Magazines / NR 06 2018

NR 06 2018

HET JAAR VAN DE INNOVATIES

Voor u ligt de laatste editie van dit jaar. Wie denkt dat we op de redactie met de feestdagen in het vizier te maken hadden met komkommertijd, die heeft het mis. Het maken van dit nummer verlangde van het hele redactieteam dat alle zeilen werden bijgezet en er een duchtige eindsprint getrokken werd. Het resultaat mag er zijn: we sluiten het jaar af met een blad boordevol belangrijk nieuws en verbazingwekkende projecten. Wanneer we terugkijken op alles wat we mochten publiceren in 2018, dan kunnen we dit jaar goed betitelen als het jaar van de innovaties. Meer dan eens werd weer bewezen dat Nederland en België serieuze krachtpatsers zijn in de strijd tegen onder andere de stijgende zeespiegel, de zakkende grond, de toenemende regenval en de CO2-uitstoot.

Duurzaamheid met de D van “Doen”
We strijden dan weliswaar succesvol tegen stijgend water, op andere gebieden staat het water ons echter aan de lippen. We hebben het dan over het voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord. De “Urgenda” van de Nederlandse overheid, om tegemoet te komen aan de eisen die de EU stelt (en waarvoor getekend is), puilt uit. In dit blad leest u over de zorg die bedrijven in de Infra hebben over het ontbreken van uniforme afspraken en een gecentraliseerde aansturing vanuit Den Haag. Onze sector zou onze sector echter niet zijn, als daar niet met vereende krachten zelf actie ondernomen wordt. We zien steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan, om tot slimme innovaties te komen die ervoor gaan zorgen dat onze planeet behouden blijft voor ons nageslacht. Duurzaamheid met de D van “Doen”.

Kennis is macht, delen is vooruitgang boeken
Volgend jaar kunt u uw kennis weer op peil brengen op de mooie beurzen die er weer georganiseerd worden. We noemen hier onder andere InfraTech, TechniMat, de Rioleringsvakdagen en de Infra Relatiedagen. Beurzen waar niet alleen de laatste technieken en methodieken tentoongespreid worden, maar waar u vooral verbinding kunt zoeken met branchegenoten. Samenwerken en kennis delen zijn de pijlers voor succes. Kennis is macht, broodnodig om met zijn allen de slag naar efficiënter en duurzamer werken te kunnen maken.

Wordt het stil op de bouw?
Stelt u zich eens voor dat u op een bouwplaats staat, waar tientallen machines hun werk doen. Een aanblik die voor u doodnormaal is… alleen het geluid ontbreekt. Een niet zo ondenkbare situatie in de nabije toekomst. In dit blad leest u over de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektrificatie binnen de GWW. Met succes draaien er al kleinere machines volledig elektrisch. Inmiddels zijn er geslaagde testen gedaan met een prototype van een grote, volledig elektrische kraan. Elektrisch werken in onze sector is geen utopie meer, maar slechts een kwestie van geduld. 

Sluiswerkzaamheden
We geven ruiterlijk toe dat wij op de redactie van dit magazine inmiddels bezeten zijn van nieuws over sluiswerkzaamheden. We hebben “het sluizenvirus” goed te pakken en zijn ook niet van plan daarvan te genezen. In dit magazine vindt u uiteraard weer het laatste nieuws over de Nieuwe Sluis Terneuzen, bijgestaan door nieuws over de Prinses Beatrixsluis en de sluis in Eefde. Wij hopen dat u net zo geniet van het getoonde vakmanschap als wij hebben gedaan.

Droge voeten, eindelijk!
Tot slot wil ik u wijzen op de mooie ontwikkelingen die er in de wegenbouw plaatsvinden op het gebied van afwatering. U kunt bij heftige regenval gewoon op sokken de straat op, de kans dat uw voeten het minst nat worden ten opzichte van de rest van uw lichaam is bijzonder groot, mits er gebruik is gemaakt van de allerlaatste technologie op het gebied van waterafvoer.

Het voltallige redactieteam wenst u en iedereen die u lief is fijne feestdagen en een in alle opzichten gezond en succesvol 2019!

Jan Mol

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

NR 05 2018