ook de keerwanden van Bosch Beton toegepast. Bij het nabij gelegen P+R terrein zijn keerwanden als grondkering tegen het spoor aangebracht. In totaal is er bij dit project ruim 300 meter aan keerwanden gebruikt, die just in time zijn aangeleverd gezien de strakke planning en de buitendienststellingen.

“We kijken per project in overleg met de opdrachtgever wat we kunnen innoveren. Op het gebied van keuze in product, design of juist hoe we kunnen besparen in mengsel en grondstoffen.” Van den Bosch besluit: “Zo zijn we een partner van de klant, een begrip op de markt en staan we garant voor de hoogste kwaliteit.”  

Betonnen keerwanden op termijn 100% circulair

Lees het gehele artikel

Het streven naar een 100% circulaire economie brengt de nodige uitdagingen met zich mee, zeker in de wereld van beton. De huidige normen rechtvaardigen het gebruik van hernieuwbare grondstoffen tot maar 20% als het gaat om constructieve toepassingen. Toch heeft Bosch Beton een belangrijke stap gezet met de realisatie van een compleet nieuwe fabriek die op termijn in staat is om de productie van keerwanden 100% circulair te kunnen uitvoeren.

“We zien steeds meer mogelijkheden voor verduurzaming van beton, zowel in samenstelling als in productie”, begint Brechtje van den Beuken-van den Bosch van Bosch Beton. “Onze nieuwe betonfabriek in Barneveld is sinds 1 juni van dit jaar in bedrijf en helemaal geënt op een duurzaam proces. Uniek voor Nederlandse begrippen.” Het energieverbruik wordt gecompenseerd met ruim 18.000 zonnepanelen op het dak, maar ook het productiewater is een gesloten systeem. Dit wordt opgevangen, gefilterd en opnieuw ingezet. De fabriek is Breeam Outstanding ontworpen. Maar de keerwandproducent gaat nog een stap verder.

Hogesterktebeton

Een product een tweede leven kunnen geven, vereist een hoge kwaliteit. Bosch Beton geeft dan ook de voorkeur aan hogesterktebeton. “Keerwanden in een C60/75-betonkwaliteit kennen een zeer fijne poriënstructuur en zijn beter bestand tegen het indringen van zuren, vorst en dooizouten. Dat speelt in Nederland misschien iets minder, maar is een belangrijk aspect in de omringende landen. Hoe hoger de kwaliteit, hoe langer het product meegaat. Met een levensduur van vijftig tot zelfs honderd jaar kan een keerwand bijvoorbeeld heel eenvoudig een tweede leven krijgen.

Een tweede voordeel van hoge­sterktebeton is dat het slanker bouwen mogelijk maakt tot wel 40%. De Deutsche Bundesbahn bijvoorbeeld schrijft een betonkwaliteit voor van C30/40 met een wanddikte van 25 centimeter om de beoogde levensduur te garanderen. Wij weten diezelfde levensduur te garanderen met een slechts 15 centimeter dikke wand. De initiële investering is misschien hoger, maar het levert uiteindelijk aanzienlijke besparingen op.”

Geopolymeerbeton

Om uiteindelijk tot een circulaire economie te komen, zal men volgens Van den Beuken – van den Bosch op een andere manier moeten omgaan met investeringen. “De initiële investering moet niet leidend zijn. Bekijk het over de lange termijn en gun producten een tweede leven. Innovaties gaan heel snel, er vinden mooie ontwikkelingen plaats. Zo hebben we hoge verwachtingen van geopolymeerbeton die op termijn het cementbeton kan vervangen. Daarnaast verwachten we een verschuiving naar custom made producten, waarbij we ook met restmaterialen van de opdrachtgever zelf werken. Onze nieuwe fabriek is hierop al ingericht. De weg naar een 100% circulaire economie zullen we immers samen met onze opdrachtgevers en aannemers moeten bewandelen.”   


