Tagarchief: 3D

Heel Nederland in 3D gedigitaliseerd en gevisualiseerd

Lees het gehele artikel

Iedere cm2 is digitaal opvraagbaar bij Cyclomedia

“Dat we iedere vierkante centimeter van Nederland in kaart hebben gebracht met onze camera’s en LiDAR (laser) scanners is niet overdreven. We kunnen alle relevante data over gebouwen, begroeiing, infrastructuur, waterschappen et cetera aanleveren aan belanghebbende partijen. Inclusief de juiste manier van visualiseren, afhankelijk van de beoogde toepassing.” Aan het woord is Thomas Pelzer, Global Product Manager bij Cyclomedia Technology.

“We werken voor luchtfoto’s toe naar een resolutie tussen de 2 cm en 6 cm.”

Werken aan een eigen bibliotheek

“Overigens leveren we de camerabeelden en de LiDAR gegevens niet alleen aan vanaf de grond, maar ook vanuit de lucht gegenereerd. We maken succesvol gebruik van een gecombineerde camera en LiDAR unit  op onze scanvoertuigen, dit is een uniek, eigen en gepattenteerd opnamesysteem van Cyclomedia”, vervolgt Thomas. “Elke 5 meter maken we een nieuwe opname. Met de gegevens die we in onze bibliotheek hebben staan, kunnen we elke gemeente bedienen, elk waterschap en iedereen die over 3D-data wil beschikken over een specifiek stukje Nederland. We werken er voortdurend aan om onze bibliotheek actueel te houden en te verrijken met nieuwe gegevens.”

Landelijke dekking

Met losse beelden en LiDAR data is inderdaad heel Nederland al gedekt door Cyclomedia. De LiDAR data wordt weergegeven in zogenaamde ‘pointclouds’. “Met de combinatie pointcloud-camerabeelden, ook wel 3D-textured mesh genoemd, starten we dit jaar om op basis van luchtinwinning de dekking landelijk te maken. We noemen dit product 3DNL, eind dit jaar hebben we als eerste land ter wereld een landsdekkend, fotorealistisch 3D model”, legt Thomas uit. De toepassingen van de door Cyclomedia aangeboden 3D-data zijn eindeloos. Op basis van meerdere jaargangen aan scans kan er zelfs voorspellend gewerkt worden. Thomas geeft een voorbeeld: “Als je elk jaar een dijklichaam in 3D scant, dan kun je de data gaan vergelijken. Met alle afwijkingen die je constateert kun je patronen gaan herkennen en zo kun je voorspellen hoe die dijk erbij ligt op enig moment in de toekomst. 3D-omgevingsdata is zeer inzetbaar bij pilots, field labs, r&d werkzaamheden et cetera. Momenteel werken we met behulp van onze data mee aan opdrachten vanuit waterschappen, of bijvoorbeeld vanuit lokale overheden. Zo wordt onze data onder meer ingeschakeld om een dijkverzakking te meten, verandering van vegetatie in kaart te brengen en bebouwing te registreren. Onze afnemers bestaan echter ook uit andere overheden en zeker ook het zakenleven.”

“Momenteel werken we met behulp van onze data mee aan opdrachten vanuit waterschappen, of bijvoorbeeld vanuit lokale overheden.”

Digital Twin van Nederland

Wanneer Cyclomedia heel Nederland in 3D-data heeft omgezet met de camera/LiDAR methode, dan beschikt Nederland over een Digital Twin van zichzelf. “Iedereen heeft behoefte aan 3D-data. Cyclomedia is van oudsher dataleverancier. Binnen de GWW is onze 3D-data waardevol binnen alle sectoren, de waterbouw, wegenbouw en bij werkzaamheden in de grond, bij tunnels bijvoorbeeld. Vaak zie je bedrijven ploeteren om zelf 3D-opnames te doen. Duur en tijdrovend, de gegevens zijn er in principe allemaal al. Door de instant beschikbaarheid is dit via ons veel makkelijker geregeld dan wanneer je het zelf doet.”

Er is veel mogelijk met LiDAR, zo kan de techniek ingezet worden archeologie te detecteren, er kunnen waterstanden gesimuleerd worden. “Wanneer we krachten bundelen op digitaal gebied, dan kunnen we enorm breed werken.”

Visualisatie in 3D

De door Cyclomedia gegenereerde 3D-data kan op diverse manieren gebruikt worden om iets zichtbaar te maken. “Naast visualisatie in ons eigen platform Street Smart, kun je een Unity of Unreal engine voeden met onze gegevens en de pointcloud omzetten naar gerenderd beeld. Voor een goede rendering kunnen we dus alle basisdata aanleveren, die niet alleen toegepast kan worden in Unity of Unreal, maar ook in allerhande CAD-programma’s.” Cyclomedia is bovenal leverancier van data en eigenaar van de zelf gegenereerde data. “Afhankelijk van de opdrachtgever kunnen we bepaalde extensies op de rechten voor het gebruik geven, mits niet commercieel”, legt Thomas uit.

