Tagarchief: ACO BV

Q-Max regenwater verzamelleiding steeds vaker dé oplossing voor een klimaatrobuuste binnenstad

IMG_20220106_085336-bewerkt
Lees het gehele artikel

Om de openbare ruimte aantrekkelijk houden is renovatie van het binnenstedelijk gebied van groot belang. Deze visuele aantrekkingskracht moet voor meer omzet bij de winkeliers zorgen. Maar renovaties zijn kostbaar en een verstorende factor voor winkeliers en bezoekers. Daarnaast worden gemeenten via de uitkomst van de stresstest geconfronteerd met het klimaat en de bijbehorende maatregelen. Om tot toekomstbestendige en duurzame oplossingen te komen is het van belang om, samen met de markt, na te denken over de invulling en uitvoering van een project. Lees hoe ACO dit in Veenendaal heeft gedaan!

Efficiënt en ruimtebesparend!

Winkelcentrum op de schop

Wijkwinkelcentrum de Ellekoot, gelegen naast station Veenendaal West, is al decennia een begrip in Veenendaal. De sfeer en beleving voldeden helaas niet meer aan de huidige maatstaven. Om een aantrekkelijk, toekomstbestendig en goed functionerend winkelcentrum voor Veenendaal-West te garanderen, kreeg de Ellekoot een flinke make-over. Behalve het vernieuwen van de winkelpuien, het verbeteren van laad- en losmogelijkheden en het optimaliseren van de (fiets)parkeerplaatsen, stond ook het duurzaam afwateren van de openbare ruimte op de agenda.   

Doorsnede van de Qmax lijngoot en verzamelleiding.

De uitdaging

In een bestaande situatie moet je rekening houden met een tal van uitdagingen:

  • kabels en leidingen die al in de grond zitten
  • grondwaterstanden
  • kans op archeologische vondsten
  • afkoppelmogelijkheden
  • smalle straten en daarmee weinig ruimte voor een cunet
  • een aantrekkelijk design
  • hoog afvoeren op watergangen, of om aan te sluiten op regenwatergebruiksystemen
  • inbouwen zonder zwaar materieel  

Met het bouwteam in Veenendaal is er daarom voor gekozen om de reeds voorschreven roostergoot te vervangen door een gecombineerd systeem van lijngoot en verzamelleiding – de Q-max. Dit is een systeem waarbij aan het oppervlak slechts een smalle sleuf- of roostergoot zichtbaar is en het kunststof gootlichaam direct de verzamelleiding is. Doordat de Q-max in diverse afmetingen te verkrijgen is kunnen grote strenglengtes, zonder extra afvoerputten, gerealiseerd worden.

Q-max – Regenwater verzamelleiding snel en SLIM geinstalleerd

Omdat het Q-Max systeem hoog aan het oppervlak wordt ingebouwd, wordt er weinig grond geroerd en is er zelfs geen bronbemaling nodig. Daarnaast is het een groot voordeel dat regenwater van de bestrating en de gevelwaterafvoer via één systeem wordt opgevangen en hoog wordt afgevoerd. De gevelafwatering wordt door middel van zij-aansluitingen rechtstreeks op de ACO Q-max aangesloten. Dit lichtgewicht systeem, met grote capaciteit, kan met lage investering in tijd en geld worden ingebouwd.

Functie en identiteit

Het goed functioneren van afwatering in de openbare ruimte is van cruciaal belang. Maar behalve functie bieden afwateringssystemen ook de mogelijkheid om door de unieke uitstraling bij te dragen aan de identiteit van de omgeving. Zo zijn diverse sleuf- en roosterkeuzes mogelijk in RVS, verzinkt staal, gietijzer of corten. Veenendaal heeft gekozen voor een gietijzeren rooster en inspectieluik die mooi passen bij de bestrating. De smalle goot benadrukt de lengtewerking en het luik is voorzien van het logo van winkelcentrum De Ellekoot.

Alle partijen enthousiast

Alle betrokken partijen zijn zo enthousiast over deze oplossing dat ze ieder, in een eigen individueel project, de Q-max weer meegenomen hebben in hun ontwerp. Ook nieuwsgierig geworden? askACO!

