Magazines / NR 05 2016
NR 05 2016

NR 05 2016

SCHEURTJES

Bruggen en viaducten worden doorgaans als prachtige kunstwerken ervaren, een knap staaltje vakman-schap. Sinds vorige maand is menigeen ‘even’ een andere mening toebedeeld. Nadat er scheurtjes waren ontdekt in de stalen draagconstructie van de Merwedebrug bij Gorinchem op de A27 twijfelde Rijks-waterstaat geen moment en nam voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton ingrijpende maatregelen. Gevolg: overvolle omleidingsroutes en ellenlange files.

Rijkswaterstaat voert op periodieke basis, eens in de zes jaar, onderhoud en inspecties uit aan bruggen en viaducten op de Nederlandse wegen. Vanwege de geplande verbreding van de A27 is specifiek geke-ken naar de belastbaarheid van de Merwedebrug, een inspectie die eigenlijk voor 2017 op de planning stond. Over de 55 jaar oude brug rijden dagelijks 95.000 voertuigen, waarvan 18.000 vrachtwagens. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de brugconstructie scheurtjes vertoonde. Volgens Rijkswaterstaat is er geen acuut risico, maar wel werd besloten om de brug in beide richtingen af te sluiten voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton.

Het afsluiten van een belangrijke verkeersader heeft nogal wat gevolgen, zo bleek eens te meer. Omrij-den via de A2 en A16, wegen die de laatste tijd toch al niet te klagen hadden over bezoekersaantallen, ‘kost’ de truckers niet alleen 39 kilometer extra, maar ook flink wat extra fileleed, wat ze kunnen delen met het overig verkeer. Zo stond op vrijdagmiddag 14 oktober 45 kilometer file op de A2 tussen Vinke-veen en Deil. Het begin van de herfstvakantie deed ook nog een extra duit in het zakje overigens. Maar goed, andere opties had Rijkswaterstaat zo een, twee, drie ook niet voorhanden.

Rijkswaterstaat belooft dat binnen twee maanden, dus voor de feestdagen in december, de onderkant van de Merwedebrug verstevigd is. Extra stalen platen tegen de onderkant van de brug zouden ervoor moeten zorgen dat de brug weer zwaarder belast kan worden. Ook het zwaar transport kan dan weer van de brug gebruik maken. Voor het wegverkeer zouden deze maatregelen nauwelijks hinder opleveren, wel is het scheepvaartverkeer de ‘dupe’ van een lagere doorvaarthoogte. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Problemen zoals bij de Merwedebrug gaan vaker voorkomen, zo waarschuwde Bouwend Nederland-be-stuurder Martijn Smitt in een interview met BNR. Zo’n duizend bruggen in ons land moeten volgens hem of gerenoveerd of vervangen worden. Veel bruggen zijn namelijk ontworpen voor een levensduur van vijftig jaar en een aantal is door die levensduur heen. Daarnaast zijn de bruggen destijds ont-worpen voor een bepaalde verkeersintensiteit en aslasten. En die zijn exponentieel toegenomen in de afgelopen jaren…

Roel van Gils

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

NR 04 2016NR 06 2016