Magazines / Nr 05 2019

Nr 05 2019

Een extra dikke herfsteditie!

Beste lezers, wat een klus hebben we als redactieteam achter de rug. Voor u ligt de dikste editie van Grond-, Weg- en Waterbouw ooit. We zijn niet alleen trots op deze editie, maar vooral ook op u, want dit magazine bestaat bij de gratie van bijdragen uit onze sector. Wat een boel nieuws kwam er weer op ons af! Ik heb het al vaker gezegd, maar zeg het nog een keer: de Nederlandse Infrasector is koploper in dynamische innovatie.

Speciaal voor deze editie: het katern Aquapro. Hét platform voor watertechnologie, behandeling & management in de Benelux. Aquapro is het eerste platform waarmee de gehele sector in één keer wordt bereikt. In Bouwmat krijgt u zoals u gewend bent het laatste nieuws rondom machines en uitrustingsstukken gepresenteerd. Ook op het gebied van veiliger werken zijn er weer innovatieve oplossingen te melden.

Een andere kijk op zaken
Stof tot nadenken, dat geeft de rubriek “De Pen” zeker in deze editie. Richard Janssen (Nering Bögel) windt er geen doekjes om: de strijd tegen het water -hemelwater in dit geval- woedt in alle hevigheid. Hij is stellig van mening dat we naar onorthodoxe oplossingen moeten zoeken, willen we in stedelijke gebieden de voeten nog drooghouden. Met Waterquest is er een goede start gemaakt in de zoektocht naar deze oplossingen. Of we ooit in staat zullen zijn om regenwolken naar onze hand te zetten en de regen daar te laten vallen, waar wij dat willen? Wie weet. Het doet een beetje denken aan het nummer “Cloudbusting”, van Kate Bush.

In een ander artikel neemt de schrijver dezes u even mee de toekomst in. Hoe ziet het werken in de GWW-sector er in de (nabije) toekomst uit, wanneer we de lijnen doortrekken die nu zijn ingezet als het over technologie en digitalisering gaat? Op basis van reeds bestaande innovaties wordt er een gooi gedaan naar een toekomstbeeld dat niet ondenkbaar is. Autonoom werkende machines, allemaal “connected” en een fluisterstille bouwplaats. Het artikel is uiteraard gebaseerd op een stuk persoonlijke visie en bedoeld om de discussie over het thema in gang te zetten.

De Afsluitdijk in beeld
Ook in deze editie houden we u weer op de hoogte omtrent de voortgang van de werkzaamheden rondom de renovatie van de Afsluitdijk. Levvel vertelt alles over het thema “Systeemintegratie” en daaraan gekoppeld geeft Croonwolter&dros ons een kijkje achter de schermen in de wereld van de E-techniek. Met de renovatie van de Afsluitdijk neemt het aantal hydraulische en elektrotechnische installaties toe, daar is stroom voor nodig, er moet dataverkeer plaatsvinden en alle onderdelen moeten samen kunnen werken. Na het lezen van de artikelen zult u begrijpen hoe belangrijk Systeemintegratie en E-techniek zijn voor de Afsluitdijk.

Vrouwen aan de Top
In Vrouwen aan de Top is dit keer Resie Reijnders aan het woord. Zij is directievoorzitter bij Koninklijke Smals NV en gunt ons op een heldere manier een kijkje in haar wereld. Daarbij belicht zij herkenbare thema’s als het combineren van werk en gezin en het werken als vrouw binnen een vooral door mannen bevolkte werkomgeving. Een inspirerend interview met als afsluiter een goed advies aan vrouwen die overwegen om carrière te maken, maar tegen drempels aanlopen.

Met dit voorlaatste nummer van 2019 vers van de pers, begint voor ons het werk alweer voor de laatste editie van dit jaar. Daar gaan we met net zoveel plezier mee aan de slag als met dit nummer. Voor nu wens ik u veel leesplezier en spreek ik namens de voltallige redactie onze dank uit voor alle medewerking die we weer mochten krijgen uit de branche.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: