Tagarchief: ArcelorMittal Projects

Staal voor de Nieuwe Sluis komt uit ‘eigen keuken’

Lees het gehele artikel

ArcelorMittal Projects levert 5 jaar lang staal in Terneuzen

In een omvangrijk project als de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen worden grote hoeveelheden staal verwerkt. ArcelorMittal Projectswerd de opdracht gegund om 5 jaar lang te zorgen voor de levering van het benodigde staal voor de funderingswerkzaamheden. We spreken met Patrick Mulders, Technical Sales Engineer bij ArcelorMittal.

Schependijk.

Funderingsoplossingen op maat

De afdeling binnen ArcelorMittal Projects waarvoor Patrick werkt, heet Foundation Solutions. De afdeling biedt op maat gemaakte funderingsoplossingen binnen de grond- weg- en waterbouw en geeft daarbij algemene ondersteuning aan grote projecten in alle stappen van het proces: van ontwerpondersteuning, tot transport van producten naar de projectlocatie en ondersteuning tijdens de installatie. “Het staal dat wij leveren is voor verschillende toepassingen; denk aan combiwanden en damwanden voor kades, schutkolken en afmeervoorzieningen.”, opent Patrick het gesprek. “Het bijzondere aan project Nieuwe Sluis Terneuzen is dat dit contract 5 jaar loopt. We zijn in 2018 al begonnen met de levering-en. Er is een scala aan buizen ingezet die we op voorraad hadden om snel te kunnen leveren. De buizen voor latere leveringen zijn nieuw geproduceerd in onze fabriek in Heijningen (gemeente Moerdijk).”

Kolkwand west.

“In Heijningen maken we stalen buizen uit warmgewalste coils, die uit onze fabriek in Bremen komen. We vormen de coil om tot spiraalgelaste buis. De warmgewalste damwanden komen uit eigen walserijen in Luxemburg. Door alles lokaal te produceren, blijven de transportafstanden klein. De damwanden worden daarnaast volledig geproduceerd uit gerecycled staal en gemaakt met behulp van een vlamboogoven, waarin het schroot gesmolten wordt. Aan de voorkant gaat het schroot de fabriek in, aan de achterkant komen de damwanden eruit. Zo bereiken we over de hele linie een lagere milieubelasting, en met name een lage CO2-footprint.”, legt Patrick uit.

Bijdragen aan circulariteit

De productiemethoden en de korte aanvoerlijnen zijn niet de enige elementen die bijdragen aan de reductie van de CO2-uitstoot. ArcelorMittal levert voor tijdelijke toepassingen vaak staal uit voorraad, op verkoop-terugkoop basis. “Zo dragen we bij aan een stuk circulariteit”, aldus Patrick. “De kracht van ArcelorMittal zit naast dit soort innovatieve oplossingen vooral ook in het feit dat we lokale vestigingen hebben en een enorme eigen expertise op het gebied van op maat gemaakte stalen funderingsoplossingen.”

Binnenhoofd.

Circa 16.000 ton aan damwand naar Terneuzen

ArcelorMittal heeft staal geleverd voor de kades (meerdere kades zijn uitgevoerd in een combiwand, waaronder de frontmuren en de diensthaven) en de schutkolk (combiwand geplaatst in cement-bentonietwand). “In totaal praten we over circa 16.000 ton aan damwand, waarvan 4.000 ton op basis van de verkoop-terugkoop regeling. Verder hebben we het over 12.000 ton aan stalen buizen van variërende diameters tussen de 914 mm en 1720 mm”, somt Patrick op.

Innovatie oplossingen

Patrick: “Op dit project hebben we tevens slotverklikkers toegepast voor de combiwanden. Dit systeem bevat een sensor die aangeeft of de damwand die geplaatst wordt volledig in het slot beneden is gekomen. Dit ontwikkelen we nu door tot een continu monitoringssysteem, zodat je tijdens de hele installatie kunt meten of damwanden nog in hun slot zitten.

Daarnaast is afgelopen jaar de eigen coating hal in gebruik genomen, die we gelijk konden inzetten voor dit project. Alle fabricage en coating voor buizen is dus nu gebundeld op één productieterrein, waardoor de belastende tussentransporten zoveel mogelijk vermeden kunnen worden en de logistiek is geoptimaliseerd.”    

Duurzame damwanden sleutel tot succes

fotoArcelor_damwandenplaatsing
Lees het gehele artikel

Voor de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg worden op grote schaal stalen damwanden toegepast om de dijk tegen de faalmechanismen macrostabiliteit en piping te beschermen. De Graaf Reinaldalliantie heeft ervoor gekozen om van de 23km aan dijkversterking, ruim 6 km met de stalen damwanden te versterken. In dit artikel vertelt Roel Bijlard, Technical Sales Engineer ArcelorMittal Projects, meer over dit proces en de invloed ervan op de duurzaamheid van het project. 

