Tagarchief: Aratis

Nieuwe windmolenparken vragen om volwassen aanpak

©Klaas Eissens AV producties_RWE_Eekerpolder_31-08-20-39(ENT_ID kopiëren
Lees het gehele artikel

Met de titel van dit bericht wijzen we in de richting van de Nederlandse agrariër, die jarenlang ongestructureerd zijn grond aan energieleveranciers kon verhuren voor het plaatsen van windturbines. We zijn daarover in gesprek met Erik Rozendal, partner/projectmanager windenergie en Shahnam Mochawer, directeur van Aratis System Experts BV.

Aratis is betrokken bij een aantal projecten voor windmolenparken in Nederland. Erik heeft de leiding over het projectteam dat op Windplanblauw zit (noordwesthoek van Flevoland) en werkt al sinds 2007 in de windenergie. Shahnam heeft zijn ervaring als procesmanager in de GWW meegebracht bij Aratis, in de windsector.

Onshore windindustrie wordt volwassen

“We passen vanuit Aratis innovatieve methoden toe in projectmanagement”, opent Shahnam het gesprek. “Aratis heeft daarvoor een unieke aanpak, die geleid heeft tot het ontwikkelen van eigen software. We beheersen diverse disciplines in projectmanagement, verdeeld over een aantal windparken in Nederland. Grote partijen uit de GWW zijn onderdeel van deze projecten. Mijn taak is het om efficiency te brengen in deze projecten.”

Hoe is Aratis betrokken geraakt bij deze projecten? Erik legt uit: “De onshore windindustrie ziet er voor de buitenstaander volwassen uit, maar schijn bedriegt. Tot voor kort werd die markt gedomineerd door leveranciers, en solitaire initiatieven. Gewoon -zoals het uitkomt- windmolens bij agrariërs op het erf of in een weiland plaatsen. De overheid wil daar nu meer structuur in hebben. Dat solitaire handelen geeft een onoverzichtelijk beeld. Daarom wordt er nu op grote schaal geherstructureerd. De voorwaarde is dat de solitaire initiatieven zich terugtrekken. Er wordt lokale participatie mogelijk gemaakt, het gebied waarin de windmolenparken staan moet er ook de vruchten van kunnen plukken. Deze grote onshore windparken vragen om een volwassen aanpak.”

Pilot in Flevoland

Voor de pilot is Flevoland aan de beurt, in de vorm van Windpark Alexia. De Wieringermeer volgde deze aanpak in Noord-Holland. “Ik was ook betrokken bij windpark Zeewolde”, vertelt Shahnam. “Zo ontstond de herstructurering voor de gehele provincie Flevoland. We hebben daarin vier deelgebieden, Aratis is -naast kleinere windparken- betrokken bij grote windpark ontwikkelingen als Zeewolde en Windplanblauw.” Erik vult aan: “Door de grotere complexiteit en de bijbehorende net-infrastructuur, de inpassing in het net op 150 kV niveau, slaan wij als Aratis de brug tussen de kennis in de GWW-sector en de windparken. Men zei volmondig ‘ja’, zonder precies te weten wat het allemaal met zich mee zou brengen. Een kwestie van vertrouwen dus. 

Opbouw windmolen windpark Eekerpolder – Meeden. (Beeld: Klaas Eissens AV producties)

Positieve energie

Door op die manier de tender vorm te geven en te structureren ontving Aratis voor deze projecten veel positieve reacties. “Positieve energie die we terugkrijgen, omdat we ons huiswerk goed gedaan hebben”, aldus Erik. “Het leuke is dat die tender ertoe heeft geleid dat Aratis gevraagd is om het volledige bouwmanagement op zich te nemen. We zitten nu in het overeenstemmingsproces.” Aratis werkt voor zowel de GWW als de elektrotechnische markt met UAV-GC contracten, voor de turbinemarkt met FIDIC contracten. “Dat doen we met dezelfde mindset. We gaan er als projectteam integraal mee door en passen de werken aan de contractvorm aan.”

Systems Engineering toegevoegd

Shahnam: “Aratis is een professionele procurement- en contracteringspartij in de tender- en de realisatiefase van projecten, daar heb ik Systems Engineering en Procesmanagement aan toegevoegd. Het civiele deel -de GWW- is hier al mee bekend, maar ook voor de andere partijen is dit begrijpelijk. Zeewolde sprak voor zich en Windplanblauw kreeg daardoor ook interesse.” De aanpak van Aratis heeft alle disciplines in zich gebundeld. Ook is er eigen tooling ontwikkeld. “De software is gebouwd in afstemming met experts van Aratis en op maat ingericht door procesmanagers. De processen zijn geschikt voor dit specifieke projecten. De complexiteit bij onshore windparken zit in het feit dat groepen van particuliere initiatiefnemers opdrachtgever zijn.” 