Projectinformatie

Opdrachtgever: Gemeente Veenendaal
Ontwerper: Drong Omgeving & Techniek – Barneveld
Aannemer: Heijmans Infra
De renovatie startte in 2020 en is begin 2022 afgerond

Klimaatbestendige stad snel te realiseren

ACO-Watermanagement—dankzij-de-smalle-sleuf-valt-de-Q-max-nau
Lees het gehele artikel

Om te voorkomen dat bij extreme regenbuien wateroverlast en vochtige kelders in de oude panden zouden optreden, wilden ze graag het regenwater kunnen bergen en afvoeren. Daarnaast wilden ze hittestress voorkomen. Echter, er was geen mogelijkheid voor een infiltratievoorziening in de smalle straat. Bovendien mochten de grondlagen niet geroerd worden vanwege de mogelijk archeologische waarde. Benieuwd hoe dit opgelost werd? ACO legt het graag uit.

Tijd en mogelijk archeologische vondsten de grootste uitdaging

Na een aanbestedingsprocedure hebben de Gemeente Elburg en Aannemingsmaatschappij Van Gelder samengewerkt in een bouwteam. “Onze opdracht bestond uit herbestratingswerkzaamheden en het aanbrengen van een hemelwaterriool om woningen af te koppelen”, vertelt Erwin van Boven, ontwerpleider bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder. “Al het hemelwater moest geloosd worden op de beek die dwars door stad loopt. Gezien de uitstraling van het historische stadje had een lijngoot de voorkeur.”

De opdracht leek simpel, maar dat was het niet. Tijd was de grootste vijand. Er werd in januari 2021 gestart met de uitvoering van het project. Omdat traditiegetrouw het toerismeseizoen begint met Pasen, was het streven om dan de terrassen en de vestingstad weer toegankelijk te hebben. “Om de opleverdatum te behalen wilden we eigenlijk niet te diep gaan graven in deze oude vestingstad, want de kans bestond dat we op archeologisch vondsten zouden stuiten. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een hemelwaterriool met minder dekking”, vertelt Erwin.

Snel en ondiep inbouwen van de Q-max

Regenwater verzamelleiding voor klimaatbestendige binnenstad

In Elburg vonden ze het ook belangrijk dat bij extreme regenbuien het water geborgen en afgevoerd zou worden, zodat wateroverlast maar ook vochtige kelders in de oude panden voorkomen zou worden. Daarnaast wilden ze graag hittestress op warme dagen voorkomen. De beperkte tijd, het voorkomen van archeologische vondsten en de wens voor een duurzame klimaatbestendige stad waren belangrijke factoren in de zoektocht naar de juiste oplossing. De oplossing voor deze uitdaging werd gevonden bij ACO met de Q-max, een sleufgoot waar geen leidingwerk meer voor noodzakelijk is en die hoog onder het maaiveld te plaatsen is. In tegenstelling tot systemen met separate verzamelleidingen kon deze sleufgoot worden aangesloten op de stadsgracht.

Waar tot voor kort het relatief schone regenwater altijd in het rioolwater terecht kwam, wordt het regenwater tegenwoordig steeds vaker opgevangen. Simpelweg omdat het goed te gebruiken is. Zo kun je het duurzaam inzetten om er bijvoorbeeld bomen en planten mee water te geven en de hittestress te beperken op warme dagen, tegelijkertijd ontlast je dan ook de riolering tijdens extreme regenval. In Elburg kozen ze ervoor om het regenwater dat valt op de daken van woningen af te koppelen van de riolering en het via de Q-max te transporteren naar De Beek, die uitkomt in de Vestinggracht. Gerard is blij met de keuze voor de Q-max, ‘Het is al even geleden dat Rieks Hulst, sales engineer bij ACO, mij tijdens een van zijn interessante koffiegesprekken vertelde over de Q-max. Dit gesprek is mij bijgebleven, want dit product is een supercombi van een lijngoot die hemelwater opvangt en verzamelt om het vervolgens klimaatadaptief af te voeren. De producten van ACO liggen prijstechnisch misschien iets hoger, maar we krijgen er op alle fronten kwaliteit voor terug. Het merk ACO brengt in mijn ogen de beste producten die op de markt verkrijgbaar zijn.”

