Tagarchief: Arkance Systems

Jennifer Regales en Hugo Warbout (Stedin) over de Nederlandse CAD Standaard: “Met de NLCS spreken we allemaal dezelfde taal”

avm_26-2-2022-0092-druk-groot
Lees het gehele artikel

Stedin staat voor een aanzienlijke verandering van werkwijze. De netbeheerder neemt binnenkort afscheid van de eigen tekenstandaarden en stapt over op de Nederlandse CAD Standaard. Het bedrijf ziet deze overgang als een stap richting de toekomst, waarin uniform en eenduidig tekenwerk voor grote voordelen gaan zorgen. 

“We gaan de NLCS gebruiken bij veel van onze werkzaamheden”, vertelt Hugo Warbout, Tracé Engineer Zakelijk Complex, een afdeling die gespecialiseerd is in zakelijke netwerken met een hoog spanningsniveau. “Denk aan de aanleg, het onderhoud en de reparatie van netwerken voor laag-, midden- en hoogspanning, maar ook aan gasleidingen en leidingen voor telecom.”

Vier wordt één

Tot op dit moment werkt Stedin met vier verschillende tekenstandaarden, een erfenis die mede voortkomt uit de oorsprong van het bedrijf: een combinatie van meerdere netbeheerders. “Verschillende standaarden hanteren is niet ideaal”, aldus Warbout. “Naar buiten toe kan het voor verwarring zorgen, maar ook intern. Bijvoorbeeld als collega’s bijspringen op een andere afdeling of in een andere regio. Zowel intern als extern willen we één uniforme Stedin-werkwijze gaan hanteren. En aangezien de NLCS binnen de GWW-sector al enige tijd dé tekenstandaard is, was de keuze niet heel moeilijk.”

Jennifer Regales, projectleider Operations Support bij Stedin.

Dezelfde taal

Warbout haalt het standpunt aan van bijvoorbeeld (lokale) overheden, die de NLCS als verplichte tekenstandaard eisen. Hij begrijpt de logica daarachter: “De bodem ligt steeds voller met kabels en leidingen, dus is het belangrijk om zorgvuldig te werken. Stel je voor dat we een nieuw tracé aan moeten leggen in een gebied waar ook de waternetbeheerder een transportleiding wil realiseren. Dan zullen overheden samenwerking verplichten, zodat de bodem maar één keer open hoeft. In zo’n geval moet je wel elkaars tekeningen kunnen lezen zonder ze eerst te hoeven ‘vertalen’. Daarmee werk je sneller en voorkom je de kans op fouten. Immers: je spreekt allemaal dezelfde taal.”

Hoger level

Ook Jennifer Regales, projectleider Operations Support (verantwoordelijk voor ondersteuning van de vier operationele Stedin-ketens), noemt uniformiteit als voornaamste voordeel. “Tekeningen in NLCS-formaat zijn gemakkelijk uitwisselbaar. Voor ons is dat een belangrijke reden om voortaan in één en dezelfde taal te communiceren. Daarmee brengen we de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze projecten naar een hoger level.”

Training en assistentie

Arkance Systems ondersteunt de Stedin-medewerkers bij het implementeren van de NLCS. Regales: “Ze zijn al vanaf de ontwerpfase betrokken bij een goede NLCS-inrichting in onze organisatie. En dat ze ons helpen bij de implementatie van de NLCS, onderstreept de goede samenwerking.” Warbout vult aan: “We kennen Arkance Systems al via de softwarelicenties die we bij ze afnemen, zoals die voor InfraCAD. Daar zijn we heel tevreden mee. Arkance Systems luistert bijvoorbeeld echt naar op- of aanmerkingen. Ook kun je ervan uitgaan dat iedere update of implementatie echt een stap vooruit is. Nog een voordeel: ze werken samen met andere netbeheerders. Ze begrijpen dus met welke uitdagingen we te maken hebben en kunnen daar gericht op inspelen.”

Geavanceerde bibliotheek

Warbout noemt de ‘levende’ flexibele bibliotheekstructuur als een van de pre’s van InfraCAD. Want ook al is de standaard NLCS-bibliotheek uitgebreid, voor Stedin is hij niet toereikend. Warbout vertelt: “De NLCS heeft bijvoorbeeld wel symbolen voor verschillende spanningsniveaus, maar niet voor de verschillende gasdruktrappen. Daar zijn we nu, samen met Arkance Systems, een oplossing voor aan het bedenken. Dat is een belangrijk punt voor veel collega’s. Zeker, we zijn enthousiast dat we met één uniforme tekenstandaard kunnen werken, maar dan wel met behoud van onze geavanceerde ontwerpmogelijkheden.”

Hugo Warbout, Tracé Engineer Zakelijk Complex bij Stedin.

Duidelijke legenda

Andere voordelen van de tandem NLCS-InfraCAD zijn volgens Warbout het gemak waarmee je KLIC-meldingen importeert en het automatisch genereren van een duidelijke legenda. “Onze eigen legenda bevat alle symbolen die we gebruiken, ook al komt het overgrote deel niet voor in de betreffende tekening. Dat levert een groot blok aan informatie op, dat best overweldigend kan overkomen. Met InfraCAD maak je met één druk op de knop een legenda aan, met uitsluitend de gebruikte symbolen. Daarmee is je tekening een stuk overzichtelijker en heel mooi zuiver.”