Bosch Beton

Grote Bosweg 1, 3771 LJ  Barneveld

T 0342 44 1050

E keerwand@boschbeton.com

www.keerwand.nl

Tweede generatie neemt het roer over bij Bosch Beton

boschbeton-overname-03720_persbericht
Lees het gehele artikel

Na 50 jaar hebben broer en zus Gerard van den Bosch & Brechtje van den Beuken – van den Bosch het bedrijf “Bosch Beton” per 1 november 2019 formeel overgenomen van hun vader Gert van den Bosch. Bosch Beton is sinds 1968 producent en leverancier van prefab keerwanden voor Noordwest-Europa en de overname door zoon en dochter past in de strategie van Bosch Beton; het garanderen van continuïteit.

Gert van den Bosch, oud-directeur van Bosch Beton: “De continuïteit van de onderneming heeft altijd voorop gestaan. Met de overname van het bedrijf door Gerard en Brechtje laat ik het bedrijf in goede handen achter. Beiden hebben veel ervaring en weten als geen ander als jonge ondernemers waar het om gaat in de huidige markt (duurzaamheid, management, marketing e.d.). Met het aantreden van de nieuwe generatie zal de focus komen te liggen op het verduurzamen van het productieproces om zodoende onze positie in de markt te waarborgen.”

De nieuwe directeur-eigenaren zijn op jonge leeftijd begonnen binnen Bosch Beton en na ook ervaring te hebben opgedaan bij andere werkgevers, kroop het bloed waar het niet gaan kon. Beiden keerden terug op het Bosch Beton ‘nest’ en zijn al jaren, naast hun vader, verantwoordelijk voor de dagelijkse, operationele bedrijfsvoering.

Over Bosch Beton

Bosch Beton is in Nederland marktleider op het gebied van de verkoop, levering en plaatsing van prefab keerwanden. Daarnaast is men de afgelopen jaren, met succes, actief in het buitenland. Klanten komen uit de agrarische sector en de grond-, weg- & waterbouw in Nederland, Duitsland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk. Afgelopen juni is de overstap gemaakt naar een nieuw bedrijfspand in Barneveld waar duurzaam en energie-neutraal geproduceerd wordt.

Opening nieuwe fabriek

1 November heeft Bosch Beton haar deuren geopend voor relaties welke direct betrokken waren bij de bouw en realisatie van de nieuwe fabriek. 2 November stond in het teken van de familie & vrienden van alle werknemers. In totaal is het evenement bezocht door ruim 1.800 genodigden. De officiële opening van de nieuwe fabriek op vrijdag 1 november door burgemeester Asje van Dijk is, zowel letterlijk als figuurlijk, het begin van een nieuw tijdperk voor de betonproducent in Barneveld.

Herinrichting oude fabriekslocatie

Gert van den Bosch gaat zich samen met zoon Brand Jan van den Bosch vanuit Bosch Beheer BV verder oriënteren op nieuwe en duurzame activiteiten m.b.t. energie, beton en gebiedsontwikkeling. Zo is het de bedoeling dat de oude fabriekslocatie volledig heringericht wordt naar een modern en groen energiepark. Daarnaast worden nieuwe betonactiviteiten ontwikkeld welke gericht zijn op hergebruik van materialen en reductie van CO2. De raakvlakken met Bosch Beton worden daarin benut om elkaar te versterken.

Een duurzaam, schoon en veilig alternatief als toeslagstof voor de betonwarenindustrie

mineralz_1_forz-factory-kopieren
Lees het gehele artikel

Het programma ‘Nederland circulair in 2050’ van de Rijksoverheid biedt een antwoord op de grote uitdaging in de 21ste eeuw om veel efficiënter om te gaan met grondstoffen. In het kader van die grondstofefficiency is er een green deal gesloten tussen het ministerie en de vereniging afvalbedrijven, waar afgesproken is tot hoogwaardig hergebruik van bodemassen.

