Tagarchief: ACO

Hemelwater opvangen en slim gebruiken voor stedelijke groen

Illus_care-for-water_Haende-sweater_0001
Lees het gehele artikel

De verandering van het klimaat zorgt voor steeds meer uitersten. Hevige regenval en droge periodes wisselen elkaar af en komen vaker voor. Dit fenomeen veroorzaakt steeds vaker schade aan materialen, maar zeker ook aan stedelijk groen. Daarom is een doordachte aanpak voor de toekomst nodig.

In het verleden werd hemelwater in Nederland veelal zo snel mogelijk afgevoerd. Zowel op het platteland als in de binnenstad. Hier ging het vaak rechtstreeks naar het riool. Gelukkig wordt er, met het oog op klimaatadaptatie, steeds vaker op een andere manier naar de afwateringsketen gekeken. De openbare ruimte is zeer geschikt voor afkoppelen. Zo wordt op een efficiënte manier overbelasting van het rioolstelsel voorkomen en kan het hemelwater doeltreffend worden gebruikt. Want door regenwater op te vangen, te zuiveren en vast te houden kan het uitstekend worden toegepast voor de bewatering van stedelijk groen. Dit wordt op steeds meer plaatsen al succesvol toegepast. 

Stationsgebied Zwolle voorzien van filtratiegoot ACO.

Voorkom verdroging van groen in de binnenstad

ACO heeft het Intelligent Duurzaam Stedelijk Afwatering Systeem (I-DSAS) ontwikkeld. Hiermee wordt binnenstedelijk gebied beschermd tegen overvloedig hemelwater, wordt de riolering ontlast tijdens hevige neerslag en wordt hittestress beperkt. Stedelijk groen speelt daarbij wat ons betreft een hoofdrol, aangezien verdroging van het groen in stedelijk gebied een even groot thema is als het ontlasten van het riool. Maar ja, je moet wel weten hoe je dit doet.

Collect, clean, hold, reuse

ACO is de kennis- en gesprekspartner voor bouwteams wanneer het gaat om klimaatadaptieve oplossingen voor de binnenstad. Zo ontwikkelden wij samen met de gemeente Zwolle onder andere deze slimme filtratiegoot voor het stationsgebied. Hiermee wordt regenwater hoog aan het oppervlak opgevangen, gefilterd, vastgehouden en daarna afgegeven aan de omliggende plantvakken. Zo blijven de verkeersoppervlakken droog en het groen zonder omwegen groen! 

Doorsnede ACO filtratiegoot.

#askACO

Heb je advies nodig? Wij zijn er voor jou. Met onze oplossingen voor het opvangen, behandelen, vasthouden, afvoeren en monitoren van (regen)water staan we graag voor je klaar. Wij zijn benieuwd naar jouw uitdaging!     

Innovatieve infiltratiegoot in centrum Berlicum (NB)

ExoDrain—Mercuriusplein-Berlicum-(21)
Lees het gehele artikel

April vorig jaar startte men in Berlicum (gemeente Sint-Michielsgestel) aan de realisatie van de herinrichting van het Mercuriusplein. Een plein met vele functies als: parkeren, winkelen, verblijven, weekmarkten en evenementen. De gemeente is actief met het bevorderen en implementeren van klimaat adaptieve oplossingen. Het Mercuriusplein in Berlicum bewijst dat het helemaal niet erg is als je daarbij beren op de weg ziet, integendeel!

WAAROM INFILTREREN

Het klimaat verandert en de effecten van klimaatverandering zijn overal waarneembaar. Hevige regenbuien en langere perioden van droogte vragen om duurzaam waterbeheer. “Tijdens een bezoek aan de Vakbeurs Klimaat in Houten, twee jaar geleden, maakte ik kennis met de ACO infiltratiegoot”, vertelt Fred Knibbeler van Dolmans Landscaping Group. “Wij focussen ons op circulaire en innovatieve oplossingen, daarom sprak de infiltratiegoot mij direct aan! Hij vangt hemelwater op en infiltreert het lokaal, hoog aan het oppervlak, in de bodem. Hierdoor wordt uitdroging van de bodem voorkomen en de riolering ontlast. Ik zag direct de mogelijkheden van dit systeem en het bleek dé oplossing voor het Mercuriusplein in Berlicum.” Zo ontstond een win-winsituatie voor dorp, mens en natuur!

WERKING VAN DE ACO INFILTRATIEGOOT

De infiltratiegoot is verkrijgbaar in RVS of Cortenstaal en is voorzien van onderuitlaten die aansluiten op infiltratielonten in de bodem. “Deze lonten bestaan uit milieuvriendelijk en volledig circulair steenwol. Het aantal onderuitlaten/lonten wordt bepaald aan de hand van de ontwerpeisen en de waterdoorlatendheid van de bodem (K-waarde)”, zo vertelt Kees-Willem Kamp, sales engineer bij ACO, die dit project van begin tot eind begeleide. “Om de infiltratielonten en de ondergrond te beschermen tegen vervuiling is de gootbodem tevens voorzien van filterelementen van circulair steenwol. Eenmaal aangebracht in de grond zorgen de lonten ervoor dat hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem en hier geleidelijk aan wordt afgegeven. Zo wordt uitdroging van de bodem voorkomen en de riolering tijdens regenbuien ontlast.”

De infiltratiegoot heeft, dankzij de unieke ExoDrain constructie, geen betonfundatie of verdere zijlingse aanvulling met beton nodig.

TOEPASSING OP HET MERCURIUSPLEIN

In de ontwerpfase van het Mercuriusplein is besloten het regenwater van het deel waar de weekmarkt wordt gehouden niet af te koppelen op de infiltratiegoot. Dit in verband met de mate van vervuiling. Daarom ligt hier een normale ACO ExoDrain die loost op de vuilwaterafvoer. Het overige regenwater afkomstig van circa 4500 m2 verhard oppervlak wordt wel opgevangen in de infiltratiegoot en in de bodem geïnfiltreerd. “Om dit gecontroleerd te doen is het systeem gecompartimenteerd zodat water niet allemaal naar één punt stroomt, maar gecontroleerd wordt afgegeven aan de grond. Het infiltratiegootsysteem is op diverse plaatsen voorzien van overstorten en een extra berging in de vorm van een waterbergende fundering onder de verharding van de parkeerplaats. Zo wordt ook bij hevige piekbuien wateroverlast en mogelijke schade te allen tijde te voorkomen”, licht Fred Knibbeler toe.

