Tagarchief: ASK Romein

Gerenommeerde industriebouwer logistiek gewapend voor toekomst

Luchtbeeld-de-Donge-(3)
Lees het gehele artikel

Met scheepswerf de Donge in Vlissingen-Oost breidde aannemer ASK Romein vorig jaar zijn terrein stevig uit. Een strategische zet waarmee de Zeeuwse staalbouwer Hillebrand, onderdeel van ASK Romein, alle activiteiten centraliseert op één plaats. “Door een verdubbeling in overdekt oppervlak en de ligging aan open water, kunnen we grotere infraprojecten en staalbouwprojecten realiseren”, vertelt Jan Krielaart, Technisch Directeur van Hillebrand.

Door een verdubbeling in overdekt oppervlak en de ligging aan open water, kunnen we grotere infraprojecten en staalbouwprojecten realiseren. (© Lucid)

Een terreinoppervlakte van 31.540 m², een bebouwde vloeroppervlakte van bijna 20.000 m², een hal van 170 m lang, 40 m breed en
40 m hoog: ASK Romein is logistiek gewapend voor de toekomst. Omvangrijke modules kunnen probleemloos worden geassembleerd om ze vervolgens zonder belemmering van sluizen of bruggen over open water te transporteren. Terrein de Donge maakt het ook mogelijk om constructies tot een breedte van 20 m in één keer te conserveren en tot een breedte van 40 m in één keer overdekt te bouwen en af te voeren. Momenteel wordt er nog volop gebouwd op de nieuwe site. “De werken zullen nog wel een jaar duren”, verwacht Jan Krielaart. 

De realisatie van de Roggebotbrug is een mooie illustratie van de kwaliteiten van ASK Romein. (© Lucid)

Markt in beweging

Het is duidelijk dat ASK Romein met de nieuwe vestiging de markt nog beter wil bedienen. Een markt die in transitie is. “De akkoorden rond de energietransitie hebben een kentering ingeluid”, verduidelijkt Jan Krielaart. “Er wordt nu volop ingezet op offshore-windindustrie. Die windmolens vereisen andere ondersteuningsconstructies dan boorplatformen en die kunnen wij nu vanuit Vlissingen moeiteloos leveren, net als hulpconstructies voor het verwijderen in plaats van installeren van boorplatforms. Door de grotere productie- en opslagfaciliteiten van de vernieuwde vestiging en haar ligging aan diep en open water met afvoerroutes zonder restricties en royale laad- en loskades voor zeeschepen met behoorlijke diepgang, kunnen wij nu veel groter bouwen.”

De realisatie van de twee basculebruggen over de Wilhelminasluis in het centrum van Zaandam zorgde voor een belangrijke mijlpaal in de heropwaardering van deze sluis. (© Lucid)

Ook de inframarkt is in beweging, met een ware renovatieslag in Nederland en België. Jan Krielaart: “Er zal de komende periode veel gedaan moeten worden op het gebied van infra. Met onze eigen engineeringsafdelingen en de mogelijkheid om terug te vallen op de grote productiecapaciteit van ASK Romein kunnen we een breed scala aan werkzaamheden bieden en (hoofd)aannemers in de infra ontzorgen bij grootschalige en complexe projecten. Dankzij de combinatie van een modern, volledig uitgerust machinepark en enthousiaste, vakkundige medewerkers garanderen wij de kwaliteit die vereist is bij complexe staalconstructies. Om de doorlooptijd te beperken en de hinder op de bouwplaats te minimaliseren, is het zeer belangrijk om onderdelen zo groot mogelijk op de bouwplaats te krijgen.”

