Tagarchief: Afvalwaterpersleiding

EleKtro- en procesautomatisering (E/PA) AWP 2.0

persstation-roosendaal-tijdelijke-laaspanningsverdeler
Lees het gehele artikel

Onderdeel van de renovatie en vernieuwing van de bestaande afvalwaterpersleiding (AWP) is het vernieuwen van alle elektrische componenten en een hoge mate aan procesautomatisering. Als gewaardeerd PAUW-partner is Hoppenbrouwers Techniek al vanaf het prille begin betrokken bij het prestigeproject van Waterschap Brabantse Delta. Een gesprek met projectleider Industriële Automatisering Miguel De Koninck.

Hoppenbrouwers Techniek is al vijftien jaar actief in het domein drink- en afvalwater en is in deze markt intussen een gevestigde naam. In die hoedanigheid is Hoppenbrouwers een vaste partner van GMB Waterkwaliteit & Installaties voor het realiseren van werken in deze branche. Nog voordat het project AWP 2.0 op de markt kwam, hadden beide partijen elkaar al gevonden en afspraken gemaakt voor een eventuele samenwerking bij dit project. “Deze samenwerking hield in dat wij volwaardig partner zouden zijn binnen het tenderteam”, blikt De Koninck terug. “Gedurende de volledige looptijd van de aanbesteding heeft een team van ons, net als de overige partners binnen PAUW,  intrek genomen bij GMB om zo tot een optimale synergie te komen in zowel afstemming, ontwerp als planning.”

Persstation Roosendaal nieuwe middenspanningsverdeler.

Ombouwfaseringen

Hoppenbrouwers is binnen het project verantwoordelijk voor het elektrische gedeelte, ofwel de midden- en laagspanning, de procesautomatisering en de verwarming/koeling en ventilatie in de gebouwen. De Koninck: “De grootste uitdaging voor ons heeft vooral betrekking op de ombouwfaseringen. Gedurende zo’n fasering geldt een maximale (volledige) stilstand van 8 uur. Verder hebben we een leveringsverplichting (transport) te garanderen tijdens de volledige ombouwperiode. Daarvoor hebben we vanzelfsprekend allerlei beheersmaatregelen opgesteld. Eén daarvan is bijvoorbeeld voorzien in een verbeterde reservestelling: de garantie van altijd n+1. Verder worden de risico’s beheerst door het organiseren van periodieke risicosessies en proberen we verrassingen te voorkomen door integraal te plannen volgens de LEAN-filosofie met alle betrokken partijen, inclusief het waterschap Brabantse Delta.”

Persstation Roosendaal huidige pompenkelder.

Verrassingen voorkomen

Voor Hoppenbrouwers is AWP 2.0 volgens De Koninck een mooie referentie. “Het krijgt behoorlijk wat aandacht vanuit de buitenwereld. Het feit dat het voor het waterschap een prestigeproject is, maakt het voor ons ook al uniek. Waterschap Brabantse Delta wil volledig ontzorgd worden en dat is juist waar onze kracht ligt. Wij hebben die kennis en kunde in huis en adviseren het waterschap waar nodig in het maken van de juiste keuzes voor de verschillende oplossingen, gevalideerd aan de gevraagde eisen. We nemen als het ware het waterschap bij de hand en leggen uit welke keuzes we maken en waarom we die keuzes maken. Dat voorkomt verrassingen en creëert commitment wat als zeer prettig wordt ervaren. Tot op heden verloopt het project dan ook volgens planning en naar ieders wens. Er is een optimale samenwerking tussen de PAUW-partners en met het waterschap. De samenwerking wordt periodiek gemeten en geëvalueerd; er is bijna wekelijks overleg op elk niveau.”

Inmiddels zijn de PAUW-partners een jaar bezig na de tender en is de DO-fase achter de rug. De engineeringsfase loopt volop en “We zijn net een aantal weken buiten bezig. Nu begint het pas echt spannend te worden, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt”, besluit De Koninck.   

AWP 2.0: Altijd in bedrijf

roosendaal_22-10-2019
Lees het gehele artikel

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de renovatie en vernieuwing van de bestaande afvalwaterpersleiding (AWP). De leiding loopt van industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuivering in Bath. Een gesprek met projectmanager Adrie Giljam van integraal hoofdaannemer GMB Waterkwaliteit & Installaties over het project en de uitdagingen.

