Tagarchief: BodemBoX

Haastige spoed is zelden goed!

BodemBoX-spoedklus-Van-Vulpen–(1)
Lees het gehele artikel

Maar haastige spoed is soms wel noodzakelijk en dan is het van groot belang dat er gewerkt kan worden met specialistische partijen die flexibiliteit en snelheid kunnen bieden.

Dit gold ook voor de spoedklus aan de Veerweg in Streefkerk. Waterschap Oasen ontdekte daar begin Juli een lek in een slagaderlijke waterleiding en dan dient er snel gereageerd te worden. Uitvoerend aannemer Van Vulpen werd ingeschakeld om een veilige en werkbare bouwput te realiseren. 

Om de reparaties te kunnen verrichten was een ontgraving van 4 meter benodigd en om een dergelijke ontgraving snel, veilig en betrouwbaar te kunnen realiseren, is sleufbekisting oftewel een BoX-systeem noodzakelijk. Van Vulpen schakelde de hulp in van BodemBoX om samen met hen te bekijken welke grondkerende constructies het beste paste in deze situatie. Op zo’n moment is het een uitdaging om de normale kwaliteit te bieden maar wel met een andere snelheid en met veel meer flexibiliteit. 

Omdat het een lekkage van een bestaande waterleiding betrof is het creëren van een droge en werkbare bouwput een grote uitdaging. Allereerst diende de bestaande waterleiding omgeschakeld te worden. Omdat het een slagader betrof, de grootste transportleiding die de verschillende zuiveringstations verbindt, was het nodig om een aantal schakelingen te verrichten.

Vervolgens dient een grondkerende constructie ontworpen te worden die geschikt is voor de betreffende situatie. Om zo strak mogelijk aan weerszijden van de waterleiding te kunnen keren was al snel duidelijk dat een DamwandBoX-systeem een goede oplossing zou bieden. Het BoX-systeem diende aangebracht te worden in een bestaande sloot die volstond met water. Daarom is door Van Vulpen geopperd om aan alle zijdes te werken met Damwand-kamerelement, dit bleek in de uitvoering een perfecte keuze!

BodemBoX kreeg op vrijdag de spoedaanvraag binnen met het verzoek om de maandag na dat weekend uit te leveren. Dat betekent dat je moet kunnen bouwen op je medewerkers en partners om in de tussenliggende tijd het project voor te bereiden en te organiseren. Op maandag werden de eerste vrachtwagens in Streefkerk gelost. Op dinsdag heeft Van Vulpen met instructie van BodemBoX de DamwandBoXen gemonteerd en ingegraven en op woensdag was de bouwput droog en werkbaar voor de reparaties. 

Voor Oasen was dit de eerste keer dat ze een lek moesten repareren in een slagader en dit is goed verlopen. Van Vulpen en BodemBoX kunnen terugkijken op een mooie samenwerking en een topprestatie onder hoge druk. Met de juiste samenwerking en kwaliteit is haastige spoed wel degelijk goed!

Grondwerk is een Kunstwerk

bodembox-7-kopieren
Lees het gehele artikel

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, “Grondwerk is een Kunstwerk”. Helaas zien we nog steeds dagelijks onveilige ontgravingen voorbij komen. In Nederland hebben we het beheersen van grondwater en het drooghouden van ons land met een alsmaar stijgende zeespiegel, tot een waar specialisme gevormd. Waarom zijn we dan niet op datzelfde niveau bezig met het grondwerk?

Het succes van een project hangt vaak nauw samen met de manier waarop het grondwerk wordt verricht. Er komt stiekem veel kijken bij het graven van een gat of sleuf. Voordat men start met graven is het belangrijk om te weten wat voor grondlagen men tegen komt en waar het grondwater staat. Ontgraven onder een natuurlijk talud kan alleen als men zich bewust is van de locatie en de grondlagen. Immers een talud van klei en leem zal makkelijker blijven staan dan een talud van los zand. Het is dus zeker niet zo dat een natuurlijk talud altijd even steil is of dat dit bepaald kan worden aan de hand van de beschikbare ruimte.