Snel te verwerken kostenbesparende oplossing

Omdat we ook benieuwd zijn naar de verwerking van de Q-max zijn we in gesprek gegaan met Henri Struik, uitvoerder bij van Gelder. “Het afkoppelen van het hemelwater ging met de Q-max heel eenvoudig, omdat we zelf de zijaansluitingen konden aanbrengen. Ik zou de Q-max in binnenstedelijk gebied best wel vaker willen gebruiken. Het is een licht product en daardoor heel makkelijk te zetten en snel te plaatsen. Er is veel minder grondverzet nodig en we hoefden geen knipgaten te maken zoals bij kolken. Vanuit ACO heb ik een goede ondersteuning gekregen, want ze stonden altijd met raad en daad voor mij klaar. Het was voor mij een bijzonder project omdat het in een mooie oude stad was met het hoofdkantoor van Van Gelder om de hoek. Het is een van de mooiste werken die ik gemaakt heb.”

“Deze lijngoot is iets duurder dan kolken en het aanleggen van een aparte hemelwaterafvoer”, vertelt Erwin. “Maar op de inbouw wonnen we zoveel extra dat het erg interessant was. We konden met dit product gelukkig over de waterleiding van Vitens heen, waardoor we minder diep hoefden te graven. Hierdoor hadden we ook geen risico op archeologische vondsten en hielden we grip op de planning zodat we de gewenste opleverdatum konden halen.”

ACO leverde ook deze smalle lijnkolken.

Beeldbepalende uitstraling

Omdat het oude straatprofiel als oncomfortabel werd ervaren, moest ook de bestrating worden aangepakt. Bij het herbestraten van de Vischpoortstraat en de Jufferenstraat heeft Van Gelder ervoor gezorgd dat het regenwater naar de zijkanten afloopt, zodat het in de sleufgoot van de Q-max terechtkomt. Het relatief schone regenwater komt vervolgens in de vestinggracht terecht, zodat het kan bijdragen aan de verkoeling van het vestingstadje. Dankzij de smalle sleuf valt de Q-max valt deze lijngoot nauwelijks op in het straatbeeld.

Erwin blikt trots terug op het project en de samenwerking; “We hadden in het project best wel een paar uitdagingen over de technische invulling. Zo hadden we te maken met een oude stad en hoogteverschillen. Johannes Doornbosch de accountmanager van ACO, heeft in alles goed meegedacht. Ik kende ACO alleen van de lijngoten, maar nu weet ik dat ze veel meer oplossingen in huis hebben. Bij ACO is alles bespreekbaar en oplosbaar waardoor we zeker vaker moeten samenwerken.” Ook Gerard is tevreden met het resultaat. “We hebben op tijd de herinrichting van de binnenstad afgerond zodat op tijd de terrassen open konden. Door de woningen af te koppelen en het hemelwater te transporteren naar De Beek, blijft het regenwater waar het valt en wordt het niet afgevoerd naar de zuivering. Het ACO-systeem kan een bui factor 10 afvoeren en hiermee is de vesting goed voorbereid op de toekomst. Door het aanbrengen van een koelte-eiland voorkomen we hittestress. Het wordt voor toeristen in de zomer goed toeven op de koelteeilanden in de stad met watertappunten, bankjes en bomen.”

Meer innovaties om regenwater slim te gebruiken

Het duurzaam gebruiken van regenwater is belangrijk om het riool te ontlasten. Anders dan in Elburg zijn er ook situaties denkbaar waar het afstromende water schoner moet zijn. Bijvoorbeeld als hemelwater aangesloten moet worden op een wadi, of als het geborgen moet worden om later te kunnen gebruiken voor het besproeien van beplanting. In deze situaties is vaak een aanvullende voorziening nodig om de vervuiling uit het afstromende hemelwater te halen. Want afstromend hemelwater van daken en verkeersoppervlakken is vaak vervuild door zink van daken, afgesleten deeltjes van autobanden, remstof, roetdeeltjes, slib of olie. Bij ACO vertellen ze je graag over de best beschikbare techniek of ze ontwikkelen een interessante oplossing, zodat het water voldoende schoon is voor verdere toepassing. Nodig hen – net zoals Gerard gedaan heeft – uit voor een interessant koffiegesprek, daag ze uit en ontwikkel samen. Dat vinden ze leuk en wie weet komt jouw project of gemeente in het nieuws met de meest innovatieve klimaatoplossing!     

Klimaatbestendig en kostenbesparend afwateren

ACO Watermanagement – Kroonwijkpark Malden nabij basisschool Vu kopiëren
Lees het gehele artikel

Zo zijn er hoogteverschillen, slingerende paden, speelgelegenheden, zitgelegenheden en veel natuur terug te vinden. Een meedenkgroep van omwonenden en betrokkenen dacht met de gemeente Heumen mee over de herinrichting van het park, waarbij veiligheid en het infiltreren van hemelwater centraal stonden.