Draagvlak creëren

Het creëren van draagvlak voor de NLCS is een zorgvuldig proces. Regales legt uit dat er een groep is geformeerd met collega’s uit alle geledingen van het bedrijf. Zij communiceren de NLCS-informatie met hun achterban, geven uitleg en beantwoorden vragen. Inmiddels staat de NLCS bij Stedin in de startblokken: de software is klaar voor installatie en na de laatste informatiesessies op gebruikersniveau (door Arkance Systems) kan de lang verwachte efficiëntieslag worden doorgevoerd. “Of ik er zin in heb? Zeker weten”, aldus Warbout. “De NLCS zorgt voor duidelijkheid. Met minder energie en een kleinere foutmarge krijg je betere tekeningen op papier. Straks maakt het niet meer uit welke van de verantwoordelijke collega’s een tekening maakt en spreken we allemaal dezelfde taal.”      

NLCS 
De NLCS (Nederlandse CAD-Standaard) is een uniforme tekenstandaard voor de grond-, weg- en waterbouw. De informatie in een NLCS-tekening is eenduidig, compleet én helder gestructureerd. Daardoor kunnen tekeningen eenvoudig uitgewisseld worden, is de kans op fouten kleiner en kan de hele GWW-keten besparen op kosten. De NLCS is een BIM Level 1-standaard en wordt beheerd door het BIM Loket.

Over Arkance Systems
Arkance Systems is een Europese organisatie van specialisten die met een compleet portfolio van hardware, software en diensten organisaties ondersteunt bij de digitale transformatie naar BIM en Industry 4.0. Met drie vestigingen (Almelo, Oss en Veenendaal) en bijna 100 medewerkers is Arkance Systems de grootste Autodesk-specialist in Nederland voor de vakgebieden Bouw, Infrastructuur en Maakindustrie.

Over Stedin
Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat is de missie van Stedin. Stedin is de onafhankelijke netbeheerder van het gas- en elektriciteitsnet in het grootste deel van Zuid-Holland en de provincies Utrecht en Zeeland. Stedin zorgt ervoor dat ruim 2,3 miljoen huishoudens en zakelijke klanten over energie beschikken om te leven, werken en ondernemen. Daarbij werkt Stedin aan een duurzaam energiesysteem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is. Ons werkgebied is een overwegend stedelijke en industriële regio. In dit gebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Stedin heeft ruim 4.000 medewerkers en het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.

Er werd voor miljoenen geïnvesteerd in materialen.

Naamloos-1
Lees het gehele artikel

Pascal Wesolek (Geonius) over de Nederlandse CAD Standaard:

Als je goed informatie wilt uitwisselen, moet je dezelfde taal spreken. Dat was ooit de motivatie voor Geonius om de NLCS te adopteren, en zelfs mee te ontwikkelen. En nog steeds staat de tekenstandaard centraal in veel Geonius-bedrijfsprocessen. Sterker nog: BIM-adviseur Pascal Wesolek voorziet een rijke toekomst voor de Nederlandse CAD Standaard.

Als BIM-adviseur is Wesolek dagelijks bezig met het optimaliseren van de wisselwerking tussen BIM-processen en de verschillende applicaties en softwaretools die binnen Geonius in gebruik zijn. “Bouw Informatie Management is voor ons een manier om twee belangrijke doelen te bereiken”, vertelt hij. “Ten eerste: kostenreductie in onze projecten door lagere faalkosten. Dankzij BIM is veel informatie al in de ontwerpfase beschikbaar, waardoor je al in een vroeg stadium clashes signaleert en erop kunt anticiperen. Daarnaast is BIM een fijne methodiek om zaken inzichtelijk te maken: in onze dagelijkse samenwerking met partners, maar ook in de communicatie met andere stakeholders zónder specifieke technische kennis, zoals bewoners. Een compleet 3D-model met direct opvraagbare data maakt een abstract plan veel tastbaarder.”

Eenduidige tekenstandaard

Wil je op die manier werken, dan wordt data van diverse bronnen verenigd in één model. Andersom geredeneerd dient dat model die informatie dus ook te kunnen tonen. “Een eenduidige tekenstandaard is daarbij cruciaal”, aldus Wesolek. “Als iedereen een BIM-model zou voorzien van informatie in verschillende eigen standaarden, ontstaat er gegarandeerd verwarring en onduidelijkheid. De NLCS is voor ons al sinds de oprichting een complete standaard voor vrijwel alle CAD-werkzaamheden: goed leesbaar en breed toepasbaar.”

Intuïtief en gemakkelijk

Wesolek vertelt over de jaren waarin Geoniuscollega’s meedachten over de ontwikkeling van de NLCS. Ook noemt hij de rol van Civil Infra Benelux, een Autodesk-software gebruikersgroep die de NLCS gebruikte om verschillende applicaties te voorzien van NLCS-gebaseerde templates (zoals Civil 3D). “De NLCS is zeker voor de GWW-sector een complete standaard”, aldus de BIM-adviseur. “En er zijn inmiddels meerdere goede softwaretools beschikbaar om conform de NLCS te werken. Wij gebruiken InfraCAD, InfraCAD Map en InfraCAD CE. Stuk voor stuk intuïtief en gemakkelijk te gebruiken.”