Een bedrijf dat al decennialang de kennis van (grond)reinigings- en immobilisatietechnieken op een innovatieve wijze toepast om secundaire grondstoffen te produceren, is Mineralz, een dochteronderneming van Renewi. Paul Dijkman, directeur Mineralz: “Gebaseerd op de green deal hebben we gekeken hoe we onze reinigingstechnieken toe kunnen passen op het reinigen van bodemassen. In 2016 openden we de FORZ®Factory, de eerste fabriek die bodemassen uit afvalenergiecentrales omzet in duurzame, schone en veilige grondstoffen die we onder onze merknaam FORZ® op de markt brengen.”

Grasbetontegels van V.d. Bosch Beton b.v.

 

Urban Mining

“Uit het gemeentelijk huishoudelijk afval produceren we een alternatief voor zand en grind als toeslagstoffen voor onder andere de betonwarenindustrie: FORZ®Toeslagmateriaal. We leveren aan verschillende betonwarenproducenten en veelal wordt het eindproduct weer door gemeentes gebruikt in de vorm van klinkers, trottoirbanden, stoeptegels, et cetera. Zo gaat het afval ‘Van de straat, in de straat’ en is het bij uitstek een mooie manier om je gemeente te verduurzamen!”

Schoon, veilig en duurzaam

“We leveren schone, veilige en duurzame grondstoffen. Het reinigingsproces is daarbij van groot belang. De betonsteen moet net zo hard zijn qua druksterkte als een steen die puur van primair materiaal gemaakt is. Bovendien moet de betonsteen het hergebruikcircuit in kunnen, wat de steen duurzaam maakt.”

Doorsnede van een betonsteen met FORZ®Inside.

 

Keramische industrie

Als bewijs dat onze grondstoffen schoon én veilig zijn, zien we dat er niet alleen voor de bouw en infra gebruik gemaakt wordt van FORZ®. Dat blijkt wel uit een samenwerking tussen Mineralz en Studio Mixtura, waarin een innovatieve toepassing van secundaire grondstoffen voor de keramische industrie ontwikkeld is. Met FORZ®Glaze krijgen oude tegels en servies een tweede leven.

Knowhow en technologie

“Ook voor cementgebonden beton bieden wij een oplossing”, vervolgt Dijkman. SQAPE, een joint venture tussen Mineralz en Cementbouw, ontwikkelde een gepatenteerde technologie waarmee er een betaalbaar en duurzaam alternatief is voor beton waarmee tot 80% minder CO2 en een bijzonder lage MKI-waarde gerealiseerd kan worden. Door te werken met tailor-made recepturen zijn we instaat om de krimp in het materiaal te sturen en een hoge (zuur)bestendigheid te realiseren en daarmee is SQAPE een geopolymeersysteem voor duurzame én betaalbare bouwmaterialen. Betonfabrikanten kunnen onze techniek gebruiken prefab of als mortel.” Dijkman noemt als voorbeelden V.d. Bosch Beton b.v. uit Almelo, zij leveren Reduton® producten die gemaakt zijn op basis van de SQAPE technologie. Ook Struyk Verwo Infra levert onder de naam CERO diverse steen- en tegelproducten van Geopolymeerbeton.

Rotonde aangelegd met RAMAC.

 

Ready Mix Concrete

“Om het totaalplaatje compleet te maken, is er een alternatief voor conventionele Ready Mix Concrete op basis van de gepatenteerde en bewezen SQAPE geopolymeertechnologie: RAMAC. Een betonmortel voor duurzaam en bestendig bouwen, door sterkte op maat, minder krimp en scheurvorming, een hoge vorst-dooizoutbestendigheid, een hoge mate van zuur- en chemische bestendigheid en een lage chloride-indringing. Dankzij de uitstekende hechting aan (conventionele) betonproducten zou RAMAC ook in combinatie toepasbaar zijn.” Enkele licentiehouders zijn A. Jansen BV, Cementbouw Betonmortel BV en Rouwmaat Groep.

Dijkman besluit: “Wij zijn ontwikkelaar/leverancier van praktisch toepasbare en toekomstbestendige secundaire grondstoffen die door eigen innovaties tot stand komen. In samenwerking met ketenpartners zoals universiteiten, kennisinstituten en afnemers. Die kennis koppelen we aan de behoeften van de markt. Zo maken wij onze wereld steeds een stukje schoner.”    

