Tagarchief: Antea Group

Update Xpedition New Horizons: van Oranjewoud naar Kopenhagen

Dronevlucht_Antea_Group
Lees het gehele artikel

Generale repetitie voor dronevlucht Antea Group naar Kopenhagen

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group is bijna klaar met de voorbereiding van Xpedition New Horizons: de vlucht met een drone van het Friese Oranjewoud naar Kopenhagen. Na een eerdere testvlucht in Nijmegen vindt vandaag bij het kantoor in Heerenveen de generale repetitie plaats op het eerste deel van de route van de 750 kilometer lange dronevlucht over drie landen. Die vlucht staat gepland tussen 30 juni en 4 juli.

Het maken van een vlucht van deze afstand door het luchtruim van drie verschillende landen levert vooraf de nodige vragen op, vertelt Coert Ruseler, businesslijndirecteur Milieu, Veiligheid en Gezondheid. “Denk aan de veiligheid, het aantal waarnemers dat je nodig hebt tijdens de vlucht, verschillende omstandigheden om rekening mee te houden, maar ook de geldende Europese wet- en regelgeving. Voor ons is het zeker een leerzaam traject.”

Extended Visual Line of Sight

De nieuwe Europese wet- en regelgeving biedt mogelijkheden om een voorgeprogrammeerde drone een route te laten vliegen zonder dat er nog veel menselijke betrokkenheid bij nodig is. Nederland is echter nog niet klaar voor de uitvoering van de nieuwe wetgeving. Daarom is Antea Group genoodzaakt om met de drone ‘EVLOS’ te vliegen, wat staat voor Extended Visual Line of Sight. Bij EVLOS staat de dronepiloot voortdurend in verbinding met waarnemers op de grond langs de route.

Estafette van waarnemers op de grond

Tijdens de generale repetitie zijn 18 waarnemers betrokken bij de vlucht. Voorzien van verrekijker, portofoon en mobiele telefoon bevinden zij zich op telkens anderhalve kilometer afstand van elkaar. Signaleert een waarnemer de drone dan meldt hij dit. Zodra de drone voorbij is en in het zicht van de volgende waarnemer is gekomen, verplaatst de eerste waarnemer zich naar de volgende positie. Zo wordt in estafette de drone non-stop gevolgd tijdens de testvlucht, die met 52 kilometer meteen de langste in Nederland gemaakt dronevlucht is.

Internationale vlucht optimaal voorbereid

Er zijn flink wat zaken om rekening mee te houden tijdens de uitgestippelde vlucht. Ruseler: “De drone zal meerdere malen een snelweg oversteken, maar ook hoogspanningskabels, natuurgebieden en spoorlijnen. Bij het bepalen van de route en het positioneren van de waarnemers wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Allemaal factoren die vandaag worden getest zodat we tijdens de internationale vlucht optimaal voorbereid zijn.” 

Doel van de dronevlucht

Antea Group investeert al enkele jaren in dronetechnologie. Zo zet het ingenieurs- en adviesbureau drones in (waaronder robothond Spot) voor de inspectie van kunstwerken, industriële sites en de monitoring van verkeersituaties. “Met deze dronevlucht willen wij onder meer laten zien waar drones in de nabije toekomst veilig voor ingezet kunnen worden en wat dit aan waardevolle informatie kan opleveren voor het duurzamer maken van onze leefomgeving,” stelt Ruseler. 

Dronevlucht Antea Group gaat testfase in

Dronevlucht_Antea_Group
Lees het gehele artikel

Update Xpedition New Horizons: van Oranjewoud naar Kopenhagen

De 750 kilometer lange dronevlucht tussen het Friese Oranjewoud en Kopenhagen gaat de testfase in. Op woensdag 13 april heeft bij Nijmegen een eerste testvlucht plaatsgevonden in het testgebied van Rijkswaterstaat. Ook is Antea Group, initiatiefnemer en organisator van Xpedition New Horizons, in gesprek met de autoriteiten van Nederland, Duitsland en Denemarken om de langste Europese dronevlucht nog deze zomer mogelijk te maken. 

Hoe kunnen we veilig een dronevlucht maken van Oranjewoud naar Kopenhagen? Hoeveel waarnemers hebben we nodig? Waar gaan we allemaal tegenaan lopen? Dat zijn vragen die beantwoord moeten worden. Op de testlocatie van Rijkswaterstaat, die vergunningen heeft om in een gebied langs de Waal tussen Tiel en Nijmegen drone-experimenten uit te voeren, heeft Antea Group onderzocht wat er nodig is om een 750 kilometer lange dronevlucht over drie landen uit te voeren. Aan de hand van de opgedane inzichten wordt als volgende stap medio mei een deel van de werkelijke route getest. 

Verschillende vliegopties

Tijdens de testvlucht zijn ook vliegopties met verschillende waarnemingen onderzocht: EVLOS (Extended Visual Line of Sight), waarbij de dronepiloot in verbinding staat met waarnemers op de grond en BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), waarbij de drone buiten het zicht van de piloot vliegt. De uiteindelijke keuze zal mede afhankelijk zijn van wat er binnen de huidige Europese wet- en regelgeving mogelijk is. 

