Magazines / NR 04 2016
NR 04 2016

NR 04 2016

NATIONAAL ICOON

Elke twee jaar kiest de Rijksoverheid drie nationale iconen. Het gaat om bedrijven die de innovatiekracht van ons land illustreren. Zij mogen twee jaar lang de titel Nationaal Icoon voeren. Uit de ruim zestig hoogwaardige inzendingen heeft de jury onder leiding van Hans Wijers tien finalisten gekozen. Opval-lend voor dit jaar is dat er verrassend veel bouw- en infragerelateerde bedrijven tussen de finalisten zitten.

De Nationale Iconen competitie is een kabinetsbreed initiatief. Het ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Technologiestichting STW zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de competitie. Tijdens de vorige editie in 2014 werden er vier Nationale Iconen benoemd: gekweekte stamcellen, Quantum Technologies, Hybride aardappels en de Bioneedle. Dit jaar worden drie iconen benoemd die gekozen worden uit de tien finalisten, waaronder maar liefst vier bouw- en infragerelateerde bedrijven.

Redstack uit Sneek is een van de tien finalisten. Met de RED-Technologie kan duurzame energie worden gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen twee waterstromen (zout en zoet). Door de con-centratieverschillen in het water ontstaat een potentiaalverschil dat via een innovatief membraan wordt omgezet in stroom en aan het elektriciteitsnet wordt geleverd. De techniek, zonder CO2-uitstoot, wordt nu al toegepast op de Afsluitdijk, maar kan wereldwijd worden ingezet in rivieren die in zee uitstromen.

Ook kanshebber is 4Silence uit Enschede. Het bedrijf ontwikkelde de Whisstone oftewel lage betonblok-ken langs de weg die verkeerslawaai afbuigen. Uit diverse pilots blijkt dat met dit product relevante geluidsreducties van meer dan drie decibel zijn te realiseren. Dat is vergelijkbaar met de reductie die met bestaande maatregelen gerealiseerd wordt, zoals stil asfalt en een wal of scherm.
Ook tot de finalisten behoort het Nederlands Instituut voor Ecologie NIOO-KNAW met ‘Poep=Goud’, een vinding die schaarse grondstoffen, zoals fosfor, terugwint uit rioolwater. Tegelijk worden medicijnresten en ziekteverwekkers afgebroken om watervervuiling te voorkomen.

Tot slot is Tata Steel genomineerd met een nieuw productieproces van staal dat de traditionele keten van kooksfabriek, pelletfabriek, sinterfabriek en hoogoven vervangt. Dit maakt het mogelijk waar ook ter wereld ruwijzer te produceren met 20% minder CO2-uitstoot. In combinatie met CO2-opslag zou zelfs een reductie tot 80% mogelijk zijn. Stuk voor stuk baanbrekende initiatieven die bijdragen aan betere en schonere wereld. In oktober van dit jaar wordt bekend gemaakt welke drie bedrijven de titel Nationaal Icoon mogen voeren en weten we of ook één (of meer) van de vier bedrijven uit de infrasector met de titel aan de haal gaan. Wordt vervolgd!

Roel van Gils

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

NR 03 2016NR 05 2016