Tagarchief: Ballast Nedam Road Specialties

Snelfietsen tussen Tilburg en Gilze en Rijen

iStock-141339710
Lees het gehele artikel

Nederland is het grootste fietsland ter wereld. Ook het snelfietsen wint aan populariteit. Momenteel telt ons land zo’n 300 kilometer aan snelfietsroutes. De komende jaren wordt dat gestaag uitgebreid naar bijna 1.000 kilometer. Zo is Ballast Nedam Road Specialties momenteel druk bezig met de realisatie van Snelfietsroute F58 van Tilburg naar het spoorwegstation Gilze-Rijen. Een veelzijdig en multidisciplinair project volgens Projectleider Jeffrey van der Putten.

De route ligt zoveel mogelijk geïsoleerd van het overige verkeer, met uitzondering van bewoond gebied en op kruisingen en rotondes.

De nieuwe Snelfietsroute F58 behelst een traject van in totaal zo’n tien kilometer en is een gemeente-overschrijdende aangelegenheid. “De route doorkruist de ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen) en de gemeente Tilburg en loopt dwars door bewoond gebied”, legt Van der Putten uit. “Gezamenlijk hebben de gemeenten dan ook de uitvraag gedaan waarbij een EMVI-plan geschreven moest worden met de beloftes om de overlast tijdens de realisatie zoveel mogelijk te beperken. Een project dat voor ons als Ballast Nedam met onze vele disciplines op het lijf is geschreven. Op 10 november 2020 hebben we het werk gegund gekregen.”

Fietsbrug

Het project wordt door Ballast Nedam Road Specialties gefaseerd aangepakt. “De route is opgeknipt in acht deelblokken”, zegt Van der Putten. “In maart 2021 zijn we gestart met de werkzaamheden op locatie op de gemeentelijke grens tussen Tilburg en Gilze en Rijen. Van hieruit zijn we richting Rijen getrokken en direct ook de andere kant op richting Tilburg. Zo hoefden we slechts eenmalig een omleidingsroute in te stellen. Inmiddels is fase 1 tot en met 4 afgerond en zijn we begonnen aan fase 8 in Rijen. Om deze fase te completeren, wordt er een fietsbrug gebouwd over de Generaal Maczektunnel in Rijen. 

Deze brug gaan we als Ballast Nedam ook realiseren, maar wordt opgepakt als een apart project gezamenlijk met de ABG-gemeenten in bouwteamverband. Het is fijn dat we dat als één aannemer integraal met de snelfietsroute kunnen oppakken. De betonnen brug vormt het ontbrekende stuk van de Snelfietsroute F58, is 12,5 meter lang en 4 meter breed. De liggers worden prefab aangeleverd en de landhoofden worden in het werk gestort.”

Fietser heeft overal voorrang

Na fase 8 volgt achtereenvolgens fase 7, 6 en 5. Van der Putten: “Het is met recht een veelzijdig project. Op het gehele tracé is straks de fietser leidend en heeft overal voorrang. De route ligt zoveel mogelijk geïsoleerd van het overige verkeer, met uitzondering van bewoond gebied en op kruisingen en rotondes – die overigens ook door ons worden heringericht (Heyhoef) of nieuw aangelegd (Dalemdreef en Dongewijk). Dit neemt niet weg dat al het overige verkeer op die punten te gast is en dat de fietser ook op kruisingen en rotondes 2-zijdig voorrang heeft. De snelfietsroute is ruim opgezet met een breedte variërend van 4 tot 4,5 meter en heeft een vlak wegprofiel. Ideaal voor fietsers, maar bijvoorbeeld ook voor skaters om zich vlot van kern naar kern te verplaatsen”, stelt Van der Putten. 