Formeel is GMB de hoofdaannemer en zijn de andere partijen, onderaannemer. In de praktijk is hier niet veel van te merken en zijn ze allemaal partner.

Multidisciplinaire aanpak en samenwerking

GMB Waterkwaliteit & Installaties voert als hoofdaannemer de werkzaamheden uit, gezamenlijk met de partners Van der Kamp voor de tijdelijke pompinstallaties, Pentair Nijhuis voor de pompen, Hoppenbrouwers voor de E&PA en RHDHV voor het ontwerp onder de naam PAUW (Persstations AWP Ultieme Werking). “In juli 2018 is ons het project gegund op basis van EMVI”, zegt Giljam. “Steeds vaker maken traditionele contractvormen plaats voor overeenkomsten die op maat zijn samengesteld rondom de vraag van de opdrachtgever. Als dé integrale waterkwaliteitsaannemer van Nederland kunnen we onze multidisciplinaire aanpak met procestechnologische kennis maximaal laten gelden. En dat moet ook wel, want dé grootste uitdaging voor dit project is dat de werkzaamheden in geen enkel geval het afvalwatertransport tot stilstand mogen brengen. de afvoercapaciteit moet gegarandeerd blijven. We combineren daarbij inventiviteit met voorspelbaarheid, zekerheid en veiligheid. Dat laatste zit in ons DNA.”

PAUW besteedt veel tijd en aandacht aan een optimale samenwerking met de klant, omdat dit de basis vormt voor een succesvol project. Zo is gestart met een uitgebreide ProjectSamenwerkingsStartUp (PSSU) in juni 2018 gevolgd door ProjectFollowUp’s (PFU) per kwartaal; zodoende worden de projectdoelstellingen regelmatig geëvalueerd en besproken. Eind augustus hebben de uitvoeringsteams van PAUW en het Waterschap Brabantse Delta in een PSSU-Uitvoering uitgebreid aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking tijdens de realisatiefase met veel aandacht voor de veiligheid. Diverse thema’s zijn hier aan de orde gekomen. Vanzelfsprekend was ook hier de continuïteit van de AWP hét terugkerend thema. Ook wordt er geïnvesteerd in de interne teamsamenwerking.  

Formeel is GMB de hoofdaannemer en zijn de andere partijen, onderaannemer. “In de praktijk is hier niet veel van te merken en zijn we allemaal partners”, zegt Giljam. “Samen gaan we dan ook voor het projectbelang en dus ook de belangen van de klant. Vanuit het IPM-team van GMB vindt de centrale aansturing plaats.” Tot de scope van GMB behoren naast het projectmanagement (IPM-organisatie) alle werkzaamheden op gebied van bouwkundige renovatie,  civiele aanpassingen, infra- en leidingwerk en de werktuigbouwkundige activiteiten. 

Formeel is GMB de hoofdaannemer en zijn de andere partijen, onderaannemer.
In de praktijk is hier niet veel van te merken en zijn ze allemaal partner.

Draaiboek

De persstations worden gefaseerd gerenoveerd, waarvoor GMB de nodige uitbedrijfnames (UBN’s) heeft gepland. Giljam: “Inmiddels hebben we al een UBN gehad voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden. Voor elke UBN  wordt een uitgebreid draaiboek opgesteld dat wordt afgestemd met het Waterschap Brabantse Delta. Van het grootste belang is dat deze UBN’s uitgevoerd worden op een veilige en voorspelbare wijze binnen de gestelde randvoorwaarden.” 

Op locatie Bath is in juni van dit jaar reeds de noodoverlaat aangepast. In het persstation Roosendaal zijn de werkzaamheden inmiddels in volle gang. Er zijn bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd voor de plaatsing van de nieuwe trafo’s en er zijn aanpassingen gedaan aan de bestaande geurinstallatie. In maart 2020 zal de eerste nieuwe pomplijn in Roosendaal gereed zijn. “Samen met het Waterschap liggen we op koers om een mooi project te gaan realiseren. In september 2022 zal het gehele project worden opgeleverd”, besluit Giljam. 