Denken in modellen

Dat gebruiksgemak een grote pre is, wordt ook duidelijk tijdens de colleges die Geonius verzorgt op onderwijsinstellingen, zoals Hogeschool Zuyd en de HAN. “Daar proberen we de AutoCAD-kennis van studenten te vergroten”, legt Wesolek uit. “Zeker in de eerste jaren merk je dat studenten zoeken naar houvast; veel materie is nog tamelijk abstract. Het denken in modellen bijvoorbeeld. Hoe bouw ik een goede tekening op? Wanneer is een polylijn een laagrandverharding en wanneer een bermlijn? Wat is de relatie tussen objecten onderling? InfraCAD is wat mij betreft een fijne tool om ze wegwijs te maken in de NLCS-wereld. Ook geef ik ze graag een duwtje in de richting van het BIM-denken. En andersom zijn onze activiteiten op onderwijsinstellingen eveneens nuttig: studenten zetten me vaak aan het denken over hun logica of over nieuwe inzichten.”

Pascal Wesolek, BIM adviseur bij Geonius

Uniforme werkwijze

Terug naar de BIM-gedreven werkwijze van Geonius. Die leidde enkele jaren geleden tot de oprichting van een nieuwe, overstijgende afdeling: Techniek en Innovatie. Waar de focus van die afdeling aanvankelijk vooral lag op het ontwikkelen en onderhouden van een tool voor werkvoorbereiders, is het vandaag de dag veel meer een uniforme werkwijze, met als kern het digitale systeem GPI: Geonius Project Informatie. Wesolek: “Je kunt GPI zien als een portaal waar stakeholders informatie kunnen uitvragen, met als doel bijvoorbeeld communicatie met hun achterban. Via BIM maken we projecten online inzichtelijk op een laagdrempelige manier. Ook daarvoor geldt: een uniforme tekenstandaard die informatie kan omzetten uit verschillende applicaties en softwaretools, is cruciaal. Veel gebruikers geven aan dat ze onze GPI zien als vertrekpunt van onze projecten. Ze vinden snel hun weg naar de informatie die ze zoeken, zoals bestanden en kwaliteitsrapporten.”

NLCS 5 zorgt vooral voor een kwaliteitsslag (ten opzichte van de voorgaande versies) en brengt nuttige nuances met zich mee, zoals het verwijderen van dubbelingen in laagnamen.

GPI komt tot leven

Door GPI bij diverse projecten te gebruiken en te blijven doorontwikkelen, merkt Geonius dat GPI steeds meer tot leven komt. “In het wegontwerp zelf bleek GPI een meerwaarde, maar ook in de ondersteuning tijdens de uitvoering. Doordat ieder brokje bouwdata inzichtelijk was voor alle bouwbetrokkenen, kunnen we een strakke planning aanhouden. Daarnaast is de goede en laagdrempelige dataopslag een voordeel in de beheer- en onderhoudsfase. Alles is immers gedocumenteerd. Inmiddels hebben we GPI zo ver doorontwikkeld, dat we deze werkwijze bij nagenoeg alle projecten willen gaan gebruiken. De NLCS is hierbij de standaard, zodat we niet voor ieder project een styleset hoeven uit te werken.”

NLCS versie 5

Zodra de NLCS 5 is vrijgegeven, gaan Wesolek en zijn collega’s aan de slag met de implementatie. NLCS 5 zorgt vooral voor een kwaliteitsslag (ten opzichte van de voorgaande versies) en brengt nuttige nuances met zich mee, zoals het verwijderen van dubbelingen in laagnamen. “We bekijken met CAD Accent, de leverancier van onze software, hoe we onze templates kunnen aanpassen aan de NLCS 5. We werken al vele jaren samen en dat is altijd een fijn en constructief proces. De template  zal dan ook beschikbaar worden gemaakt via de Civil Infra Benelux. En de toekomst van de NLCS? Ik denk dat we een mooie en complete tekenstandaard hebben, die echter nog vooral geschikt is voor het platte 2D-tekenwerk, ook al is de NLCS een BIM level 1-standaard. Ik verwacht dat we in de toekomst nog meer data gaan koppelen en verwerken in 3D-tekenwerk, zoals het omzetten van GIS-Informatie vanuit CAD-programma’s naar NLCS-formaat. Er liggen nog veel kansen! Ik kijk er naar uit om die samen met CAD Accent, binnenkort Arkance Systems, te verzilveren.” 

NLCS 
De NLCS (Nederlandse CAD-Standaard) is een uniforme tekenstandaard voor de grond-, weg- en waterbouw. De informatie in een NLCS-tekening is eenduidig, compleet én helder gestructureerd. Daardoor kunnen tekeningen eenvoudig uitgewisseld worden, is de kans op fouten kleiner en kan de hele GWW-keten besparen op kosten. De NLCS is een BIM level 1-standaard en wordt beheerd door het BIM Loket.

