Tagarchief: BodemBouw

Een polderbouwkuip in de polder geeft het beste resultaat

BodemBouw-realiseert-met-een-Cutter-Soilmix
Lees het gehele artikel

Om ondergrondse projecten te realiseren is een bouwkuip benodigd en deze kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Maar wat is nu de beste, goedkoopste, snelste en veiligste manier om een werkbare bouwkuip te realiseren? 

De problematiek van het grondwater pompen

Het realiseren van een goede bouwkuip hangt af van verschillende factoren. Indien men binnenstedelijk een bouwkuip realiseert, dan gelden andere voorwaarden dan wanneer men dit in het open landschap doet. Grondopbouw, grondwaterstand en de praktische situatie zijn ook altijd verschillend en bepalend voor de keuze van een type bouwkuip. Daarbij spelen planning en vergunningen ook een rol, is er tijd genoeg voor het doorlopen van een vergunningentraject voor het bemalen van een bouwkuip en speelt doorlooptijd geen rol, dan kiest men eerder voor een open bouwkuip zonder onderafdichting. 

Genoeg ruimte, géén binnenstedelijke omgeving dan lijkt een open bouwkuip al snel de beste keuze. Totdat de problematiek van het pompen van grondwater letterlijk boven water komt. Een bouwkuip met een hoog waterdebiet geeft veel uitvoeringsrisico want veel grondwater onttrekken heeft invloed op de omgeving. Om de invloed te beperken kan het water geretourneerd te worden in de ondergrond met een retourbemaling. Maar ook al zou het grondwater normaal geloosd kunnen worden, dan is dit bij hoge hoeveelheden altijd een aandachtspunt door bijvoorbeeld lichte vervuilingen in het grondwater. Dit vergt intensieve maatregelen die een hoog risicoprofiel geven, immers extra weken/maanden zorgt voor meer pompen en dat gaat financieel gezien direct hard doortellen. Maar het meest onzekere is nog dat de bouwkuip bij het minst of geringste niet werkbaar is, bijvoorbeeld door het uitvallen van pompen, harde regenval, of stijging van het grondwater en een niet werkbare bouwkuip geeft nog eens extra faalkosten.

Het is gebruikelijk dat in een bouwkuipadvies en bij uitbesteding van de bouwkuip allereerst gekeken wordt naar de kosten van de verschillende bouwkuiponderdelen.

Goed bouwkuipadvies is noodzakelijk

Het is gebruikelijk dat in een bouwkuipadvies en bij uitbesteding van de bouwkuip allereerst gekeken wordt naar de kosten van de verschillende bouwkuiponderdelen (grondkering, bemaling, grondwerk, fundering, onderafdichting enz.). Maar de meest economische bouwkuipmethode is pas te berekenen wanneer wordt doorgeteld tot onder de streep. 

Vaak wordt een dieper gelegen natuurlijk waterremmende laag niet als interessant beschouwd, omdat als de wanden met het puntniveau doorgezet moeten worden tot in deze laag, dit veel kosten en risico’s met zich meebrengt. Maar bij toepassing van het CSM-systeem is dit niet het geval. Dit systeem ondervindt namelijk géén noemenswaardig uitvoeringrisico indien het dieper doorgezet wordt tot grote dieptes. Daarbij komt dat een CSM-wand zo ontworpen kan worden dat enkel het bovenste gedeelte van de wand wordt versterkt met wapeningsbalken, zodat dit gedeelte wand een constructieve functie kan krijgen als grondkering. Het onderste gedeelte van de CSM-wand bestaat enkel uit grout gemixt met de aanwezige grondslag, dat alleen fungeert als waterkering. Zo wordt de benodigde wand zoveel mogelijk geoptimaliseerd in sterkte en materiaal en daardoor in kosten.

De meest economische bouwkuip is de praktisch meest werkbare

Indien de wanden doorgezet worden tot in een dieper gelegen klei- of leemlaag, onstaat een zogenaamde “polderbouwkuip” met een laag waterdebiet, perfect werkbaar en beheersbaar en dus een laag risicoprofiel. Indien er genoeg ruimte is, dan kan er zelfs voor gekozen worden om een natuurlijk talud tegen de CSM-wanden te laten liggen als steunberm. In dat geval is het niet nodig om de CSM-wanden te versterken met stalen wapeningsbalken en wordt eigenlijk een kwelscherm gerealiseerd dat alleen een waterkerende functie heeft. 

In veel gevallen is de meest economische bouwkuip de bouwkuip die praktisch het meest werkbaar is, het gemakkelijkst beheersbaar is en dus het laagste risicoprofiel heeft. Om deze bouwkuip vooraf in beeld te krijgen dient er doorgeteld te worden tot onder de streep en daarbij dienen risico en faalkosten meegenomen te worden. Dat is precies de aanpak van BodemBouw!