Robuust en duurzaam naar de toekomst

foto-officiele-start-awp-te-bath-01-kopieren
Lees het gehele artikel

De afvalwaterpersleiding (AWP) in West-Brabant is inmiddels bijna vijftig jaar oud en de bijbehorende persstations blijken onvoldoende bedrijfszeker. Pompen bereiken het einde van de levensduur en zijn niet meer op de toegenomen vraag berekend. Noodpompinstallaties zijn intussen permanent in gebruik. Reden voor Waterschap Brabantse Delta om de afvalwaterpersleiding te renoveren en te vernieuwen, om zo de capaciteit en continuïteit de komende vijftig jaar weer te kunnen garanderen. 

De AWP verzamelt het afvalwater van huishoudens en bedrijven van 35 dorpen en steden in West-Brabant. Al dit afvalwater wordt gezuiverd in Bath en daarna teruggegeven aan de natuur via de Westerschelde. “Het leidingstelsel is 60 kilometer lang en destijds aangelegd met een bepaalde reserve”, zegt Frank van Zijl van Waterschap Brabantse Delta. “Bij werkzaamheden aan de installatie konden we vroeger in de persstations in Roosendaal en Bergen op Zoom met gemak één van de twee pompen uitschakelen. Dat gaat al jaren niet meer. De laatste jaren is een noodpompinstallatie permanent in gebruik en lopen onderhoudswerkzaamheden aan de installatie aardig in de papieren.”

Twee opdrachten

Om de AWP weer robuust te maken voor de toekomst heeft het waterschap in 2017 de uitvraag uitgezet voor de grootschalige renovatie en vernieuwing van de bestaande installatie. “We hebben de opdracht in twee stukken geknipt”, zegt Van Zijl. “Na uitvoerig onderzoek in 2013 bleek dat het leidingstelsel nog in prima staat verkeert. Wel dient het plaatselijk uitgebouwd te worden om te kunnen voldoen aan de hogere capaciteit. Onderdeel van de werkzaamheden is dus ook het aanleggen van een tweede leiding over een stuk van 3,5 kilometer om grotere hoeveelheden afvalwater te kunnen verwerken. Deze opdracht wordt uitgevoerd door GW Leidingtechniek. Het renoveren en vernieuwen van de twee persstations en het effluentgemaal bij de rioolwaterzuivering in Bath vormt de andere opdracht. Een complexe opdracht onder de noemer AWP 2.0. In feite wordt alles dat aan een draadje hangt vervangen”, zegt Van Zijl.

Overzicht tracé

EMVI-belofte

In de uitvraagfase voor AWP 2.0 hebben zich vijf combinaties gemeld. Van Zijl: “Daarvan hebben twee combinaties uiteindelijk een aanbieding gemaakt. We hebben gekozen voor PAUW (GMB WK&I, Van der Kamp, Pentair Nijhuis, Hoppenbrouwers en RHDHV) omwille van de beste kwaliteit: een combinatie van optimale risicobeheersing en prijs. PAUW verzekert ons dat de continuïteit van de AWP te allen tijde gewaarborgd blijft. Tijdens de bouwfase staat er altijd een pomp stand-by om de capaciteit bij problemen naadloos over te nemen. Een EMVI-belofte waar wij waardering voor hebben en die onder meer heeft geleid tot de winnende inschrijving. Voor ons als waterschap is het belangrijk dat we voor een economisch zo aantrekkelijk mogelijke prijs risicoloos het einde van het bouwtraject bereiken. Dat betekent ‘onderweg’ de functionaliteiten in stand houden en veilige processen garanderen (een veilige werkomgeving voor onze collega’s, maar ook voor onderaannemers) om tot een bedienbaar, beheersbaar en onderhoudbaar resultaat te komen.”

De gerenoveerde en vernieuwde AWP zal volgens Van Zijl straks op een zo duurzaam mogelijke manier afvalwater verpompen  waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de zwaartekracht in de persstations. “In het ontwerp zijn veel slimme technieken opgenomen. Ook qua proces-automatisering maken we enorme stappen met real-time inzicht op alle installaties en slimme besturingssoftware. Om de
bedrijfszekerheid verder te garanderen, hebben we gedurende vijftien jaar een onderhoudscontract met prestatiegarantie afgesloten, waarbij de pompen maximaal 20 uur per jaar niet aan hun functie mogen voldoen. Dat geeft ons de garantie op
een robuust en betrouwbaar systeem voor de toekomst.”