Arkance Systems: Professionals in CAD- en BIM voor infrastructuur

Arkance-Systems-biedt-een-groot-aantal-CAD–en-BIM-opleidingen(
Lees het gehele artikel

Twee jaar geleden is CAD Accent onderdeel geworden van Arkance Systems, een sterk groeiende Europese organisatie met CAD- en BIM specialisten. Vanuit Elf landen in Europa werken meer dan 650 specialisten met een compleet portfolio van hardware, software en de daarbij horende diensten om organisaties in de bouw, infra en industrie om te standaardiseren en optimaliseren. Zo wordt er gewerkt aan de digitale transformatie naar BIM. Business Unit Director Infra Peter van Houwelingen is hard op weg zijn ambitie te verwezenlijken: ‘’Binnen een paar jaar is het de bedoeling dat we een Europese topspeler zijn op gebied van CAD, BIM en Industry 4.0.’’

NLCS zorgt voor standaardisatie

‘’Informatie delen, behouden en hergebruiken is cruciaal’’, vertelt van Houwelingen. ‘’Zeker voor onze doelgroep binnen de civiele techniek. In civieltechnische projecten hebben we te maken met verschillende spelers zoals ingenieurs- en adviesbureaus, aannemers en overheden; de professionals binnen de infrastructuur en openbare ruimte. Al die partijen wisselen informatie uit. Denk aan het delen van de bestaande situatie, het maken van een ontwerp, de uitvoering en het opleveren van een revisietekening. Het is heel erg belangrijk dat die informatie eenduidig en efficiënt is, dat er geen miscommunicatie kan ontstaan. De NLCS (Nederlandse CAD Standaard) levert hier een belangrijke bijdrage. Dankzij de gestandaardiseerde opzet van tekeningen is de kans op misverstanden bij het uitwisselen van tekeningen een stuk kleiner. Tekeningen kunnen maar op één manier worden geïnterpreteerd. Bovendien zorgt de gestandaardiseerde opzet van tekeningen ervoor dat de informatie op eenvoudige wijze kan worden hergebruikt in andere processen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een visualisatie van een ontwerp of het vullen van een beheeromgeving. De NLCS is hiermee een wezenlijk onderdeel van een Building Information Model (BIM) en maakt een BIM-workflow tussen de verschillende afdelingen en organisaties mogelijk. De NLCS wordt steeds intelligenter en wordt ook steeds slimmer ingezet.’’

De NLCS biedt als open BIM-standaard veel efficiëntie.

InfraCAD: Samenwerking met de markt

Peter van Houwelingen legt uit dat de NLCS een technische standaard is en een CAD-applicatie noodzakelijk is om hier goed mee te kunnen werken. “Al in 2010 hebben wij InfraCAD ontwikkeld en sinds die tijd is deze software uitgegroeid tot volwaardige NLCS-ontwerpsoftware. Dit doen wij niet alleen. Samen met alle marktpartijen uit de keten bespreken wij waar mensen tegenaan lopen, waar behoefte aan is. Het actief betrekken van gebruikers bij de (door)ontwikkeling van onze software, is vanaf het begin een belangrijk deel van onze bedrijfsstrategie geweest. Naast de contacten via het testpanel zoeken we gebruikers op via ons forum, de helpdesk en uiteraard ons klantenbestand. Hierdoor sluit de InfraCAD software naadloos aan op de behoefte in de markt en dit verklaart denk ik ook waarom InfraCAD de meest toegepaste NLCS-software is.”

Efficiënt werken

Sinds 2018 zijn overheden verplicht om de NLCS toe te passen en hierdoor wordt deze standaard steeds sneller gemeengoed in de gehele sector. Peter van Houwelingen ervaart deze transitie van dichtbij: “Wat ik vooral leuk vind om te zien is dat de meeste organisaties beginnen vanuit deze verplichting, en vervolgens de echte meerwaarde ontdekken… Dat deze standaard hen helpt om hun werkzaamheden efficiënter uit te voeren en hun processen soepeler te laten verlopen. InfraCAD is daarbij een belangrijk hulpmiddel, maar als Arkance Systems bieden we veel meer. Zo hebben wij diverse CAD- en BIM-opleidingen die specifiek gericht zijn op de civiele techniek. Wij leveren dagelijkse ondersteuning om te zorgen dat organisaties kunnen blijven werken en leveren wij krachtige laptops en workstations, specifiek voor zware CAD- en BIM-software. Met onze kennis en ervaring helpen wij bedrijven met hun digitale transformatie; om efficiënt te werken en kosten te besparen.”     

Erik Scholten over de Nederlandse CAD Standaard: “Met de NLCS weet je precies waar je aan toe bent”

liebherr-materieel-001
Lees het gehele artikel

Uniformiteit en daardoor overdraagbaarheid. Dat zijn volgens Erik Scholten de grote voordelen van de NLCS. De ontwerper bij Van Gelder ziet de Nederlandse CAD Standaard dan ook als een kans om de GWW-branche verder te versterken. “Met een NLCS-tekening begrijpt iedereen elkaar: je weet precies wat je krijgt.”

Naast ontwerper is Scholten werkvoorbereider en maakt hij 3D-kraanmodellen voor zijn collega’s in het veld. Het leuke aan zijn werk vindt hij dat de projecten die hij ontwerpt voor zo veel anderen een meerwaarde betekenen. “Het aanleggen van een rotonde, het renoveren van riolering, het bouwrijp maken van een woonwijk… het is allemaal heel dankbaar werk. Het is ontzettend leuk om over een nieuwe weg te rijden en je te realiseren: die hebben wij toch maar mooi gemaakt. Dat ik me bezighoud met verschillende disciplines, is ook nog eens nuttig. Ook al zit ik veel aan de tekentafel, ik weet welke uitdagingen er bestaan in de uitvoering. Dat maakt dat we in een projectteam vanaf het begin als een hechte club optrekken.”