Roggebotbrug

De realisatie van de Roggebotbrug is een mooie illustratie van de kwaliteiten van ASK Romein. In opdracht van de provincies Flevoland en Overijsel werkt de tijdelijke maatschap Roggebot – bestaande uit Mobilis, Van Gelder en Van den Herik – aan het project N307 Roggebot-Kampen. Onderdeel van dit project is de bouw van een nieuwe, deels beweegbare brug met grotere doorvaarhoogte over het Vossemeer/Drontermeer. ASK Romein is verantwoordelijk voor het gehele traject van ontwerp tot en met conservering.

Jan Krielaart: “Omdat we vanaf het beginstadium werden betrokken, konden we het ontwerp volledig optimaliseren. Gezien de bovencontouren van de brug en het gewicht van het brugdek met het bascule deel (ongeveer 625 ton) zijn grote faciliteiten cruciaal voor productie en transport. En daarvoor is onze site in Vlissingen de perfecte locatie. Ook het ontwerp en de realisatie van de indrukwekkende aandrijving valt onder de opdracht van ASK Romein. Een mooi voorbeeld dus van een totaalproject waarbij we onze klant zoveel mogelijk ontzorgen door kennis, kunde en kwaliteit te bundelen.”

Beatrixbrug

De realisatie van de twee basculebruggen over de Wilhelminasluis in het centrum van Zaandam zorgde voor een belangrijke mijlpaal in de heropwaardering van deze sluis. ASK Romein leverde hiervoor twee identieke stalen bruggen af van 23 m lang, een bewuste keuze want dat vereenvoudigt het onderhoud in de toekomst. Naast de brugdekken was het bedrijf ook verantwoordelijk voor het volledige bewegingswerk met contragewichten en de besturing van de bruggen. Bij projecten van dergelijke grootorde heb je te maken met diverse stakeholders die verschillende belangen behartigen. Het blijft best een uitdaging om alle violen gelijk te stemmen, maar uiteindelijk streven we altijd naar het beste resultaat voor iedereen”, besluit Jan Krielaart. 

Prins Clausbrug: architectonische eyecatcher met smart engineering

Prins Clausbrug
Lees het gehele artikel

De brug is niet alleen door zijn ontwerp van enorm innovatief, maar vormt ook op technisch vlak een hoogstandje. De uitvoering van de 140 meter lange basculebrug met draaibare ballastmast in opdracht van de gemeente Dordrecht is in handen van Hillebrand, een onderdeel van ASK Romein, en Dura Vermeer. 

Prins Clausbrug
De verzameling kolossale losse onderdelen van de Prins Clausbrug is samengekomen en vormt een krachtige sculpturale landmark voor de gemeente Dordrecht. (Brugdek in geopende stand.)

Uniek bewegingsmechanisme

“De grootste uitdaging bij deze brug vormt het ontwerp van René van Zuuk architecten”, zegt Martijn Kuzee, projectleider bij ASK Romein. “Architectonisch oogt het bijzonder fraai, zo’n beweegbare brug met ballastmast, maar zo’n concept is nog nooit eerder in de praktijk toegepast. De imposante ballastmast en pendelstaaf vormen samen het beweegbaar deel (het val) waarvan het val bij openstand 52 meter boven het water komt. Kuzee vertelt dat de mechaniek van al die bewegende elementen uiteindelijk weggewerkt moest worden in de smalle ruimtes die daarvoor beschikbaar waren. “Dat vroeg om smart engineering.” Aannemerscombinatie Dura Vermeer/Hillebrand schakelde hiervoor de IV-groep in, een multidisciplinair ingenieursbureau met expertise op het gebied van technische, uitdagende projecten. “Zij hebben alle draaipunten ontworpen en daarbij voortdurend met ons als aannemer gespard of het ook technisch uitvoerbaar was. Waar nodig bracht men dan weer aanpassingen aan in het 3D-model, zodat uiteindelijk een constructief haalbare brug ontstond.” Het 3D-ontwerp van zowel de onder- als de bovenbouw is door Dura Vermeer getekend. Tijdens de ontwerp- en technische overleggen gebruikte men dit 3D-model om de raakvlakken tussen de verschillende disciplines inzichtelijk te maken en te beheersen.