Uitdagingen dronevlucht

De gedroomde dronevlucht komt met deze testvlucht steeds dichterbij. De route is op hoofdlijnen bekend. Ook vinden er gesprekken met de autoriteiten in Duitsland en Denemarken plaats. Coert Ruseler, Businesslijndirecteur Milieu, Veiligheid & Gezondheid: “Het is al met al een behoorlijke uitdaging. Elk land heeft z’n specifieke regels. Je moet rekening houden met snelwegen, hoogspanningskabels en natuurgebieden die je kruist.” Antea Group wordt door Airhub ondersteund bij het verkrijgen van de juiste ontheffingen en toestemmingen om de vlucht veilig mogelijk te maken. Partijen werken al langer samen, onder andere als partners binnen de Stichting Dutch Drone Delta. Daarnaast begeleidt DroneQ Robotics de vlucht met hun expertise op het gebied van het realiseren van onbemande technologie-operaties. 

Planning Xpedition New Horizons

Het idee voor de dronevlucht is ontstaan binnen het 1001-dagenplan. Het strategieplan waarmee het bureau 1001 dagen inzet op innovatie, zichtbaarheid, human capital en duurzaamheid. Met het oog op de afronding van dit plan én het aantal zonuren dat voor de lange dronevlucht nodig is, vindt de vlucht in de zomer van 2022 plaats. Dit is ook het moment waarop het bureau zijn 70-jarig jubileum viert. De unieke drone-operatie is meer dan een ‘jubileumstunt’ van het ingenieurs- en adviesbureau. Roel Brandt, Projectmanager Planvorming & Mobiliteit: “We staan wereldwijd voor grote uitdagingen als het gaat om duurzaamheid, klimaatverandering en mobiliteit. Daar zijn we als Antea Group volop mee bezig. Daarom nemen we al enkele jaren het voortouw om ook dronetechnologie een stap verder te brengen. Zo willen we met Xpedition New Horizons laten zien dat drones, ook op internationale schaal, in de nabije toekomst kunnen bijdragen aan de verduurzaming van mobiliteit.” De opgedane ervaringen zullen met Rijkswaterstaat en alle dronepartners gedeeld worden. 

Antea Group opent eigen bos

Landgoed-Alvershool-opening-bos-Antea-Group-2
Lees het gehele artikel

In het jaar waarin ingenieurs- en adviesbureau Antea Group haar zeventigste verjaardag viert, heeft het bedrijf een stuk bos- en natuurgebied aangekocht in de provincie Noord-Brabant. Het mag een verrassende combinatie lijken maar van toeval is geen sprake, stelt Tanja Lendzion, CEO Antea Group Nederland. Tijdens de Werelddag van de Bossen op maandag 21 maart wordt het bos officieel geopend voor het publiek.

Zo’n zeventig jaar geleden werd in een heidegebied in de gemeente Nuenen een bos aangeplant. Daarmee ontstond een heerlijke plek om te genieten van de natuur. Tweehonderd kilometer naar het noorden vond rond die tijd eveneens de start plaats van iets nieuws. In Friesland begonnen twee broers een ‘ingenieursbureau voor cultuurtechnische werken’ dat vandaag landelijk bekend is als Antea Group.

Duurzame leefomgeving

Dat Antea Group in haar zeventigste levensjaar een bos van dezelfde leeftijd mocht aankopen, is geen toeval. Lendzion: “Het is een verbintenis die wij heel bewust en met een duidelijke doelstelling aangaan. Wij willen de wereld elke dag een stukje mooier maken. Voor mens én natuur. Ons bos wordt een plek waar wij voor de inrichting van een duurzame leefomgeving veel van kunnen leren. Maar vooral ook een plaats om elkaar te ontmoeten en te inspireren.”

Biodiversiteit en klimaatadaptatie

Het bos- en natuurgebied huisvest een grote diversiteit aan flora en fauna. “Voor onze ingenieurs en adviseurs biedt dit interessante aanknopingspunten voor onderzoek, educatie en demonstraties rondom biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzaam natuurbeheer,” voegt change manager Duurzaamheid Marijke Frielink hieraan toe: “Wij hebben dit vastgelegd in een heldere visie en beheerplan voor onze percelen.”

Omkijken en vooruitzien

Ter gelegenheid van het 70-jarige jubileum maakt Antea Group een serie video’s waarin, omkijkend naar het verleden en vooruitziend naar de toekomst, over markante projecten en activiteiten van het ingenieurs- en adviesbureau wordt verteld. Het eerste verhaal uit deze serie gaat over het bos in Nuenen en verschijnt eind maart.

Voorbereiding Antea Group langste dronevlucht van Europa op koers

Dronevlucht_Antea_Group
Lees het gehele artikel

Eenvoudig is het niet, maar hij gaat er komen: de 750 kilometer lange dronevlucht tussen het Friese Oranjewoud en Kopenhagen. De voorbereidingen voor Xpedition New Horizons zijn in volle gang en liggen op koers. “De route is op hoofdlijnen bekend en de eerste vergunningaanvraag is de deur uit”, vertelt Coert Ruseler, Businesslijndirecteur Milieu, Veiligheid & Gezondheid van Antea Group. De vlucht gaat dit jaar plaatsvinden.

Met Xpedition New Horizons wil het ingenieurs- en adviesbureau laten zien waar drones in de nabije toekomst veilig voor ingezet kunnen worden en wat dit aan waardevolle informatie kan opleveren voor het duurzamer maken van onze leefomgeving. Een dronevlucht door drie nationale luchtruimen is echter nog niet eerder vertoond. Dit maakt de organisatie ervan een flinke uitdaging. Ruseler: “Zo zijn er per land naast de Europese wet- en regelgeving nog veel specifieke zaken rondom drones te regelen. Daarnaast heb je bij de planning rekening te houden met snelwegen, hoogspanningskabels, natuurgebieden en spoorlijnen. En bij het passeren van de landsgrenzen met verschillende mobiele netwerken.”

Samenwerking DroneQ Robotics

Toch komt die gedroomde dronevlucht stap voor stap dichterbij. Zo is de route vastgesteld en vond Antea Group in DroneQ Robotics een partner die meer dan twintig jaar ervaring heeft in het realiseren van onbemande technologie-operaties. Ruseler: “Hun expertise is van grote waarde in de voorbereiding en de uitvoering.” Daarnaast voert Antea Group gesprekken met de drie landen waarin de dronevlucht plaatsvindt en is de vergunningaanvraag voor Nederland inmiddels ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Sustainable Development Goals

Antea Group houdt zich actief bezig met de enorme uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Op het gebied van duurzaamheid heeft ze zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals : de wereldwijde 2030-doelen voor duurzame ontwikkeling. De doelen zijn gericht op het creëren van positieve impact voor de generaties na ons. Tijdens de dronevlucht zullen een aantal markante punten worden aangedaan om te laten zien hoe Antea Group als ingenieurs- en adviesbureau een bijdrage levert aan de SDG’s. 

70-jarig jubileum

Wanneer die vlucht exact gaat plaatsvinden, is nog niet bekend. Ruseler: “In ieder geval dit jaar. Dan vieren wij ons 70-jarig jubileum. Een dronevlucht vanuit de plaats van onze oprichting, naar de duurzaamste stad van Europa: dát verhaal willen wij natuurlijk graag vertellen.” Neemt niet weg dat ook het traject ernaar toe ontzettend waardevol is: “Voor alle betrokken partijen is het nu al een leerzame ontdekkingstocht.”

Leidse Ring Noord vraagt om intensieve samenwerking

Lees het gehele artikel

De Leidse Ring Noord; één van de grootste binnenstedelijke infraprojecten van dit moment. Tientallen specialisten zijn achter de schermen bezig om dit werk tot een succes te maken. Uitdagend..? “Zeker”, vinden projectdirecteur Jan Smit (gemeente Leiden) en projectmanager Peter van Kampen (Antea Group): “Maar, wanneer je met hart en ziel samenwerkt, kom je tot onvermoede resultaten.”

Leiden en Leiderdorp werken de komende vijf jaar aan het ontwerp, de inpassing en de uitvoering van de Leidse Ring Noord. Het noordelijke deel van de Leidse Ring moet het doorgaand verkeer straks om de Leidse binnenstad en de kern van Leiderdorp loodsen. In het project, dat uit vijf tracédelen bestaat, is met name veel aandacht voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers én een groenere leefomgeving. Resultaat: minder autoverkeer in de woonwijken én een leefbare, toegankelijke stad. 

Twee werelden

“Hiermee heb je meteen de grootste uitdaging te pakken”, vertelt Smit. “In Leidse Ring Noord komen twee werelden samen: die van infra en stedenbouw. De ene gaat over wegverbredingen, nieuwe tunnels en kruispunten. De andere gaat over de inpassing ervan: deels in stedelijk, deels in landelijk gebied. Hoe kom je tot een ringweg die goed functioneert én van toegevoegde waarde is voor z’n omgeving?”

Die puzzel is niet eenvoudig. Smit: “Je werkt in een gebied waar elke meter telt. Daarnaast leggen wij de lat hoog als het gaat om de omgeving: die heeft een belangrijke stem in het ontwerp. Hun wensen en eisen wil je vertaald zien in een plan waarmee iedereen verder kan.”

Dit begint bij goed samenspel tussen stedenbouw én wegontwerp. Smit: “Op dit snijvlak zie je vaak spanning ontstaan. Waar de één ruimte voor een rotonde nodig heeft, heeft de ander bomen bedacht. De grote vraag is: hoe ga je hiermee om? Blijf je je blindstaren op jouw idee, of ga je samen aan de slag om tot een betere oplossing te komen?” 

Artist impression Plesmanlaan, perspectief zuid.

Topsport

Dit laatste vraagt om een omgeving waarin je elkaars belangen onderkent en elkaar versterkt. “Dit is makkelijk gezegd. Maar het is topsport om projecten van deze schaal goed te organiseren en te zorgen dat iedereen maximaal betrokken is. Zeker omdat wij naast het ontwerp de onderzoeken, het omgevingsmanagement en de contractbeheersing doen. Alles moet logisch samenvallen”, vertelt Peter van Kampen van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group. 

Antea Group, dat het referentie-ontwerp uitwerkt én voorbereidt, speelt hierin een verbindende rol. Van Kampen: “Wij komen niet even vertellen hoe het allemaal moet. Wij zoeken juist partnerschap. Dit geven wij ook aan bij het gemeentelijk ingenieursbureau. Hun lokale kennis is onmisbaar; daar doen wij niets aan af. Door onze expertise toe te voegen, kom je tot betere oplossingen.” 

Ook koos Antea Group ervoor om een extern stedenbouwkundig bureau aan te haken. Van Kampen: “Met Jeroen Mensink van JAM* architecten hebben wij een ervaren stedenbouwkundige aan boord die ons continu scherp houdt.” Die wisselwerking is uitstekend, ziet Smit. “Neem het tracé Plesmanlaan. Dat je in zo’n ingewikkelde omgeving toch tot een ontwerp komt dat mooi en zorgvuldig is ingepast. Vanuit gemeenteraad, omgeving en Fietsersbond hebben we er complimenten voor gekregen.”

Sowieso verloopt de voorbereiding soepel. Binnen twee jaar werden voor vier van de vijf tracédelen de uitvoeringsontwerpen opgesteld én goedgekeurd. Smit: “Dit is de verdienste van al die mensen die met elkaar iets moois willen nalaten aan Leiden en Leiderdorp. Vanuit die motivatie blijven wij samenwerken: want er is de komende jaren nog een hoop te doen.”     

Antea Group koopt Brabants bos

brabants-bos-duurzaamheid-klimaatadaptatie-antea-group-kopiëren
Lees het gehele artikel

Antea Group mag zich eigenaar noemen van Landgoed Alvershool bij Nuenen. De aankoop van het 9 hectare grote gebied past bij de duurzame ambities van het ingenieurs- en adviesbureau. Het bos moet een rol gaan spelen bij natuureducatie en onderzoek naar duurzaam natuurbeheer, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

De aankoop van een bos stond al langer op het wensenlijstje van Antea Group. Tanja Lendzion, CEO Antea Group Nederland: “Wij willen een positieve impact voor de generaties na ons creëren door zelf bewust om te gaan met hulpbronnen en door onze klanten te voorzien van duurzame oplossingen. Hierin nemen we graag zelf het voortouw. Als bosbezitters geven wij invulling aan één van de Sustainable Development Goals die wij hebben geadopteerd: ‘Leven op het land’, waarbij het gaat om het beschermen, herstellen en duurzaam beheren van ecosystemen, in het bijzonder van bossen.”

Educatie en natuurbeleving

Het bureau, dat dit jaar z’n 70-jarig jubileum viert, heeft hiervoor allerlei ideeën. Uitgangspunt is dat het bos vrij toegankelijk blijft voor publiek. Marijke Frielink, change manager Duurzaamheid: “Wij gaan belevingsroutes en educatieve activiteiten ontwikkelen om de natuurbeleving te vergroten en aandacht te vragen voor thema’s als biodiversiteit. Uiteraard binnen de richtlijnen van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Ook kan het bos als locatie dienen voor kleinschalige activiteiten voor onze werknemers en klanten. Bijvoorbeeld in het kader van de Nationale Boomfeestdag of natuurwerkdagen.” 

Ecologisch onderzoek en innovatie

Daarnaast biedt het bos alle ruimte voor ecologisch onderzoek. Frielink: “Zo willen wij in ons bos zelf en samen met kennisinstituten en klanten onderzoek doen naar klimaatadaptatie, natuurbeheer en het vergroten van biodiversiteit. Ook biedt het gebied ons de mogelijkheid om de innovatieve technieken en ecologische diensten die wij ontwikkelen te toetsen. Denk aan slimme vleermuiskasten die werken op sensoren of automatische beeldherkenning van diersoorten.” 

Over Landgoed Alvershool

Landgoed Alvershool bij Nuenen laat zich het best omschrijven als een divers bos- en natuurgebied met een eigenzinnig karakter. Het bos is ontstaan in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Met heidevelden, een ven en gedeeltelijk aangeplant bos, biedt het landgoed volop groene diversiteit. Voor Antea Group was dit één van de redenen om dit bos aan te kopen. De grote variatie aan biotopen en vegetatie biedt interessante aanknopingspunten voor onderzoek, educatie en demonstratie.   

Robothond en sprekende waterval openen kantoorcampus Antea Group

Innovatiecentrum_Antea_Group_Heerenveen-kopiëren
Lees het gehele artikel

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group neemt vandaag officieel haar nieuwe kantoorcampus in Heerenveen in gebruik. Het nieuwe ‘Thuis van trotse Ingenieurs’ is na een ingrijpende verbouwing een plek die helemaal is toegerust op het werken in de 21e eeuw, innovatie én opleiden.

De kantoorgebouwen en het omliggende terrein ondergingen een volledige transformatie. “Zeventig jaar geleden zijn wij hier gestart. Wij zijn trots op onze roots, maar wij willen ook verder bouwen aan de komende zeventig jaar”, vertelt Tanja Lendzion, CEO Antea Group Nederland. Dat innovatie hierin één van de sleutels is, demonstreert robothond Spot, eigendom van Antea Group. Honderd genodigden zien vanmiddag hoe Spot officieel z’n nieuwe thuisbasis betrekt: het Innovatiecentrum. Dé plek waar straks samen met opdrachtgevers en kennisinstituten wordt gewerkt aan nieuwe oplossingen voor huidige uitdagingen zoals energietransitie, klimaatverandering en veranderende mobiliteit. 

