Tagarchief: ÆVO

Service en onderhoud van de Michiel de Ruijtertunnel

IMG_20200519_123809_0001
Lees het gehele artikel

Tijdens en na de aanpassingen aan de Michiel de Ruijtertunnel neemt ÆVO – net als daarvoor – service & onderhoud van de elektrotechnische installaties op zich. 

Om die reden wil TunnelBeheerOrganisatie (TBO) van de gemeente Amsterdam dat onderhoudspartij ÆVO betrokken is. Wat gaat er gebeuren en hoe gaat dat gebeuren? Voorafgaand en tijdens de aanpassingen heeft het team van ÆVO een controlerende en adviserende taak. ENGIE demonteert de installaties in de tunnel en draagt deze dagelijks aan het einde van de nacht – na montage van de brandwerende platen – over aan de beheersorganisatie om deze te controleren en onderhoud te plegen. 

“Omdat wij verantwoordelijk zijn voor het volledige elektrotechnische onderhoud en alle voorkomende storingen – ook tijdens de ombouw – moeten we weten of de juiste materialen zijn toegepast en of alles goed te onderhouden is”, vertelt Ben de Bakker, projectmanager van ÆVO. “Bovendien zijn tijdens de ombouw ook onze reguliere onderhoudsmensen aan het werk”, vult Youri Besse, projectleider van ÆVO, aan. “Ook van hun activiteiten moeten we op de hoogte zijn om de veiligheid te kunnen garanderen.”

Daarbovenop is ÆVO verantwoordelijk voor de review van alle plannen waaronder de uitvoeringsplanning. De Bakker: “Deze uitdaging zit niet in technische hoogstandjes, maar in de coördinatie en afstemming. Wij controleren mede of alle stakeholders – en dat zijn er veel – straks als een geoliede machine kunnen samenwerken.”

Tunnelonderhoud vitaal voor bereikbaarheid Amsterdam

tunnelonderhoud-amsterdam-3-kopieren
Lees het gehele artikel

Tunnels zijn complexe onderdelen van de infrastructuur. Het zijn bijna organismen, die vol zitten met technische installaties en die bouwkundig ook steeds ingewikkelder worden, mede doordat de veiligheidseisen steeds strenger worden. Nederland heeft in de Tunnelwet zelfs de strengste van heel Europa. Dat is omdat er dagelijks enorm veel verkeer door de Nederlandse tunnels rijdt. Dan kun je tunnels die niet goed functioneren missen als kiespijn.

De negentien tunnels die deel uitmaken van het Rijkswegennet, vallen onder Rijkswaterstaat. Andere tunnels vallen onder het beheer van de provincies en gemeenten die ze binnen hun grenzen hebben. Amsterdam is wat dat betreft goed bedeeld. De hoofdstad heeft de IJ-tunnel (1968), de Piet Heintunnel (1997), de Spaarndammertunnel (2018) en de Michiel de Ruijtertunnel (2015), terwijl de gemeente de onderdoorgang onder de Arena (1996) ook als tunnel telt. Om deze vitale onderdelen van de Amsterdamse infrastructuur veilig en toegankelijk te houden, heeft de gemeente een uitgebreid programma van groot onderhoud en dagelijks onderhoud.

tunnelonderhoud-amsterdam-1-kopieren

Schoonmaakploeg in de noordelijke inrit van de IJtunnel. (Foto: Gemeente Amsterdam/Vincent Basler)

 

Groot onderhoud

Jeroen Schrijver is assetmanager wegtunnels bij de Gemeente Amsterdam: “In het onderhoud wordt onderscheid gemaakt tussen groot onderhoud en dagelijks onderhoud. Groot onderhoud gebeurt projectmatig, waarbij integraal gewerkt wordt. Alle onderdelen van de tunnel die groot onderhoud nodig hebben of die vervangen moeten worden, pakken we als een pakket op, zodat de overlast geminimaliseerd wordt. Vanaf eind dit jaar gaat bijvoorbeeld de Michiel de Ruijtertunnel een half jaar in de nachten dicht om de brandwerendheid op het wettelijk niveau te krijgen.”

Dagelijks onderhoud

Dagelijks onderhoud vindt regulier plaats en wordt door aannemers uitgevoerd. Schrijver: “Daarbij maken we onderscheid tussen tunneltechnische installaties, waar veel preventief en storingsonderhoud bij komt kijken en civieltechnische onderdelen, waar het vooral gaat om correctief onderhoud; denk aan reiniging van wanden, rijbaan vegen, kolken en goten reinigen. Dit zien wij nadrukkelijk ook als onderhoud, omdat deze activiteit bijdraagt aan de tunnelveiligheid en -beschikbaarheid. Het dagelijkse onderhoud wordt, voor zover merkbaar voor publiek, zo veel mogelijk geconcentreerd in maandelijkse nachtafsluitingen van de tunnel, die op verschillende gebruikelijke manieren onder de aandacht worden gebracht. De eerste zondag van de maand staat bij Stadsregie, de hulpdiensten en het OV nachtonderhoud op de kalender.”

tunnelonderhoud-amsterdam-2-kopieren

Inspectie vluchtdeur IJtunnel. (Foto: Gemeente Amsterdam/Vincent Basler)

 

Testen, inspecteren, meten

Het dagelijks onderhoud is deels een vast programma dat ook wel preventief onderhoud wordt genoemd. Schrijver: “Per component  worden vooraf beschreven handelingen uitgevoerd, waarbij testen, inspecteren en meten behoren. Reinigen is ook voor het grootste deel gepland. Daarnaast is vooral het reageren op onverwachte zaken, zoals storingen en schades, een onderdeel van het reguliere onderhoud. Als deze invloed op de tunnelexploitatie hebben en bijvoorbeeld niet meer aan de veiligheidseisen wordt voldaan, dan worden deze binnen korte hersteltermijnen opgelost. Er zitten daarom vrij strakke consignatie-afspraken in de contracten. De systematiek in onderhoud is voor alle tunnels tot op heden vergelijkbaar. We zijn echter bezig met het invoeren van risico gestuurd onderhoud voor de installaties. Dat draait nu in de IJ-tunnel en wordt dit jaar ook uitgerold naar de Michiel de Ruytertunnel en de Spaarndammertunnel.”

