Tagarchief: BMWT

BMWT-keuringen kunnen veilig doorgaan dankzij sectorprotocol

naamloos-1-kopieren-6
Lees het gehele artikel

Het kabinet heeft iedereen in Nederland in april opgeroepen zich te gaan voorbereiden op de anderhalve meter economie. BMWT heeft de taak op zich genomen om in samenspraak met Fedecom en RAI Verenging een branche protocol op te stellen voor de BMWT leden. Dankzij dit protocol is het mogelijk om BMWT-keuringen op een veilige manier door te laten gaan.

Periodieke keuringen van arbeidsmiddelen zijn immers verplicht volgens de Arbo-wet- en regelgeving. Het is een taak van een goed werkgever om een veilige werkplek te creëeren voor de medewerkers en daarom de arbeidsmiddelen die bij slijtage een gevaar opleveren zo vaak als nodig te laten keuren om deze in goede staat te houden.

Dit protocol is op maat gemaakt voor leden van BMWT, echter wel voor iedereen gratis beschikbaar. BMWT roept iedereen in de branche dan ook op, zich te houden aan dit aanvullende protocol.

Eind maart is namelijk het protocol “Samen veilig doorwerken” gepresenteerd door vakbonden, overheid en werkgeversorganisaties in de bouw en techniek. BMWT onderschrijft dit protocol. Echter belangrijke scenario’s ontbreken en op enkele punten stelt BMWT  strengere eisen.

Het protocol is daarom opgesteld als “addendum”. Het moet samen gelezen worden met het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. BMWT heeft bewust gekozen voor een protocol op hoog niveau, zonder veel dwingende voorschriften en bijlages. Zo heeft elke ondernemer de vrijheid om de verschillende handvatten goed toe te passen in de eigen onderneming.

Het protocol is aangeboden bij het ministerie van Economische Zaken, die de toetsingsprocedure heeft gecoördineerd binnen diverse ministeries en disciplines. Het ministerie heeft positief geadviseerd om het protocol te gaan gebruiken, op voorwaarde dat kleine aanvullingen zijn gemaakt. De aanvullingen zijn inmiddels verwerkt, waardoor wij  ons “goedgekeurde” protocol nu kunnen presenteren. Bijgaand ons sectorprotocol ‘Samen veilig doorwerken’.

Voor onze branche is een anderhalve meter protocol niet noodzakelijk, noch verplicht. In tegenstelling tot de door de overheid gedwongen gesloten branches. Het protocol is daarom niet getoetst door de overheid. Wel hebben wij ervoor gezorgd dat er geen tegenstrijdige punten in staan met aanverwante branches of vergelijkbare activiteiten in heel ander branches. In de afgelopen weken hebben we gezien dat leveranciers en klanten maatregelen hebben genomen om de verspreiding van het coronavirus tijdens service- en onderhoudswerkzaamheden en keuring zoveel mogelijk te voorkomen. Het protocol legt de gebruikte werkwijze systematisch vast.

Voor vragen over dit protocol kunt u zich wenden tot dhr. Sebastiaan Plazier, adviseur Beleid en Regelgeving BMWT, via s.plazier@bmwt.nl

Update van lijst beschikbare elektrische mobiele werktuigen

schermafbeelding-2019-10-02-om-17.26.16-kopieren
Lees het gehele artikel

Begin september publiceerden Natuur & Milieu en BMWT een lijst met het huidige aanbod van elektrische en hybride mobiele werktuigen in Nederland. Na publicatie volgden tal van positieve reacties uit de markt, zo werd het overzicht verkozen tot Publicatie van de Maand door Nederland Elektrisch. We ontvingen ook aanvullingen op de lijst. Deze zijn verwerkt in een geactualiseerde lijst.

Voor wie?
De inventarisatie is een belangrijk hulpmiddel voor bouwbedrijven die nieuwe mobiele werktuigen aanschaffen, maar ook voor aanbestedende partijen die eisen willen stellen ten aanzien van de inzet van duurzaam werkmaterieel op de bouwplaats.

Meld nieuwe machines aan
Het huidige overzicht is tot stand gekomen dankzij input en medewerking van leveranciers van werkmaterieel. De ontwikkeling van elektrische en hybride machines staat niet stil. Het aanbod van duurzaam materieel groeit stevig. Steeds meer leveranciers leveren zero-emissie en hybride materieel. Bijna maandelijks komen nieuwe elektrische en hybride machines op de markt of worden retrofit lokaal omgebouwd naar zero-emissie machines.

Om het overzicht zo actueel mogelijk te houden, kunnen leveranciers en gebruikers online nieuwe machines aanmelden. Dit maakt periodieke actualisatie laagdrempelig. Wilt u een nieuwe machine of machinecategorie aanmelden? Dat kan via de BMWT. Klik hier voor het melden van uw elektrische of hybride machine.

Bekijk hier het aanbod elektrische mobiele werktuigen