Betonnen keerwanden op termijn 100% circulair

img_4334-kopieren
Lees het gehele artikel

Het streven naar een 100% circulaire economie brengt de nodige uitdagingen met zich mee, zeker in de wereld van beton. De huidige normen rechtvaardigen het gebruik van hernieuwbare grondstoffen tot maar 20% als het gaat om constructieve toepassingen. Toch heeft Bosch Beton een belangrijke stap gezet met de realisatie van een compleet nieuwe fabriek die op termijn in staat is om de productie van keerwanden 100% circulair te kunnen uitvoeren.

“We zien steeds meer mogelijkheden voor verduurzaming van beton, zowel in samenstelling als in productie”, begint Brechtje van den Beuken-van den Bosch van Bosch Beton. “Onze nieuwe betonfabriek in Barneveld is sinds 1 juni van dit jaar in bedrijf en helemaal geënt op een duurzaam proces. Uniek voor Nederlandse begrippen.” Het energieverbruik wordt gecompenseerd met ruim 18.000 zonnepanelen op het dak, maar ook het productiewater is een gesloten systeem. Dit wordt opgevangen, gefilterd en opnieuw ingezet. De fabriek is Breeam Outstanding ontworpen. Maar de keerwandproducent gaat nog een stap verder.

Ademruimte

Om tot een volledig circulair proces te komen, is er meer nodig. “We zijn daarin ook ketenafhankelijk van onze leveranciers van grondstoffen en natuurlijk de geldende normen”, stelt Van den Beuken-van den Bosch terecht. “Onze nieuwe fabriek is er wel alvast op ingericht, want er zijn bijvoorbeeld al technieken om grondstoffen zo zuiver mogelijk uit beton te halen. Die staan echter nog in de kinderschoenen en moeten zichzelf nog innoveren. Om onszelf en de branche wat meer tijd te gunnen en verlies van energie bij het shredden te voorkomen, zetten we in op hergebruik van onze producten. Met een levensduur van vijftig tot zelfs honderd jaar kan een keerwand bijvoorbeeld heel eenvoudig een tweede leven krijgen. Hergebruik inzetten om verlies van energie bij vernietiging te voorkomen geeft de nodige ademruimte om door te werken aan een 100% circulair systeem.”

Bosch Beton is op termijn in staat om de productie van keerwanden 100% circulair te kunnen uitvoeren.

 

Hogesterktebeton

Een product überhaupt een tweede leven kunnen geven, vereist een hoge kwaliteit. De samenstelling van het product is volgens Van den Beuken-van den Bosch ontzettend belangrijk. Bosch Beton geeft dan ook de voorkeur aan hogesterktebeton. “Keerwanden in een C60/75-betonkwaliteit kennen een zeer fijne poriënstructuur en zijn beter bestand tegen het indringen van zuren, vorst en dooizouten. Dat speelt in Nederland misschien iets minder, maar is een belangrijk aspect in de omringende landen. Hoe hoger de kwaliteit, hoe langer het product meegaat. Een tweede voordeel van hoge­sterktebeton is dat het slanker bouwen mogelijk maakt tot wel 40%. De Deutsche Bundesbahn bijvoorbeeld schrijft een betonkwaliteit voor van C30/40 met een wanddikte van 25 centimeter om de beoogde levensduur te garanderen. Wij weten diezelfde levensduur te garanderen met een slechts 15 centimeter dikke wand. De initiële investering is misschien hoger, maar het levert uiteindelijk aanzienlijke besparingen op.”

