Tagarchief: Archol

Vroegmiddeleeuwse nederzetting bij kruispunt A44/Leiden Zuidwest opgegraven

Naamloos-1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Bij de aansluiting A44/Leiden Zuid-West in de RijnlandRoute heeft Archol in opdracht van de provincie Zuid-Holland archeologisch onderzoek gedaan. Ivo van Wijk, hoofd uitvoering bij Archol, vertelt enthousiast over de vondsten en de verhalen die daaraan vasthangen.

“Dit archeologisch werk is verricht onder de vlag van ‘behoud door opgraving’. Dat betekent dat we het zo hebben uitgevoerd, dat toekomstige onderzoekers de gegevens kunnen gebruiken op een wijze die wij nu nog niet (hebben) kunnen voorzien. Wij hebben tijdens dit onderzoek een deel van de vroegmiddeleeuwse nederzetting van Oegstgeest opgegraven.”

Nederzetting gericht op water

“Dat er ten westen van deze locatie een nederzetting is gevonden die stamt uit 500 na Christus was ons bekend. Deze nederzetting ligt langs de Oude Rijn. Na de Romeinse tijd is de Rijn minder snel gaan stromen, ideaal voor een nederzetting gericht op water. Deze nederzetting verzorgde de verbinding tussen het Frankische rijk en Engeland. Gezien de vondsten gedijde de handel goed”, schetst Ivo. “Vanwege deze vindplaats werd in de randzone van de A44 een nog een restant van de nederzetting vermoed. En dat klopte, we vonden vier extra huizen, behorend tot twee erven. Dat maakt in totaal 40 huizen uit die tijd. De hoofdvraag was in hoeverre het bestaande beeld van de nederzetting kon worden aangevuld en of er speciale activiteiten hebben plaatsgevonden. We kunnen de functie van een huis achterhalen aan de hand van het afval dat zich in afvalkuilen en waterputten rondom het huis bevindt. Was het een woonhuis, had het een agrarisch doel, werd er geslacht, of ijzer bewerkt?”

Sommige objecten duiden op interactie tussen oude volken

Ivo: “Zo werd er eerder al een zilveren schaal gevonden, waarvan de versieringen verwezen naar mediterraans gebied, echter in het Rijnland bewerkt. De vorm van de schaal deed juist Engels aan. De conclusie: oost en west moeten elkaar ontmoet hebben. Wij hebben zelf een benen kam en een houten beker -van Essenhout- met sierringen gevonden. Het feit dat die beker niet alleen functioneel, maar ook esthetisch is, zegt ons dat er elite uit gedronken heeft. Dat is het mooie van ons werk: we staan soms diep in de modder en halen op het eerste oog vieze voorwerpen naar boven, maar na zorgvuldig schoonmaken vertelt elk object zijn verhaal. Deze kleine verhalen die voortkomen uit vondsten spreken het publiek enorm aan. Het werk zit er voor ons op, het rapport is dit jaar netjes conform de afspraken met genoegen opgeleverd”, zegt Ivo tot besluit.