Een windproject is niet te omheinen

“Er zijn meer dan 1000 directe stakeholders, waaronder burgers”, oppert Erik. “Dat maakt het extra complex, maar we hebben geleerd van o.a. Rijkswaterstaat hoe hiermee om te gaan. We passen een integraal projectmanagementmodel toe, waarbij procesmanagement en omgevingsmanagement meegewogen worden in de gunning. Kijken we naar procesmanagement, dan zie je dat de GWW daar heel ver mee is. Dat werkt volledig anders dan de klassieke manier van windturbinebedrijven. Dat zijn ‘kale’ leveranciers. We leunen dus heel sterk op grote partijen met ervaring in procesmanagement, omdat je een windproject nu eenmaal niet kunt omheinen.”

Professionaliseren van opdrachtgevers

“De rol van Aratis is ook het laten professionaliseren van opdrachtgevers. Voor ons is een windmolenproject ‘business as usual’, maar in sommige gevallen zijn de opdrachtgevers particuliere initiatiefnemers die met vragen zitten en vastlopen in het plan”, legt Shahnam uit. “Ja, het zijn ondernemers, maar je moet hen wel uitleggen wat er allemaal komt kijken bij de realisatie van een groot windpark. We zien uiteindelijk graag blije mensen die meedoen in groene energie. Het is ons ook gelukt om zoveel mogelijk wensen van alle stakeholders mee te nemen.”

Erik voegt toe: “Vertrouwen kun je niet afdwingen, dat kost tijd. Daarom is delen hier de sleutel. Iedereen goed informeren, dan laat je zien dat je de materie snapt, ook al stel je je daarmee kwetsbaar op. 

Shahnam zegt tot besluit: “We zijn in control. Door goed procesmanagement conform Systems Engineering maken we alles aantoonbaar en herleidbaar, dat geeft ons controle over de planning, het budget en de kwaliteit.”   

Hoe hard de grond ook is, infrawerk is en blijft mensenwerk

business-profile-18-kopieren
Lees het gehele artikel

We kennen haar uit de rubriek “Vrouwen aan de Top”. Marsha Goosens schitterde met haar verhaal in editie 3 van dit magazine. Als Operationeel Omgevingsmanager Infra heeft zij een vaste plek verworven in onze sector. U heeft kunnen lezen hoe zij haar werk combineert met een druk gezinsleven. Dat er sprake is van een echt ‘infrahuwelijk’ in huize Goosens, dat hebben we u niet verteld. Toch wordt er aan de keukentafel hetzelfde jargon gesproken. Michiel Goosens is namelijk één van de compagnons binnen Aratis, adviseurs in procurement, contractmanagement en procesmanagement.

We spreken met Marsha en Michiel over de zoektocht naar verbinding, in de grond-, weg- en waterbouw. Over een gezamenlijke missie, mensenwerk en de ‘zachte’ kant van onze ‘harde’ sector.

Installatie van het Borssele Alpha platform – Een project van Aratis.

 

De cirkel is weer rond

In 1997 ontmoetten de twee elkaar op hun opleiding Civiele Techniek, aan de HTS in Rotterdam. “We zijn in 2000 samen afgestudeerd op een project voor een nieuwe manier van containeroverslag. Dat project heeft zelfs de Infratech innovatieprijs in de wacht gesleept”, opent Marsha het gesprek. “Als stel hebben we bij start van onze loopbaan op hetzelfde project gezeten, tot onze -zakelijke- wegen zich scheidden. Na 20 jaar zijn we echter weer op hetzelfde project terechtgekomen, ditmaal de ‘Container Exchange Route’. Zo was de cirkel weer rond. Ondanks dat we vele jaren onze eigen wegen hebben bewandeld bij verschillende organisaties en projecten aan zowel de opdrachtgevers- als de opdrachtnemerskant, kwamen we bij het project CER erachter dat we exact hetzelfde denken over het aspect samenwerken.”