SNELLE INSTALLATIE

De infiltratiegoot heeft, dankzij de unieke ExoDrain constructie, geen betonfundatie of verdere zijlingse aanvulling met beton nodig (Type-I volgens NEN-EN1433) om aan de vereiste verkeersklasse D400 te voldoen. De enige voorwaarde is een voldoende draagkrachtige ondergrond, met voldoende waterdoorlatend vermogen. Het is daarom aan te bevelen om de goten te plaatsen met behulp van een betonnen stellaag. Gaten met een doorsnede van 25 cm, ten behoeve van de infiltratielonten, kunnen gerealiseerd worden door middel van grondzuigtechniek, een machinale grondboor of palenschep. In de vrijgekomen gaten worden vervolgens de infiltratielonten met een lengte van 1200 mm en doorsnede 150×200 mm geplaatst. Holle ruimtes worden aangevuld met split. Over deze infiltratielonten wordt de infiltratiegoot geplaatst. De infiltratielonten bij het Mercuriusplein zitten hart op hart twee meter bij elkaar vandaan. 

ROOSTERAFDEKKING MET BERENMOTIEF

Zoals iedere roostergoot kan ook de infiltratiegoot voorzien worden van zelf ontworpen gietijzeren of Cortenstalen roosters. Deze mogelijkheid is voor dit project volledig benut. Het motief in het roosters is ontworpen door Susanne Dohmeier van Dolmans Landscaping Group: “Bij het ontwerpen heb ik geprobeerd een link te maken met het verleden en iets unieks van Berlicum terug te brengen op het Mercuriusplein, ook wel de ‘huiskamer’ van het dorp. De beer komt uit het oude wapen van Berlicum. Deze heb ik geabstraheerd en hier een motief mee gemaakt waarbij grote en kleine beren elkaar afwisselen.” De unieke uitstraling draagt bij aan de identiteit van het plein en geeft afwatering een eigen gezicht. Daarbij wordt het berenmotief door de bewoners ook zeer positief gewaardeerd!

ONDERHOUD

Het systeem moet natuurlijk wel inspecteerbaar en reinigbaar zijn. Periodiek zal de infiltratiegoot moeten worden gecontroleerd op vervuiling en functionaliteit. Bij verminderende werking worden de horizontaal aangebrachte filterelementen vervangen. Dit kan heel eenvoudig nadat de roosters zijn verwijderd. De infiltratielonten vragen geen verder onderhoud.

Deze infiltratiegoot past in ieder ontwerp. Daarmee is duurzaam waterbeheer mogelijk in elk dorp en stad.     

ACO geeft afwateringsystemen een eigen gezicht

Pitt_Street_Sydney_2
Lees het gehele artikel

Lijnafwatering is dé corebusiness van ACO wereldwijd. Meer dan een halve eeuw zijn wij koploper op dit specifieke gebied van afwateringstechniek. Ondanks de schijnbare eenvoud van het product blijft innovatie onze grootste kracht. De laatste jaren heeft de toepassing van sleufgoten en speciale design roosters een hoge vlucht genomen. 

Urban Design

Waar traditionele roostergoten niet altijd aansluiten bij de beoogde uitstraling van een project, zorgen sleufgoten of roosters met een bijzonder ontwerp juist voor een duidelijke signatuur. De praktische must van afwatering verandert daarmee in Urban Design en draagt bij aan de eigen identiteit van een project. 

ACO SquareLine sleufgoot uit RVS bij station Arnhem

Alles onder één dak

Urban Design goten nemen een prominente plek in ons lijnafwateringsprogramma. Een dermate belangrijke plek zelfs dat een productspecialist en tekenaars zich ontfermen over deze tailor made oplossingen. Jouw idee is de basis voor ons werk. Hiermee gaan wij aan de slag. Aan alles wordt gedacht, tot in het kleinste detail. Omdat wij beschikken over een goede materiaalkennis en weten wat technisch wel en niet kan, komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. In tegendeel! Door een complete begeleiding van uw project, van begin tot eind, bent u zeker van het eindresultaat! Wij leveren u een ‘maatpak’ van alleen de beste kwaliteit. Daar staan wij voor!

Freestylen met ACO!

Met de Freestyle rooster bieden wij je de unieke mogelijkheid om het zichtbare oppervlak van een gietijzeren rooster vrij te ontwerpen. Jij ontwerpt – wij zorgen voor de details! Op een eenvoudige manier kunnen fantasierijke ontwerpschetsen worden gerealiseerd. Het enige wat je nodig hebt is een idee. Wij kunnen de roosters naar wens leveren, bijvoorbeeld met een stroeve oppervlaktestructuur en sleufbreedtes van slechts 8 mm. Dus ook de veiligheid wordt niet verwaarloosd!

ACO Freestyle “Harmony” in centrum Assen

Kostenbesparing met de ACO PowerDrain-I Sealin

Onder de Freestyle roosters, maar ook onze sleufgoten passen wij steeds vaker de (r)evolutionaire polymeerbetonnen PowerDrain-I Sealin goot toe. Deze vodoet ruimschoots aan de waterdichtsheidseisen van EN1433 en BRL5211 (KOMO). Op een voldoende draagkrachtige ondergrond is geen betonommanteling nodig, zodat het verwerken van deze lijngoot een grote tijdbesparing oplevert tijdens de bouwfase. Maar er is meer. Want dankzij de EPDM-afdichting van de Sealin kan zand en water niet meer tussen de gootelementen doorsijpelen en wordt schade aan constructies en vervuiling van het grondwater voorkomen. Bovendien is het afkitten van de elementen onderling niet meer nodig dankzij deze Sealin-technologie. Ook dat bespaart tijd en dus geld tijdens de bouwfase.

#askACO

Wij stellen onze kennis graag ter beschikking, zodat er betere doordachte en uitvoerbare oplossingen komen die sneller te verwerken zijn. “askACO” noemen we dat. Van deze ‘way of working’ mogen ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers kostenloos gebruik maken. ACO zorgt voor de afwateringsexpertise en jij houdt de eindregie. Dus heb je een vraag over het monitoren, opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van water? #askACO.     

ACO viert 10 december 2021 internationaal 75 jarig jubileum

Portrait_Hans-JuliusAhlmann_IverAhlmann_2020-Middel-kopiëren
Lees het gehele artikel

75 jaar ~ in 1946 richt Josef Severin Ahlmann (1924-2006) zijn bedrijf ACO op op het terrein van de Carlshütte in Rendsburg Duitland. De jongste zoon van het echtpaar Julius en Käte Ahlmann begon met constructie-elementen en ramen van beton, gevolgd door de eerste lijnafwateringsgoten in de jaren zestig.

In de jaren 70 ging ACO voor het eerst over de landsgrenzen met de innovatieve polymeerbeton lijngoten ACO DRAIN®. Begin jaren tachtig droeg Severin Ahlmann geleidelijk de verantwoordelijkheid over aan zijn neef Hans-Julius Ahlmann, die sindsdien groei, diversificatie en internationalisering met succes heeft vormgegeven.

