Tagarchief: Advies

Onderzoek en advies onder een dak

tracktruck kopiëren
Lees het gehele artikel

‘Bij Ortageo werken experts op het gebied van bodem, water, milieu, asbest en opsporing van explosieven. Ze hebben niet alleen verstand van hun eigen vakgebied, maar kunnen zich ook goed  inleven in de opdrachtgever. Ze willen alles weten over diens plannen. Zodat ze kunnen vertellen hoe de werkzaamheden daarvoor veilig, zo efficiënt mogelijk en tegen beheersbare kosten kunnen worden uitgevoerd.’

De tracktruck is voorzien van alle benodigde apparatuur.

Onderzoeken op locatie zijn vooral een hulpmiddel om tot goede adviezen te komen. “Ook voor geotechnische onderzoeken geldt dit”, benadrukt Jasper Bresser, bedrijfsleider van Ortageo West. “Daarom schuiven we graag vroeg in een traject aan. Dan kunnen we op basis van de plannen van de opdrachtgever ook adviseren over welke onderzoeken, waar moeten worden uitgevoerd. Na de onderzoeken zorgen we voor de berekeningen en een advies op maat. En ook in de uitvoeringsfase blijven we vaak betrokken als er aanvullende adviezen nodig zijn.”

Passie. Juist bij complexiteit

“In de geotechniek heb je standaard te maken met een complex geheel van factoren”, vertelt Bresser verder. “De grootte van het onderzoeksgebied, de bereikbaarheid, de grondkwaliteit, de aanwezige infrastructuur en specifieke risico’s zoals vervuiling om er maar een paar te noemen. Hoe complexer de omstandigheden, hoe beter we gedijen. We hebben bovendien het materiaal om bijvoorbeeld op moeilijk bereikbare locaties te sonderen. En omdat we ook andere disciplines dan geotechniek in huis hebben, kunnen we opdrachtgevers breed adviseren bij de beheersing van omgevingsrisico’s.” 

De sondeerrups laat zich niet tegenhouden door welk terrein dan ook.

Mooie voorbeelden

“Een mooi voorbeeld is het geotechnisch onderzoek dat we hebben uitgevoerd voor de verbreding van de A27”, vult Robbin Schipper, adviseur Geotechniek, aan. “We hebben hier zowel boringen, sonderingen als milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd en de resultaten verwerkt in een advies. Ook bij het onderzoek rondom de watertoren in Zwijndrecht konden we ons hart ophalen. De watertoren was omgeven door bassins, waardoor we eerst de ondergrond met grondradartechniek in kaart moesten brengen. Daarna hebben we via kernboringen gaten in de bassinvloeren gemaakt, zodat we de sonderingen konden uitvoeren. Van dit soort integrale projecten worden we blij.”

Inpandig sonderen.

QuickScan bodem energietransitie

Op dit moment heeft Ortageo veel opdrachten die voortkomen uit de energietransitie. Zowel het opwekken van milieuvriendelijke energie als het transport ervan vragen om kennis van de bodem. “Dit speelt bijvoorbeeld bij bouwplannen voor een nieuwe woonwijk”, vertelt Schipper. “Met een QuickScan, een vroegtijdig en snel onderzoek, krijgt de opdrachtgever al in een vroeg stadium een goede indruk van de ondergrond.” 

Altijd dichtbij

“Verder houden we in al onze projecten de lijntjes kort,” vult Bresser aan. “Opdrachtgevers, constructeurs, uitvoerders, ze kunnen allemaal direct met onze projectmanagers bellen. Zo kunnen we snel schakelen. En met vestigingen in Almelo, Weurt bij Nijmegen, Oud-Beijerland en Rolde in Drenthe, is Ortageo in heel Nederland dichtbij.”