Geopolymeerbeton

Om uiteindelijk tot een circulaire economie te komen, zal men volgens Van den Beuken – van den Bosch op een andere manier moeten omgaan met investeringen. “De initiële investering moet niet leidend zijn. Bekijk het over de lange termijn en gun producten een tweede leven. Innovaties gaan heel snel, er vinden mooie ontwikkelingen plaats. Zo hebben we hoge verwachtingen van geopolymeerbeton die op termijn de cementbeton kan vervangen. Het zal de grootste doorbraak worden in de branche, maar vraagt nog de nodige inspanningen, ook constructief om tot een veilig bouwelement te kunnen worden bestempeld. Daarnaast verwachten we een verschuiving naar custom made producten, waarbij we niet alleen – zoals we nu al doen – op maat voor de klant produceren, maar mogelijk ook met restmaterialen van de opdrachtgever zelf. Onze nieuwe fabriek is hierop al ingericht. De weg naar een 100% circulaire economie zullen we immers samen met onze opdrachtgevers en aannemers moeten bewandelen.”    

Bosch Beton verhuist naar state-of-the-art fabriek

boschbeton_nieuwpand_grotebosweg_barneveld-kopiren
Lees het gehele artikel

Keerwandproducent Bosch Beton is 1 juni jl. in haar geheel verhuisd naar haar state-of-the-art fabriek in Barneveld direct aan de A1. Het pand is gebouwd met duurzame materialen, zo zijn er gerecyclede producten toegepast en is het voorzien van vele duurzame installaties. De marktleider op het gebied van keerwanden (?) heeft met de ingebruikname van de nieuwe fabriek ook de productiecapaciteit vergroot. Hiervoor is het gehele productieproces geoptimaliseerd, waarmee Bosch Beton klaar is voor de stijgende marktvraag met alle bijbehorende eisen. Kortom; Bosch Beton is klaar voor de toekomst!

BREEAM Outstanding gecertificeerde fabriek
Bosch Beton is een voorloper op het gebied van duurzaamheid, zo zijn zij ook wereldwijd de eerste keerwandproducent die CSC gecertificeerd werd voor een duurzame productie van beton. Met de oplevering van de nieuwe fabriek heeft Bosch Beton hier nog een stap bovenop gedaan, door de fabriek BREEAM te bouwen en daarbij in aanmerking te komen voor het hoogste niveau ‘Outstanding’. Bij deze certificering wordt gekeken naar allerlei duurzaamheidsaspecten, zoals energie, waterverbruik, welke materialen gebruikt zijn en hoe er met afval en vervuiling wordt omgegaan. Een mooi voorbeeld hiervan, dat vanaf augustus ook gelijk goed zichtbaar zal zijn voor iedereen die langs het pand rijdt, is dat dan het gehele dak is voorzien van zonnepanelen.

13 hectare keerwanden
De fabriek staat op een perceel van zo’n 13 hectare. De fabriek zelf heeft een oppervlakte van 33.400m2 (circa 3,5 ha.), waarvan het grootste deel wordt gebruikt voor de productie van keerwanden. De fabriek heeft de beschikking over meerdere betonmengers en proceskranen ten behoeve van meerdere productielijnen. Hierdoor heeft Bosch Beton nog meer mogelijkheden tot het produceren van klantspecifieke toepassingen zoals structuren, kleurbeton en recyclematerialen.  Afgelopen mei heeft Bosch Beton de KOMO- en Güteschutz-certificering ontvangen voor de nieuwe fabriek waarmee de productie reeds is opgestart aan de Grote Bosweg 1 in Barneveld. Door deze certificeringen zijn klanten verzekerd van een product dat constant van hoge kwaliteit is.
Vrachtwagens worden ook gefaciliteerd met een hightech onbemande toegangscontrole inclusief een weegbrug die alle soorten van zowel breedte- als lengtetransport aankan.

Groene energie voor fabriek en directe leefomgeving
De oude locatie in Kootwijkerbroek zal worden heringericht. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzaam energiepark. Het is de bedoeling dat er een zonnepark van circa 10 hectare  gerealiseerd gaat worden, dat de directe leefomgeving in Kootwijkerbroek van groene energie kan voorzien.

Het nieuwe bezoekadres van het hoofdkantoor van Bosch Beton is per 1 juni 2019: Grote Bosweg 1 in Barneveld. Makkelijk te bereiken via afrit 16 (Voorthuizen) van de A1.