Tagarchief: A-Quin

‘Wij zetten ons in om Nederland veilig te houden’ 

GWW-008-A-Quin-mans-damen—erben-wennemars—jo-anne-damen(ENT
Lees het gehele artikel

In Nederland worstelen veel opdrachtgevers zoals aannemers en projectontwikkelaars met slinkende budgetten, ze hebben onvoldoende expertise in huis of het ontbreekt hen aan tijd en mankracht. Algemeen directeur Mans Damen van inspectie- en adviesbureau A-Quin: “Wij helpen om hen te laten voldoen aan hun wettelijke zorgplicht, waardoor bruggen, gebouwen en kunstwerken veilig zijn en blijven. Elke dag zetten we ons beste beentje voor om onze opdrachtgevers van betrouwbaar en degelijk advies te voorzien. En de vraag naar onze werkzaamheden zal de komende jaren alleen maar toenemen.” 

Damen: “Wij richten ons in Nederland op de inspecties en het advies- en assetmanagement in de disciplines elektro, werktuigbouw en civiel. Op dit moment worden er heel veel NEN3140 inspecties uitgevoerd, zoals werktuigbouwkundige onderzoeken op bruggen in de gemeente Amsterdam. Met assetmanagement brengen wij de staat van bruggen in kaart, zoals nu gebeurt op de Botlekbrug, een hefbrug voor weg- en spoorverkeer over de Oude Maas in het Rotterdams havengebied.” 

Damen, eveneens installatieverantwoordelijke bij gemeente Lansingerland in Zuid-Holland, werd in 2008 benaderd door Hofman Inspectie & Instandhouding om een geheel nieuw inspectiebureau op te starten. “Een bureau dat op onafhankelijke wijze de staat van objecten, installaties en kunstwerken in kaart brengt. Daar heb ik even goed over nagedacht en vervolgens ben ik deze uitdaging aangegaan. En met succes, want onlangs vierden we ons 12,5 jarig jubileum in de vorm van een relatiedag.” 

Succesvol assetmanagement van A-Quin in het Rotterdams havengebied: de Botlekbrug.

A-Quin staat ook voor openheid en kwaliteit. “Wij gaan graag het gesprek aan met onze opdrachtgevers, waarbij wij niet alleen zeggen hoe het moet, maar vooral luisteren naar hun wensen en behoeften. We pakken het samen op en maken daarbij duidelijke afspraken. Door deze wisselwerking ontstaat echt maatwerk waardoor wij flexibel kunnen meebewegen. Altijd met oog voor kwaliteit en daarom ben ik zo trots op onze club van specialisten.”

“We staan voor een enorme opgave de komende jaren, want we weten dat heel veel objecten en kunstwerken allemaal net na de oorlog zijn gebouwd en deze behoeven onderhoud of renovatie of zelfs vervanging. Hierover komen veel vragen binnen als het gaat om de disciplines elektro, werktuigbouw, civiel en assetmanagement. Dat zijn exact onze raakvlakken waarbij wij onderzoeken, inspecteren en adviseren. En het liefst in een vroeg stadium, zodat de kosten zo laag mogelijk blijven. Samen lossen we het op.”     

Inspectie beweegbare kunstwerken

Lees het gehele artikel

Nu overal in het land beweegbare bruggen, sluizen en keringen het einde van hun levensduur naderen, zijn regelmatige inspecties belangrijker dan ooit. De deskundige uitvoering hiervan gebeurt door A-Quin, een specialist in infrastructurele inspecties en adviezen. 

Het beheer van de beweegbare kunstwerken inclusief hun elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties valt onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Om deze taak verantwoord uit te voeren, wint zij met het contract IAK (Instandhoudingsadvisering kunstwerken) het advies in van deskundigen. “In dit kader leveren wij de adviezen voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties”, vertelt Olivier Dolk, projectleider Werktuigbouwkundige Inspecties van A-Quin.

Een praktische aanpak

A-Quin hanteert bij haar inspecties een praktische insteek. Zo beginnen de inspecties standaard met een bezoek aan de locatie. “Hier letten we op gekke geluiden zoals een klapperend brugdek”, vertelt Dolk. “We onderzoeken de esthetische staat van het kunstwerk; zijn er scheurtjes en schades? Is er sprake van slijtage? We controleren de tandwielkasten en andere toegepaste materialen en vragen de rapporten op van voorafgaande inspecties. Uiteindelijk verwerken we al die informatie tot een advies waarin we de restlevensduur van het kunstwerk aangeven en – indien noodzakelijk – een monitoringsplan om functioneel falen te kunnen voorspellen.” 

Voorstander van duurzaamheid en hergebruik

A-Quin is niet de partij die met grote regelmaat vervangingsadviezen afgeeft. Dolk: “Vanuit duurzaamheid willen we alles uit de brug halen wat er (nog) in zit. Vaak zien we dat allerlei onderdelen in een veel betere staat verkeren dan je vanuit de theorie zou verwachten. Dan is onze opdrachtgever positief verrast. Dankzij onze inspectie krijgt deze inzicht in zowel de functionele als financiële staat van de installaties en kan hij een gefundeerde afweging maken of de installaties aan vervanging toe zijn of met gedegen onderhoud weer een periode mee kunnen.”