Erik Scholten, ontwerper & werkvoorbereider bij Van Gelder.

NLCS als gemeengoed

Toen Scholten in 2018 bij Van Gelder in dienst kwam, was de NLCS al gemeengoed onder de ontwerpers. “Toch werkten veel externe opdrachtgevers nog met hun eigen tekenstandaarden. En dus verlangden ze ook geregeld dat wij ons aan die standaard conformeerden. Het kon nog weleens lastig zijn om zo’n tekening te doorgronden, zeker als de laagstructuur onduidelijk was of de tekenaar werkte met voor ons onbekende afkortingen. In zulke gevallen kostte het best veel tijd om de puzzel te leggen. Dat probleem heeft de NLCS inmiddels weggehaald.” 

Vooral toen overheden de NLCS als verplichte standaard opnamen, bijvoorbeeld in aanbestedingstrajecten, ontstond er volgens Scholten een opmars van NLCS-adoptanten. “Of de helft van de marktpartijen is overgestapt? Ik denk veel meer. Afgaande op het tekenwerk dat we van derden ontvangen, schat ik dat minstens tachtig procent de NLCS inmiddels gebruikt. En over een paar jaar is dat percentage gegarandeerd nog verder gestegen. Wie wil er nu niet werken in een overzichtelijke, uniforme structuur? Waarin duidelijkheid bestaat over laagnamen, lijntypes en symbolen? Met de NLCS weet je precies waar je aan toe bent. Van het eerste Programma van Eisen tot aan de uiteindelijke oplevering heb je één, uniforme en constante standaard.”

De juiste software

Om conform de NLCS te werken, gebruiken Scholten en zijn collega’s InfraCAD (vaak toegepast via AutoCAD of Civil 3D). De meest recente versie zelfs: versie 7.0, die diverse nieuwe functionaliteiten bevat. “InfraCAD is voor ons ideaal om nauwkeurig en snel conform de NLCS te werken. De software heeft een uitgebreid palet aan mogelijkheden, plus volop ruimte voor eigen aanvulling. Hoe uitgebreid de standaardbibliotheek bijvoorbeeld ook is, je kunt er altijd zelf nog symbolen aan toevoegen, uiteraard volledig conform de richtlijnen van de NLCS. Een ander voordeel is dat de ontwikkelaar van InfraCAD de software up-to-date houdt, aanpast aan nieuwe ontwikkelingen én daarbij optrekt met de eindgebruiker. Zo heb ik zelf een bescheiden rol gespeeld bij de ontwikkeling van InfraCAD 7.0. Neem iets eenvoudigs als een knop om een symbool te roteren: een simpele handeling, die ik echter wél heel vaak uitvoer. Die functie was er niet, maar is er nu wel. Verder vind ik de optie voor het verwerken van revisies erg fijn. We hebben zelf meetcodelijsten gemaakt voor onze maatvoerders, gekoppeld aan de NLCS. Op basis daarvan maken zij een puntenbestand met hun meetgegevens, die we rechtstreeks inladen in InfraCAD CE. Dat reduceert het tekenwerk met bijna driekwart! Scheelt superveel tijd dus en doordat er minder handwerk aan te pas komt, daalt ook de kans op fouten.”

Toepassing van moderne meettechnieken voor data-inwinning bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder.

Hoeveelheden bepalen

Ook het importeren van KLIC-meldingen, het inladen van kadastrale kaarten en het controleren van hoogtes (met InfraCAD Map) ziet Scholten als noemenswaardige voordelen. “Of neem het bepalen van hoeveelheden, via de NLCS-object viewer. Filter bijvoorbeeld op de laag ‘riool’ en je ziet alleen alle bijbehorende hoeveelheden, klaar om als Excel-bestand te exporteren naar de werkvoorbereiding. Er is gewoon nagedacht over InfraCAD. Wij zeggen tegen alle beginnende tekenaars: neem de tijd om je er goed in te verdiepen. De uren die je daar in steekt zijn eerst een investering, maar leveren je al snel pure tijdwinst op.”

Branche verbeteren

Scholten verwacht in de toekomst veel van de NLCS, al weet hij niet exact in welke vorm de opmars doorzet. “Het is lastig te zeggen of de NLCS dé standaard is waar het over X jaar allemaal om draait. Maar als je ziet welke vorderingen er nu al zijn in het vertalen naar de huizenbouw, dan liggen er, via de NLCS, mooie kansen om de verschillende bouwbranches te verbinden.” 

Partijen die twijfelen om de NLCS te omarmen, raadt Scholten aan om in gesprek te gaan met vakbroeders en -zusters. “De NLCS is ook niet door één persoon ontwikkeld; er is in gezamenlijkheid over nagedacht. Het is ook geen onwrikbare wet waar iedereen zich aan moet houden – veel meer een kans om onze branche verder te verbeteren. Praat met collega’s, vraag naar andermans ervaringen. Ik durf te wedden dat je al gauw op voordelen stuit die je zónder NLCS nooit kunt bereiken.”     