Twee specialisten presenteren totaalpakket

bodembouw-2018-10-15-13.50.21
Lees het gehele artikel

Op InfraTech 2019 deelden BodemBouw, gespecialiseerd in Cutter Soil Mix (CSM)-techniek, en Key Staal, producent van stalen stempelramen, niet geheel toevallig een stand. Beide bedrijven werken namelijk op vele projecten nauw samen, maar hebben ook elk een eigen primeur in petto voor de InfraTech. Of beter gezegd: twee wereldprimeurs!

Als specialist in het maken van CSM-wanden voor met name bouwkuipen in een (binnen)stedelijke omgeving vertrouwt BodemBouw in negen van de tien projecten op de expertise van Key Staal voor de levering van stempelramen. “Deze combinatie maakt dat een bouwkuip veilig ontgraven kan worden zonder toestroom van grondwater of enige vorm van grondverplaatsing”, zegt Djordy van den Eijnde van BodemBouw. “We focussen ons allebei op slechts één techniek, maar combineren dat in een totaalpakket om te komen tot een optimaal resultaat met slechts één aanspreekpunt voor de opdrachtgever. In deze combinatie hebben we een aantal prachtige projecten gerealiseerd. Maar onze scope reikt verder. De infrasector lonkt.”

BodemBouw

Bouwkuip met rondom CSM-wanden, één zijde groutankers en een horizontaal stempelraam op de Boulevard van Scheveningen. (Beeld: Mijntje Wismans)

Dijkversterking
BodemBouw beheerst met de CSM-techniek de vastgoedmarkt, maar heeft intussen ook een sterke focus op de infrasector. “We hebben een concept ontwikkeld om met behulp van een SoilMix-techniek dijken te kunnen verbeteren en versterken”, legt Van den Eijnde uit. “Er zijn al diverse (pilot)projecten uitgevoerd door concullega’s op dit gebied, daarbij zijn verschillende technieken toegepast, maar de beste oplossing op zowel praktisch als economisch gebied, is er nog niet. Vooral de harde grindachtige grondlagen zijn een aandachtspunt voor veel van de huidige technieken. Wij hebben een machine ontwikkeld die wél in staat is om met de SoilMix-techniek op een economische manier een dijkverbetering aan te pakken. Met behulp van deze machine kunnen we kwelschermen uit cement en bentoniet realiseren aan de teen of op de dijk om zo ‘piping’ te voorkomen.” Piping is een veelvoorkomend faalmechanisme bij dijken, waarbij het water via een zandlaag onder de dijk doorstroomt naar de andere kant van de dijk, met alle gevolgen van dien. “Anderzijds leent de SoilMix-techniek zich ook voor het versterken van dijken door op de dijk of in de teen van de dijk geheel trillingvrij een constructieve wand aan te brengen voorzien van een cementproduct en een bepaald soort wapening.” 

BodemBouw

Modulaire stempelramen
Van den Eijnde geeft de samenstelling van de constructieve wand in de dijk niet prijs. “Tijdens InfraTech zullen we de nieuwste technieken verder uit de doeken doen. De combinatie van technieken en machines maakt dat we veel sneller en effectiever dijken kunnen verbeteren en versterken.” De kennis van wapenen is niet alleen aanwezig bij BodemBouw, maar ook heel nadrukkelijk bij Key Staal. “We zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van stempelramen, van kleine tot hele grote projecten maar dan vooral in stempelramen met grotere stempelkrachten”, zegt Jan van de Coterlet van Key Staal. “Daarmee nemen we veel kopzorgen bij aannemers weg. Personeel (lassers) wordt steeds schaarser en de eisen nemen almaar toe. In die optiek presenteren we tijdens InfraTech het eerste modulaire stempelraam ter wereld met stempels tot 900 ton. We leveren het af op de bouwplaats als een bouwpakket en bouwen het samen, wat de aannemer een aanzienlijke tijdwinst oplevert. Er komt op de bouwplaats bijna geen laswerk meer aan te pas. Het modulaire stempelraam is CE gekeurd en vervaardigd onder executieklasse 3.” Behalve het modulaire stempelraam zal Key Staal op de InfraTech ook een prototype van aan modulaire ankergording presenteren dat volgens Van de Coterlet flexibel genoeg is om de variërende hart-op-hart-afstand en hellingshoeken op te vangen.

Naast deze spectaculaire innovaties zullen de beide specialisten presenteren wat zij kunnen bieden op het gebied van ondergronds bouwen in bijvoorbeeld rioleringsprojecten, onderdoorgangen, tunnels, windparken enz.

BodemBouw

Bouwkuip met rondom CSM-wanden en een horizontaal stempelraam in de Houthaven van Amsterdam. (Beeld: Mijntje Wismans)