Michiel: “Na 20 jaar weten we dat problemen technisch gelukkig altijd oplosbaar zijn. De echte problemen zitten op het relationele en communicatieve vlak. Wat dat betreft is ons ‘infrahuwelijk’ wel een mooie metafoor voor wat er daarbuiten, op het werk gebeurt. Iedere partij die betrokken is bij een project, moet eigenlijk een soort huwelijk aangaan, waarbinnen je elkaar belooft te ondersteunen in voor en tegenspoed. Waarbinnen je elkaar vertrouwt en met respect behandelt, op basis van gelijkwaardigheid. Dan ontstaan er mooie dingen en mag je een geslaagd project als je kindje beschouwen. Je kunt je de gesprekken tijdens het avondeten wel voorstellen denk ik.       

Daar knoop je geen touw aan vast, als je niet bekend bent met onze branche.”

Zoeken naar betere contractvormen

“Met de ervaring die we bij Aratis door de jaren heen hebben opgedaan aan zowel de opdrachtgevers- als de opdrachtnemerszijde, zoeken we -voor het merendeel- aan de kant van de opdrachtgever continue naar betere contract- en aanbestedingsvormen.

We leven in een tijd waar iedereen op zoek is naar grip op risico’s in grote projecten. Dit wordt voornamelijk gezocht in steeds veranderende contractvormen. In eerste instantie zag je met de geïntegreerde contracten een niet altijd proportionele verschuiving van risico’s naar de markt, hoewel vandaag de dag ook allianties en bouwteams steeds vaker worden toegepast met een evenwichtigere risicoverdeling, een positieve ontwikkeling”, schetst Michiel.

“Voor Aratis staat als een paal boven water dat -hoewel een goed contractkader belangrijk blijft- de oplossing vooral ook ligt aan de zachte kant van de zaak. Laten we elkaar als mens behandelen, met respect. Elkaar in een project ruimte gunnen, sociaal zijn naar elkaar, ons gezond verstand gebruiken, vooruit blijven denken en vooral ook verstand van de inhoud blijven houden. Dan maak je een goed project en heeft iedereen plezier in zijn werk. Inmiddels wordt een dergelijke aanpak op meerdere projecten concreet gemaakt.”

Prinses Alexia windpark, een Aratis project.

 

Goede voorbereiding mag tijd kosten

“Je moet tijd besteden aan de voorkant van een project, om interpretatieverschillen te elimineren”, zegt Marsha. “Daarmee voorkom je dat er verschillende talen in het veld gesproken worden. Dat vraagt om tijd en lef om een vertrouwensbasis te creëren. Het is nu eenmaal een feit dat de wereld van een opdrachtgever en een opdrachtnemer van elkaar verschillen. Het is niet realistisch om te verwachten dat je die verschillen gedurende een project volledig wegneemt.  Je kunt echter wel met dezelfde intentie aan het project beginnen zodat je bij tegenslag samen tot een oplossing kunt komen.”

Michiel voegt toe: “We zijn aan de kant van de klant vaak geruime tijd bezig om een project gedegen van de grond te krijgen. Twee jaar voorbereiding, daarna de aanbesteding en dan wordt er verwacht dat marktpartijen binnen de aanbestedingsperiode zich deze kennis eigen maken? Dat kan, maar alleen als je vooraf maar vooral ook bij de start van een project alles in goede banen hebt geleid en ook ruimte biedt aan de interpretatie van de aannemer. Dat is ons werk bij Aratis, onder andere.”

Een heus gedragskompas

Voor de CER is een gedragskompas opgesteld, met een aantal heldere kernwaarden. “We hebben dit gedragskompas onderdeel van het contract gemaakt. Wil er iemand wijzigingen doorvoeren? Dan heb je te handelen naar de inhoud van dat gedragskompas”, legt Michiel uit. “Vanuit Aratis zijn we -samen met andere professionals uit de sector- bezig met de ontwikkeling van een dienstverleningsconcept waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers worden ondersteund om met concrete maatregelen en door de menselijke verbinding projectdoelstellingen succesvol te realiseren, zo blijft het niet bij een intentie. We zijn ervan overtuigd dat je op deze manier niet alleen mooie projecten maakt maar ook als individu persoonlijk groeit. Dat zorgt ervoor dat je op onze langlopende infraprojecten met plezier naar je werk gaat. Dat willen we toch allemaal”, zegt Michiel tot besluit.    


Aratis B.V.

Van Nelle fabriek

Expeditiegebouw

Van Nelleweg 1

3044 BC Rotterdam

E info@aratis.nl

www.aratis.nl