Prins Clausbrug
Het sluitstuk in de verbinding wordt aangebracht.

Technisch hoogstandje

Het unieke bewegingsmechanisme, dat rust op een betonnen sokkel, is zodanig gebouwd dat de scheepvaart ook tijdens de bouw kon doorvaren. “Bij zo’n technisch hoogstandje is het van cruciaal belang dat het volledige ontwerp zorgvuldig is geëngineerd”, vervolgt Kuzee. “Dat geldt ook voor alle montagestappen, waarbij het aankomt op zowel de maatvoering van de civiele betonbouw als de nauwkeurigheid van het staalwerk.” De montage van de diverse onderdelen is daarom al eens volledig gemodelleerd uitgevoerd. Zowel op de bouwplaats als in Vlissingen is alles zorgvuldig uitgemeten en in het 3D-model op elkaar gepast. “Tussen het vaste deel (als dat staat) en het beweegbare deel zit slechts 5 centimeter speling aan beide zijden. Dat is best weinig bij dit soort gewichten”, weet Kuzee. “Ook in de praktijk is gebleken dat we binnen deze nauwe toleranties foutloos kunnen werken.”

Prins Clausbrug
Een uitzonderlijk mooi project vol uitdagingen.

Alle onderdelen komen samen

Op het einde van het project is de verzameling kolossale losse onderdelen samengekomen. “Veel onderdelen zijn geprefabriceerd op verschillende locaties. Zo zijn de pijlers in Rotterdam gemaakt. Op de locatie in Dordrecht zelf is al het andere betonwerk gemaakt, zoals de bevestiging aan de oevers. In de fabriek in Middelburg lag het stalen brugdek. De aanbruggen, ook in Middelburg gebouwd, moesten vanwege de transportgrootte nog aan elkaar gelast worden op locatie. Het beweegbare deel en de ballastmast zijn in onze fabriek in Vlissingen gemaakt. Voor het laden en de montage op locatie is hierbij gebruikgemaakt van drijvende bokken. Eerst is het bewegende deel, dat zo’n 266 ton weegt, geplaatst, en daarna is de aandrijving zoals de hydraulische cilinders gekoppeld. Vervolgens is de ballastmast (met een gewicht van circa 380 ton) geplaatst. Tot slot heeft het elektrotechnische installatiebureau Langezaal & Inniger de elektrotechnische installatie zoals de besturing en alle veiligheidsfuncties van de brug aangebracht, zodat ze veilig en betrouwbaar kan functioneren. “We zijn echte bruggenbouwers met de nodige ervaring”, zegt Kuzee, “maar de realisatie van de Prins Clausbrug is toch wel een huzarenstukje geweest. We zijn er trots op dat het ons gelukt is om het architectonische en technische ontwerp te laten samensmelten.”        

Smitsvestbrug: onderhoudsvrije fietsbrug Bergen op Zoom

ask_8_img-9779
Lees het gehele artikel

Met de komst van de langzame verkeersbrug is er een verbinding gemaakt tussen de Nieuwe Vesting en de Smitsvest-Boerenverdriet in Bergen op Zoom. De moderne en onderhoudsvrije brug naar ontwerp van Bureau wUrck en gerealiseerd door Hillebrand, een onderdeel van het bedrijf ASK Romein, is 21 meter lang en 38 ton zwaar. 

Een brug met een verhaal
De vormgeving is geïnspireerd op de constructies van oude turfboten die vroeger over ‘De Zoom’ voeren, met hun kenmerkende ribben en ronde vormen. De keuze voor cortenstaal is niet alleen gemaakt op basis van duurzaamheid – cortenstaal is immers 100% recyclebaar en onderhoudsvrij – maar ook vanwege de kleur. Na oxidatie heeft de brug de kleur van meekrap, een plant die tot in de jaren 1860 veel geteeld werd in deze omgeving. Een leuk detail is de geïntegreerde ledverlichting die is aangebracht in de constructie en achter de naam ‘Smitsvestbrug’, waardoor de brug er niet alleen overdag maar ook in donker bijzonder mooi uitziet. 