Het inhijsen van een rioleringskoker binnen een gesloten bouwkuip van BodemBoX met een Dubbelgeleide BoX-systeem.

 

Een te steil talud kan in sommige gevallen blijven staan, maar het kan ook goed fout gaan. Factoren als regenval, grondwater en de belasting achter het talud, kunnen er voor zorgen dat een talud zomaar afschuift en dat er zettingen ontstaan. Gevolgen zijn zakkingen van omliggende bebouwing, riolering en/of kabels- leidingen en de gevolgen voor de werknemers in de sleuf mogen duidelijk zijn.

Uiteraard zullen bovenvermelde gevolgen niet zomaar optreden en zijn er ook tal van situaties waar het gewoon goed gaat. Maar als de gevolgen van een zakking dusdanig ernstig zijn, waarom zou je dan überhaupt nog overwegen om in een twijfelachtig geval te graven zonder grondkering? Het is als het dragen van PBM’s of toepassen van een valbeveiliging, de risico’s van de werkzaamheden zijn duidelijk en je beschermt jezelf tegen die ene keer dat het mis gaat want als dat gebeurt dan gaat het direct goed mis.

Op basis van bovenstaand zou de keuze van het toepassen van een BoX-systeem gemakkelijk te maken moeten zijn. Het tegendeel is waar want het toepassen van een BoX-systeem heeft gevolgen voor je project. Er zijn tal van andere voordelen te benoemen buiten veiligheid bij het toepassen van een BoX-systeem. Zo is er minder grondwerk benodigd omdat er geen taluds ontgraven en nadien aangevuld dienen te worden. Er is dus minder werkruimte benodigd en er kan direct achter de put of sleuf belasting geplaatst worden in de vorm van materieel en materiaalopslag. Logistiek gezien ontstaan er zo veel voordelen die planning en doorlooptijd ten goede kunnen komen. Andere voordelen zijn een valbeveiliging indien er voor wordt gekozen om het BoX-systeem boven maaiveld uit te laten steken of er kan een hekwerk opgeklemd worden

Als nadelen van het toepassen van sleufbekisting wordt vaak genoemd dat het vertragend werkt. Het in elkaar bouwen van de BoX-systemen kost tijd en het ingraven gaat ook niet altijd soepel waardoor dit ook extra tijd vergt. Is dat wel zo? De snelheid van het monteren van een BoX-systeem zit in een juiste voorbereiding en voorlichting. Bij BodemBoX zorgt menj ervoor dat de werknemers op de bouw beschikken over de juiste kennis om direct goed een BoX-systeem in elkaar te zetten. Dit doen zij door een gedetaileerde uitvoeringstekening op maat gemaakt voor je project. Tevens wordt er een handleiding uitgereikt bij de levering van BoX-systemen en dit betreft geen boekwerk maar één overzichtelijk werkblad. Bij elk BoX-systeem wat je afneemt krijg je desgewenst gratis instructie op het project, van één van hun opgeleide instructeurs. ‘Last but not least’ kan BodemBoX voorzien in de nodige extra handjes om het BoX-systeem in elkaar te zetten en te assisteren bij het ingraven. Op deze manier heb je gegarandeerd een veilige put of sleuf en ben je toch zeker van een snelle en praktische uitvoeringsmethode. Jij het grondwerk en BodemBoX het kunstwerk!      

Veilig waterleidingen blootgraven met een uniek grondkerend systeem

Lees het gehele artikel

We zijn op uitnodiging van Van Vulpen aanwezig op hun projectlocatie in Lexmond. Daar worden twee in gebruik zijnde waterleidingen met elkaar verbonden. Een project dat precies past bij Van Vulpen!

Van Vulpen, opgericht in 1966 en gevestigd in Gorinchem, is een ware specialist op het gebied van kabel- en leidingprojecten en sleufloze technieken. Wie een kijkje neemt op de website van Van Vulpen ziet een prachtige weergave van films en foto’s van een reeks referentieprojecten. Aan alle kanten straalt het specialisme en de professionaliteit er vanaf. Precies dát is de eerste indruk als we aankomen bij het project aan de Driemolensweg in Lexmond.

