Magazines / NR 05 2018
NR 05 2018

NR 05 2018

TOEKOMSTBESTENDIG WERKEN LOOPT ALS EEN RODE DRAAD DOOR DE GWW-SECTOR

Deze editie van Grond/Weg/Waterbouw staat weer vol met opmerkelijke en spraakmakende projecten. Een voorbeeld van zo’n project is de N470, die een totale duurzaamheidsupgrade krijgt. Door slimme innovaties gaat deze weg niet alleen energie besparen, maar zelfs opleveren. Er wordt de bedrijven die aan dit project werken geen strobreed in de weg gelegd om met slimme oplossingen te komen, die bijdragen aan CO2-reductie. Een ander opzienbarend project is het Tidal Tech-nology Center aan het Grevelingenmeer. Hier zal in de toekomst getest kunnen worden met het opwekken van energie, door gebruik te maken van de getijdenstroom. Duurzaamheid en de GWW-sector hebben elkaar voorgoed gevonden.

Nieuws uit Terneuzen
Inmiddels weet u als lezer dat we u op de hoogte houden van alles rondom de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen. In deze editie leest u over de totstandkoming van het tijdelijk doorvaartkanaal, de slimme oplossing die de nautische gang er in gaat houden tijdens de werkzaamheden. Zo’n belangrijk onderdeel van het totale plan verdiende een eigen naam, natuurlijk. Daarvoor werd een wedstrijd uitgeschreven, de winnende naam leest u in het artikel.

Veilig en duurzaam werken waarborgen
Als er een branche is waar verantwoordelijkheid genomen wordt ten aanzien van veilig en duurzaam werken, dan is het de onze wel. De GWW-sector legt een enorme drive aan de dag, om zo duurzaam mogelijk te werken. Veiligheid staat daarbij voorop. Materieel keuren, mensen bijscholen, bewustwording creëren en gegevens inzichtelijk maken voor elkaar zijn speerpunten. U leest er alles over in deze editie. Met elkaar mogen we er best trots op zijn dat samenwerking leidt tot toekomstbestendig werken.

Nederland fietsland
We staan bekend als land van fietspaden. De Nederlander fietst, denkt daar verder niet bij na, het is gewoon een trans-portmiddel. Dat die enorme hoeveelheid fietsers bijdragen aan een stuk duurzaamheid, wordt echter door de overheid wel gezien. Daarom mogen we onze fietsers best koesteren. Het fietspad zoals we dat vroeger kenden, is primitief vergeleken bij de mooie, nieuwe oplossingen die toegepast worden. Van speciaal voor de fietser aangelegde bruggen tot en met het aanleggen van fietspaden die niet meer beschadigen onder invloed van extreem weer; er wordt gezorgd voor een snelle, makkelijk begaanbare route voor de doortrappers. En het stallen van het stalen ros? Dat gebeurt in Utrecht in optima forma.

Transformaties van oud naar nieuw
Op weg naar beter worden er overal in het land projecten uitgevoerd waarbij gedateerde zaken vervangen worden. Nieuwe bruggen, nieuwe rioleringsonderdelen, nieuwe slijtlagen zijn daar enkele voorbeelden van. Kenmerkend: er wordt in alle gevallen gewerkt met respect voor de omgeving, er wordt gezorgd voor zo min mogelijk hinder en er wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologieën en materialen.

Tot slot: we zijn altijd een land geweest waar strijd tegen het water gevoerd wordt. Dat is vandaag nog steeds zo en zal in de toekomst niet anders zijn. Daarom treft u ook in deze editie weer artikelen aan over de helden die ervoor zorgen dat we zonder kano naar het werk kunnen. Innovatieve ontwikkelingen zorgen ervoor dat de wedstrijd tegen het water in ons land nog steeds de stand 1-0 kent, in het voordeel van de mens. Als het aan onze sector ligt, blijft dat ook zo.

Veel leesplezier gewenst, ook namens het redactieteam.

Jan Mol

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

NR 04 2018