Tagarchief: Aggéres

Maatwerk in waterkeringen op project De Entree

DJI_0003
Lees het gehele artikel

Vierzijdige afsluiting houdt de metro vertrekhal droog bij calamiteiten

In eerdere edities van dit magazine hebben we verslag gedaan van project De Entree in Amsterdam, uitgevoerd door Max Bögl & Partners. In één van de artikelen viel te lezen over de muur die zich bevond in de tunnel tussen de fietsenkelder en de metro vertrekhal. In deze muur zat een tijdelijke deur, in afwachting van het volledig openbreken van de wand. Dat laatste kon alleen gebeuren als de officiële waterkering gereed zou zijn. Een waterkering die bij calamiteiten moet zorgen dat water vanuit de fietsenkelder geen toegang krijgt tot de metro vertrekhal. Aggéres, specialist in waterkeringen, kreeg de opdracht voor het ontwerpen en bouwen van deze waterkering. We spreken met de Oliver en Anthony Femont, eigenaren van het in België gevestigde Aggéres.

Ontwerp van de waterkering in 3D gerenderd.

Schotbalkensysteem

Aggéres is geen onbekende in Nederland en haalde meermaals de publiciteit met spraakmakende waterkeringsoplossingen in ons kikkerlandje. “Het mag wellicht ironisch overkomen dat wij vanuit België uitgerekend in Nederland zorgen voor waterkering, maar onze expertise en innovatiedrang maken ons nou eenmaal een speler om rekening mee te houden”, zegt Oliver. “Max Bögl had ons benaderd om mee te denken over een waterkering in de metroverbindingstunnel bij De Entree. De uitdaging was dat dit een afsluiting moest worden aan vier zijden. Dat is redelijk ongebruikelijk en hermetischer dan wat men gewend is van waterkeringen.” Anthony licht toe: “Het is ook logisch dat de afsluiting links, rechts, onder en boven moet zijn, de fietsenkelder, tunnel en metro vertrekhal bevinden zich zich ruim onder de te keren hoogte in geval van calamiteiten.”

Er werd gekozen voor het schotbalkensysteem van Aggéres, gemaakt van aluminium. “De totale oppervlakte van de afdichting bedroeg 6 meter breedte bij een hoogte van 4 meter. Samen met Max Bögl en enkele ingenieursbureaus hebben wij gerekend aan de constructie, om uiteindelijk tot een goedgekeurd ontwerp te komen. De schotbalken zijn in geprofileerd aluminium uitgevoerd, een extrusieprofiel. Binnen deze uitvoeringsklasse zijn wij momenteel een van de weinige bedrijven die dat aankunnen”, aldus Oliver. De uitdaging zat hem vooral in de laswerkzaamheden aan de onderdelen. “Dat op zich is al zeer specialistisch werk”, schetst Anthony. “De samenwerking met de opdrachtgever en de ingenieurs- en onderzoeksbureaus is zeer intensief. We trekken de Nederlandse regelgeving dan ook mee naar België, in verband met de uitgebreide faalkansberekeningen en risicoanalyses.”

De werking

De aluminium waterkeringslamellen liggen straks klaar op transportkarren in een technische ruimte in de metro vertrekhal. De verantwoordelijke mensen van de technische dienst van de gemeente Amsterdam zijn bevoegd om bij (dreigende) calamiteiten de lamellen te plaatsen. “Aan de bovenzijde bevindt zich een betonnen spiegelstuk in de tunnel”, legt Oliver uit. “Daar wordt de bovenste lamel waterdicht tegenaan geplaatst. Zo ontstaat de waterdichte afsluiting rondom.” Anthony voegt toe: “Uiteraard worden de mensen die met dit systeem moeten werken opgeleid, als alles klaar is.”

Ook al wordt er nog gewerkt aan de wand, het betreft slechts afwerking. De waterkering is namelijk al volledig operationeel. Oliver: “Zoals gezegd, de waterkering moest op tijd klaar zijn, omdat de betonmuur met nooddeur ging verdwijnen en alles daarna wel veilig moest zijn.”

Eigen testfaciliteiten

De schotbalken zijn voor Aggéres een stuk ‘proven technology’. Alleen qua maatvoering is deze situatie nieuw. Voor Aggéres een reden om goed te testen en dat kan, volledig in eigen beheer. “We beschikken over een eigen testlab, een bassin van 4 meter diep en een omtrek van 5 x 12 meter”, aldus Oliver. “Er gaat niets boven live testen. Je zult verbaasd staan over computerberekeningen die iets veilig verklaren, maar waarbij de praktijktest toch iets anders uitwijst. Er hangen mensenlevens af van onze oplossingen, dus reken er maar op dat wij niets aan het toeval overlaten.”

Tot besluit zegt Anthony: “Dankzij het testbassin kunnen wij verbeteringen in de ontwerpen aanbrengen, een boost voor onze innovatiekracht. Wij lossen problemen op met niet-standaard oplossingen.”

Innovatief slim retentie- en infiltratiesysteem voor Kerelsplein in Roeselare

KERELSPLEIN-DEF-OF2-01
Lees het gehele artikel

In samenwerking met Aquafin en de stad Roeselare zal Aggéres een innovatief stedelijk retentie- en infiltratiebekken bouwen op het Kerelsplein, een stedelijk sport- en speelplein met verschillende faciliteiten aan de rand van Roeselare. Door water vast te houden, te hergebruiken en te infiltreren combineert het bekken meerdere functies. “Ons retentie- en infiltratiesysteem versnelt bovendien de bouwtermijn en doet zo de bouwkost aanzienlijk dalen”, vertelt Oliver Femont, zaakvoerder van Aggéres.

Aggéres zag het levenslicht in 2010 toen Oliver Femont en zijn broer besloten om een antwoord te vinden voor mensen die regelmatig te maken krijgen met overstromingen en wateroverlast. Oliver Femont: “De toenmalige zware overstromingen rond de Dendervallei zette ons aan het denken. Er moest toch een beter hulpmiddel bestaan dan – te laat – zandzakken uitdelen? Op dat moment bleek in de Benelux geen enkel bedrijf zich te specialiseren in een efficiënte oplossing voor particulieren. We zijn dan vanaf nul gestart.”

In samenwerking met Aquafin en de stad Roeselare zal Aggéres een innovatief stedelijk retentie- en infiltratiebekken bouwen op het Kerelsplein in Roeselare.

Zelfsluitende waterkering & bluswaterbarrières

Al snel kwam Aggéres met een uniek, gelicentieerd product: een zelfsluitende waterkering. “Kort samengevat een muur die uit de grond komt opdrijven, zonder elektrische hulp of mankracht”, verduidelijkt Oliver Femont. “Als het water te hoog staat vult het bassin zich en komt de muur omhoog. Voor Rijkswaterstaat in Nederland realiseerden we zo reeds de langste flexibele waterkering ter wereld en in Antwerpen aan de Royersluis gaan we binnenkort een nog langere bouwen voor de Oosterweelverbinding. Met onze zelfsluitende waterkering kunnen we particulieren helpen met een schotje voor de voordeur, maar ook overheden van dienst zijn voor gigantische dijkverhogingsprojecten.”

Als je water kan buitenhouden, dan kan je het ook binnenhouden, dacht Oliver Femont. En zo ontwikkelde Aggéres een vijftal jaar geleden bluswaterbarrières, die verplicht zijn om in de chemische industrie en in bepaalde opslagloodsen bij de brandblusinstallatie te plaatsen. Oliver Femont: “Wanneer de blusinstallatie aanslaat bij een brand, dan worden alle poorten automatisch gebarricadeerd door de barrières. Onze bluswaterbarrières leverden we onder andere al bij H. Essers en Coca Cola.”

Retentie- en infiltratiebekken

De derde – en meest recente – pijler waar Aggéres op steunt is die van een innovatief retentie- en infiltratiebekken. Oliver Femont: “Dat wateroverlast gepaard gaat met de droogteproblematiek deed ons opnieuw nadenken. Het was de aanzet tot de ontwikkeling van een systeem dat enerzijds wateroverlast vermijdt en anderzijds infiltratie stimuleert. Het doel is om geen enkele druppel regenwater nutteloos te lozen en alles ter plaatse te houden. We ontwikkelden een uniek bekken dat automatisch zal infiltreren wanneer het bekken te vol is. En het wordt nog vernuftiger want dankzij een slimme sturing kan het bekken zware stormen voorspellen en zo proactief infiltreren en enkel in uiterste noodzaak lozen. Zo creëert het bekken een buffervolume én wordt de geïnfiltreerde grond voorbereid op de zware regenval.” 

“Er wordt een ondergrondse betonnen kelder van 500 m³ gebouwd.”

Kerelsplein

In het voorjaar van 2019 werd dit systeem met succes gepitcht bij Aquafin, dat met het Kerelsplein in Roeselare een ideaal proefproject vond. Daar wordt volgend jaar de wateroverlast in de omgeving van de Collievijverbeek aangepakt door het regenwater – met een verharde oppervlakte van ca 11.000 vierkante meter – volledig te ontkoppelen van de beek. Oliver Femont: “Er wordt een ondergrondse betonnen kelder van 500 m³ gebouwd. Die kelder heeft normaal gezien twee zones, een opslag- en een infiltratiezone, maar gezien de zeer droge grond op de site kiezen we wat de infiltratie betreft voor drainagebuizen die onder het voetbalveld een gigantisch infiltratieveld vormen. Het gestockeerde water zal ook worden hergebruikt in de sportzaal, feestzalen, andere lokalen en voor het besproeien van het voetbalveld. Verder is er ook het plan om een educatieve waterspeeltuin aan te leggen.”

Het totaalplaatje dat in Roeselare gerealiseerd zal worden – de start van de werken staat gepland in het voorjaar van 2021 – is een primeur. “Het is een innovatief en zeer efficiënt systeem. Bovendien kan het op een zeer korte termijn geplaatst worden, wat de bouwkost aanzienlijk doet dalen. In Roeselare verwachten we op een drietal weken helemaal klaar te zien. Ik ben ervan overtuigd dat voor België en bij uitbreiding heel Europa een mooi referentieproject kan zijn”, besluit Oliver Femont.