Het intellectuele eigendom van de gegevens ligt bij Cyclomedia, de verantwoordelijkheid voor de gegevens derhalve ook. “We werken 100% compliant en in overeenstemming met de AVG. Zo detecteren en blurren we volledig automatisch gezichten en kentekenplaten. Het voordeel voor onze klanten is dat wij zorgen voor een altijd up to date zijn van onze data en hardware. Ons opnamesysteem op auto’s is zoals gezegd gepatenteerd en de ingezette vliegtuigen maken gebruik van de nieuwste hybride sensoren van Leica. We werken voor luchtfoto’s toe naar een resolutie tussen de 2 cm en 6 cm en bieden daarmee een veelvoud aan pixels ten opzichte van open data”, zegt Thomas tot besluit.

Automatiseren en modelleren van puntenwolken

dtm-vlakgericht-incl-belijnin-incl-pwg
Lees het gehele artikel

Nederland wordt steeds meer gevangen in puntenwolken die ook breed beschikbaar worden gesteld. Voor veel bedrijven is het echter abracadabra. Om tot bruikbare informatie te komen, is het van belang dat puntenwolken worden omgezet naar een 3D-model. Een arbeidsintensief proces dat veelal wordt uitbesteed aan lageloonlanden. GeoNext komt met een betaalbaar alternatief uit eigen land en heeft software ontwikkeld die deze puntenwolken volledig geautomatiseerd omzet naar een 3D-model.

“De hoeveelheid puntenwolken die links en rechts verzameld wordt neemt vooral de laatste jaren zienderogen toe”, merkt Nico Schaefers van GeoNext op. “Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) creëert puntenwolken, ProRail is druk bezig het spoorwegennet in te meten met scanapparatuur vanuit helikopters, CycloMedia brengt het wegennet in kaart, en ga zo maar door. Probleem is echter dat bedrijven die deze data willen gebruiken voor hun projecten, in de basis niets met deze puntenwolken kunnen. Het moet bij voorkeur vertaald worden naar een 3D-model. En daarin hebben wij ons gespecialiseerd.”

Digital Twin

GeoNext kan bijvoorbeeld op basis van de puntenwolken van AHN complete 3D-stadsmodellen genereren. Schaefers: “Dat gebeurt volledig geautomatiseerd. Sinds kort zijn we in staat om een 3D-objectenbibliotheek van alle infrastructurele assets, zoals verkeersborden en lantaarnpalen, aan de puntenwolk toe te wijzen. Zo ontstaat een compleet 3D-beeld en kunnen gemeentes, overheden of partijen die verantwoordelijk zijn voor onderhoud gebruikmaken van het digital twin principe. Daarbij wordt de positie en eventuele scheefstand van assets nauwkeurig in beeld gebracht. De software herkent zelfs het verschil in verkeersborden; rond, vierkant, ruit, enz. Partijen die zelf nog niet beschikken over een objectenbibliotheek kunnen we eventueel assisteren met het opbouwen ervan. Daarin hebben we een specifieke dienstverlening ontwikkeld. Ook organiseren we trainingen bij bedrijven in-house om de kwaliteit van puntenwolken beter te kunnen beoordelen en analyseren.”

Aan het werk op het station

GeoScan

Als expert in het ontrafelen van puntenwolken is GeoNext betrokken bij de meest uiteenlopende projecten. De komende jaren wordt Knooppunt Hoevelaken (A28 en A1) flink onderhanden genomen. “In opdracht van de aannemer hebben we een digitaal terrein model (DTM) gemaakt vanuit mobiel ingewonnen puntenwolken”, zegt Schaefers. “Met de door ons ontwikkelde software GeoScan is de belijning, kantenasfalt en geleiderail geautomatiseerd gemodelleerd. Ook zijn we betrokken bij de ombouw van de regionale sneltramlijn Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein (SUNIJ-lijn) over een lengte van 20 kilometer. Het gaat hier om een integrale uitvraag waarbij we alle nulmetingen verzorgen, de maatvoering, et cetera. Een vrij complex project met een korte doorlooptijd gezien de omvang. Voor de start van de Giro volgend jaar moet de ombouw gereed zijn.”

Ook actief met inmeten

Behalve het geautomatiseerd modelleren van puntenwolken is GeoNext ook nog altijd actief met het inmeten van projecten. “Hier liggen onze roots en daar zijn we groot mee geworden in de rail, waarbij we ons nu steeds meer bewegen richting wegenbouw en civiele techniek. Bij elk project kijken wij naar de beste methode. Zo is in Amsterdam gebruikgemaakt van 3D-Video voor het inmeten van een aantal stalen bruggen. De gebruikte apparatuur kwam van de procesindustrie. Elk detail konden wij tot op de tiende millimeter inmeten. Met deze techniek hebben we zelfs de RailTech Innovation Award 2015 gewonnen, het bleek het startschot voor een succesvolle expansie van onze organisatie.”     