Ook binnen de bedrijfsvoering van A-Quin speelt duurzaamheid een prominente rol. Het terugdringen van fossiele brandstoffen en CO2 is hier aan de orde van de dag. “Die inzet hebben we ook voor de projecten waar we aan werken.”   

Kennis-injectie op het gebied van civiele inspectie

Foto-6—Spoorbrug-en-verkeersbrug-Dordrecht-(Dordrecht)(ENT_ID
Lees het gehele artikel

Geen land ter wereld heeft zoveel bruggen, sluizen, stuwen en gemalen per vierkante kilometer als Nederland. Deze kunstwerken, waar burgers gebruik van maken om van A naar B te gaan, moeten veilig zijn. A-Quin, specialist in inspecties en advies bij infrastructurele vraagstukken, brengt op een onafhankelijke en zeer deskundige manier de conditie en mogelijke veiligheidsrisico’s van kunstwerken in kaart.

Inhoud en deskundigheid binnen de civiele afdeling

Mans Damen, directeur van A-Quin: “Als landelijk opererend bureau bewaken wij de bedrijfszekerheid en duurzaamheid van elektrische installaties door middel van normgerelateerde veiligheidsinspecties en conditiemetingen. We bieden opdrachtgevers zoals RWS, ProRail, gemeenten en waterschappen helder inzicht in beheer en onderhoud. Onze core business lag tot nu toe bij elektro- en werktuigbouwtechniek, maar de markt vraagt om het totaalplaatje. Reden voor ons om te investeren in de civiele techniek om ook daar de complexere vraagstukken te kunnen oppakken.”

Bruggen in Zuid-Holland onder de loep

Op initiatief van RWS is er de IAK (Instandhouding Advies Kunstwerken), waarbij er elke 5 a 6 jaar een inspectie wordt uitgevoerd en een advies wordt uitgebracht over de instandhouding van de kunstwerken. A-Quin is door RWS benaderd om een reeks onderzoeken uit te voeren aan diverse bruggen in Zuid-Holland, zoals de Merwedebrug, de Van Brienenoordbrug en de Haringvlietbrug. Olivier Dolk, projectleider en adviseur bij A-Quin, leidt de projecten: “Veel bruggen zijn in de jaren 60-70-80 gebouwd en bepaalde elementen naderen het einde van de levensduur, ook werktuigbouwkundig. Aan ons de taak om gericht te onderzoeken wat er aan vervanging toe is, wat er wellicht nog gereviseerd kan worden of waar er risico’s zitten. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren om de veiligheid te kunnen waarborgen en aan de gestelde eisen te voldoen. Er worden met behulp van endoscopen visuele inspecties uitgevoerd in de tandwielkasten. Zo beoordelen we de kwaliteit van de lagers en checken we op corrosie, stilstandschades of andere faalwijzes. Ook worden de hoofdlagers van brugvallen geïnspecteerd.” 

A-Quin is bezig met een inspectie in de brugkelder van de brug over de Boven Merwede (A27 Gorinchem).

Innovatieve inspectiehulpmiddelen

A-Quin volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet. Damen licht toe: “We voeren regelmatig pilots uit met innovatieve inspectiehulpmiddelen, zoals onderwater-drones en luchtdrones. Doordat technieken steeds beter worden, kunnen vooral de moeilijk bereikbare locaties zoals boogbruggen of de onderzijde van rijdekken efficiënt geïnspecteerd worden.”

Meer dan alleen een goede inspectie

“Een onderzoek moet echt een toegevoegde waarde hebben. Het is van belang dat je weet wat de klantvraag is en welke inspectie je moet toepassen om een efficiënt en zorgvuldig antwoord te krijgen op de vraagstukken die er zijn. A-Quin maakt, zowel praktisch als theoretisch, de koppeling naar de toepassing van de onderdelen met betrekking tot de instandhouding en kostenefficiënte onderhoudswerkzaamheden.” Damen besluit: “Dáár zit echt onze kracht!”

Nederland veilig houden

dsf5020-kopieren
Lees het gehele artikel

Het in kaart brengen van de conditie en mogelijke veiligheidsrisico’s van kunstwerken in de infrasector en het (spoor)wegennet is een dagelijkse bezigheid voor A-Quin. Het landelijk opererende inspectie- en adviesbureau helpt Nederland veilig te houden met de meest uiteenlopende technische inspecties en vakkundig advies: van assetmanagement tot constructieve veiligheid.

Inspecties zijn een belangrijk hulpmiddel om de wegen en kunstwerken in ons land veilig te houden. “Door inspecties, zoals een NEN 2767 of NEN 3140, uit te voeren wordt een goed beeld verkregen van de conditie van de wegen en objecten”, zegt Mans Damen, directeur van A-Quin. “Een overzicht is mooi, maar echt waardevol wordt het natuurlijk als het ook inzicht oplevert. Op basis van onze bevindingen stellen we bijvoorbeeld een instandhoudingsadvies, zodat onderhoudswerkzaamheden kostenefficiënt uitgevoerd kunnen worden dat de levensduur ten goede komt. Datzelfde doen we ook voor gemalen, aquaducten, sluizen en andere belangrijke schakels in waterbeheer, maar ook voor wissels, onderliggende en dragende kunstwerken en bijvoorbeeld inspecties op vloeistofdichtheid van vloeren op tankplaatsen en rangeerterreinen in het spoorwegennet.”