NLCS 

De NLCS (Nederlandse CAD-Standaard) is een uniforme tekenstandaard voor de grond-, weg- en waterbouw. De informatie in een NLCS-tekening is eenduidig, compleet én helder gestructureerd. Daardoor kunnen tekeningen eenvoudig uitgewisseld worden, is de kans op fouten kleiner en kan de hele GWW-keten besparen op kosten. De NLCS is een BIM level 1-standaard en wordt beheerd door het BIM Loket. 

Over CAD Accent | Arkance Systems

CAD Accent | Arkance Systems is Autodesk-specialist met een sterke focus op Bouw en Infrastructuur. Het bedrijf helpt klanten met de implementatie van BIM, het optimaliseren van werkprocessen en werkmethodieken, en het standaardiseren van CAD-omgevingen. CAD Accent is onderdeel van Arkance Systems, een Europese organisatie van specialisten die met een compleet portfolio van hardware, software en diensten organisaties ondersteunt met de digitale transformatie naar BIM en Industry 4.0.

Over Van Gelder

Van Gelder (met het hoofdkantoor in Elburg) is gespecialiseerd in de realisatie van boven- en ondergrondse infrastructuur. De 1.100 werknemers zijn actief in heel Nederland en ook daarbuiten. Via verschillende gespecialiseerde werkmaatschappijen bestrijkt Van Gelder het hele infrabouwpalet. Steeds vaker bundelen deze hun krachten in een integrale projectorganisatie. Dat alles in het licht van de missie van het bedrijf: projecten realiseren door gedrevenheid en toewijding, op basis van betrouwbaarheid en wederzijdse waardering

NLCS en zzp: een geslaagd huwelijk

Bas den Boer print met zijn robotplotter stuurlijnen voor het a kopiëren
Lees het gehele artikel

Dat het werken conform de NLCS niet is voorbehouden aan ‘de grote jongens’, blijkt uit de verhalen van de zzp’ers in dit artikel. Zij delen hun ervaringen, vertellen over de voordelen en over belangrijke zaken als terugverdientijd. 

Met een schat aan ervaring in grond-, weg- en waterbouwprojecten startte Bas den Boer in 2017 met zijn eigen bedrijf. Lang zzp’er was hij echter niet, want onlangs nam hij – vanwege aanhoudende drukte – zijn eerste medewerker in dienst. “Ik kreeg steeds meer werkzaamheden en zat vaak ‘vast’ op projecten. Ik moest zo flexibel zijn als kauwgom, maar zelfs daar is op een gegeven moment de rek uit. Met zijn tweeën kunnen we weer extra projecten aannemen.” 

Den Boer gebruikt de NLCS als tekenstandaard, waarvan hij de uniformiteit ziet als grootste pre. “Iedereen tekent hetzelfde, of je nou zzp’er bent of tekenaar bij een groot bureau. Krijg je een revisietekening onder je neus? Dan is in één oogopslag duidelijk wat je ziet. Kant asfalt, opsluitband, inritblok; we gebruiken allemaal dezelfde symbolen, lijnen en elementen. Daarmee zorgt de NLCS voor veel duidelijkheid.”

Jorrit Wagenaar vindt dat de NLCS perfect past bij zijn manier van werken.

Investering verdien je terug

Den Boer constateert dat steeds meer opdrachtgevers oplevering in NLCS-formaat in hun bestek opnemen. “Alleen al daarom zou ik iedereen aanraden om ermee te werken. Vroeg of laat gaan we allemaal om, verwacht ik. Los daarvan is het gewoon een super fijne standaard. Wel zie ik de NLCS en InfraCAD als een twee-eenheid. Je hebt nu eenmaal goede software nodig, anders zoek je je rot in de gigantische NLCS-wereld. InfraCAD en InfraCAD CE zijn enorm uitgebreid, goed ondersteund én Nederlandstalig. Natuurlijk, goede software kost geld, maar dat verdien ik gemakkelijk terug. Door veel sneller te tekenen bijvoorbeeld, en doordat ik iedere andere NLCS-tekening probleemloos kan interpreteren. Bovendien: wat kost er nou géén geld? Ik heb onlangs een robotplotter gekocht, een peperduur ding. Maar ik heb er wél iedere dag profijt van. Net als van de NLCS.”

Jorrit Wagenaar richtte in 2011 Wagenaar Survey op, een landmeetkundig bureau dat uiteenlopende werkzaamheden verricht in de grond-, weg- en waterbouw. Het leuke aan zelfstandig ondernemen? De afwisseling. “Geen dag is hetzelfde. Door de verschillende projecten, maar ook dankzij de techniek, instrumenten, meettechnieken… Sinds enkele jaren heb ik iemand in dienst, in mijn eentje was het te druk. Ik werkte vrijwel standaard ook in de weekends en ’s nachts, terwijl de klanten ook overdag bleven bellen…”

Wagenaar werkt al jaren conform de NLCS en dat bevalt hem prima. “Mijn bedrijf is klein, maar dat is geen reden om de NLCS aan me voorbij te laten gaan. Het is een standaard die voor iedereen in ons vak een meerwaarde is. Hét grote voordeel? Dat een ander het wiel heeft uitgevonden en we er allemaal op voortborduren. Ook ik richtte mijn tekeningen vroeger in op mijn eigen manier. Maar als een opdrachtgever je symbolen en lijnen vervolgens nét anders interpreteert, ontstaan er misverstanden. Dat is dankzij de NLCS verleden tijd.”