Park, vergadercentrum en activiteitgericht werken

Naast het Innovatiecentrum kent de kantoorcampus meerdere noviteiten. Zo zijn de kantoorruimtes ingericht op Activiteit Gericht Werken (AGW). Hierin zoeken werknemers een plek die aansluit op het werk dat ze uitvoeren. Je vindt er creatieve ruimtes, hypermoderne vergaderzalen en stilte- en ontspanningsruimtes. Verder werd Woudoord, het monumentale landhuis waar de gebroeders Bosma in 1951 het bureau startten, in ere hersteld. De villa doet dienst als vergadercentrum. Rondom de gebouwen is een parkachtig gebied aangelegd, geïnspireerd op het High Line Park in New York. Hierdoor wordt het campusgevoel versterkt. 

Sprekende waterval

Tijdens de opening is ook een rol weggelegd voor de waterval in het hart van het kantoor. De waterval (met daarin een animatie) vertelt iets over de historie van het pand, maar refereert ook aan de coronacrisis die het kantoorgebruik drastisch veranderde. Tanja Lendzion benadrukt dat de manier van werken veranderd is. “We weten dat medewerkers veel thuis kunnen doen. Dit neemt niet weg dat ook een kantoor wel degelijk toekomst heeft. Maar dan vooral als ontmoetingsplek die inspireert en medewerkers uitnodigt om samen te werken. Een plek die voor verbinding zorgt met kennisinstituten, startups en opdrachtgevers.” 

Moswanden en visnetvloeren

Naast innovatie is duurzaamheid een belangrijk thema voor Antea Group. Dit is ook terug te zien in de inrichting van de kantoorcampus. Zo zijn de vloeren bijvoorbeeld van gerecyclede visnetten gemaakt en zijn er stoelen van gerecyclede petflessen aanwezig. Voor het scheppen van een fijn werkklimaat zijn er veel planten en scheidingswanden met mos aanwezig. Door alle etages loopt een waterval die zorgt voor een goede luchtvochtigheid. Daarnaast is het parkeerterrein een laadplein geworden: het wagenpark van het ingenieurs- en adviesbureau is straks volledig elektrisch. Uiteraard zijn de gebouwen energieneutraal en grotendeels van het gas af. De kantoorcampus is de thuisbasis van zo’n 450 ingenieurs en adviseurs. 

Antea Group viert zeventig jarig jubileum

Villa_Woudoord_AnteaGroup_70jaar-kopiëren
Lees het gehele artikel

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group viert dit jaar zijn zeventigste verjaardag. Een verjaardag die een jaar lang samen met medewerkers, opdrachtgevers en samenwerkingspartners wordt gevierd. Met oog voor het verleden, maar vooral ook met de blik op de toekomst gericht. 

Ingenieurs- en adviesbureau van de toekomst

Het kroonjaar staat in het teken van omkijken en vooruitzien. “Wij zijn ontzettend trots op onze historie én onze Friese roots, maar wij willen vooral ook laten zien dat wij het ingenieurs- en adviesbureau van de toekomst zijn. Zo spelen wij als bureau een grote rol bij de maatschappelijke vraagstukken waar we nu met elkaar voor staan, zoals: klimaatverandering, energietransitie en vervangingsopgave. Dit doen we onder meer door de komende jaren te versnellen met innovatie en duurzaamheid”, vertelt Tanja Lendzion, CEO Antea Group Nederland. 

Van dronevlucht tot kantoorcampus

In de komende maanden staan er allerlei activiteiten op stapel die ook vooral in het teken staan van innovatie en duurzaamheid. Een van deze activiteiten is de opening van het ‘Thuis van Trotse Ingenieurs’, de nieuwe kantoorcampus in Heerenveen. Maar ook de langste dronevlucht van Europa (van Oranjewoud naar Kopenhagen) zal een hoogtepunt worden. Het jubileumjaar wordt afgesloten met een tweedaags event voor opdrachtgevers en medewerkers in 2022. 

Omkijken

Antea Group werd in 1951 als tweemansbedrijfje opgericht door de broers Frederik en Jan Bosma. Onder de naam Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. ontwikkelde het bedrijf zich tot één van de grootste ingenieurs- en adviesbureaus van Nederland. Om onder één naam de internationale markt te betreden en hiermee de kracht van de groep te benadrukken is het bureau vanaf 2014 verder gegaan onder de naam Antea Group.

Van duiker tot nieuw station

Nr1_PHS_MG_9537_bewerkt kopiëren
Lees het gehele artikel

Met het Programma Hoogfrequent Spoor Rijswijk – Rotterdam maakt ProRail het spoor geschikt om meer treinen te laten rijden. Op het 5,8 kilometer lange traject zijn hiervoor tientallen aanpassingen nodig. Van nieuw station tot spoorbrug: Antea Group is verantwoordelijk voor het ontwerp van twintig constructies én het baan- & spoorontwerp. Aan ontwerpleider Koen van Gelder om dit te begeleiden: ‘Je schaakt soms op twintig borden tegelijk.’ 

Koen van Gelder, ontwerpleider.

“Een ontwerpproject op Champions League niveau”, blikt Koen van Gelder terug op de afgelopen twee jaar. In 2019 kreeg Antea Group de vraag om twintig constructies te ontwerpen voor het Programma Hoogfrequent Spoor. Een ontwerppakket waar alles in zit: van eenvoudig duikertje tot het ontwerp van het meest energiezuinige station van Nederland: Delft Campus. Koen: “Met drie ontwerpteams hebben wij in anderhalf jaar tijd al die constructies, en later ook het baan- en spoorontwerp, van voorlopig naar uitvoeringsontwerp gebracht.”

Op het traject Den Haag-Rotterdam gaan zelfs acht intercity’s en zes sprinters rijden.

Aanvoerder én verbinder

De ontwerpleider is aanvoerder én verbindingsspeler in dit proces. Koen: “Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat constructeurs en ontwerpers hun werk kunnen doen, dat duidelijk is welke afwegingen er worden gemaakt en hoe ze verder moeten. Dit betekent dat je continu in gesprek bent met opdrachtgevers, uitvoerende partijen en stakeholders. Welke ontwerpkeuzes maak je, hoe faseer je de bouw en hoe kom je tot een ontwerp waarmee iedereen verder kan?”

Eén van de grote uitdagingen is om alle raakvlakken mee te nemen. “Dit is schaken op twintig borden tegelijk”, vertelt Koen. Neem het ontwerp voor de 250 meter lange onderdoorgang bij Rijswijk. “Je schuift bij het waterschap aan om na te denken hoe je de afwatering een plek geeft in het ontwerp. Je maakt met de aannemer keuzes over hoe je de aanleg van de bouwkuip én de voorbelasting van het spoor veilig combineert. Maar je zit net zo goed met de architect om tafel om de tunneldetaillering door te spreken: hoe integreer je leuningen, de pompkeldertoegang en het tegelwerk?”

Onderdoorgang in aanbouw.

De factor tijd

Wat dit proces bemoeilijkt is de factor tijd. Koen: “Het ontwerp van constructies zit voorin het proces zodat je op tijd vergunningen kunt aanvragen. Wij zijn hierdoor soms al maanden bezig met een ontwerp, terwijl andere partijen niet zo ver zijn.” Dan kan het gebeuren dat het tunnelontwerp niet naadloos aansluit op bijvoorbeeld de bovenleidingen. “Deze conflicten moet je vroeg in beeld hebben zodat je ze met elkaar kunt oplossen. Een kwestie van continu scherp blijven, kritisch meekijken, goed communiceren en meebewegen.”

Ondanks dat twintig kunstwerken een eigen dynamiek volgen, kregen de ontwerpers en constructeurs van Antea Group het voor elkaar om alle ontwerpen binnen de planning rond te krijgen. De goede inhoudelijke samenwerking met ProRail en Strukton hielp hierbij. “Het is fijn werken wanneer je veel vertrouwen krijgt.” Nu een groot deel van de ontwerpen in de uitvoeringsfase zit, is de hoofdmoot van het werk geklaard. Koen: “We zijn nu bezig met de site-engineering: ervoor zorgen dat aanvullende vragen of wijzigingen worden meegenomen.”

Station Delft Campus.

Overigens werd eind maart bekend dat er een mooi vervolg komt. Antea Group kreeg de opdracht om een belangrijke rol te spelen bij de afbouw van de twee eerder aangelegde tunnelbuizen onder station Delft. Koen: “Prachtig dat wij ook bij het slotakkoord betrokken zijn. We zijn oprecht trots dat ons denk- en rekenwerk bijdraagt aan een treinverbinding van wereldklasse.” 

Aanpassingen

Op de trajecten van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer rijden minstens zes intercity’s en nog eens zes sprinters. Op het traject Den Haag-Rotterdam gaan zelfs acht intercity’s en zes sprinters rijden. Om dit mogelijk te maken moeten er tientallen aanpassingen worden gedaan. Het project zal eind 2024 worden afgerond.

Spaanse zon kan energietransitie versnellen

Antea-Group_Hydrogen_pers
Lees het gehele artikel

Het idee: wek in Spanje zonne-energie op, zet dit om naar waterstof en transporteer dit naar Nederland. “Wij verwachten dat de inzet van waterstof van essentieel belang is om de energietransitie in ons hele land mogelijk te maken”, stelt Henri Deelstra, Businesslijndirecteur Stad & Klimaat op basis van een locatie quick scan die het ingenieurs- en adviesbureau deed.  

We staan in Nederland voor de enorme uitdaging om de ambities uit het Klimaatakkoord waar te maken. Maar, met alleen windmolens en zonneparken gaan we dit niet redden. Deelstra: “De ruimteclaims van zonne- en windenergie in Nederland zijn enorm. Daarbij komt dat de capaciteit van ons elektriciteitsnetwerk de komende jaren ontoereikend is om alle elektriciteit in te voeden op ons net. Laat staan dat we deze altijd op het juiste moment beschikbaar hebben.”

Groene waterstof

Tijd voor plan B, vonden ze bij Antea Group. Waterstof speelt hierin een cruciale rol. Rudi van Rooij, senior-adviseur Energietransitie: “De technologie om elektriciteit uit groene energiebronnen om te zetten naar waterstof is er al. Daarnaast kun je waterstof (betaalbaar) opslaan en transporteren. Hiermee creëer je de broodnodige energiebuffers om aan piekvragen te voldoen. Je kunt waterstof eventueel via bestaande gasleidingen bij bedrijven en huishoudens brengen. Waterstof wordt hiermee het groene equivalent van aardgas.”

Focus op de zon

De zon levert jaarlijks een duizendvoud aan de energie die wij nodig hebben om in de vraag van onze aarde te voorzien. Zeker in zon-zekere landen kun je écht het verschil maken. Zo ontstond het idee om in het buitenland een Solar-Hydrogen-plant te realiseren. Van Rooij: “De elektriciteit die je met zonne-energie opwekt, zet je in deze fabriek om naar waterstof. Deze transporteer je vervolgens met tankerschepen of leidingen naar Nederland.”

Spanje 

Antea Group werkte hiervoor verschillende scenario’s uit. Er werd onder meer gekeken naar de Sahara, Mexico en Spanje. Spanje sprong er op alle fronten uit. Van Rooij: “Spanje is niet alleen een belangrijke kennispartner op het gebied van waterstof, je hebt er ook het hoogste aantal zonuren van Europa.”

Inspireren en samenwerken

Antea Group heeft een locatie quick scan uitgevoerd waaruit blijkt dat een waterstoffabriek in Spanje potentie heeft. Het is nu kwestie om kennis én investeerders te verbinden. Deelstra: “Als ingenieurs- en adviesbureau gaan wij deze waterstoffabriek niet zelf realiseren. Wel willen wij aan de hand van dit concept de discussie op gang brengen en de keten inspireren. We willen hiermee de wereld uitdagen door er samen over na te denken en te praten om zo een stap verder te komen.” 

Antea Group kiest voor forse CO₂-reductie

Windmolenpark-Espel-SanderHoosemans-Fotografie-zondertag
Lees het gehele artikel

Het Science-Based Targets (SBT) initiatief staat voor de meest verregaande doelen op het gebied van CO₂-emissiereductie. “We zijn enorm trots dat wij zijn toegetreden tot dit belangrijke netwerk. Met deze stap willen wij een concrete bijdrage leveren aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs”, zegt Tanja Lendzion, CEO Antea Group Nederland. 

Hoogste ambitieniveau

Aangesloten organisaties kunnen kiezen voor een klimaatroute die past bij beperking van opwarming tot 1,5 ̊C of 2,0 ̊C. Antea Group kiest voor het hoogste ambitieniveau: emissiereductie passend bij een opwarming van 1,5 ̊C. “Wij waren al gecertificeerd voor de hoogste trede van de CO₂-prestatieladder, maar de SBT’s vragen om nog ambitieuzere maatregelen. Zo gaan we onder andere onze reis-footprint drastisch verminderen, maken wij ons leasewagenpark 100% elektrisch en blijven we onze medewerkers uitdagen om onze bedrijfsvoering te verduurzamen. Ook vinden we het belangrijk om onze klanten hierin goed te kunnen adviseren en ondersteunen zodat we samen een nog grotere impact kunnen maken”, vertelt Marijke Frielink, change manager Duurzaamheid. 

Urgentie

Antea Group wil hiermee een concrete bijdrage leveren aan de afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs zijn vastgelegd om de wereld voor mens en dier leefbaar te houden; voor de huidige generatie, maar vooral ook voor toekomstige generaties. De klimaatambitie past in het 1001-dagenplan: het programma waarmee Antea Group de komende jaren investeert in innovatie, duurzaamheid en goed werkgeverschap.

SBT

Science-Based Targets zijn een manier om klimaatambities en klimaatacties concreet vorm te geven én tussen verschillende organisaties vergelijkbaar te maken. De Science Based Targets zijn een initiatief van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI), CDP en het Wereld Natuurfonds (WNF) en moeten zorgen voor een drastische beperking van broeikasgassen zodat de opwarming van de aarde wordt afgeremd.

“Ontzettend gaaf wat we met nieuwe technologie kunnen doen”

Smart Bridge Leeuwarden kopiëren
Lees het gehele artikel

Daarnaast is hij ‘geestelijk vader’ van het Smart Bridge-concept: kunstwerken die hun eigen restlevensduur voorspellen. Een broodnodige innovatie. Erik: “De vervangingsopgave vraagt meer dan ooit om slimme oplossingen.”

“Werken aan wegen en bruggen. Dat leek me als kleine jongen al prachtig. Dat ik een technische studie zou gaan volgen, lag dan ook in de lijn der verwachting. Het werd Civiele Techniek in Zwolle. Vervolgens studeerde ik af bij Antea Group (destijds Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud) en daar ben ik gebleven. Ik ben begonnen als Inspecteur Kunstwerken.”

Volop in ontwikkeling

“Ik heb mezelf in zestien jaar prachtig kunnen ontwikkelen. Van projectleider en projectmanager naar adviesgroepmanager. En altijd met de focus op beheer en onderhoud. In die periode is het vakgebied enorm veranderd. Zo kwam er steeds meer aandacht voor het planmatig beheer van kunstwerken en infra. Dit was voor Antea Group aanleiding om een adviesgroep Asset Management op te richten. Ik mag daaraan leidinggeven. Sinds dit jaar ben ik ook manager van de adviesgroep Kunstwerken.” Die nieuwe adviesgroep Asset Management is er overigens niet voor niets: “Als samenleving staan wij voor een enorme vervangingsopgave. In de decennia na de Tweede Wereldoorlog zijn ontzettend veel snelwegen, bruggen en sluizen aangelegd. Die komen nu aan het einde van hun levensduur. Technisch gezien, maar ook qua functionaliteit. Veel kunstwerken moeten vervangen of vernieuwd worden. Daar zit voor tientallen jaren werk in. Dit vergt een investering van vele miljarden euro’s.” 

Erik Deuring is adviesgroepmanager Asset Management en Kunstwerken bij ingenieurs- en adviesbureau Antea Group.