Ontwerpen met een bouwteam

Voor de herinrichting van het Kroonwijkpark werd een bouwteam opgericht, waarin de Gemeente Heumen, Hevo – dé specialist op het gebied van duurzame huisvesting – en Dolmans Landscaping Group zitting hadden. Dit bouwteam maakte het uitvoeringsontwerp. Daarna zou Dolmans Landscaping Group – een multidisciplinair groenbedrijf dat sinds kort ook een speciale tak voor bouwteam gerelateerde civiele werken heeft –  ook gaan zorgdragen voor de inrichting van het park en het schoolterrein. Door Dolmans Landscaping Group te betrekken in het bouwteam kon er direct gedacht worden aan de verkeerscirculatie, omgevingscommunicatie, samenwerking met nutsbedrijven, bereikbaarheid tijdens het werk en de zorg voor duurzaamheid. 

Dolmans Landscaping Group was verantwoordelijk voor de volledige inrichting van het buitenterrein.

Op de locatie waar vroeger een school stond werd de nieuwe school “De Vuurvogel”  gesitueerd. Aan de voorzijde van de school moest een speelkuil komen met speeltoestellen, waar zowel de schoolkinderen als de kinderen uit de wijk gebruik van konden maken. Ook moesten er twee fietsenstallingen komen. Omdat kinderen soms met de auto naar school worden gebracht, was er de wens voor een Kiss & Ride zone. Vanaf de K&R-zone moesten kinderen veilig naar de school kunnen lopen. “Voor de afwatering van de K&R-zone kozen wij voor een ACO-oplossing omdat we bij Dolmans Landscaping Group veel werkzaamheden verrichten voor datacenters. Dan heb ik vaak ik contact met ACO voor lijnafwateringssystemen. Deze zijn goed verwerkbaar, dus gebruiken wij de ACO-oplossingen met veel plezier”, aldus Gerard Haven, projectleider bij Dolmans Landscaping Group.

De relatief slanke roostergoot Multiline HD-I Sealin is geplaatst door Infrascoop.

Klimaatadaptief en circulair afwateren

Dolmans Landscaping Group betrok RE-infra – een praktisch ingenieursbureau met wortels in de aannemerij en onderdeel van de Remmits Groep – bij het bouwtraject. Zij werkten voor Dolmans Landscaping Group het ontwerp civieltechnisch uit. “Omdat de Kiss & Ride op het dak van de parkeerkelder moest komen, was er geen afvoermogelijkheid van het hemelwater via de bodem. Bovendien was de inbouwruimte voor een afwateringssysteem beperkt door de geringe inbouwhoogte van maximaal 50 cm. We hadden dus een uitdaging!”, aldus Bart Visser, bedrijfsleider bij RE-infra. “Daarom werd Kees-Willem Kamp, sales engineer bij ACO, ingeschakeld. Hij adviseerde de Multiline HD-I Sealin, een lijnafwateringssysteem met robuuste duurzame gietijzeren randbescherming en gietijzeren roosters. Deze lijngoot heeft een lage inbouwhoogte, geen inbouw in betonommanteling nodig en bijkomend voordeel is het Sealin systeem. Het Sealin-systeem tussen de onderlinge gootelementaansluitingen zorgt voor de absolute water- en zanddichtheid van het lijngootsysteem. De relatief slanke roostergoot Multiline HD-I Sealin is geplaatst door Infrascoop – een  GWW-bedrijf dat actief is in de regio Noordoost Brabant (Land van Cuijk), Nijmegen en Noord-Limburg – aan de rand van de K&R, tegen de trottoirband. Dankzij het snelle schakelen en het goede advies van ACO is er een mooie afwaterings-oplossing gekomen.”

Voor de ingang van de school werden 16 ACO Schoonlopers geplaatst.

