Magazines / Nr 04 2020

Nr 04 2020

“Iedereen moet veilig thuis kunnen komen!”


Met deze uitspraak van Anne Zwiers, Directeur Overwegen bij ProRail, open ik graag dit voorwoord. Het is ook de titel van het interview met Anne, waarin zij uitvoerig vertelt over hoe ProRail binnen het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen alle Niet Actief Beveiligde Overwegen -NABO’s- aanpakt. Ik herinner me nog hoe ik als kind aan het begin van de jaren ’70 bij een vriendje speelde, die op een boerderij in het buitengebied van Ruurlo woonde. De toegangsweg naar de boerderij, een zandpad, kruiste het spoorlijntje tussen Winterswijk en Zutphen. Twee Andreaskruizen waren er de enige voorzieningen om te zorgen voor een beetje veiligheid. Gelukkig hoorde je het dieseltreintje al van verre aankomen en echt vaart had hij ook niet. Hoe anders is dat vandaag. Even niet opletten bij een NABO en het leed is niet te overzien. Het is goed dat de NABO’s worden weggehaald of worden omgebouwd naar wél beveiligde overwegen.

Binnen een totaal ander kader praat Edwin Lokkerbol in de rubriek De Pen ook over ‘veilig thuiskomen’, maar dan vanaf de bouwplaats. Hij geeft in zijn artikel aan dat de bouwsector, ondanks alles, soms nog steeds worstelt met veiligheidsvraagstukken. Niet nodig, is zijn mening en als voorbeeld draagt hij aan hoe het naleven van coronamaatregelen zorgt voor veiligheid naar elkaar toe. Die zorg voor elkaar zou hij graag als iets blijvends zien in de bouwwereld.

Provincie Zuid-Holland prominent aanwezig
In deze editie is een mooie rol weggelegd voor de provincie Zuid-Holland. Natuurlijk brengen we u weer op de hoogte van de voortgang rondom het project RijnlandRoute, gelardeerd met schitterend beeldmateriaal. In deze editie hebben we het over de fasering rondom de A44 en de kunstwerken. Heel bijzonder is ook het artikel over de nieuwe manier van aanbesteden die door de provincie gehanteerd wordt bij het project Steekterbrug. Meer samenwerking, onpartijdigheid en eerlijk werk voor eerlijk geld zijn een paar steekwoorden die ik u alvast meegeef. U leest er alles over binnen het thema “aanbesteden”.

Wateroverlast en droogteproblematiek
In het thema “waterwerken/watermanagement” wordt duidelijk dat we in Nederland zowel te kampen hebben met toenemende wateroverlast, als met extreme droogte. Waar voorheen het sentiment heerste dat we hemelwater zo snel mogelijk moesten afvoeren, daar begint nu het besef te komen dat we het beter zouden kunnen bufferen, om het op een later tijdstip in te zetten als er droogte heerst. Onze sector zou onze sector niet zijn als daar geen schitterende oplossingen voor bedacht zouden worden. Die presenteren we u dan ook, waarbij weer blijkt dat we nog steeds waterland nummer 1 zijn in de wereld. Dat zeg ik met gepaste trots.

Het behoud van de GWW in een crisissituatie
Onafhankelijk van elkaar komen Ronald Schinagl, directeur bij Van Oord Nederland en Andrea Vollebregt, directrice bij de Vereniging van Waterbouwers, tot dezelfde conclusie: We moeten in onze sector de orderstroom op gang houden. Projecten zijn tijdens de coronacrisis versneld op gang gekomen, maar hoe moet het daarna, als alles afgerond is? Een lege orderportefeuille betekent dat de gehele sector onder druk komt te staan. De conclusie van beide kopstukken is dat zulks niet alleen tot financiële malaise leidt, maar ook een uitstroom van geschoold en ervaren personeel tot gevolg kan hebben. Zie die kennis en ervaring maar eens terug te winnen… Kortom: we zullen vooruit moeten kijken en de dialoog aan moeten gaan, met elkaar, met de overheid, zodat de vlag fier kan blijven wapperen.

Nieuwe Sluis in Terneuzen
Over de voortgang van de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen valt weer veel nieuws te vertellen. Mooie expertise verhalen over onderwaterwerken en het waterdicht maken van betondelen. Ook kunt u specifiek lezen over de voortgang van de aanleg van de dienstenhaven. Verhalen opgetekend uit de mond van de mensen die er met de laarzen in de modder staan. Mooie voorbeelden van samenwerken en, zoals u gewend bent, prachtig beeldmateriaal.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: