Magazines / NR 04 2018
NR 04 2018

NR 04 2018

DE BASIS VOOR VEILIG WONEN, WERKEN EN RECREËREN

Voor u ligt de nieuwe editie van Grond-, Weg- en Waterbouw magazine. We hebben met het redactieteam weer met plezier gewerkt aan het uitwerken van alle informatie die vanuit de sector tot ons kwam. Daarbij wil ik wel een kleine bekentenis doen: voordat ik als schrijver in aanraking kwam met de gww-sector, had ik geen enkele notie van wat er zich allemaal afspeelt langs wegen, in het terrein, bij dijken, langs het spoor en op andere plaatsen waar de mannen en vrouwen met veiligheidsjasjes de handen uit de mouwen steken. Ik behoorde tot de groep “klagers”, wanneer de weg van drie- naar éénbaans gedirigeerd wordt, vanwege wegwerkzaamheden. Welnu, ik kan u vertellen dat ik nooit meer klaag, sinds ik inzage heb in de wereld van de gww. Klagen heeft plaats gemaakt voor respect. De sector zorgt ervoor dat iedereen veilig kan wonen, werken en recreëren.

Schrille contrasten
Terwijl aan de andere kant van de wereld een staatshoofd glashard het bestaan en de gevolgen van de klimaats-verandering ontkent, wordt langs de Noordzeekust met man en macht aan de zeedijken gewerkt, om onze veiligheid te garanderen vanwege de stijgende zeespiegel. Een schril contrast dus. In deze editie lees u alles over de maat-regelen die genomen worden om de situatie veiliger te maken, waarbij het mooie is dat iedere dijk zijn eigen oplos-sing op maat kent. Expertise, gestoeld op eeuwenlange ervaringen in combinatie met slimme, nieuwe oplossingen.

Terneuzen als goed voorbeeld van gebundelde kracht
De Nieuwe Sluis in Terneuzen gaat niet alleen zorgen voor een economische boost in het achterliggende gebied, maar draagt ook bij aan een veiliger situatie, om dezelfde redenen als hierboven beschreven. De stijgende zee spiegel krijgt in Terneuzen geen kans, dankzij het weldoordachte, toekomstbestendige ontwerp. Wat mij opvalt, is de harmonie waarin samengewerkt wordt door alle betrokken partijen. Grensoverschrijdende samenwerking door bedrijven die elkaar begrijpen en hun beste beentje voor zetten. In deze editie leest u een tweede verslag over de voortgang in Terneuzen. Pak rustig de vorige editie erbij om te zien hoe snel er vooruitgang geboekt wordt.

Verder treft u in dit nummer nieuws aan uit de railsector, waar technologie gaat zorgen voor kostenbeheersing. Uiteraard wordt er in dit nummer ook weer een aantal mooie, nieuwe machines aan u voorgesteld. Machines die steeds slimmer worden, dankzij de uitrusting met apparatuur die ervoor zorgt dat waar er ook ter wereld gewerkt wordt, de machinist toegang heeft tot belangrijke informatie via de Cloud. Ongemerkt verandert de manier van werken, maar de basis blijft hetzelfde: grond moet van A naar B, puin moet kleiner gemaakt worden en de hinder voor de burger moet beperkt blijven.

Ik wens u namens het redactieteam heel veel leesplezier,

Jan Mol

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

NR 03 2018NR 05 2018