Het familiebedrijf ACO groeit momenteel toe naar de volgende generatie: het heden en de toekomst van de ACO Group worden op dit moment vertegenwoordigd door Hans-Julius Ahlmann en zijn zoon Iver, die in 2012 officieel is toegetreden tot de directie van ACO Ahlmann SE & Co. KG (voorheen ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG) als managing partner. Iver Ahlmann neemt ondernemersverantwoordelijkheid en draagt zorg voor de identiteit van ACO als familiebedrijf in de toekomst.

Cijfers:

• 5.000 medewerkers in meer dan 46 landen (Europa, Noorden Zuid-Amerika, Azië, Australië, Afrika)
• 900 Mln. euro omzet 2020
• 36 Productielocaties in 18 landen

In Nederland gaan de roots van de ACO groep terug tot 1965, het jaar waarin Passavant BV – dat sinds 2000 tot de ACO Groep behoort – actief werd. In 2004 is het huidige ACO BV gevormd uit de samenvoeging met het in 1989 in Barneveld gevestigde ACO Drain. ACO BV is gevestigd in Doetinchem en bewerkt met een team van ruim 40 medewerkers de Nederlandse markt.

(R)evolutie op het gebied van afwatering

Rampe_Wasser-laeuft-�ber-PowerDrain-F-900-Rost
Lees het gehele artikel

Vroeger ging hemelwater vaak rechtstreeks naar het riool. Tegenwoordig is het wegspoelen van regenwater via rioleringssystemen ‘not done’ en worden er klimaatadaptieve eisen gesteld aan watermanagementoplossingen. Het hemelwater beschikbaar houden voor nuttige toepassingen is vaak een van die eisen. Een waterdicht afwateringssysteem hoort hierbij. Nu denk je misschien dat dergelijke eisen alleen spelen in binnenstedelijk gebied. Maar niets is minder waar. Steeds vaker worden er ook oplossingen gevraagd voor intensief en zwaarbelaste verkeersgebieden. Daarom is de PowerDrain met Sealin technologie ontwikkeld.

Een aantal roosters dat geschikt is in combinatie met een gietijzeren randbescherming.

PowerDrain voor intensief zwaarbelaste verkeersgebieden

De gloednieuwe PowerDrain lijngoot is voorzien van een 12mm gietijzeren randbescherming en een versterkt polymeerbetonnen gootelement. Hierdoor is deze lijngoot ideaal voor intensief en zwaarbelaste toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan busstations, winkelstraten, industrieterreinen, parkeergarages en luchthavens. 

Permanent waterdicht

De PowerDrain lijngoot is standaard voorzien van een Sealin-afdichting en voldoet ruimschoots aan de waterdichtsheidseisen van EN1433 en BRL5211 (KOMO). DE EPDM-afdichting van de Sealin zit afgeschermd in het gootprofiel en kan hierdoor niet beschadigd raken door mechanische reiniging van de goten of klimatologische inwerking. Een langdurige waterdichtheid is hierdoor gegarandeerd. Doordat water niet meer tussen de gootelementen kan doorsijpelen, wordt schade aan constructies, verzwakking van betonnen funderingen en vervuiling van het grondwater voorkomen

Omdat het EPDM-rubber niet geschikt is voor duurbelasting en licht minerale vloeistoffen – zoals olie en benzine – en het rubber niet vervangen kan worden, maakt het de Sealin-goten minder geschikt voor toepassingen in vloeistofdichte vloeren. Daarom is voor vloeistofdichte vloeren de PowerDrain met SF-veiligheidsvoeg beschikbaar.

Lijngoot PowerDrain.

Verwerkingsgemak

Functie alleen is niet genoeg. Daarom is de PowerDrain doorontwikkeld op het gebied van verwerkingsgemak. Want dankzij de geïntegreerde EPDM-afdichting is afkitten van de stootvoegen/elementen onderling niet meer nodig. Dat bespaart tijd en geld tijdens de bouwfase van projecten. Hierdoor heb je het beste uit twee werelden: water wordt snel en veilig opgevangen en afgevoerd waarbij de ondergrond en het grondwater maximaal worden beschermd én het bespaart tijdens de inbouwfase.

De PowerDrain Sealin is ook verkrijgbaar in Type-I. Hierdoor is er op een voldoende krachtige ondergrond geen betonommanteling nodig, zodat het verwerken van deze lijngoot een grote tijdbesparing en dus geld oplevert. In diverse praktijksituaties is al gebleken dat de PowerDrain-I Sealin een voordelige oplossing is. Lees bijvoorbeeld ook de referentiecase waarin een aannemer de rekensom maakte en blij is met zijn uiteindelijke keuze.   

Maximale veiligheid en vandalismebestendig

Voor de PowerDrain Sealin is een volledig nieuw vergrendelingsmechanisme ontwikkeld dat met een hoorbare klik veiligheid garandeert – de Powerlock. Bij een uitgenomen rooster steken de vergrendelingsnokken aan de zijden van het rooster uit. Wanneer het rooster in de goot wordt gelegd, is stevig aanduwen met de voet voldoende. Hierdoor schuift de vergrendeling terug over de rand van het frame en klikt deze vervolgens veilig vast in de gietijzeren rand. Het rooster is nu verkeersveilig vergrendeld en kan zonder gereedschap niet meer worden ontgrendeld. Maximale veiligheid en vandalismebestendig!

Omdat de nieuwe Powerlock-roosters geïntegreerde elastomeerdempers hebben zorgt dit, in combinatie met de nieuwe roostervergrendeling, ervoor dat je geruisloos over de lijngoot rijdt. Dus nooit meer rammelende losliggende roosters. Hierdoor is de PowerDrain Sealin zeer geschikt voor binnenstedelijke toepassingen.

PowerDrain bij hellingbaan parkeergarage.

Breed inzetbaar met oog voor design

Met de Drainlock® en Powerlock roosters is er een zeer ruime keuze aan roosters in vele vormen, kleuren en materialen.  De roosters voor deze lijngoot voldoen aan alle eisen, zowel op het esthetische als functionele vlak. Zo is er voor elke gewenste uitstraling een passend roosterdesign, zelfs custom-made oplossingen zijn mogelijk. 

Voor toepassingen bij hellingbanen, opritten en inritten van parkeergarages en bedrijfshallen is het bijzonder belangrijk dat het water van opzij de goot instroomt en niet over het rooster heen kan schieten. Het langsstaafdesign van het rooster voorkomt dit op effectieve wijze. Zo blijven bedrijfshallen en garages zelfs bij hevige regenval droog. Op hellingen komt daar, afhankelijk van de hellingshoek, nog de hogere stroomsnelheid van het water bij. Dit is echter geen probleem voor het nieuwe Powerlock rooster. 

Kwaliteit afstromend hemelwater verbeteren

In het verleden ging het hemelwater vaak rechtstreeks naar het riool. Met het oog op klimaatadaptatie zijn collect, clean, hold en release belangrijke elementen in de afwateringsketen geworden. Want tegenwoordig willen we wateroverlast voorkomen en de riolering ontlasten. Voorwaarde hierbij is een betere kwaliteit van het afstromende hemelwater. Door alleen het water op te vangen met deze nieuwe PowerDrain Sealin lijngoot, ben je er dus niet. Daarom heeft ACO ook andere aanvullende oplossingen in huis om een betere kwaliteit van het afstromende hemelwater te realiseren. Zij adviseren je graag zodat er betere doordachte en uitvoerbare oplossingen komen die sneller te verwerken zijn. “askACO” noemen ze dat. Van deze ‘way of working’ mogen ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers natuurlijk gratis gebruik maken. Dus heb je een vraag over het monitoren, opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van water? #askACO.

Referenties

Inmiddels zijn de eerste referentieprojecten gerealiseerd met deze PowerDrain Sealin. Op het dak van de parkeerkelder was er geen afvoermogelijkheid van het hemelwater via de bodem. Omdat ook de inbouwruimte voor een afwateringssysteem beperkt was door de geringe inbouwhoogte van maximaal 50 cm, vond ACO hier de oplossing met de PowerDrain-I Sealin. “Dankzij de lage inbouwhoogte, was er geen inbouw in betonommanteling nodig en met deze lijngoot van ACO was het een vrij simpele manier van inbouwen”, vertelt Alexander Ruijters, senior werkvoorbereider bij Infrascoop. 

Winkelcentrum voorkomt wateroverlast met subtiele en strakke lijnafwatering

“Toch was deze lijngoot niet de meest voor de hand liggende keuze”, vertelt Hennie Heesterbeek, bedrijfsleider bij Daams Valkenswaard. “Dit kwam vanwege de hoge prijs. Maar toen we ons er verder in verdiepten bleek dat er enorme inbouwvoordelen waren, waardoor de ACO PowerDrain-I Sealin toch voordelig uit de bus kwam. Het geringe grondverzet en het niet hoeven toepassen van een mortelproduct om de goot te stellen, heeft ons een grote tijdsbesparing en dus geld opgeleverd.” U vindt diverse QR-codes in de advertentie elders in dit blad. Deze brengen u na gescand te zijn direct naar de referentiecases die in dit artikel vermeld staan.     

Lijnafwatering: waterdicht vs vloeistofdicht

Kitten-lijngoot-voor-vloeistofdichte-afdichting
Lees het gehele artikel

Vaak krijgt men bij ACO de opmerking dat de lijngoot dicht moet zijn. Maar dicht kan waterdicht of vloeistofdicht zijn. En vloeistofdicht is iets anders dan waterdicht. En of een goot vloeistofdicht of waterdicht moet zijn hangt weer af van de vloer en de wet- en regelgeving. Volg je het nog? Reden genoeg om hier eens bij stil te staan!

Vloeistofdichte vloeren

Wat bedoelt iemand met een ‘dichte’ lijngoot? Na enig doorvragen blijkt vaak dat men een vloeistofdichte lijngoot nodig heeft omdat er sprake is van een gekeurde vloeistofdichte vloer, zoals bij een tankstation, wasstraat of garage. In deze situaties licht milieuvervuiling op de loer en zijn vloeistofdichte vloeren en olie- en benzineafscheiders sinds de jaren ‘70 verplicht.
Een vloeistofdichte vloer beschermt namelijk de bodem tegen milieubelastende vloeistoffen zoals olie, benzine en zuren. Want één druppel olie is al voldoende om 1.000 liter water te vervuilen. Wanneer een vloer vloeistofdicht moet zijn dan wordt de vloer over het algemeen opgeleverd met een VVV-certificaat (Verklaring Vloeistofdichte Vloeren).

Lijngoot met waterdichte Sealin afdichting.

Vloeistofdichte afwatering

Goten in een gekeurde vloeistofdichte vloer moeten aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de vloeistofdichte lijngoot dicht zijn voor oliën en lichte mineralen. Nu zijn er lijngoten in vele materiaalsoorten. Maar lijngoten van polymeerbeton zijn in het geval van waterdichtheid of vloeistofdichtheid de beste oplossing. Simpelweg omdat polymeerbeton echt dicht is én een hoge chemische resistentie heeft waardoor er geen enkele vloeistof in kan doordringen. Bij een vloeistofdichte vloer is het verplicht dat de polymeerbetonnen lijngoot moet worden afgekit, omdat de kitvoeg achteraf inspecteerbaar en vervangbaar moet zijn. In sommige situaties, zoals bij tankstations wordt er zelfs vaak KOMO-certificering geëist op de lijngoot.

Sealin technologie voor waterdichte afwatering

Is er geen noodzaak van een gekeurde vloeistofdichte vloer dan kun je ook een waterdichte polymeerbetonnen lijngoot plaatsen met Sealin-technologie. Deze hebben een geïntegreerde EPDM-afdichting waardoor afkitten van de stootvoegen/elementen onderling niet meer nodig is. Dat bespaart tijd en geld tijdens de bouwfase van projecten. Hierdoor heb je het beste uit 2 werelden: water wordt snel en veilig opgevangen en afgevoerd waarbij de ondergrond en het grondwater maximaal worden beschermd én het bespaart tijdens de inbouwfase. De eerste volledig waterdichte lijnafwateringssystemen die verkrijgbaar zijn met innovatieve technologie zijn de MultiLine Sealin en nieuwe PowerDrain Sealin. Deze lijngoten voldoen ruimschoots aan de waterdichtsheidseisen van de NEN-EN1433 en BRL5211 (KOMO). DE EPDM-afdichting van de Sealin zit afgeschermd in het gootprofiel en kan hierdoor niet beschadigd raken door mechanische reiniging van de goten of klimatologische inwerking. Een langdurige waterdichtheid is hierdoor gegarandeerd. Omdat het EPDM-rubber niet geschikt is voor duurbelasting en licht minerale vloeistoffen – zoals olie en benzine – en het rubber niet vervangen kan worden, maakt het de Sealin-goten minder geschikt voor toepassingen in vloeistofdichte vloeren.     

Marktleider in watermanagement

ACO Watermanagement – Intelligent Duurzaam Stedelijk Afwatering kopiëren
Lees het gehele artikel

Met het oog op de klimaatverandering – veel regenwater in korte tijd afgewisseld met periodes van grote droogte – vormen opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van water de centrale thema’s in ACO’s productontwikkeling.

Water is belangrijk voor mens en natuur. “Met innovatieve, doordachte en kwalitatief hoogwaardige afwateringsproducten en -systemen proberen we mens en natuur optimaal te beschermen”, begint Paul Gruson, Managing Director bij ACO Nederland. “We beschikken over een breed productenpakket en bieden oplossingen van het douchegootje thuis tot aan de afwatering bij Schiphol voor de zware jumbojets. Daarbij zijn we niet gebonden aan één type materiaal. We zijn een multi-material bedrijf. Dat maakt ons vrij in het selecteren van het juiste materiaal en productiemethode voor de gevraagde toepassing.”

