Tagarchief: BDOK

Risico’s voorkomen. Veilig graven met real time informatie

nazca extra kopiëren
Lees het gehele artikel

Voor aanvang van de graafactiviteiten moet de netbeheerder dan onderzoeken of de grond schoon is. Dat kan met BDOK van Nazca. Hiermee kan hij digitaal de graaflocatie toetsen en vaststellen welke veiligheidsmaatregelen hij moet nemen.

“Door het intensieve gebruik van de bodem in ons land is graven niet zonder risico’s”, weet Nus Jurgens, directeur/eigenaar van Nazca Solutions. “Daarom gelden voor een veilige werkomgeving diverse wetgevingen zoals de CROW400 en de NEN5725. Deze moeten voor aanvang van de graafwerkzaamheden worden getoetst, maar de bodemgegevens hiervoor zijn versnipperd voorhanden binnen de overheid.” Om gravende instanties hierin tegemoet te komen hebben AnteaGroup en Nazca de handen ineengeslagen en BDOK opgericht. Bodem Digitale Ondergrond op Kaart verzamelt semiautomatisch alle data die relevant zijn voor PFAS, CROW400 en andere wetgevingen.

Meerdere informatiecentra

Sinds 2005 zijn overheden wettelijk verplicht om de bodemgegevens digitaal beschikbaar te hebben, maar de beschikbare gegevens zijn ontoereikend om antwoord te geven op de CROW400. Zij geven een indruk van de ondergrond op globaal SIKB 10-niveau of hoger. “Dit schept risico’s”, weet Jurgens. “Om te beginnen is de informatie grofmazig. Daarnaast zijn de gegevens vaak lang geleden vastgelegd en kunnen zij door dynamische omstandigheden in het milieu zijn veranderd. Gevaarlijke stoffen (minerale oliën en aromaten) kunnen zich bijvoorbeeld via het grondwater verplaatsen, waardoor de kans op graven in verontreinigde grond of grondwater toeneemt.” 

Met de informatie van Nazca Solutions weten de mensen in de praktijk waar de leidingen voor elektra, gas, water en riool liggen en in welke volgorde.

Real time informatie

Nazca Solutions levert niet alleen de rapporten die als hulpmiddel kunnen worden ingezet voor veilig graven, zij spant zich ook in om de database up-to-date te houden. Zij zet sensoren in die real time informatie geven. Daarnaast maakt zij gebruik van augmented reality. “Met deze techniek kun je iets toevoegen aan de werkelijkheid”, vertelt Jurgens. “Onze gebruikers kunnen dan via hun smartphone of tablet virtueel de milieu-hygiënische bodemkwaliteit zien van de locatie waarop zij zich bevinden, compleet met de gegevens uit onze database. Een kleurenschema maakt inzichtelijk met welke risicoklasse(s) van de CROW400 hij hier te maken heeft.”

Efficiënter werken

Door de papieren en digitale data samen te voegen en deze aan derden ter beschikking te stellen, ontvangen gebruikers van de database informatie waar ze iets aan hebben. Ze weten wanneer zij met een gerust hart kunnen graven en wanneer zij een milieudeskundige moeten raadplegen. “De informatie biedt ook voordelen voor indirect betrokkenen”, weet Jurgens. “We kunnen bijvoorbeeld precies in beeld brengen waar de leidingen liggen voor elektra, gas, water en riool en in welke volgorde. Calamiteiten kunnen dan efficiënter worden opgelost met minimale overlast voor de bewoners.” 

Eenvoudig verkrijgbaar

Het inwinnen van de informatie blijkt verrassend eenvoudig. Wie gebruik wil maken van de database van Nazca Solutions dient een verzoek in via de website en geeft op een kaartje aan over welk gebied hij informatie wil ontvangen. Enkele minuten later heeft hij de informatie in handen.