Gemakkelijk in te bouwen

“Met de lijngoot van ACO was het een vrij simpele manier van inbouwen”, vertelt Alexander Ruijters, senior werkvoorbereider bij Infrascoop. “Door de geringe inbouwhoogte op het parkeerdek konden wij geen zandvanger plaatsen, maar dankzij de onderaansluiting van de  Multiline HD-I Sealin lijngoot was deze ook niet nodig. Omdat klimaatadaptatie een eis was, watert deze lijngoot niet af naar riolering maar wordt het hemelwater afgevoerd naar een infiltratieriool dat buiten het kelderdak ligt. Dit infiltratieriool had de gemeente Heumen nog overgehouden van een ander project, zodat het hier circulair ingezet kon worden. Het infiltratieriool infiltreert het opgevangen hemelwater in het park.  Ook de fiets- en voetpaden rondom de school werden op een dusdanige manier aangelegd dat het hemelwater zoveel mogelijk kan infiltreren in de bodem. Hierdoor gaat het regenwater niet verloren.”

In de schoolzone werd veel aandacht besteed aan de veiligheid van het eindproduct. Daarom werd de ACO lijnkolk voorzien van het unieke ‘clean’ rooster, dat fietsbandvriendelijk is door het ontbreken van lange sleufopeningen.

Groenblauw schoolplein

“De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het Kroonwijkpark door ons multidisciplinaire groenbedrijf Dolmans Landscaping Group”, vertelt Gerard Haven. “Wij waren verantwoordelijk voor de volledige inrichting van het buitenterrein. Dat betekende aanleg van een speelkuil met houten speelvoorzieningen, tuintjes rondom de school met speelelementen en mogelijkheden voor buitenonderwijs en het geheel met groen inrichten. Samen met Infrascoop werd de grote Kiss & Ride zone, de fiets- en wandelpaden en het schoolplein gerealiseerd. Het hemelwater op het eivormige schoolplein wordt afgevoerd met K200 lijnkolken. Deze smalle lijnkolk met een breedte van slechts 200mm was eenvoudig op te nemen in de streklaag van keiformaat straatbakstenen.”     

Aannemer maakt de rekensom en is blij met zijn uiteindelijke keuze

ACO Watermanagement – Dommelen Winkelcentrum Belleman – sl_0001 kopiëren
Lees het gehele artikel

Hierbij is gelet op uitstraling, bereikbaarheid, parkeerbehoefte, logistieke behoefte voor bevoorrading en het verhelpen van wateroverlast. In het hele project is gekozen voor duurzame materialen met een moderne uitstraling. Om wateroverlast te voorkomen is gekozen voor een strak ogende sleufgoot. 

Onderaan de streep bleek de ACO sleufgoot de voordeligste keuze te zijn, dankzij de inbouwvoordelen.

Winkeliersvereniging beslissend in het traject

De Belleman is een winkelcentrum waar veel winkeliers een eigen pand hebben. Frank van der Graaf, eigenaar en oprichter van Franky’s Kwaliteits Schoenmakerij, is een van deze winkeliers en was nauw betrokken bij het project. “Wij zijn erbij gebaat dat het winkelcentrum er netjes uitziet. Daarom zijn wij met de gemeente om tafel gaan zitten en hebben wij financieel bijgedragen aan de renovatie van ons winkelcentrum. Vervolgens hebben wij in samenspraak met de gemeente, de planning en uitvoering gedaan”, aldus Frank van der Graaf.  

Voor de projectuitvoering werd gekozen voor de lokale aannemer Daams Valkenwaard, van oudsher specialist in houtmaterialen, sierbestrating en schuttingen, maar tegenwoordig ook bekend om zijn grondwerkzaamheden en infra werkzaamheden. Daams heeft het project van A tot Z verzorgd: van het grondwerk tot de verlichting, en van de bestrating tot het terreinmeubilair. 

Omdat de Winkeliersvereniging de initiatiefnemer was in het hele project, hebben zij de tijd genomen voor een optimaal resultaat. Gezelligheid, groen en eenheid stonden hierbij centraal. De entree van het winkelcentrum is aangekleed met grote bloembakken en ook op het binnenplein is een groot modern ziteiland aangelegd, met in het midden beplanting. Door gebruik te maken van verschillende bestratingen is er onderscheid gemaakt in verkeers- en voetgangersgebied. Voor een zorgvuldige bestratingskeuze heeft Daams Infra zelfs verschillende stukken proefbestrating met diverse tegels en stenen aangelegd, zodat de winkeliers zelf konden ervaren hoe het voelde en of het bijvoorbeeld niet glad werd bij regen.

Er hoefde geen extra draagkrachtige fundatielaag gemaakt te worden.

Lijnafwatering op eerste gezicht geen logische keuze

Om wateroverlast te voorkomen is er door de winkeliers gekozen voor een subtiele en strakke lijnafwatering, waar winkelwagentjes niet in vast komen te zitten. “We hebben verschillende opties afwateringssystemen gezien, maar dit systeem van ACO was de mooiste omdat hij niet opvalt en modern oogt”, vertelt Frank van der Graaf. 

“Toch was de ACO sleufgoot niet de meest voor de hand liggende keuze”, vertelt Hennie Heesterbeek, bedrijfsleider bij Daams Valkenswaard. “Dit kwam vanwege de hoge prijs. Maar toen we ons er verder in verdiepten bleek dat er enorme inbouwvoordelen waren, waardoor ACO toch voordelig uit de bus kwam. Het geringe grondverzet en het niet hoeven toepassen van een mortelproduct om de goot te stellen, zouden ons een grote tijdsbesparing en dus geld opleveren.”  

Daarom werd er toch gekozen voor de ACO Multiline HD type I V100G; de robuust  polymeerbetonnen goot met de beproefde Sealin technologie en een versterkt gegoten frame. Bovenop deze goot kwam de ACO Urban Design RVS Fineline sleufgoot. Het RVS sleufrooster met haar minimalistische vorm verstoort het bestratingspatroon niet, geeft een moderne uitstraling aan het winkelcentrum en zorgt voor de adequate afwatering.

Het verwerken van de lijngoot, een rekensommetje

En toen was het zover; de 150 meter lijnafwateringsgoot werd geleverd. Is het inbouwen daadwerkelijk zo snel gaan als er werd beloofd door ACO?  “Ja!”, antwoord Hennie Heesterbeek volmondig. “Ook in de praktijk bleek dat het plaatsen heel makkelijk ging, zelfs makkelijker dan bij een concurrerende goot die wij in andere werken hebben toegepast. Als ik nu het  rekensommetje maak dan hoefde ik geen extra draagkrachtige fundatielaag te maken – aangezien we in een herinrichtingsplan werkten en de ondergrond niet geroerd en draagkrachtig was – en had ik geen beton nodig. Het was gewoon een kwestie van stellen en klaar. Kortom het was minder werk. Hierdoor is in de praktijk gebleken dat  ACO voordeliger is dan andere aanbieders. Bovendien heb ik vooraf en tijdens het traject goed advies gekregen van Marcel Sierevogel en  een mooi legplan gekregen van Fabio van Olst. Fabio en Marcel zijn zelfs een aantal keren komen kijken, toen wij bezig waren met het inbouwen van de goten.” 

ACO Urban Design RVS Fineline sleufgoot.

Bijna geen overlast voor winkelend publiek 

De winkeliers waren bang voor overlast tijdens de renovatie. Om dit te voorkomen heeft Daams het project in delen opgepakt. Dit was logistiek gezien veel werk voor Daams omdat hij de benodigde materialen in delen moest uitzetten. Frank van der Graaf blikt tevreden terug: “De samenwerking met Daams ging perfect. We zijn continu goed bereikbaar geweest, zowel wijzelf als onze klanten hebben bijna geen overlast ervaren en het project is helemaal volgens planning verlopen.” Dat het project volgens planning is verlopen is mede dankzij de snelle tijdbesparende inbouwmethode van de ACO lijngoot.  

Trots op het resultaat

In december 2020 was de opening van het winkelcentrum. Frank van der Graaf en Hennie Heesterbeek blikken trots terug op het resultaat.    “Het was een lang project, waarbij wij niet over een nacht ijs zijn gegaan”, vertelt Frank van der Graaf. “Wij zijn blij dat wij inspraak hadden, want als winkeliers zijn wij erbij gebaat dat het winkelcentrum er netjes en mooi blijft uitzien. Het afwateringssysteem functioneert perfect en oogt subtiel, mooi en strak. Het is helemaal van deze tijd en de winkelwagentjes komen er niet vast in te zitten. Ook de samenspraak met Daams en de Gemeente Valkenswaard is goed verlopen. Het was een pilotproject van de gemeente en we hopen hiermee andere winkelcentra te inspireren. We hadden al een mooi winkelcentrum, maar nu kunnen we er weer 20 jaar tegenaan!”     