Vergrijzende kunstwerken én specialisten

Niet alleen onze bruggen en viaducten vergrijzen; ook de mensen die de technische kennis hiervoor in huis hebben. Ontwerpers, constructeurs en inspecteurs: de hele sector verliest waardevolle kennis. “Dit is misschien wel de grootste uitdaging: we moeten straks met minder mensen, méér doen. Dit vraagt om slimme samenwerking en slimme oplossingen. Bij Antea Group zetten we hier op verschillende manieren op in”, schetst Erik. “Zo zien wij bij beheerders een groeiende vraag naar strategisch assetmanagement. Op welke ambities en risico’s willen wij sturen? Wat betekent dit voor ons areaal? Door als beleids­makers, gebruikers én beheerders hierin samen keuzes te maken, kun je geld en capaciteit straks slimmer inzetten en beter prioriteren. Wij helpen om die strategische kaders neer te zetten én ze te vertalen naar concrete programma’s.”

Talking assets

Daarnaast speelt technologie een sleutelrol. Erik licht toe: “Neem ons Smart Bridge-concept: een vorm van predictive maintenance. Dit concept passen we toe op het Stephensonviaduct (1963) in Leeuwarden. Volgens de theorie is dit viaduct houdbaar tot 2043. Maar we weten dat veel kunstwerken in de praktijk minder zwaar belast worden dan de belasting die is opgenomen in de normen. Om dit te onderbouwen hebben we het viaduct uitgerust met tientallen sensoren. Deze meten 24/7 welk effect het verkeer heeft op de constructie. Die data verwerken en analyseren we met zelf geprogrammeerde algoritmen. Vervolgens voorspelt het viaduct zelf z’n restlevensduur. Elk jaar dat het viaduct langer gehandhaafd kan worden, bespaart de gemeente aanzienlijke bedragen. Dit concept breiden we nu samen met de gemeente Haarlem uit naar beweegbare bruggen.”

Beeldherkenning, printbruggen én drones

“Qua innovatie bevinden wij ons in een stroomversnelling. Zo openen we in januari de eerste 3D-geprinte brug in Steenwijk. Dit zorgt voor een sneller ontwerpproces en duurzamere oplossingen. Het gebruik van Augmented Reality, automatische beeldherkenning en inspectiedrones gaan ons eveneens helpen. Het is gaaf om te zien wat je met nieuwe technologie kunt doen. En ik hoop dat wij hiermee ook de jeugd in het hart kunnen raken. Want, naast nieuwe toepassingen blijft hun kennis hard nodig.”   

Antea Group gaat voor ambitieuze klimaatactie

Windmolenpark-Espel-Noordoostpolder-Highres-Sander-Hoosemans-Antea-Group kopiëren
Lees het gehele artikel

Dit initiatief staat voor de meest verregaande doelen op het gebied van CO₂-emissiereductie. Hiermee wordt Antea Group onderdeel van een wereldwijde groep leidende bedrijven die kiezen voor ambitieuze klimaatactie. 

Science-Based Targets zijn een manier om klimaatambities en klimaatacties concreet vorm te geven én tussen verschillende organisaties vergelijkbaar te maken. De Science-Based Targets zijn een initiatief van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI), CDP en het Wereld Natuurfonds (WNF) en moeten zorgen voor een drastische beperking van broeikasgassen zodat de opwarming van de aarde wordt afgeremd.

Hoogste ambitieniveau

Aangesloten organisaties kunnen kiezen voor een klimaatpad dat past bij beperking van opwarming tot 1,5 ̊C of 2,0 ̊C. Antea Group kiest voor het hoogste ambitieniveau: emissiereductie passend bij een opwarming van 1,5 ̊C. “Die halve graad lijkt een klein verschil, maar is dat niet”, vertelt Marijke Frielink, change manager duurzaamheid. “Een halve graad minder opwarming levert een groot verschil in gevolgen op: minder zeespiegelstijging en wateroverlast, tot twee keer minder vaak extreme hitte en meer dan de helft minder verlies van biodiversiteit.” 

Urgentie

Met deze stap wil Antea Group een concrete bijdrage leveren aan de afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs zijn vastgelegd en volgt zij de meest actuele klimaatwetenschap. De klimaatambitie past in het 1001-dagenplan: het programma waarmee Antea Group de komende jaren investeert in innovatie, duurzaamheid en goed werkgeverschap. CEO Tanja Lendzion: “Van dijkversterking tot de inrichting van overloopgebieden: onze ingenieurs zijn jaarlijks betrokken bij tientallen projecten om Nederland droge voeten te laten houden. Wij ervaren elke dag de urgentie om opwarming van de aarde te voorkomen. Daarom nemen wij het voortouw als het gaat om emissiereductie.” 

Verregaande CO-reductie

Antea Group is al gecertificeerd voor de hoogste trede van de CO₂-prestatieladder. Het commitment aan de SBT’s vraagt echter om nog ambitieuzere maatregelen. Lendzion: “Zo gaan wij ons leasewagenpark 100% elektrisch maken en willen wij onze reis-footprint drastisch verminderen. Daarnaast vragen de SBT’s van ons dat wij onze medewerkers blijven uitdagen om onze bedrijfsvoering te verduurzamen. Bijkomend voordeel is dat wij ook onze klanten hierin goed kunnen adviseren en ondersteunen.”

De ondertekening van de aanmelding heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat het SBTi begin 2021 de daadwerkelijke doelstellingen zal valideren.