Doordat elke damwandplaat apart naar beneden gedrukt kan worden, is dit systeem zeer flexibel en kan het uiterst goed toegepast worden bij dwarsleidingen of andere obstakels.

 

Om de waterleidingen op een veilige manier bloot te graven zonder teveel ruimte in beslag te nemen, is door Van Vulpen gekozen voor toepassing van een grondkerend systeem van BodemBoX. Vanwege de doorkruisende waterleidingen is gekozen voor een damwandBoX. Bij dit BoX-systeem worden damwandplaten in een omhulsel gedrukt. Doordat elke damwandplaat apart naar beneden gedrukt kan worden, is dit systeem zeer flexibel en kan het uiterst goed toegepast worden bij dwarsleidingen of andere obstakels. Door ter plaatse van de leiding de damwandplaat hoog te laten staan, wordt de leiding aan weerskanten en aan de bovenzijde omsloten door het damwandBoX-systeem. Op deze manier ontstaat een grondkering rondom de leiding en kan er na ontgraving op een veilige manier aan de leiding gewerkt worden.

Na het bloot graven van de waterleidingen is bij de ene leiding een T-stuk gemonteerd.

 

Het team van Van Vulpen is erg enthousiast over het systeem. Het was niet de eerste keer dat ze met dit systeem werkten, dus hebben ze ervoor gekozen om zonder instructie het systeem zelf in te graven. Dit deden zij met een 40 tons long reach graafmachine. Uit ervaring weet men dat de damwandBoX wel met een kleinere graafmachine in te graven is, maar dat een zwaardere met meer bereik veel sneller en dus efficiënter werkt. Daarbij komt dit ook weer de veiligheid ten goede.

Na het bloot graven van de waterleidingen is bij de ene leiding een T-stuk gemonteerd. Zeer specialistisch werk waar het team van Van Vulpen zichtbaar trots op is. “Wat dat betreft hebben we maar ondankbaar werk, we creëren immers een waar kunstwerk en vervolgens wordt er grond overheen gegooid en ziet niemand er iets van”, zegt één van de jongens van Van Vulpen lachend. Ondankbaar werk is het zeker niet want de noodzaak van deze verbinding om schoon drinkwater te verzorgen voor het achterland, is de jongens maar al te goed bekend. “Volgende week worden de leidingen gecontroleerd buiten bedrijf gesteld zodat we kunnen aansluiten op de andere leiding. De planning en doorlooptijd van zo’n aansluiting zijn uiteraard heel belangrijk, maar we liggen goed op schema”, vertelt de voorman ons.   

Zeer specialistisch werk waar het team van Van Vulpen zichtbaar trots op is.

 

De waterleidingen zijn van het waternet van Oase, zij zijn ook aanwezig op de projectlocatie om monsters te nemen. Wanneer de monsters goedgekeurd worden kunnen de mannen van Van Vulpen verder met het plaatsen en monteren van de tussenleiding, om zo de verbinding te verwezenlijken. Dan komt er weer zo’n prachtig kunstwerk onder de grond te liggen waar niemand iets van ziet, maar waar tal van huishoudens dankbaar voor zijn.      

Sleufkistsysteem garandeert veiligheid, snelheid, flexibiliteit en kwaliteit

bodembox-monteren-vierkante-koker-stempel-van-gelder-hillegom-kopieren
Lees het gehele artikel

Zo wordt graafwerk uitgevoerd met een minimale overlast voor de omgeving

Het is dinsdagmiddag wanneer er een blinkende vrachtwagen van Van de Beeten aankomt bij de projectlocatie van Van Gelder aan de Hillegomweg in Arnhem. Wat ook blinkt is de mobiele graafmachine (type 916 van Liebherr) die namens Van Gelder op het project staat. De machinist van de mobiele graafmachine is Maarten Schutte en voordat hij ons verwelkomt in zijn kleine, maar warme bouwkeet, gaat er natuurlijk eerst gelost worden.