Start-up Argaleo brengt heel Nederland in 3D

naamloos-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Heel Nederland in 3D als zogenaamde Digital Twin. Dat is het product dat de Bossche ondernemers André Sluyter en Jeroen Steenbakkers op de markt gaan brengen met het bedrijf Argaleo. Via het web kunnen gebruikers naar een 3D kopie van een omgeving kijken en informatie halen uit meer dan 125 databronnen. Denk hierbij aan het bouwjaar of de WOZ waarde van panden, maar ook  bestemmingsplannen en live posities van treinen.

Argaleo is gevestigd in de Grasso community in Den Bosch, de data-stad van Nederland. Het is de ambitie om mede via het netwerk van de Grasso door te groeien tot een nationale speler op het gebied van geodata en innovatieve data oplossingen. Het motto is dan ook “from data to value” André Sluyter (Den Bosch) is ervaren in het opstarten en leiden van ICT bedrijven. Hij is jarenlang directeur geweest van het bedrijf Crotec. Jeroen Steenbakkers (Rosmalen) heeft inmiddels meer dan 10 jaar internationale ervaring in het vermarkten van innovatieve ICT oplossingen. Het juiste team om dit bedrijf te starten.

De naam van het product is Omgevingsserver en is ontwikkeld door drie Geo ICT experts. Het product bevat meer dan 125 zogenaamde datasets die gebruikers, overheden en bedrijven, kunnen koppelen aan hun eigen systemen en in 3D kunnen bekijken via het web. Argaleo zal in samenwerking met partners en klanten software oplossingen ontwikkelen bovenop de Omgevingsserver. Deze oplossingen zullen bijdragen aan thema’s als Leefbaarheid, Mobiliteit, Ruimtelijke ontwikkeling en Energietransitie.

Nieuwe Topcon-technologie voor BIM geïntroduceerd tijdens INTERGEO

topcon-1
Lees het gehele artikel

Portfolio voor verticale bouw uitgebreid voor grotere productiviteit

Topcon Positioning Group presenteert oplossingen voor de verticale bouw tijdens INTERGEO 2019. De portfolio omvat nu ook de nieuwe scannende robotic total station met een innovatieve workflow voor verificatie van constructies, een nieuw instrument voor digitale bouwmaatvoering in 3D en een HUD-bril voor total stations. Ook is de software en het veldboek waarmee de functionaliteit voor vele BIM-toepassingen en -integraties wordt vergroot verbeterd.

“Doordat onze steden blijven groeien en de bevolking blijft toenemen, blijft de behoefte aan hoogbouw gestaag stijgen,” zei Ian Stilgoe, vicepresident Geopositioning Europe van Topcon Positioning Group. “We moeten voortdurend nieuwe technologie blijven ontwikkelen, waarmee het bouwproces kan worden versneld en waarmee productiviteitsgroei kan worden behaald. Snel bouwen is een prioriteit, maar het is net zo belangrijk om op de juiste manier te bouwen en dure herstelwerkzaamheden te voorkomen. Met onze oplossingen voor verificatie van constructies en digitale bouwmaatvoering kunnen aannemers gebruikmaken van nieuwe mogelijkheden om de realiteit vast te leggen en analyses direct op locatie uit te voeren. Zo kan worden gegarandeerd en gedocumenteerd dat het project volgens het BIM-model en dimensionaal nauwkeurig wordt uitgevoerd.”

Bouwmaatvoering

“De GTL-1000, een unieke combinatie van een 3D-scanner en een geïntegreerd total station, is een uitstekend voorbeeld van een transformatieve Topcon-oplossing voor het bouwproces,” zei Stilgoe. De oplossing is ontworpen om de workflows voor verificatie van constructies, die eerder dagen in beslag namen, te verkorten tot slechts een paar uur. “De GTL-1000 stelt samen met de ClearEdge3D Verity-software de nieuwe norm op gebied van versimpelde workflows voor constructieverificatie en biedt professionals een concurrentievoordeel.” Met de nieuwe software kunnen webrapporten worden gemaakt voor kwaliteitsborging. Deze rapporten zijn online beschikbaar voor alle leden van het projectteam.

