Magazines / NR 04 2017
NR 04 2017

NR 04 2017

HOEZO CONSERVATIEF EN TRADITIONEEL?

We horen het nog regelmatig: de bouwsector is vooral heel traditioneel ingesteld en denkt veel te conservatief. Vaak zijn het vooral ‘buitenstaanders’ die zich op deze manier uiten. Want ‘wij’ weten wel beter. En ‘zij’ inmiddels waarschijnlijk ook. Recente initiatieven, zoals een geprinte fietsbrug of een cir-culair viaduct zijn immers breed uitgemeten in de landelijke pers. Hoezo conservatief en traditioneel?

Laten we eerst eens de fietsbrug onder de loep nemen die medio oktober over de Noord-Om in Gemert wordt geplaatst. Het is volgens zijn makers ’s werelds eerste geprinte fietsbrug ter wereld. En dat klinkt bij nader inzien spannender dan het is. De brug is een rechttoe rechtaan exemplaar, waarbij zes geprinte elementen met elkaar zijn verlijmd en via zestien (niet-geprinte) stalen voorspanstrengen op voorspanning zijn gebracht. Het mooie van dit project is vooral het feit dat ook de infrasector de laatste nieuwe technologische ontwikkelingen omarmt. We kunnen tegenwoordig van alles printen, dus waarom geen brug? Een mooi initiatief dat mogelijk een vervolg krijgt.

Een ander verre van conservatief en traditioneel project is het initiatief van een circulair viaduct. Het past in het overheidsprogramma Nederland circulair in 2050, waar de bouw als één van vijf sectoren prioriteit krijgt. De overheid neemt zich voor deze sectoren te helpen om in 2050 alleen nog duurzaam geproduceerde, hernieuwbare of algemeen beschikbare grondstoffen te gebruiken en zo weinig moge-lijk afval achter te laten. Het circulaire viaduct beantwoordt aan deze eisen en is volgens zijn ontwer-pers oneindig bruikbaar. Zo wordt het viaduct opgebouwd uit modules van hergebruikte materialen die gelijkenis vertonen met de bekende Lego-blokjes. Dat maakt dat het viaduct relatief eenvoudig is uit te breiden, te versterken of te demonteren en elders weer opnieuw op te bouwen. De bouw start volgend jaar al, maar naar een locatie wordt vermoedelijk nog gezocht.

Beide initiatieven tonen aan dat ook de infrasector openstaat voor nieuwe ontwikkelingen en deze met beide handen aangrijpt. Wat dat betreft staan we aan de vooravond van vermoedelijk een heel nieuw tijdperk. Dat worden spannende tijden!

Roel van Gils

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

NR 03 2017NR 05-06 2017