De stalen damwanden ondersteunen de gronddijk onder maatgevende belastingen. Vooral op locaties met beperkte omliggende ruimte is een damwand de ideale versterking van de dijk. Extra interessant zijn de locaties waarbij zowel stabiliteit als piping maatgevend zijn. Daar kan met één damwandconstructie beide versterkingsopgaven worden aangepakt. De grote hoeveelheid damwanden benodigd in Gorinchem-Waardenburg heeft invloed op de duurzaamheid van het project. De ArcelorMittal groep heeft zich volledig gecommitteerd aan het klimaatakkoord van Parijs door het verlagen van de CO2-emissies met 35% voor 2030 en een volledig emissievrije staalproductie per 2050. Wij verlagen de milieu-impact van de geleverde stalen damwanden door in te zetten op drie vlakken: Recycling, Reduce & Reuse.

Recycling

De damwanden worden geleverd uit de fabriek in Luxemburg, waar het staal wordt geproduceerd in een vlamboogoven. Een vlamboogoven gebruikt honderd procent staalschroot voor de productie, er komt geen ijzererts meer aan te pas. Hierdoor worden er geen primaire grondstoffen meer onttrokken aan de natuur en is het de meest duurzame manier van staalproductie. Tevens komen er minder afvalstoffen vrij vergeleken met het hoogovenproces, waar de koolstofdioxide-uitstoot ongeveer een factor 5 hoger ligt. Per ton stalen damwand komt er in het productieproces 430 kg C02 vrij. Deze reductie in emissies wordt aangetoond door middel van de Environment Product Declaration (EPD) EcoSheetPiles™, specifiek opgesteld voor de Nederlandse markt. Op dit moment is ook de nieuwe EPD EcoSheetPiles™ Plus beschikbaar, gebaseerd op honderd procent groene stroom. Dit zal de CO2-uitstoot in het productieproces nog verder verlagen tot 340 kg CO2 per ton. Voor warmgewalste damwanden heeft ArcelorMittal een unieke positie binnen de damwandproducenten wegens de korte afstand tot de fabriek en het duurzame productieproces.

De dijkversterking Gorinchem-Waardenburg heeft een ontwerplevensduur van honderd jaar. Doordat de corrosie van damwanden in een dijklichaam minimaal is, zal de damwand zelfs na honderd jaar nog te verwijderen zijn uit de dijk. De verwijderde damwanden kunnen mogelijk deels nog hergebruikt worden in andere projecten. Alles wat niet kan worden hergebruikt zal volledig gerecycled worden, waardoor dit weer als grondstof in de vlamboogoven gaat. De cirkel van schroot – naar stalen damwand – naar schroot is nu rond en zal zich herhalen in het volgende project. 

Plaatsing van een stalen damwand.

Reduce: verminderen van het benodigde materiaalgebruik

De grootste besparing in emissies, en daarmee het vergroten van de duurzaamheid, komt echter niet uit het productieproces, maar uit het verminderen van het benodigde materiaalgebruik. De uitkomsten van de rapporten van de damwandbezwijkproef in Eemdijk van 2018, tonen aan dat het mogelijk is om damwanden korter en lichter te ontwerpen dan tot dusver werd gedaan in dijkversterkingen. In dit project worden de damwanden geleverd met staalkwaliteit S430 GP, waardoor er met een lichter type damwand dezelfde vereiste sterkte wordt behaald. 

Reuse: uitstekend herbruikbaar

Stalen damwanden zijn uitstekend herbruikbaar voor tijdelijke toepassingen, zoals bijvoorbeeld in tijdelijke bouwputten. Gebruikte damwanden worden echter niet vaak in een definitief werk toegepast, zoals een dijkversterking. De Graaf Reinaldalliantie heeft voor Gorinchem-Waardenburg gekozen om gebruikte damwanden toe te passen op de locaties waar het faalmechanisme piping een rol speelt. Om de dijk tegen piping te beschermen, moet de lengte van de kwelweg dusdanig verlengd worden zodat het fenomeen niet meer kan optreden. Een gebruikte damwand kan deze functie evengoed vervullen als een nieuw geproduceerde damwand. Het grote verschil is dat niet de gehele uitstoot van de productiefase hoeft te worden meegenomen voor de gebruikte plank, deze is al gedeeltelijk meegenomen in de vorige tijdelijke toepassingen.