Topcon heeft ook een nieuwe toepassing ontwikkeld voor de GLS-2000-scanner. Hiermee, kan de vlakheid van betonnen vloeren worden gemeten en tevens een horizontaalmeting voor vloeren worden geanalyseerd met behulp van ClearEdge3D Rithm voor Navisworks-software. “De oplossing biedt binnen enkele minuten belangrijke kwaliteitscontrolegegevens, in tegenstelling tot het traditionele proces, dat dagen in beslag neemt,” zei Stilgoe. “Met deze geïntegreerde oplossing kunt u kosten verlagen en aanpassingen voorkomen door het natte beton te scannen en analyseren. U kunt het beton dan nog aanpassen voordat het is uitgehard. Als onderdeel van de integrale aanpak wil Topcon de nieuwste mogelijkheden op het gebied van nauwkeurige positioneringstechnologie inzetten, om zo belangrijke betontoepassingen als maatvoering, kwaliteitscontrole en betonnen dekvloeren te moderniseren.”

Geautomatiseerd uitzetten

Topcon voegt ook een nieuwe editie toe aan de serie Layout Navigator-instrumenten. Met het maatvoeringsinstrument LN-150, dat een groter zichtsveld heeft en meer trackingsmogelijkheden biedt, kunnen gebruikers BIM-modellen, pdf- en CAD-bestanden importeren, projecten snel opstarten en direct aan de slag gaan met het uitzetten van de bouwlocatie. Controle van de as-built situatie ten opzichte van het ontwerp is ook een mogelijkheid. “Aannemers kunnen met dit gebruiksvriendelijke instrument het uitzetproces automatiseren en uitvoeren en tegelijkertijd de nauwkeurigheid vergroten, kosten besparen en vertragingen voorkomen,” zei Stilgoe. Het instrument is geoptimaliseerd voor gebruik met de Topcon MAGNET-software en omvat naadloos geïntegreerde workflows met populaire ontwerpsoftware van Autodesk en Bentley Systems.

Als aanvulling op de digitale uitzetoplossingen die tijdens INTERGEO worden gepresenteerd, toont Topcon de handsfree MAGNET HUD-bril met spraakbediening voor de LN-serie en de Topcon-portfolio met robotic total stations. De draagbare assistent geeft de gebruiker tijdens het uitzetten visuele aanwijzingen, waardoor het werk op een bouwlocatie efficiënt kan worden uitgevoerd. De draagbare assistent maakt het gebruikers mogelijk met beide handen te werken om uitzetpunten nauwkeurig aan te geven.

Daarnaast introduceert Topcon een verbetering van de TSshield-service voor total stations, waarmee activa kunnen worden getraceerd. “TSshield 3.0 beschermt uw total station door u op de hoogte te houden van de locatie en toestand van het instrument en of het op de juiste manier wordt gebruikt. De vergrendelings- en traceerfuncties die op afstand kunnen worden bediend, bieden u zekerheid,” zei Stilgoe. Doordat de displays van het total station op afstand kunnen worden bekeken, vermindert u ongeplande uitvaltijd doordat u instellingen kunt aanpassen en workflows kunt uitleggen. U kunt instellen in welke gebieden en op welke tijdstippen de total stations mogen worden gebruikt, zodat de total stations optimaal en in overeenstemming met lokale wetgeving blijven werken. Berichten worden rechtstreeks naar de instrumenten verzonden, zodat workflows en bewerkingen kunnen worden verbeterd.”

Software, veldboeken en integratie

Verbeteringen in de Topcon-software met MAGNET 6 voor vertikale bouw ondersteunen een groot aantal standaardbestandstypen. De software is nu voorzien van de IFC-aanduiding (Industry Foundation Classes), een platformneutrale specificatie met open indeling. De nieuwe versie maakt het gebruikers van Topcon-hardware mogelijk in 3D uit te zetten voor het in kaart brengen van meerdere verdiepingen, waarbij op verdieping kan worden gefilterd en BIM-interfaces aanzienlijk worden verbeterd.

“Integratie is een cruciaal onderdeel van bouwen aan de hand van BIM. We blijven aannemers die tussen kantoor en veld met Autodesk BIM-workflows werken een gestroomlijnde workflow voor uitzetten bieden,” zei Stilgoe. “Bovendien werken onze workflows voor verificatie van constructies in Naviswork, zodat aannemers die bouwcoördinatie uitvoeren, in een vertrouwde omgeving kunnen werken. Topcon-oplossingen kunnen worden geïntegreerd in BIM 360 en zijn onlangs bijgewerkt zodat ze compatibel zijn met Autodesk 2019-bestandsindelingen.”

Het nieuwe FC-6000-veldboek kan tegelijkertijd optische instrumenten van Topcon, GNSS-ontvangers en software aansturen. De bijgewerkte processor omvat snellere, vloeiendere rendering van 3D-bestanden en stelt gebruikers in staat grotere projectbestanden op te slaan en meer toepassingen en processen uit te voeren om workflows efficiënt te beheren. “Het veldboek is ideaal voor landmeting en toepassingen voor zowel horizontale als verticale constructie,” zei Stilgoe.