Inspecties zorgen ervoor dat niet alleen de huidige conditie van assets in kaart wordt gebracht, maar ook wat de risico’s zijn.

 

Instandhoudingsadvies

De impact van slecht presterende assets en kunstwerken is vaak fors, of het nu gaat om de functie of de veiligheid. “Onze inspecties zorgen ervoor dat niet alleen de huidige conditie van assets in kaart wordt gebracht, maar ook wat de risico’s zijn. Nu en op langere termijn”, stelt Damen. “De complexiteit van objecten of kunstwerken kan ertoe leiden dat we eventueel inspecties op maat leveren. Met gerichte technische inspecties kunnen we ook het functioneren van objecten en kunstwerken beoordelen of een schadeonderzoek uitvoeren.” Zo onderwerpt A-Quin in samenwerking met Arcadis momenteel een groot aantal kunstwerken in Nederland aan een inspectie en brengt instandhoudingsadviezen uit richting Rijkswaterstaat. “Daarbij brengen we de huidige conditie in kaart, evenals de risico’s en adviseren we wanneer onderhoud plaats moet vinden en wat het gaat kosten. Voor Gebr. Van der Lee zijn we de onafhankelijk partij die de jaarlijkse inspecties aan kunstwerken uitvoert, conform het prestatiebestek met Rijkswaterstaat. En zo zijn we door het hele land actief. Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in commissies die bepalend zijn voor het ontwerpen of bijstellen van diverse NEN-richtlijnen. Dat alles met als doel Nederland veilig te houden.”    


A-Quin BV

Industrieweg 43, 3361 HJ Sliedrecht

T +31 184 41 07 12

E info@a-quin.nl

www.a-quin.nl

Goede inspectie zorgt voor een goede voortgang en veiligheid

sein
Lees het gehele artikel

De Middensluis van de Nieuwe Sluis Terneuzen zal operationeel zijn gedurende de gehele bouw, tot 2021. Om ervoor te zorgen dat de Middensluis optimaal functioneert, heeft het uit Sliedrecht afkomstige A-Quin inspecties uitgevoerd. Het bedrijf is gespecialiseerd in inspecties en advies bij infrastructurele vraagstukken.

We spreken met Wim van Teffelen, Projectleider en Inspecteur E bij A-Quin. “De Middensluis is een beroepsvaartsluis en vormt een belangrijke doorgang tot de zeesluis uiteindelijk in gebruik genomen wordt. A-Quin heeft inspectiewerkzaamheden verricht aan de Middensluis en risicobeoordelingen gedaan.”

Drie disciplines
“Ons werk bestaat uit drie disciplines, te weten een elektrotechnische, werktuigbouwkundige en civiele inspectie. Zelf nam ik het elektrotechnische deel voor mijn rekening, mijn collega’s Sjors Boonen en Maikel Diekmann deden respectievelijk de civiele en werktuigbouwkundige inspecties”, vertelt Van Teffelen. “Elektrotechnisch gezien hebben we de laagspannings- en besturingsinstallaties beoordeeld, in de breedste zin. Ook aanverwante installaties zijn beoordeeld, zoals brug- en sluisbediening en scheepvaartsignalen.”

Op het werktuigbouwkundige vlak heeft A-Quin het aandrijf- en bewegingswerk van de verschillende soorten sluisdeuren geïnspecteerd. Van Teffelen schetst: “We hebben het dan over twee paar puntdeuren die elektromechanisch worden aangedreven, roldeuren die elektro-hydraulisch worden aangedreven en een tweetal beweegbare bruggen.” En op het civieltechnische vlak? “We hebben de status van de wanden van de sluiskolk opgenomen, het terrein zelf beoordeeld en een inspectie gedaan van het rijdek op de beweegbare bruggen.”

De Middensluis

Op het werktuigbouwkundige vlak heeft A-Quin onder andere het aandrijf- en bewegingswerk van een tweetal beweegbare bruggen geïnspecteerd.


Geen overbodige luxe
A-Quin is in de periode van februari tot maart in totaal een hele werkweek op locatie in touw geweest om alle werkzaamheden uit te voeren. “De rapportage geschiedde in opdracht van de onderhoudsaannemer aan aannemerscombinatie Sassevaart. Er zijn inderdaad zaken geconstateerd die aandacht behoeven, deze zijn netjes gerapporteerd.”

A-Quin is inmiddels ook betrokken bij inspectiewerkzaamheden aan de betoncentrale: “Daar betrof het een NEN3140 veiligheidsinspectie”, zegt Van Teffelen tot besluit. “De rapportage daarover hebben we begin dit jaar afgeleverd.”