Regenwater slim gebruiken voor bomen, planten en struiken.

Kennispartner

ACO is een Duits familiebedrijf, maar met een decentrale filosofie en een hoge mate van autonomie in alle landen. “Dat maakt dat we in Nederland zo goed in staat zijn om op de marktbehoeften in te spelen. In een wereld die verandert hechten wij veel waarde aan onderling contact en samen presteren. Daarom zijn wij kennispartner van onze klanten op het gebied van watermanagement en willen wij met al onze producten en diensten de verwachtingen van onze klanten overtreffen. Met onze jarenlange kennis en ervaring helpen wij ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers met elk watermanagementvraagstuk. Is er een vraag over het opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van water? Wij stellen onze kennis gratis ter beschikking, zodat er beter doordachte en uitvoerbare oplossingen komen die sneller te verwerken zijn. AskACO noemen we dat, een ‘way of working’ die wij propageren en waar klanten best wel wat meer gebruik van mogen maken.”

ACO Infiltratiegoot voor het opvangen van hemelwater in dorp en stad.

Watermanagement

“Voor de hele afwateringsketen leveren we de benodigde componenten, behalve de buizen”, resumeert Gruson. “Door de toenemende noodzaak van klimaatadaptieve maatregelen wordt het belang van goede lijnafwateringssystemen, infiltratiesystemen en infiltratiegoten steeds groter. Vaak zitten we al vroegtijdig bij opdrachtgevers aan tafel om samen een integrale visie te ontwikkelen voor het ‘managen’ van het hemelwater.” Met name op het gebied van infiltratie is de visie de laatste jaren gewijzigd. ACO heeft daartoe de infiltratiegoot ontwikkeld. “Vandaag wil men het regenwater het liefst ter plekke infiltreren. In de stad is echter de ruimte beperkt. Bovendien vragen kabels en leidingen om ondiepe infiltratieoplossingen. Onze infiltratiegoot vangt hemelwater op en infiltreert het lokaal, hoog aan het oppervlak, in de bodem. Hierdoor wordt uitdroging van de bodem voorkomen en de riolering ontlast.”

De ACO Watermanagement afwateringsketen 2.0.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie in dorpen en steden is volgens Gruson een belangrijk topic. “We hebben niet alleen te maken met de problematiek van te veel regenwater (stortbuien), maar ook met steeds langere periodes van droogte. Het belang van meer groen en minder verhard oppervlak in de stad wordt erkend. Er is behoefte om regenwater op te vangen en te bufferen in plaats van zo snel mogelijk af te voeren. Om het vervolgens te kunnen inzetten voor het bewateren van groenzones in de stad. Gemeenten besteden nu een vermogen aan het bewateren van plantenperkjes en bomen. Zonde. Dat kan ook anders. We hebben een aantal slimme oplossingen ontwikkeld om water bij de groenzones te brengen en ze heel efficiënt van onderaf te bewateren. Een voorbeeld daarvan zijn onze RainBloxx. Zie het als een vorm van irrigatie. Een product waar momenteel veel interesse naar uitgaat als gevolg van de klimaatadaptatie. Door het opgevangen regenwater te gebruiken voor de groenvoorziening, wordt bovendien het rioolstelsel ontlast en verbetert het leefklimaat in de binnenstad. Watermanagement ten voeten uit.”   

Klimaatadaptieve afwatering met bijzondere roosterafdekking

ACO-Watermanagement—Wikselaarse-Eng-Voorthuizen—Klimaatadap
Lees het gehele artikel

Door bebouwing wordt steeds meer oppervlak verhard waardoor regenwater niet kan infiltreren in de bodem. Hierdoor neemt de druk op de capaciteit van het riool toe.

Bij de realisatie van de klimaatadaptieve wijk in Voorthuizen was het een eis van de gemeente Barneveld dat het regenwater afgevoerd moest worden naar wadi’s. Om ervoor te zorgen dat het hemelwater vanaf harde oppervlakken opgevangen wordt en naar de wadi’s wordt geleid is gekozen voor de ACO ExoDrain lijnafwateringsgoot met een bijzondere roosterafdekking.

Functie en design op het hoogste niveau

In een woonwijk is het belangrijk dat lijnafwateringssystemen snel en efficiënt het water afvoeren én dat roosterafdekkingen geen geluidsoverlast veroorzaken. Op advies van Rieks Hulst, sales Engineer bij ACO, is er gekozen voor de monolithische ExoDrain met een unieke roosterafdekking. “Mijn idee voor de bijzondere roosterafdekking ontstond in de zomer van 2018”, vertelt Nick Lenderink, Landschapsontwerper bij de Gemeente Barneveld. “In een sloot zag ik een droge uitgescheurde bodem, deze vertaalde ik naar een abstracte figuratie in de roosterafdekking Dry-Lend. Omdat Voorthuizen is ontstaan aan een voorde, een doorwaadbare plaats in de beek, ontstonden daar vergelijkbare bodemscheuren. Het Dry-Lend rooster verwijst naar deze situatie en geeft het droge zandlandschap letterlijk weer in de cortenstalen ExoDrain

Het perfecte eindresultaat zit hem in de details

Nigel Smit, designer bij ACO, licht toe dat creatieve ideeën vaak een uniek resultaat leveren, maar dat deze wel technisch haalbaar moeten zijn. “Een grote uitdaging bij dit project was het door laten lopen van het patroon op de roosters, inspectieluiken, wadi-delen en hoekstukken van het 400mm brede systeem”, vertelt hij. Daarnaast was het uitdaging om ervoor te zorgen dat de zes verschillende patronen in elkaar overliepen.  

Eenvoudige plaatsing

De gemeente is goed te spreken over het robuuste en makkelijk te plaatsen zelfdragende systeem. Dankzij geïntegreerde hijsbanden kon de aannemer de roostergoten eenvoudig en snel plaatsen op de voldoende verharde en verdichte ondergrond. Om het nog makkelijker te maken en de verwerkingstijd te verkorten, leverde ACO de op maat gemaakte en genummerde goten volgens een legplan af op de bouwplaats. 

Onderhoud zonder hindernissen

Dat de lijnafwatering functionaliteit en design combineert op het hoogste niveau, blijkt uit het feit dat beheer en onderhoud zeer efficiënt is uit te voeren. Dankzij het scharnierende inspectieluik zijn de goten snel toegankelijk en hoeven de roosters niet losgeschroefd te worden. Met een speciale reinigingskop gebeurt het schoonmaken grondig en effectief en hebben de omgeving en voorbijgangers geen last van opspattend water. 

De praktijk wijst uit: Het werkt!

“Het doel was om wateroverlast in de wijk te voorkomen”, vertelt Nick. “ACO heeft hiervoor de hydraulische berekeningen uit het waterstructuurplan goed en snel doorgerekend. Hier is zelfs een voordeligere oplossing uitgekomen dan in het hemelwaterplan bedacht was. Dat de berekeningen kloppen blijkt uit de hevige regenbuien van juni. Er was geen wateroverlast in de wijk, de ACO ExoDrain was prima in staat het water in de aanliggende wadi’s te bergen.” 

“Ik ben blij dat wij als gemeente voor ACO hebben gekozen, want het is een professionele partij die van de hoed en de rand weet. Rieks was mijn kennisbaken in het voortraject, iedereen had de drive om het voor elkaar te krijgen en de interactie met de enthousiaste mannen van ACO heb ik als heel leuk ervaren”, aldus Nick Lenderink.

Lancering nieuwe website van ACO Nederland

aco-watermanagement-header-askaco-projectbegeleiding-op-de-bouw
Lees het gehele artikel

ACO zet de toon als kennispartner in watermanagement

ACO Nederland lanceert een nieuwe website. Het vertrouwde www.aco.nl heeft een compleet vernieuwd ontwerp en is als kennisbaken en productenoverzicht bedoelt voor alle afwateringsvraagstukken van architecten, aannemers, installateurs en opdrachtgevers. Het nieuwe platform met veel beeldmateriaal, downloads en volledig nieuwe en herschreven content is naast hun persoonlijke advies een belangrijk kanaal voor ACO om watervraagstukken te beantwoorden. 

Toegankelijke website

De nieuwe ACO website werd ontwikkeld met behulp van de verkregen waardevolle feedback na het lanceren van de Duitse website. De website informeert en adviseert de gebruiker over de verschillende watermanagementoplossingen en begeleid de bezoekers vanaf de prille beginfase van het project en informeert over alle mogelijkheden.

Het resultaat spreekt aan door een aangenaam visueel concept en een intuïtieve navigatie. 

lancering nieuwe website ACO.NL

Website voor architecten, aannemers, installateurs en opdrachtgevers

De werkdruk in de bouwsector vraagt om een no-nonsense proces dat een minimale inspanning vraagt van de websitebezoeker. Daarom vinden aannemers en installateurs snel het juiste product, documentatie, tekeningen en handleidingen via het menu “Producten”.

Voor wie in de oriënterende fase zit heeft ACO het menu “Oplossingen”. Hier vinden architecten en opdrachtgevers per toepassing inspirerende oplossingen voor hun watervraagstuk. Op die manier zijn alle oplossingen voor het opvangen, behandelen, vasthouden, afvoeren en monitoren van (regen)water te vinden en wordt er bij projecten niets over het hoofd gezien; van douchegoten tot klimaatadaptieve oplossingen voor buiten en van dakafwatering tot een schone lozing van afvalwater. Vervolgens wordt de bezoeker doorverwezen naar de betreffende productenpagina waar gedetailleerde productinformatie en downloads te vinden zijn. 

Productkeuzehulp en Kennisbank

Als wereldwijd marktleider op het gebied van watermanagement weet ACO hoe belangrijk water is voor mens en natuur. Daarom is de website bedoeld als kennisbaken voor alle watervraagstukken. Onder het menu “Kennisbank” vind je praktische informatie, handige calculatietools, BIM-plein, bestekservice en blogs. Ook tref je onder dit menu de product keuzehulp aan. Want zo veelzijdig als projecten zijn, zo veelzijdig is het assortiment van ACO. De productkeuzehulp tool werkt desgewenst vanuit de oplossing of vanuit het product.

Altijd actueel

Het nieuwe platform met veel beeldmateriaal, downloads en volledig nieuwe en herschreven content is een belangrijk kanaal voor ACO om huidige en potentiële klanten te bereiken. Het marketingteam van ACO heeft een belangrijke taak om de informatie op website actueel te houden en aan te vullen met nieuwtjes en referenties. Op deze manier is de site altijd actueel, zodat architecten, aannemers, installateurs en opdrachtgevers snel de juiste informatie vinden voor hun watervraagstuk.

Wacht niet langer en kijk snel op www.aco.nl

Marktleider in watermanagement

aco-infiltratiegoot-kopieren
Lees het gehele artikel

Als producent en ontwikkelaar van innovatieve en duurzame afwateringsproducten en -systemen voor toepassingen in de civiele-, installatie- en bouwtechniek is ACO dé specialist op het gebied van watermanagement. Opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van water vormen daarin de centrale thema’s. Een gesprek met Paul Gruson, Managing Director bij ACO Nederland, over de trends, ontwikkelingen en de unieke askACO-filosofie.

Water is belangrijk voor mens en natuur. “Met innovatieve, doordachte en kwalitatief hoogwaardige afwateringsproducten en -systemen proberen we mens en natuur optimaal te beschermen”, zegt Gruson. “We beschikken over een breed productenpakket en bieden oplossingen van het douchegootje thuis tot aan de afwatering bij Schiphol voor de zware jumbojets. Daarbij zijn we niet gebonden aan één type materiaal. We zijn een multi-material bedrijf. Dat maakt ons vrij in het selecteren van het juiste materiaal en productiemethode voor de toepassing.”

Kennispartner

ACO is nog altijd een Duits familiebedrijf, maar met een decentrale filosofie en een hoge mate van autonomie in alle landen. “Daarom zijn we in staat om in Nederland zo goed op de marktbehoeften in te spelen. In een wereld die verandert hechten wij veel waarde aan onderling contact en samen presteren. Daarom zijn wij kennispartner van onze klanten op het gebied van watermanagement en willen wij met al onze producten en diensten de verwachtingen van onze klanten overtreffen. Met onze jarenlange kennis en ervaring helpen wij ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers met elk afwateringsvraagstuk. Is er een vraag over het opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van water? Wij stellen onze kennis gratis ter beschikking, zodat er beter doordachte en uitvoerbare oplossingen komen die sneller te verwerken zijn. AskACO noemen we dat, een ‘way of working’ die wij propageren en waar klanten best wel wat meer gebruik van mogen maken.”

Voor de hele afwateringsketen levert ACO de benodigde componenten, behalve de buizen.

