Tagarchief: AWP

Tijdelijke pompinstallaties borgen continuïteit AWP

roosendaal-plaatje-3
Lees het gehele artikel

Voor Van der Kamp Pompen is AWP 2.0 een speciaal project. “Doorgaans fungeren we als toeleverancier voor een aannemer, maar in dit project maken we deel uit van de aannemerscombinatie”, zegt directeur Rick van der Kamp. “We zijn door GMB Waterkwaliteit & Installaties al in de aanbestedingsfase gevraagd om mee te denken in oplossingen, samen met de andere PAUW-partners. Een methode die heeft geleid tot het winnend ontwerp. Voor ons ook een mooie gelegenheid om in de voorbereidingsfase onze expertise al te kunnen laten gelden. We gaan verder waar anderen stoppen en opereren voornamelijk in het boven segment van de markt; de kern van ons product is de kennis en engineeringscapaciteit die we leveren.”

Simulaties van de tijdelijke pompinstallaties.

Droog opgestelde rioolwaterpompen

En die kennis komt hier in West-Brabant goed van pas. Van der Kamp: “De scope is technisch uitdagend, veelomvattend en kent vele raakvlakken met de werkzaamheden van de andere PAUW-partners.” De bestaande pompen in de persstations in Roosendaal en Bergen op Zoom worden gefaseerd vervangen. Daarbij is eind december eerst Roosendaal aan de beurt. Van der Kamp Pompen heeft intussen de eerste tijdelijke pompinstallatie al geplaatst in Roosendaal. “We lopen vanzelfsprekend op het effectief vervangen van de bestaande pompen vooruit. Op het moment dat onze installatie is ingebouwd en getest, gaat het sein op veilig en kan de bestaande installatie worden ontmanteld. In beide persstations plaatsen we gefaseerd twee tijdelijke installaties. Het zijn droog opgestelde rioolwaterpompen voorzien van een vacuümsysteem ten behoeve van de aanzuiging.”

Wisselende opbouw

De tijdelijke pompinstallaties van Van der Kamp Pompen kennen een modulaire opbouw. “Het komt er in feite op neer dat we de twee installaties in Roosendaal, na het vervangen van de bestaande pompen aldaar, kunnen verplaatsen naar Bergen op Zoom”, schetst Van der Kamp. “Hier worden ze vervolgens op een andere manier samengevoegd om te kunnen voldoen aan de afwijkende eisen in dit persstation. We maken dus gebruik van één pomptype, maar de opbouw verschilt. In Bergen op Zoom wordt bijvoorbeeld een iets hogere druk en lagere capaciteit gevraagd. Die flexibiliteit kunnen wij bieden met onze modulaire installaties. We schrijven bovendien zelf de PLC-software, zodanig dat Hoppenbrouwers de tijdelijke installaties op een hoger niveau in de bestaande besturing kan integreren en de continuïteit van het afvalwatertransport gewaarborgd blijft.”

Van der Kamp Pompen heeft zich sinds 1991 gespecialiseerd in de verhuur van tijdelijke pompinstallaties voor transport van afvalwater, oppervlakte- en industriewater en brandbluswater. Het familiebedrijf is zowel actief in Nederland als (ver) daarbuiten en opent binnenkort zelfs een eigen vestiging in het Verenigd Koninkrijk.  

Stand van zaken renovatie Afvalwater Persleiding

nieuwsbrief-awp-2-oktober-2018-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de renovatie / vernieuwing van de afvalwaterpersleiding (AWP). Deze leiding loopt van industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuivering in Bath. We pakken de AWP aan, om er voor te zorgen dat rioolafvalwater in West-Brabant ook in de toekomst betrouwbaar vervoerd en gezuiverd kan worden.