Wilco Reijerkerk heeft dankzij de NLCS meer plezier in zijn werk.

Uniforme opbouw

Door de uniforme opbouw van het tekenwerk werkt Wagenaar niet alleen prettiger, maar ook sneller – heel handig in een branche waar de druk altijd hoog is. “Om mijn tekenwerk vorm te geven conform de NLCS, gebruik ik InfraCAD, bijzonder complete en duidelijke software, die mijn werkprocessen zeker ten goede komt.” De abonnementen op InfraCAD (en InfraCAD Map en InfraCAD CE) vergen uiteraard een jaarlijkse investering, maar dat vindt Wagenaar geen probleem. “Je investeert niet alleen in gemak, maar ook in professionaliteit. En via de tijd die je bespaart, verdien je je investering zo weer terug. Natuurlijk zijn er bureaus die hun eigen tekenstandaard handhaven. Immers: als je hele bedrijfsvoering erop is gebaseerd, gooi je die niet zomaar overboord. Maar zelf zou ik niet meer zonder kunnen – en willen. De NLCS past perfect bij mijn manier van werken.”

Waarom Wilco Reijerkerk zzp’er is geworden? Vooral vanwege het afwisselende karakter en het vele contact met klanten. Hij is vooral actief in de wegenbouw, maar is evengoed thuis in de reguliere bouw. Ook de variatie in werkzaamheden blijft hem tot op de dag van vandaag boeien (niet voor niets is hij landmeter, tekenaar en maatvoerder in één). “Als zzp’er houd ik veel balletjes in de lucht, meer dan als werknemer van een groter bedrijf. Ik ben dus altijd op zoek naar overzicht en structuur. En dat is precies wat de NLCS me oplevert. Dankzij de NLCS geef ik mijn tekenwerk veel duidelijkheid en uniformiteit mee. Ook andersom zorgt het voor overzicht. Een tekening die ik in NLCS-formaat ontvang, gaat veel eerder leven.”

Meer werkplezier

Als Reijerkerk NLCS zegt, bedoelt hij eigenlijk ook InfraCAD en InfraCAD Map. “Die programma’s zijn voor mij onmisbaar om conform de NLCS te werken. Neem de symbolenbibliotheek: wat je ook nodig hebt, je vindt het in een oogwenk. Zelfs items die je weinig gebruikt, pak je er zo bij. Maar ook de duidelijke laagopbouw, het genereren van een legenda, het importeren van KLIC-meldingen, inclusief metadata… Het zijn allemaal heel interessante functies. De abonnementskosten hebben me nooit belemmerd. Natuurlijk kost goede software geld, maar kijk ook eens naar wat het je oplevert. In mijn geval is dat vooral gemak en rust, ik hoef me nooit meer druk te maken over hoe ik mijn tekenwerk presenteer. Bovendien verdien ik mijn investering indirect terug doordat ik tijd bespaar. Sterker nog, ik zou niet meer zonder de NLCS en InfraCAD willen. Mijn tekenwerk is overzichtelijker én ik heb meer plezier in mijn werk.”     

NLCS 

De NLCS (Nederlandse CAD-Standaard) is een uniforme tekenstandaard voor de grond-, weg- en waterbouw. De informatie in een NLCS-tekening is eenduidig, compleet én helder gestructureerd. Daardoor kunnen tekeningen eenvoudig uitgewisseld worden, is de kans op fouten kleiner en kan de hele GWW-keten besparen op kosten. De NLCS is een BIM level 1-standaard en wordt beheerd door het BIM Loket.

Over CAD Accent | Arkance Systems

CAD Accent | Arkance Systems is Autodesk-specialist met een sterke focus op Bouw en Infrastructuur. Het bedrijf helpt klanten met de implementatie van BIM, het optimaliseren van werkprocessen en werkmethodieken, en het standaardiseren van CAD-omgevingen. CAD Accent is onderdeel van Arkance Systems, een Europese organisatie van specialisten die met een compleet portfolio van hardware, software en diensten organisaties ondersteunt met de digitale transformatie naar BIM en Industry 4.0.

Nieuwe versie InfraCAD Map klaar voor de toekomst

export-naar-google-earth-bevat-ook-administratieve-dataent_id-kopieren
Lees het gehele artikel

Kadaster / PDOK vernieuwt services

CAD Accent | Arkance Systems heeft een nieuwe versie uitgebracht van InfraCAD Map, versie 7. Deze biedt zowel nieuwe functies als verbeteringen van bestaande functionaliteit. De belangrijkste vernieuwingen zijn gericht op sterk verbeterde methodes die het Kadaster via haar portaal ‘Publieke Dienstverlening Op de Kaart’ (PDOK) aanbiedt, zoals de BGT en Kadastrale kaart. Daarnaast ondersteunt InfraCAD Map vanaf versie 7 ook 4K-monitoren. In dit artikel gaan we in op de belangrijkste wijzigingen.

Al geruime tijd zijn de services van PDOK zwaar overbelast vanwege de enorme populariteit van de BGT. Dit resulteert in langere wachttijden en de laatste tijd bleken de downloads steeds vaker niet compleet. Het Kadaster heeft dit probleem onderkend en is druk bezig geweest met het inrichten van een nieuwe service. Het resultaat mag er zijn. CAD Accent | Arkance Systems heeft de ontwikkelingen op de voet gevolgd en geïmplementeerd in de nieuwe versie van InfraCAD Map.