 

Watermanagement

Voor de hele afwateringsketen leveren we de benodigde componenten, behalve de buizen, resumeert Gruson. “Door de toenemende noodzaak van klimaatadaptieve maatregelen wordt het belang van goede lijnafwateringssystemen, infiltratiesystemen en infiltratiegoten steeds groter. Vaak zitten we al vroegtijdig bij opdrachtgevers aan tafel om samen een integrale visie te ontwikkelen voor het ‘managen’ van het hemelwater.” Met name op het gebied van infiltratie is de visie de laatste jaren gewijzigd. ACO heeft daartoe de infiltratiegoot ontwikkeld die het bedrijf ook presenteerde op de Vakbeurs Klimaat. “Vandaag wil men het regenwater het liefst ter plekke infiltreren. In de stad is echter de ruimte beperkt. Bovendien vragen kabels en leidingen om ondiepe infiltratieoplossingen. Onze infiltratiegoot vangt hemelwater op en infiltreert het lokaal, hoog aan het oppervlak, in de bodem. Hierdoor wordt uitdroging van de bodem voorkomen en de riolering ontlast.”

Verticale infiltratie

De ACO infiltratiegoot is zo sterk dat deze niet met beton ommanteld hoeft te worden, een voldoende draagkrachtige ondergrond volstaat. Dat geeft een belangrijke tijdbesparing bij de verwerking. “Het gaat om elementen van 2 meter die -afhankelijk van de beoogde capaciteit- uitgerust worden met meerdere ‘lonten’ die het hemelwater snel in de bodem infiltreren. De infiltratiegoot hoeft niet op de riolering aangesloten te worden. De goot ligt boven alle kabels en leidingen en met de lonten kun je eenvoudig om de ondergrondse infra heen werken. De lonten zijn dusdanig ontwikkeld dat ze niet kunnen dichtslibben of vervuilen, problematiek waar veel conventionele infiltratiesystemen hinder van ondervinden. Voor wat betreft de roosters is keuze uit het volledige ACO-gamma. De infiltratiegoot combineert het esthetische aspect met het functionele- en het duurzame aspect van ter plekke infiltreren en kan ook toegepast worden in gebieden met een relatief hoge grondwaterstand. We hebben hoge verwachtingen van dit unieke concept.”   


ACO BV

Edisonstraat 36, 7006 RD Doetinchem

T +31 314 36 82 80

E info@aco.nl

www.aco.nl

Is duurzaam waterbeheer in binnenstedelijk gebied mogelijk?

aco-duurzaam-stedelijk-afwatering-systeem-concept-kopieren
Lees het gehele artikel

De gevolgen van klimaatverandering zijn overal zichtbaar. Extreme regenbuien en grote periodes van droogte veroorzaken overlast en schade. Daarom informeren veel gemeenten inmiddels hun inwoners al over mogelijkheden om tuinen klimaatbestendig in te richten en worden er zelfs klimaatsubsidies verstrekt voor infiltratieoplossingen in tuinen. Maar is dat genoeg? Kunnen gemeentes het grootschaliger aanpakken? In dit artikel nemen wij je mee in onze zoektocht naar dé oplossing.

Regenwater slim gebruiken

Het is bekend dat regenwater in binnenstedelijk gebied door alle bebouwing en verharding niet altijd afgevoerd kan worden naar wadi’s of oppervlaktewater. Dit zal alleen maar problematischer worden want de verwachting is dat over 5 jaar 70% van de wereldbevolking in steden woont. Hierdoor zal er meer bebouwing komen en minder mogelijkheden om regenwater af te voeren. Met alle gevolgen van dien. Want door de klimaatverandering worden regenbuien intensiever,  wordt de riolering meer belast en neemt de kans op wateroverlast toe. Hoe zorgen we voor een optimale stedelijke leefbaarheid?

aco-stormbrixx-kopieren

ACO Stormbrixx een CO2 vriendelijk infiltratie- en bergingssysteem.

 

Een gesprek met Rieks Hulst van ACO, een bedrijf dat innovatieve en kwalitatief hoogwaardige afwateringsproducten en -systemen levert, biedt uitkomst. “Alles wat ACO doet staat in het teken om mensen en natuur optimaal te laten profiteren van water. Omdat verdroging van het groen in stedelijk gebied een even groot thema is als waterberging heeft ACO het concept Duurzame Stedelijke Afwatering Systeem (D-SAS) ontwikkeld. Dit systeem combineert afwatering, berging en de teruggave van hemelwater aan de nabije groene omgeving. Om D-SAS mogelijk te maken hebben wij diverse oplossingen die bomen en struiken groen houden en het riool ontlasten tijdens hevige neerslag. Vaak zitten wij al vroegtijdig bij opdrachtgevers aan tafel om samen een integrale visie te ontwikkelen over het ‘managen’ van hemelwater. Met name op het gebied van infiltratie is de visie de laatste jaren gewijzigd. Vandaag de dag wil men het regenwater het liefst ter plekke infiltreren. In de stad is echter de ruimte beperkt en wil men graag, vanwege alle kabels en leidingen in de grond, ondiepe infiltratieoplossingen. Daarom hebben wij onlangs de infiltratiegoot ontwikkeld, die zelfs berijdbaar is door vrachtauto’s.”

aco-infiltratiegoot-kopieren

De ACO infiltratiegoot in doorsnede.

 

Infiltratiegoot

Tijdens regenbuien vangt de infiltratiegoot het hemelwater op en infiltreert het lokaal, hoog aan het oppervlak, in de bodem. Hierdoor wordt de riolering ontlast. De infiltratiegoot is voorzien van onderuitlaten met verticale infiltratielonten van milieuvriendelijke duurzame steenwol. Deze lonten zorgen ervoor dat hemelwater in de bodem infiltreert en vervolgens wordt afgegeven aan de ondergrond, zodat uitdroging van de bodem wordt voorkomen. De infiltratiegoot is te voorzien van diverse roosterafdekkingen, zelfs custom-made roosters zijn mogelijk.

CO2 vriendelijk infiltratie- en bergingssyteem

Voor het opvangen van grote hoeveelheden water heeft ACO de Stormbrixx, een CO2 vriendelijk infiltratie- en bergingssyteem voor binnenstedelijk gebied en gebieden voor zwaar verkeer. Het beproefde systeem van stapelbare kunststof elementen kan grote volumes water bufferen en infiltreren. Voordelen van de lichtgewicht en stapelbare Stormbrixx zijn de minimale transportkosten en de beduidend minder handelingen op de bouwplaats.

aco-infiltratiegoot-middel-kopieren

Dit systeem combineert afwatering, berging en de teruggave van hemelwater aan de nabije groene omgeving.

 

Conclusie

Dankzij het ACO D-SAS concept, kunnen gemeentes nu ook maatregelen nemen om de straat of  wijk klimaatbestendig te maken. Hierdoor zijn ze niet meer afhankelijk van infiltratieoplossingen in tuinen, waar ACO met haar EasyGarden programma trouwens ook mooie oplossingen voor heeft. Ik ben benieuwd welke gemeente als eerste de infiltratiegoot gaat toepassen. Maar daar zullen we ongetwijfeld in de toekomst meer over gaan horen.     