Het ontwerp van de snelfietsroute is afkomstig van de gemeente Tilburg. “De opbouw van het fietspad bestaat uit een fundatie van menggranulaat, een onderlaag van asfalt en een deklaag met rood asfalt. Dankzij onze brede expertise kunnen wij het werk volledig met eigen mensen en middelen maken. We draaien zelf asfalt en brengen de markeringen aan. Alleen voor de openbare verlichting doen we een beroep op een partner”, besluit Van der Putten. Volgens planning wordt de Snelfietsroute F58 eind 2021 opgeleverd.   

Wat is een Snelfietsroute?

Snelfietsroutes zijn snelle verbindings-wegen voor fietsers. Deze fietspaden lopen idealiter in een rechte lijn tussen twee belangrijke punten, dat kunnen steden zijn, maar ook recreatieve locaties. Door snelfietsroutes in een netwerk op te nemen, wordt regionaal fietsverkeer gestimuleerd.

Snelfietsroutes zijn in de eerste plaats bedoeld voor functioneel fietsverkeer naar het werk, naar school of voor andersoortig zakelijk fietsverkeer, waaronder koeriersdiensten. Een snelfietsroute zorgt voor een korte en betrouwbare reistijd. Recreatieve fietsers maken uiteraard ook gebruik van deze speciale fietsroutes, zonder dat er daarbij problemen ontstaan door het verschil in snelheid met het snelfietsverkeer. De ruime en overzichtelijke opzet van de snelfietsroute zorgt ervoor dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Ook snorfietsers zijn er welkom, brommers en scooters die harder kunnen dan 40 km/h echter niet.

Multidisciplinaire gebiedsontwikkeling 

DSC_0110 kopiëren
Lees het gehele artikel

Als vaste partner van de gebiedsontwikkelaar verzorgt Ballast Nedam Road Specialties de inrichting van het terrein en zorgt voor een goede bereikbaarheid en ontsluiting. Een gesprek met projectleider Thomas Snelderwaard over het multidisciplinaire karakter van het langlopende project en de innovatieve samenwerking, waarin er ruimte gecreeerd wordt voor duurzame experimenten.

De aard van de werkzaamheden die Ballast Nedam Road Specialties uitvoert op dit omvangrijke project, is uiterst divers.

Met de luchthaven Schiphol op vijf minuten en Amsterdam op vijftien minuten afstand is Green Park Aalsmeer volgens de gebiedsontwikkelaar een toplocatie voor zowel regionale ondernemers als bedrijven die zich richten op de internationale markt. Het bedrijvenpark ligt direct aan de N201 en heeft een eigen afrit. Ballast Nedam Road Specialties heeft een raamovereenkomst gesloten met Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling voor het realiseren van het terrein inclusief openbare wegstructuur. “Vanuit de overeenkomst voeren we diverse opdrachten uit”, zegt Snelderwaard. “Een project dat overigens al sinds 2007 loopt en gefaseerd wordt uitgevoerd, afhankelijk van de verkoop van de kavels.”

Ballast Nedam Road Specialties heeft een raamovereenkomst gesloten met Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling voor het realiseren van het terrein inclusief openbare wegstructuur.

Voormalig poldergebied

De aard van de werkzaamheden die Ballast Nedam Road Specialties uitvoert op dit omvangrijke project, is uiterst divers. Snelderwaard: “Het nieuwe bedrijvenpark wordt ontwikkeld in een voormalig poldergebied, een immens terrein van 105 hectare. In het verleden hebben hier boerenschuren, kassen en stallen gestaan. Ook zijn er dammen en provisorische ‘bruggen’ gebouwd, waarvan restanten zijn achtergebleven. De grond is op sommige plekken vervuild. Zo vinden we regelmatig asbest in de ondergrond en stuitten we onlangs nog op een grote hoeveelheid glas. Het gebied wordt zoals gezegd gefaseerd herontwikkeld. Dat betekent dat we -zodra een kavel is verkocht- eerst het perceel bouwrijp maken. Het vereiste bodem- en saneringsonderzoek wordt aangeleverd door Arcadis namens Green Park Aalsmeer. Samen met onze zusterorganisatie Dibec Milieukunde, voeren wij de saneringen in eigen beheer onder de BRL-certificaten uit. Eenmaal bouwrijp opgeleverd, kan de kaveleigenaar zelf gaan bouwen.” 

