Tagarchief: BituNed

Duurzame ketensamenwerking

Foto 1 – BituNed kopiëren
Lees het gehele artikel

Dit membraan, Sealoflex SC (warm gesproeide polymeergemodificeerde bitumineuze tussenlagen), beschermt de betonnen dekken tegen indringing van water en dooizouten. Aad Frederiks, accountmanager namens het vanuit Bodegraven actieve bedrijf, licht de inzet van het veelzijdige product nader toe.​​​​​​

Voor de toepassing als membraan is Sealoflex SC gevalideerd door RWS (RTD1009). Als SAMI (voluit: Stress Absorbing Membrane Interlayer) creëert Sealoflex SC een tussenlaag die doorgroei van scheurvorming uit de onderliggende asfalt- of betonverharding voorkomt. Tevens zorgt het product (mits aangebracht in een hoeveelheid van 2,5 tot 3,0 kg/m2) voor een bodembeschermende en vloeistofdichte verharding op plaatsen waar (schadelijke) vloeistoffen vrijkomen en mogelijk in de bodem kunnen belanden.

Combinatie

Sealoflex SC is perfect te combineren met GlasGrid asfaltwapening van Saint-Gobain ADFORS. “Het resultaat daarvan is GridSeal, een hoogwaardige, spanningsabsorberende tussenlaag die een uitstekende visco-elastische hechting garandeert tussen onderlaag en overlaging”, aldus Frederiks. “Tegelijk zorgen de gemodificeerde bitumen ervoor dat de wapening zeer sterk wordt verankerd.” 

Vanwege de specifieke mechanische eigenschappen wordt GridSeal in het project ook gebruikt voor het maken van voegloze overgangen, zoals deze worden toegepast bij de aanleg van de N69. Naast GridSeal zorgt een extreem taai asfaltmengsel met het speciaal voor deze toepassing ontwikkelde bindmiddel Sealoflex PMB voor een voegconstructie die zich kenmerkt door een zeer lange levensduur. “Dat vertaalt zich in een flinke reductie van de onderhoudskosten en een aanzienlijke afname van geluid en trillingen”, vervolgt Frederiks. “Sealoflex PMB betreft een range van asfaltbindmiddelen met een brede inzetbaarheid. Zo wordt Sealoflex PMB tijdens het project ook gebruikt als bestanddeel van andere asfaltmengsels. Dat alles gebeurt in een nauwe samenwerking tussen de asfaltinstallaties waarin Boskalis en BituNed deelnemen.”

Aanbrengen Sealoflex SC.

Complete ontzorging

Rondom de realisatie van de nieuwe N69 streeft BituNed ernaar om via de inzet van gekwalificeerde vakmensen Boskalis zo goed mogelijk te ontzorgen. Een streven dat het bedrijf mede inhoud geeft door ook het afstrooien van de aangebrachte Sealoflex SC te verzorgen. “Bij elke toepassing moet de Sealoflex SC worden afgestrooid met steenslag, zódanig dat 50 procent van het oppervlak is bedekt”, legt Frederiks uit. “Wanneer dat het geval is, kan het bouwverkeer zonder aankleving over de aangebrachte bitumen rijden. Daarnaast bewerkstelligen we hiermee een goede verankering van de onder- en bovenliggende asfaltlaag. Uiteraard met inachtneming van de juiste veiligheidsmaatregelen, die vanzelfsprekend onderdeel zijn van de samenwerking met Boskalis.”     

Breed aanbod
BituNed biedt de infrasector een hoogwaardig en veelzijdig productengamma. Naast bitumineuze bindmiddelen ten behoeve van de asfaltproductie (penetratie- en polymeergemodificeerde bitumen) omvat het assortiment onder andere SAMI’s, membranen en asfaltwapening.

Sealoflex PMB, duurzame asfalt bindmiddelen

Lees het gehele artikel

Duurzaamheid en energietransitie. Veelbesproken onderwerpen, ook in de GWW. Duurzaamheid begint al bij levensduurverlenging. Dat vindt Roger Vrijman, directeur bij BituNed. 

“De eigenschappen van asfalt kunnen aanzienlijk worden verbeterd wanneer conventionele bitumen vervangen wordt door polymeer-gemodificeerde bitumen (PMB)”, zegt Vrijman. Met Sealoflex PMB brengt BituNed een asfalt bindmiddel op de markt wat past in de verduurzaming van de GWW-sector.

Langere levensduur

In de afgelopen decennia hebben veranderde contractvormen ertoe geleid dat PMB meer en meer wordt toegepast, constateert Vrijman en schrijft dit toe aan de gestelde eisen wat betreft langere levensduur. “Feitelijk al een verduurzaming”, stelt hij. “De Life Cycle Costs worden hiermee significant lager”.