ACO introduceert nieuwe duurzame lijnafwateringssystemen

aco-multiline-hd-seal-in-duurzame-lijnafwatering-medium-kopieren
Lees het gehele artikel

Introductie tijdens Infra Relatiedagen Hardenberg op 4, 5 en 6 februari 2020

Om steeds betere oplossingen te bieden analyseert ACO de producten in de markt en luisteren zij goed naar de wensen van opdrachtgevers. Hieruit bleek dat er behoefte is aan duurzame en snel te verwerken afwateringsproducten die het water snel afvoeren. Daarom ontwikkelde ACO twee nieuwe lijnafwateringssystemen, welke zij introduceren tijdens de Infra Relatiedagen Hardenberg.

Nieuwe duurzame lijnafwatering snel te verwerken

De nieuwe afwateringsgoot Multiline HD Sealin Type-I is speciaal ontwikkeld voor gebieden met zware en intensieve verkeersbelastingen zoals in de industrie, bij distributiecentra of binnenstedelijk gebied. Door de unieke constructie is de Multiline HD de meest robuuste polymeerbetongoot in zijn klasse en is het aanvullen met beton nauwelijks meer nodig. Dit is beter voor het milieu en scheelt bovendien verwerkingstijd op de bouwplaats. De geïntegreerde Sealin afdichting zorgt ervoor dat het regenwater snel en veilig wordt opgevangen en afgevoerd, zodat ondergrond en grondwater maximaal worden beschermd.

Nieuwe duurzame KerbDrain® zorgt voor snelle afwatering

Hevige regenbuien zijn van invloed op de verkeersveiligheid. Daarom is voor een snelle afwatering van bijvoorbeeld rotondes de ACO KerbDrain® ontwikkeld: een afwateringssysteem en trottoirband in één. Dankzij de inlaatopeningen aan de zijkant is de inlaatcapaciteit vele malen groter dan bij het gebruik van kolken en hoeft het toestromende water geen lange weg af te leggen. Een absolute pré vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.

De ACO KerbDrain is nu ook in de extra duurzame variant Vienite® leverbaar. Vienite is een nieuw op polymeer gebaseerd materiaal dat gerecycled glas bevat. Vienite voldoet eveneens aan alle eisen qua hoogwaardige buig- en druksterkte en is, net als polymeerbeton, recyclebaar.

Duurzame kennispartner

ACO benadert watermanagement vraagstukken vanuit een integrale ketenbenadering waarbij optimale functionaliteit, milieu en duurzaamheid centraal staan. Dat duurzaamheid geen modewoord is bewijst ACO. Naast kwaliteitsmanagement (ISO 9001) zijn de ACO-fabrieken  ook gecertificeerd op het gebied van milieumanagement (ISO 14001) en energiemanagement (ISO 50001).

Ontwerpers, aannemers, installateurs en opdrachtgevers kunnen gratis gebruik maken van de jarenlange kennis en ervaring van ACO. #askACO noemen ze dat. Heb je een vraag over het opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van water? Kom dan naar de ACO inspiratiestand (nummer 407) tijdens de Infra Relatiedagen Hardenberg en stel je vraag. #askACO

ACO introduceert Duurzaam Stedelijk Afwatering Systeem op InfraRelatieDagen Hardenberg

aco-duurzaam-stedelijk-afwatering-systeem-concept-medium-kopieren
Lees het gehele artikel

Klimaatverandering vraagt om duurzaam watermanagement

Nieuwe oplossingen voor een klimaatbestendig Nederland

Door de klimaatverandering krijgen we in Nederland steeds meer te maken met piekbuien en langere periodes van droogte. Door de hieruit voortvloeiende wateroverlast en watertekorten wordt het belang van goede lijnafwateringssystemen, infiltratiesystemen en infiltratiegoten steeds groter. Want daarmee kunnen we ons land waterbestendig maken, zorgen we voor verkoeling op warme dagen en kunnen we planten water geven zonder kostbaar drinkwater te verspillen. Vanuit die gedachte heeft ACO een nieuw concept en een aantal (ver)nieuwe producten ontwikkeld.

Duurzaam Stedelijke Afwatering Systeem concept

Omdat verdroging van het groen in stedelijk gebied een even groot thema is als waterberging, heeft ACO het concept Duurzame Stedelijke Afwatering Systeem (D-SAS) ontwikkeld. Dit concept combineert afwatering, berging en de teruggave van hemelwater aan de nabije groene omgeving.

Om D-SAS mogelijk te maken heeft ACO diverse oplossingen die bomen en struiken groen houden én het riool ontlasten tijdens hevige neerslag. Naast een complete range van infiltratiekratten in verschillende hoogtes, die in combinatie met de ACO RainBloxx een hybridesysteem vormen, heeft ACO recent ook de Infiltratiegoot ontwikkeld.

Infiltratiegoot

In binnenstedelijk gebied kan regenwater door bebouwing en verharding niet altijd worden afgevoerd naar wadi’s. Bovendien vragen de aanwezige kabels, leidingen en hoge grondwaterstanden om ondiepe infiltratieoplossingen.

De innovatieve gepatenteerde Infiltratiegoot van ACO vangt hemelwater op, reinigt het en infiltreert het hoog aan de oppervlak in de directe omgeving. Hierdoor wordt uitdroging van de bodem voorkomen en de riolering ontlast. De geringe inbouwdiepte heeft als bijkomend voordeel dat de aanlegkosten beperkt zijn. Dankzij de vriendelijke en ondiepe inbouwmethode is nu elk binnenstedelijk gebied klimaatbestendiger te maken.

CO2 vriendelijk infiltratie- en bergingssyteem

Het opvangen van grote hoeveelheden water kan met de unieke en gepatenteerde ACO Stormbrixx. Dit is een CO2 vriendelijk infiltratie- en bergingssyteem voor toepassingen in binnenstedelijk gebied en gebieden voor zwaar verkeer. Het beproefde systeem van stapelbare kunststof elementen kan grote volumes water bufferen en infiltreren. Kenmerkende voordelen van de lichtgewicht en stapelbare Stormbrixx zijn de minimale transportkosten en de beduidend minder handelingen op de bouwplaats.

Nog meer noviteiten

ACO toont tijdens de InfraRelatieDagen in Hardenberg ook een nieuwe duurzame lijnafwatering voor gebieden met zware en intensieve verkeersbelastingen. Tevens komen ze met een nieuwe duurzame KerbDrain®, een trottoirband en afwateringssysteem in één, die zorgt voor een snelle afwatering van bijvoorbeeld rotondes en bushaltes.

Heb je een vraag over het opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van water? Kom dan naar de ACO inspiratiestand (nummer 407) tijdens de InfraRelatieDagen in Hardenberg. ACO is de gratis kennispartner voor ontwerpers, aannemers, installateurs en opdrachtgevers. #askACO