Smitsvestbrug

Het transport van de brug, eerst over het water vanaf de Hillebrand-locatie en het laatste stuk over de weg. Doordat de brug pre-fab is gemaakt, kon deze in zijn geheel relatief snel geplaatst worden waardoor de overlast op de locatie zelf zeer beperkt is geweest. (Beeld: Dimitri Janssens Fotografie)

 

Onderhoudsvrij door weervast cortenstaal
Vanwege de eisen aan het onderhoud en levensduur van het object is er, in overleg met de architect, gekozen voor cortenstaal. Ook de specifieke materiaaleigenschappen speelden mee: door oxidatie kleurt de brug licht oranje en wordt daarna steeds iets donkerder. Over twee jaar stopt het oxidatieproces en is er een natuurlijke roestbeschermingslaag ontstaan. De brug maakt zo zijn eigen coating en is onderhoudsvrij en daarmee duurzaam.

Smitsvestbrug

De brug vormt de poort naar de Nieuwe Vesting en gaat van ‘overdekt’ naar open. Halverwege de brug is er een zone waar de mensen op kunnen leunen om van het mooie uitzicht te genieten.

 

Integraal samenwerken in een bouwteam
Harm Wattel, commercieel manager bij Hillebrand, verduidelijkt wat dit project zo bijzonder maakt. “Door een integrale samenwerking tussen gemeente, architect en aannemer, zijn we tot een optimaal ontwerp gekomen, waarbij de nodige aandacht besteed werd aan de architectuurvisie maar waarbij ook kritisch gekeken werd naar de technische aspecten en het uitdagende budget. Door die zaken in het voortraject te bundelen en over elkaars vakgebieden heen mee te denken, werden er al veel uitdagingen voor aanvang getackeld.” Wattel vervolgt: “Het vroeg om een gezonde teamgeest en heel wat engagement van alle partijen om die bouwteamsamenwerking aan te gaan, maar dit resulteerde wel in een lagere totaalkost. Het maakt me dan ook bijzonder trots dat we juist op deze wijze, door respect te hebben voor elkaars belangen, zoiets moois hebben kunnen realiseren!”

Smitsvestbrug

Het inhijsen van de Smitsvestbrug in zijn geheel, door Hillebrand. (Beeld: Dimitri Janssens Fotografie)

 

Korte doorlooptijd en weinig overlast
“De brug werd door Hillebrand in een extreem korte doorlooptijd gerealiseerd en daar is het bedrijf in geslaagd door de werkzaamheden te spreiden over twee verschillende vestigingen. Het dek is gemaakt bij Hillebrand in Vlissingen en de meer dan 50 gebogen lamellen, die de brug de vorm van een omgekeerde turfboot geven, zijn in Middelburg gefabriceerd. Dit was niet alleen een groot voordeel voor de klant maar ook voor ASK Romein zelf een fijne onderlinge samenwerking tussen twee van haar zeven vestigingen.

Smitsvestbrug

Zowel in de constructie van de brug als bij de naam in het portaal (uitgesneden in cortenstaal) is ledverlichting verwerkt. De brug heeft daardoor niet alleen overdag maar ook in het donker een bijzondere uitstraling. (Beeld: Dimitri Janssens Fotografie)

 

Bijkomend voordeel van onze locaties aan het water is dat de brug over het water getransporteerd kon worden, daarna het laatste stukje over de weg en vervolgens in één geheel ingehesen werd. Hierdoor is de overlast op de locatie zelf zeer beperkt geweest.” Wattel concludeert: “Een uniek object, prachtige architectuur maar het bijzondere is dat het tot stand is gekomen door een bouwteamsamenwerking.”