45 installaties

Wat een tunnel zo complex maakt, zijn met name de technische installaties. Schrijver: “De IJtunnel heeft bijvoorbeeld 45 verschillende installaties. De meeste zijn weggewerkt in de servicetunnel, een deel hangt in de hoofdtunnel, zoals de camerasystemen, de intercom, verlichting en sensoren die luchtkwaliteit, rook en verkeersbewegingen detecteren. Om daar bij te kunnen, gaat eens in de twee maanden de tunnelbuis dicht om die te testen. Een cameracircuit noemen we een niet-slapende installatie; die kun je testen vanuit de verkeerscentrale. De ventilatie is een voorbeeld van een slapende installatie die in de regel niet aanstaat. Die moet je dus testen om te constateren of hij nog werkt.”

De onderhoudscontracten voor de technische installaties zijn uitbesteed aan twee aannemers. AEVO verzorgt de IJ-tunnel, de Michiel de Ruijtertunnel, de Spaarndammertunnel en de Verkeerscentrale Amsterdam, Dynniq is verantwoordelijk voor de Piet Heintunnel, de  IJ-tramtunnel en de Arenatunnel.    

Amsterdam kiest voor risico gestuurd onderhoud tunnels

dscf4901-kopieren
Lees het gehele artikel

De afgelopen vier jaar was ÆVO verantwoordelijk voor het onderhoud van de technische installaties van de oudste tunnel in Amsterdam, de IJtunnel.  Toen de gemeente het onderhoud van de IJtunnel, de Spaarndammertunnel, de Michiel de Ruyter tunnel én de Verkeerscentrale Amsterdam in één EMVI aanbesteding op de markt bracht, heeft ÆVO ook weer ingeschreven.

En met succes. Deze relatief kleine dienstverlener uit Hoofddorp mag de komende vier jaar (weer) voor Amsterdam aan de slag. Risico gestuurd onderhoud was, naast duurzaamheid, een thema van de EMVI.

Corné van Dravik, directeur van ÆVO, is uiteraard blij met dit nieuwe contract. “Dit geeft aan dat onze toegevoegde waarde gezien wordt. Wij hebben als totale organisatie een focus en visie op onderhoud en service, bij onze collega-concurrenten, vaak grote civiele aannemers, is dat doorgaans iets minder het geval. Dit resulteert regelmatig in een winnende aanbieding in ons concurrentieveld.  Tijdens de samenwerking met de gemeente Amsterdam op de IJtunnel hebben we veel geleerd van elkaar en gaan we nu samen de volgende stap maken.”

Failure Mode Effect & Criticality Analysis

ÆVO gaat voor de tunnels het zogeheten risico gestuurd onderhoud optimaliseren voor de IJtunnel en versneld implementeren bij de andere kunstwerken. Marco Schepens, maintenance engineer bij ÆVO: “Ons risico gestuurd onderhoud is gebaseerd op FMECA, Failure Mode Effect & Criticality Analysis. Hierin splitsen we de tunnelinstallaties uit in de belangrijkste componenten. Van die componenten wordt op basis van de bestaande kennis en historische gegevens gekeken hoe een component kan falen, wat het effect daarvan is en hoe dat effect met het juiste onderhoud  beheerst kan worden. Dit is een iteratief proces. Storingen worden geëvalueerd. Komen ze vaker voor dan gewoonlijk, hebben we misschien iets over het hoofd gezien en dan passen we onze analyse daarop aan. Telkens stellen we de vraag wat de huidige onderhoudstrategie en onderhoudsvoorschriften zijn en of die nog passen bij de maatregelen die nodig zijn om de kansen en de effecten te verkleinen. Het ultieme doel is het zo laag mogelijk krijgen van de kans op een storing.”

Kostenbewust onderhoud

Daarbij houdt ÆVO de kosten goed in de gaten. Van Dravik: “We doen kostenbewust onderhoud. Waar het met minder onderhoud toe kan, onderbouwen we dat om aan te geven dat het weinig extra risico met zich meebrengt. Bij de kritische deelinstallaties kijken we primair naar de risico’s, bij installaties die minder kritisch zijn kijk je eerst naar de kosten. Die afwegingen maken we samen met de gemeente omdat we samen het beste deze afweging kunnen maken. Wij vanuit technisch perspectief, de gemeente vanuit de impact die het maatschappelijk heeft.”

De komende maanden zullen de gemeente en ÆVO gebruiken om de sinds kort uitgebreide samenwerking verder vorm te geven. Schepens: “Deze opdrachtgever toont veel betrokkenheid, neemt alles zeer serieus en maakt ook duidelijk budget vrij voor het optimaal functioneren en de veiligheid van hun kritische infrastructuur. Daarmee werken wij graag samen en ontstaat een goed risico gestuurd onderhoudsbeleid.”