Besparing op primaire grondstoffen

“De toepassing van Sealoflex PMB maakt het mogelijk om laagdiktereductie (30-50%) van de verschillende asfaltlagen te realiseren. Met behulp van rekenmodellen kan een gelijkblijvende levensduur worden gegarandeerd, waarbij fors wordt bespaard op primaire grondstoffen én realisatiekosten”, constateert Vrijman.

Sealoflex PMB voor ZOAB OPA8.

Lage Temperatuur varianten

Lagere CO2 uitstoot, minder emissie bij productie en verwerking en besparing op het energieverbruik zijn de directe aanleiding geweest voor de ontwikkeling van Sealoflex PMB LT.  “Vanaf 2019 worden Lage Temperatuur varianten grootschaliger toegepast in de praktijk, de bindmiddelen hebben minimaal dezelfde eigenschappen als de reguliere Sealoflex PMB’s. Er zijn in uitvoerig overleg met enkele aannemers projecten gerealiseerd in onder andere Oldenzaal en ’s-Hertogenbosch”, licht Vrijman toe. “We combineren bewezen kwaliteit in de praktijk met hedendaagse duurzaamheidseisen.”

Hergebruik

Asfalt is een bouwstof die uitermate geschikt is voor hergebruik. “Met de productlijn Bio-Recycling zetten we in op het gebruik van hoge percentages PR. Van BASE tot D-ZOAB. Verschillende validatietrajecten bevinden zich inmiddels in de afrondende fase.” Door het gebruik van een unieke procestechnologie kunnen 95% van de verschillende Sealoflex PMB uit voorraad worden geleverd. Vrijman besluit: “We spelen hiermee in op de flexibiliteit die gewenst is in de markt.”

Sealoflex PMB, duurzame asfalt bindmiddelen

Lees het gehele artikel

Duurzaamheid en energietransitie. Veelbesproken onderwerpen, ook in de GWW. Duurzaamheid begint al bij levensduurverlenging. Dat vindt Roger Vrijman, directeur bij BituNed. 

“De eigenschappen van asfalt kunnen aanzienlijk worden verbeterd wanneer conventionele bitumen vervangen wordt door polymeer-gemodificeerde bitumen (PMB),” zegt Vrijman. Met Sealoflex PMB brengt BituNed een asfalt bindmiddel op de markt wat past in de verduurzaming van
de GWW-sector.

Langere levensduur

In de afgelopen decennia hebben veranderde contractvormen ertoe geleid dat PMB meer en meer wordt toegepast, constateert Vrijman en schrijft dit toe aan de gestelde eisen wat betreft langere levensduur. “Feitelijk al een verduurzaming” stelt hij. “De Life Cycle Costs worden hiermee significant lager”.

Sealoflex PMB voor ZOAB OPA8

Besparing op primaire grondstoffen

“De toepassing van Sealoflex PMB maakt het mogelijk om laagdiktereductie (30-50%) van de verschillende asfaltlagen te realiseren. Met behulp van rekenmodellen kan een gelijkblijvende levensduur worden gegarandeerd, waarbij fors wordt bespaard op primaire grondstoffen én realisatiekosten”, constateert Vrijman.

Lage Temperatuur varianten

Lagere CO2 uitstoot, minder emissie bij productie en verwerking en besparing op het energieverbruik zijn de directe aanleiding geweest voor de ontwikkeling van Sealoflex PMB LT.  “Vanaf 2019 worden Lage Temperatuur varianten grootschaliger toegepast in de praktijk, de bindmiddelen hebben minimaal dezelfde eigenschappen als de reguliere Sealoflex PMB’s. Er zijn in uitvoerig overleg met enkele aannemers projecten gerealiseerd in o.a. Oldenzaal en ’s-Hertogenbosch,” licht Vrijman toe. “We combineren bewezen kwaliteit in de praktijk met hedendaagse duurzaamheidseisen.”

Hergebruik

Asfalt is een bouwstof die uitermate geschikt is voor hergebruik. “Met de productlijn Bio-Recycling zetten we in op het gebruik van hoge percentages PR. Van BASE tot D-ZOAB. Verschillende validatietrajecten bevinden zich inmiddels in de afrondende fase.” Door het gebruik van een unieke procestechnologie kunnen 95% van de verschillende Sealoflex PMB uit voorraad worden geleverd. Vrijman besluit: “We spelen hiermee in op de flexibiliteit die gewenst is in de markt.