Klimaatopgave van de overheid en kansen voor infra

ACO Watermanagement – Olie- en benzineafscheider OBA met b_0002 kopiëren
Lees het gehele artikel

Met name op bedrijfsterreinen is er nog veel te winnen. Hoe kunnen we de overheid helpen om de lozing van vervuild water te voorkomen, de riolering ontlasten en wateroverlast voorkomen?

Kwaliteit afstromend hemelwater bedrijfsterreinen verbeteren

De verandering van het klimaat zorgt voor steeds meer uitersten. Hevige regenval en droge periodes komen steeds vaker voor. Door de hevige regenval treedt wateroverlast op, terwijl in andere perioden er een tekort is aan water, waardoor verdroging plaatsvindt. Inwoners en bedrijven ondervinden door wateroverlast veel hinder en schade. De overheid heeft daarom een klimaatopgave. 

In het verleden ging het hemelwater vaak rechtstreeks naar het riool. Met het oog op klimaatadaptatie zijn collect, clean, hold en release belangrijke elementen in de afwateringsketen geworden. Tegenwoordig willen we wateroverlast voorkomen en de riolering ontlasten. Voorwaarde hierbij is een betere kwaliteit van het afstromende hemelwater. Met name op bedrijfsterreinen bevat het afstromende hemelwater vaak verontreinigen die bijvoorbeeld  afkomstig zijn van de opslag van materialen of veroorzaakt worden door de slijtage van autobanden en remvoeringen. 

Door hemelwater af te koppelen creëer je een zeer efficiënte manier om overbelasting van het rioolstelsel door overvloedig hemelwater te voorkomen en het meer doeltreffend te gebruiken. Dit wordt op steeds meer plaatsen, al dan niet verplicht, toegepast. Vooral grote openbare terreinen en industrieterreinen zijn voor afkoppelen geschikt. De kans dat het afstromende water hier vervuild is met oliën of fijn slib is aanwezig. Daarom is een olie- en benzineafscheider (OBA) met een enorme capaciteit gewenst. Dit heeft een flinke investering tot gevolg, maar er zijn andere oplossingen. 

Slimme OBA met buffer bespaart kosten en ondersteunt klimaatopgave.

Slimme OBA met buffer bespaart kosten en ondersteunt klimaatopgave

In plaats van een OBA met een enorme capaciteit kun je ervoor kiezen om een teveel aan afvalwater te bypassen. In dat geval zal alleen de “first flush” gezuiverd worden en dus niet de gehele flow ten gevolge van de neerslaggebeurtenis. Wil je er zeker van zijn dat al het afstromende regenwater gezuiverd wordt, zonder te bypassen, dan kan het gelukkig ook anders. Een teveel aan water kan tijdelijk gebufferd worden en later alsnog de OBA passeren. Dit is net zo effectief, stukken efficiënter en dus goedkoper. Maar je moet wel weten hoe je dit doet. Daarom kunnen de sales-engineers bij ACO een slimme maatwerkoplossing engineren. Een mooi voorbeeld hiervan is de maatwerkoplossing die gemaakt is voor PARO Amsterdam, specialist in het verwerken van bouw- en bedrijfsafval.

Het beregende terrein van PARO heeft een groot oppervlak. Met de uitbreiding van het terrein is goed nagedacht over een nieuwe zuiveringsinstallatie die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Immers het lozen van vervuild regenwater moet worden voorkomen. De uitgangspunten zijn vastgesteld door PARO en ACO engineerde de financieel veel gunstiger oplossing. Omdat PARO accepteerde dat er tijdelijk regenwater op het terrein zou blijven staan, kon het regenwater worden opgevangen en vastgehouden zonder dat er extra kostbare ondergrondse berging nodig was.  

Waar wellicht anders een OBA met een capaciteit van NG 900 zou zijn toegepast is er nu gekozen voor een dubbele, parallel geschakelde, olie- en benzineafscheider met een capaciteit van NG 160. Een verdeelput, voorzien van twee debietbegrenzers, voorkomt overbelasting van de OBA tijdens regenbuien met een hogere intensiteit. Door het benutten van de berging in de terreinriolering, tezamen met een pompput waarmee een teveel aan water naar een tijdelijke buffer wordt gepompt, wordt wateroverlast voorkomen.  

Middels een automatische gestuurde afsluiter wordt na een regenbui de inhoud van de buffer in zijn geheel via de OBA afgevoerd en gezuiverd zodat het kan worden geloosd op het Noordzeekanaal. Daarnaast wordt tijdens droge periode water uit de buffer gebruikt om opgeslagen producten nat te houden. Een mooi staaltje regenwatergebruik en klimaatadaptieve inrichting van een bedrijfsterrein. 