BGT en Kadastrale kaart

Het aanvragen van BGT en Kadastrale kaart heeft een andere werkwijze gekregen. Voorheen werd het gebied ‘real-time’ samengesteld tijdens het downloaden. In de nieuwe methode wordt een gebied aangevraagd door de gebruiker en al direct op de PDOK-servers samengesteld. Hierna wordt dit gebied beschikbaar gesteld als een downloadbestand en blijft ongeveer een werkdag beschikbaar. Het grote voordeel is dat de gebruiker tussen de aanvraag en het verwerken niet meer hoeft te wachten én meerdere gebieden in één keer kan aanvragen. In InfraCAD Map is het daarom mogelijk gemaakt om meerdere gebieden in batch aan te vragen en op een later moment te verwerken. Het is nu ook mogelijk om de verwerkte gebieden te bewaren. Zo kunnen deze worden gedeeld met collega’s of worden gebruikt in andere applicaties zoals InfraWorks.

nap-peilmerk-met-foto-preview-in-de-tekening-kopieren

NAP Peilmerk met foto preview in de tekening.

 

Snelheidswinst

Het testen van de nieuwe BGT service heeft een enorme winst laten zien in snelheid. In de nieuwe werkwijze wordt in twee stappen naar een tekening gewerkt. De eerste stap, het aanvragen en downloaden van de stad Oss (ca. 15km²), duurde pakweg anderhalve minuut. In de tweede stap wordt de download verwerkt naar een volledige NLCS tekening in AutoCAD. Dit kostte ongeveer 3 minuten. Met de oude methode duurde dit meerdere uren.

Tijdig overstappen

Voor de Kadastrale kaart gold dat het Kadaster de ‘oude methode’ nog tot 1 april 2020 bleef ondersteunen. Vanaf nu kan met InfraCAD v6 dus geen Kadastrale kaart meer worden verwerkt. Voor BGT geldt dat het Kadaster na de zomer stopt met het ondersteunen van de oude methode. Voor gebruikers van InfraCAD Map is het dus belangrijk om tijdig over te stappen naar v7.

Mooi en functioneel

Steeds meer gebruikers stappen over op 4K monitoren. Hiervoor is het noodzakelijk om de interface (dialoogvensters) volledig te vernieuwen. InfraCAD Map v7 is voorzien van een volledig nieuw jasje; elke databron heeft een overzichtelijke drop-down en informatieve tooltips. Ook de Wizards hebben een nieuwe look-and-feel gekregen en zijn meer afgestemd op de Windows 10 ervaring.

Data als eigenschap

InfraCAD Map had al de mogelijkheid om data van Klic-meldingen te tonen in een pop-up venster. In de nieuwe versie is deze functionaliteit uitgebreid naar bijna alle databronnen die door PDOK en het Nationaal Geo Register (NGR) beschikbaar worden gesteld. Via deze de pop-up kan de gekoppelde administratieve data worden bekeken en er kan op bepaalde eigenschappen worden gefilterd.

Object Data en Property Sets

Een veelgevraagde gebruikerswens was om de administratieve data te kunnen exporteren, bijvoorbeeld naar een GIS omgeving. InfraCAD Map v7 kan deze data nu converteren naar Object Data en naar Property Sets, welke met AutoCAD Map 3D of Civil 3D kan worden gebruikt. De tekening kan vervolgens naar wens worden geëxporteerd naar een ander bestandsformaat zoals Esri Shape, met behoud van de oorspronkelijke data.

Ook bij een export naar KML kan de data nu worden meegenomen zodat deze in Google Earth beschikbaar is.

de-nieuwe-layout-van-infracad-map-met-gebiedseigenschappenent_-kopieren

De nieuwe layout van InfraCAD Map met gebiedseigenschappen.

 

Overige databronnen

Sommige bronnen bij PDOK en NGR worden met een bepaalde regelmaat bijgewerkt, andere worden slechts één keer samengesteld waarna een nieuwe versie wordt ontwikkeld. Zo is nu de AHN3 landsdekkend geworden en is sinds begin dit jaar de Luchtfoto 2019 beschikbaar gekomen. Deze bronnen worden zelf niet meer bijgewerkt omdat nu wordt begonnen aan het inwinnen van AHN4 en Luchtfoto 2020.

De databronnen in InfraCAD Map zijn geoptimaliseerd en voorzien van administratieve data. Een prettige verbetering is dat bij de NAP Peilmerken nu ook een foto wordt opgehaald, indien beschikbaar. Deze wordt in de pop-up getoond.

Conclusie

De nieuwe versie van InfraCAD Map komt op een goed moment. De nieuwe, snelle verwerking van BGT en Kadastrale kaart zal voor veel gebruikers een verademing zijn. En deze is uiteraard volledig conform de NLCS. Ook de mogelijkheid om administratieve data te kunnen hergebruiken in andere systemen is een sterk punt. In combinatie met de nieuwe frisse layout en ondersteuning voor 4K-monitoren heeft CAD Accent | Arkance Systems een versie uitgebracht die met open armen ontvangen zal worden.