Innovatieve samenwerking

Het bouwrijp maken van de kavels is één, de inrichting van de openbare infrastructuur buiten de kavelgrenzen is een andere belangrijke pijler. Een deel daarvan wordt parallel uitgevoerd aan het bouwrijp maken van de kavels. “Dat vraagt om een gedegen afstemming. Een kersverse kaveleigenaar wil vaak direct gaan bouwen. Gevolg is dat de verkoop soms sneller gaat dan de aanleg van de openbare infrastructuur en het bouwrijp maken van de kavels”, legt Snelderwaard uit. “Dankzij het multidisciplinaire karakter van ons moederbedrijf met vele zusterorganisaties zijn we in staat snel te schakelen. Ballast Nedam Road Specialties beheerst dan wel het contract, maar we maken dankbaar gebruik van de expertise van andere divisies binnen de groep. De eerder behaalde successen van het project zijn direct te relateren aan de intensieve en optimale samenwerking tussen Ballast Nedam Road Specialties en Arcadis. Door ontwerp, voorbereiding en uitvoering nauw met elkaar te laten samenwerken, ontstaat er ruimte voor optimalisaties en slimme toepassingen, en is er ruimte voor innovatieve concepten. Het is een raamovereenkomst, maar wij zien het meer als een bouwteamsamenwerking, waarin we actief participeren om een succesvolle bijdrage te leveren aan het projectdoel.”     

Brede scope

Ballast Nedam Road Specialties is momenteel bezig om de Middenweg dwars over het bedrijvenpark gefaseerd aan te leggen, inclusief de aanleg van twee rotondes en de aansluiting op de N201. “Een groot deel van de voorbelasting is alweer afgegraven en klaar voor de wegopbouw”, zegt Snelderwaard. “Bijna alle facetten die we beheersen komen in dit project wel aan bod. Het begint vaak met groot grondverzet en het uitvoeren van saneringen. Daarna komt er een rioolwerk aan te pas en wordt het wegcunet geprofileerd, het straatwerk en het asfalt bestaande uit duurzame ECO-onderlaagmengsels aangebracht. Het asfalt komt uit onze eigen, nabijgelegen asfaltcentrale APA in Amsterdam.”  

Living-lab

“Binnen ons bedrijf hebben we recentelijk een gloednieuw living-lab geopend”, vervolgt Snelderwaard. “Daar ontvangen wij klanten, relaties en partners en werken we door middel van co-creatie samen aan verduurzamings- en innovatievraagstukken op het gebied van (circulaire) asfaltmengsels wat leidt tot een duurzame en toekomstbestendige infrastructuur. Dergelijke circulaire asfaltmengsels worden uitvoerig getest en in de praktijk toegepast. Daarnaast hebben we in het project in Green Park Aalsmeer te maken met ‘specials’ zoals het aanbrengen van meerdere duikers en duikerbruggen of het faciliteren van een pompgemaal. Ook worden we regelmatig ingeschakeld door kaveleigenaren voor assistentie bij het ontgraven en het aanbrengen van straatwerk en asfalt. We zijn er toch, hebben voorkennis van het gebied én alle middelen op locatie.”

De aanleg van Green Park Aalsmeer is voor Ballast Nedam Road Specialties een langlopende samenwerking met de gebiedsontwikkelaar. “We hebben een zeer goede verstandhouding met onze opdrachtgever en Arcadis en kunnen met recht spreken van een succesvolle samenwerking”, benadrukt Snelderwaard. “Met dank aan de open relatie. We spreken eventueel ongenoegen met elkaar uit en komen tot constructieve oplossingen, waarin ruimte is voor experimenten en innovaties. Het zit in het DNA van onze organisatie én van onze medewerkers: samen grensverleggend.”