Voor de klimaatadaptieve inrichting van bedrijfsterreinen is het essentieel om over elke waterdruppel na te denken. ACO is benieuwd naar jouw klimaatadaptieve uitdagingen op het gebied van Infra.  

Prefab faunatunnel zorgt voor tijdbesparing

aco-pro-fauntunnel-in-assen-gereed-kopieren
Lees het gehele artikel

Verkeer ervaart weinig overlast tijdens aanleg faunatunnel

Om klein wild veilig de Europaweg te laten passeren heeft de Gemeente Assen ervoor gekozen om een ecopassage aan te leggen tussen het Asserbos, het Twijfelveld en het Natura 2000-gebied Witterveld. In zeer korte tijd is de faunatunnel gerealiseerd waardoor er nauwelijks overlast was voor het verkeer.

Veiligheid voor mens en dier

Om leefgebieden van diersoorten met elkaar te verbinden en te zorgen voor een ecologische samenhang is er een fauntatunnel aangelegd onder de Europaweg in Assen. Dankzij deze faunatunnel kan klein wild –  amfibieën, reptielen zoals ringslangen, muizen, konijnen en vossen – ongestoord en veilig oversteken en zijn er minder aanrijdingen met dieren waardoor het voor het verkeer veiliger wordt. Deze faunatunnel is een onderdeel van een groter stelsel verbindingen.

Samenwerking ecoloog en bouw

De gemeente Assen heeft Arcadis benadert voor het ontwerpen en plaatsen van een faunatunnel, in de zuidelijke ringweg van Assen. De aannemerstak van ontwerp- en consultancyorganisatie Arcadis heeft als hoofdaannemer opgetreden in de realisatie van deze ecocorridor. Omdat de Europaweg een breed wegprofiel en een brede middenberm heeft, is er  eerst met de ecoloog van Arcadis bekeken of de monolithische faunatunnel van ACO wel genoeg effect zou hebben. Er zijn immers dieren die hier en daar licht nodig hebben in de tunnel. Omdat het dichte deel niet langer is dan 10 meter, heeft de ecoloog van Arcadis geconstateerd dat een monolithische faunatunnel een mooie oplossing is.

ACO heeft bewust gekozen voor de ontwikkeling van monolithische faunatunnels van polymeerbeton. De reden hiervoor is dat polymeerbeton een hoge buig- en treksterkte heeft, waardoor er geen wapeningen nodig zijn in het beton. De amfibieën en reptielen die zich erin verplaatsen oriënteren zich namelijk op het aardmagnetisch veld, waardoor wapeningen en dus metaalachtige producten in faunatunnels beter vermeden kunnen worden. Hierdoor is polymeerbeton het best beschikbare product voor faunatunnels. Bovendien is polymeerbeton een niet zuigend product, zodat kikkers en padden zonder uit te drogen de ecocorridor kunnen passeren.

Minimale omleiding en geen overlast voor verkeer

De Gemeente Assen wilde zo min mogelijk overlast voor verkeer en fietsende schoolgaande kinderen veroorzaken. Daarom was het noodzakelijk om deze faunatunnel te realiseren in de vakantie. Om ervoor te zorgen dat het wegvak zo kort mogelijk afgesloten zou zijn heeft ACO de standaard tunnelelementen samengesteld tot een kant en klare prefab faunatunnel met een lengte van 4 meter.

Doordat ACO de faunatunnel prefab heeft aangeleverd op het werk, is er een enorme tijdsbesparing gerealiseerd. Dankzij een strakke planning kon Arcadis de dag voor de levering  een sleuf trekken in het wegvak. Omdat de prefab betonfundatie goed uitgehard was kon Arcadis de volgende dag de faunatunnel direct verwerken en de dag erna asfalteren. Al met al heeft het plaatsen van de ACO Pro Faunatunnel slechts drie dagen per rijbaan in beslag genomen. Doordat ACO per rijbaan twee prefab elementen kon aanleveren, was er slechts een half wegvak per keer afgesloten. Hierdoor was er een minimale omleiding nodig en heeft het verkeer nauwelijks overlast ervaren. Doordat het project tijdig is opgeleverd hebben ook de schoolgaande kinderen geen hinder ondervonden.