De persstations bij Roosendaal, Bergen op Zoom en Bath worden eerst gerenoveerd (verbeteren betrouwbaarheid); Moerdijk volgt later. En het leidingtracé tussen Bergen op Zoom en Bath wordt vanaf het kruispunt A4/A58 tot aan het Schelde-Rijnkanaal verdubbeld (vergroten afvoercapaciteit). Ten slotte willen we er voor zorgen dat het volledige systeem van de afvalwaterpersleiding op afstand volgbaar en bedienbaar is/blijft. Dat betekent dat we een automatiseringsslag

gaan maken. Omdat we de uitvoeringsfase ingaan, willen we u graag met deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de stand van zaken van het project met de benaming AWP 2.0.

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?

De aanbestedingen van de aanleg van de tweede leiding tussen knooppunt Markiezaat (a4/a58) en de renovatie van de persstations zijn afgerond. Ook is er een partner gekozen voor het uitvoeren van de procesautomatisering.

De renovatie van de persstations is complex. Om deze klus te klaren heeft GMB, met partners Van der Kamp, Pentair Fairbanks Nijhuis, Hoppenbrouwers en RHDHV, besloten dit project gezamenlijk uit te voeren; onder de naam PAUW.
De aanleg van de tweede leiding wordt uitgevoerd door GW Leidingtechniek. Zij worden hierin ondersteund door

adviesbureau Kragten. De contracten met deze aannemers zijn getekend. De procesautomatisering is gegund aan Croon Wolter en Dros. Tijdens de uitvoering blijven tijdelijke pompinstallaties op de locaties van de persstations aanwezig om ervoor te zorgen dat afvoer van afvalwater ook doorgaat tijdens de werkzaamheden.

Automatisering

Gelijktijdig met de renovatie willen wij ervoor zorgen dat het volledige systeem van de afvalwaterpersleiding op afstand volgbaar en bedienbaar is. Op deze manier krijgen we meer inzicht in de werking van de AWP. Met een verbeterd monitoring systeem kunnen de AWP en de aanvoerende gemalen beter bewaakt en het onderhoud optimaal gepland worden. Zo kan een leiding schoongemaakt worden wanneer wordt waargenomen dat deze een bepaalde mate van vervuiling heeft. Niet te vroeg, dus en niet te laat. Zo blijven de systeemprestaties op orde.

De afvalwaterpersleiding tussen het persstations Moerdijk en de locatie Hoeven is schoongemaakt. Dit traject bestaat uit twee leidingen: AWP 1 en AWP 2. Met name AWP 1 was sterk vervuild.

Door de schoonmaak kunnen beide leidingen volledig worden ingezet voor het transport van afvalwater. De renovatie van persstation Moerdijk wordt nog aanbesteed. Dit wordt in de komende jaren verder opgepakt zodat persstation Moerdijk direct aansluitend aan Bath uitgevoerd kan worden (2022 – 2023).

Resultaat

Door de aanpak van de AWP zorgen we er voor dat afvalwater in West-Brabant ook in de toekomst betrouwbaar vervoerd en gezuiverd kan worden.

Zowel de renovatie van de persstations als de aanleg van de tweede leiding zorgen ervoor dat het systeem straks toekomstbestendig en voor in ieder geval de komende 30 jaar op orde is.

Festival Waterrijk

Samen met Brabants Landschap organiseerde waterschap Brabantse Delta op zondag 21 oktober ‘Festival Waterrijk’ in Bergen op Zoom op twee locaties: activiteitencentrum Kraaijenberg en het persstation van het waterschap. Op beide locaties werden activiteiten georganiseerd.

Op het waterschapsterrein stond een rioolstel boven de grond opgesteld waar kinderen zelf met een rioolinspectiewagentje door heen konden rijden. In het persstation zijn goed bezochte rondleidingen gegeven.

Veel bezoekers waren vooral geïnteresseerd in de verbouwplannen van het persstation. Naast het vergroten van de capaciteit van de pompen wordt het gebouw en de omgeving wordt opnieuw ingericht. We hebben zo’n 750 à 1000 bezoekers mogen verwelkomen op het festival.