Goed overleg vooraf is het halve werk.

Goed overleg vooraf is het halve werk.

 

Ondanks dat de transportwagen voorzien is van een kraan en stenengrijper, lost Maarten liever zelf met zijn mobiele graafmachine. Dan ligt het materiaal snel en veilig op de goede plek en kan de vrachtwagen ook weer snel doorrijden. Géén tijdverlies, géén dubbel werk en minder overlast voor de omwonenden. Zo zien wij het graag.

Machinist in hart en nieren

Maarten lost de materialen behendig met een draaikantelstuk voorzien van een vorkhouder. Binnen 10 minuten liggen de materialen op zijn plek, is de vrachtwagen weg en nodigt Maarten ons uit voor een kopje koffie in de bouwkeet. Maarten vertelt enthousiast over zijn loopbaan die al in 1988 startte bij een loonwerker waar hij op de shovel is begonnen. Vervolgens heeft de stap gemaakt naar Van Gelder, waar hij inmiddels ook alweer 27 jaar werkzaam is. Bij Van Gelder is hij op de mobiele graafmachine terecht gekomen en dat bevalt hem nog steeds goed. Maarten houdt van Infra projecten doet hierbij het liefste rioolrenovatie. “Bij rioolrenovatie kun je tenminste zien wat je aan werk hebt verzet na een lange dag hard werken”, zegt hij lachend.

bodembox-lossen-met-van-de-beeten-bij-van-gelder-hillegomsweg-kopieren

Ondanks dat de transportwagen voorzien is van een kraan en stenengrijper, lost Maarten liever zelf met zijn mobiele graafmachine.

 

Als we vragen naar het mooiste project waaraan hij mocht meewerken tijdens zijn loopbaan, dan benoemt hij direct Amersfoort waar Van Gelder de busbaan met de nodige infra moest aanleggen vanaf het station naar het centrum. En de renovatie van het oude industrieterrein voor gemeente Elburg waar van Gelder alle infra, een hemelwaterafsluiting en riolering heeft aangelegd met buizen van 200 tot 400 mm.

De BodemBox wordt netjes gelost.

De BodemBox wordt netjes gelost.

 

Veilig werken en ruimte besparen

Maarten heeft al eerder met BodemBoXen gewerkt maar is wel zo eerlijk om te zeggen dat dit niet zo vaak is. “Als er genoeg ruimte is om een sleuf te ontgraven dan werkt het sneller zonder BoXen”, legt hij uit. Daar moeten we hem ook gelijk in geven. “Maar zoals hier in Arnhem hebben we te maken met gas- en waterleidingen op korte afstand en is er een bemalingsinstallatie nodig. Dan hebben we de BoXen nodig om veilig te kunnen werken en ruimte te besparen”, vervolgt Maarten. Dan is BodemBoX natuurlijk de juiste partij om samen te bekijken welke BoX het beste past op het project.

bodembox-overhandigen-vierkante-koker-stempel-van-gelder-hill-kopieren

Instructie omtrent de vierkante kokerstempels.

 

Aangezien de BodemBoX op het project in Arnhem enige tijd in gebruik is en meerdere keren in- en uitgegraven gaat worden, is er geadviseerd om met uitschuifbare vierkante koker stempels te werken. Schroefstempels zouden bij veel gebruik namelijk meer kans hebben om scheef getikt te worden met de bak van de graafmachine en zo onbruikbaar worden. We lopen na de koffie met Maarten naar buiten om uit te leggen hoe deze vierkante koker stempels werken. Samen zetten we de eerste stempel in elkaar en Maarten kan aan de slag op een veilige en snelle manier. We wensen Maarten en Van Gelder veel succes op het project en vervolgen onze weg, om elders advies uit te brengen over de toepassing van BodemBox.     

Nieuw bedrijf in sleufbekisting maakt projecten veiliger

bodembouw_2_foto2
Lees het gehele artikel

De transitie naar een circulaire economie biedt zowel uitdagingen als kansen voor bedrijven werkzaam in het grondverzet. De vraag naar de bouw van energiezuinige woningen, gebouwen en infrastructuur neemt toe waardoor er nieuwe kabels, leidingen en riolen aangelegd moeten worden. Maar ook in de bestaande gebouwde omgeving is er veel te doen op dat gebied. Zo wordt er op diverse plekken glasvezelkabel aangelegd en worden leidingen vervangen. Ons huidige rioleringsstelsel kan, door de bouw van nieuwe woonwijken én de klimaatverandering de capaciteit niet meer aan of is aan het einde van zijn levensduur gekomen. Dat moet landelijk aangepakt worden. Werk aan de winkel dus!

Uitdagingen

Maar we lopen achter. Aan het woord is Andy Martens, oprichter van BodemBoX, specialist in advies en verhuur van sleufbekistingen voor de infrabouwer of grondwerker. “Vaak is men niet op de hoogte van de mogelijkheden die met onze systemen haalbaar zijn. Onze materialen kunnen bij verschillende toepassingen op een veilige manier tot grote diepte ingegraven worden. Andere uitdaging is dat bouwprojecten tegenwoordig onder hoge tijdsdruk worden uitgevoerd, waardoor soms de veiligheid in het geding komt. Bij het graven van een sleuf ontstaan risico’s, omdat het grondwater, een zandige bodem of een verhoogde belasting achter een sleuf voor verzakkingen of zelfs instortingen kunnen zorgen. Uitermate gevaarlijk voor de mensen die in de sleuf werkzaam zijn, maar het kan ook gevolgen hebben voor de mensen, gebouwen of infrastructuur om een sleuf heen.”

Geleideplaten in diverse afmetingen uit het assortiment.

Bewustwording

“Vaak genoeg gaat het nog fout en gebeurt het dat grondmassieven onverwacht afzakken. Het mág niet zo zijn dat de druk die op het project ligt resulteert in onveilige situaties. Ook de mensen in de sleuf zelf zijn hier vaak debet aan. De gedachte is vaak ‘het kan wel, even snel’, maar de gevolgen zijn desastreus. En precies daarom gaan wij, met BodemBoX, de inframarkt voorzien in toepassingen om veilig te kunnen werken zowel in als omheen de sleuf.”

Andy Martens

Service én veiligheid

BodemBoX richt zich met haar CE- en TÜV gecertificeerde assortiment van verscheidene graafconstructiesystemen en diverse bouwkuipoplossingen op de Nederlandse en Belgische markt. De productie van de sleufbekisting geschiedt in een gloednieuwe productiehal in Duitsland waarbij gebruik gemaakt wordt van de allernieuwste technieken. Zo wordt er tevens conform de huidige wetgeving geproduceerd. “Om onze klanten te ontzorgen, leveren wij veel meer dan alleen het product. We bieden een stuk service en persoonlijke begeleiding op de bouw. En indien gewenst, komt er een instructeur mee die helpt om de sleufbekisting in te bouwen. Ook leveren we handige toepassingen als randbeveiligingen en poorten die de toegang tot de ontgraving beveiligen zodat er veilig en verantwoord in en om de sleuf gewerkt kan worden. Allemaal zaken die de veiligheid ten goede komen.”

Een leidingsleuf die voldoet aan alle eisen m.b.t. veiligheid in en om de ontgraving

Connectie met ‘buiten’

“Een goede connectie met de uitvoerder, grondwerker of machinist, is erg belangrijk”, zegt Martens. “Zij zijn diegenen die er mee moeten werken en weten exact wat er écht nodig is binnen het project.” Martens
besluit: “Als een bedrijf de beslissing genomen heeft om veilig en verantwoord te werken, maar (nog) niet de ervaring heeft, bieden wij de oplossing. Met het juiste advies én de connectie met buiten tot en met de uitvoering aan toe. Dáárin maken wij het verschil.”