Magazines / Nr 03 2019

Nr 03 2019

De schouders worden er flink onder gezet in ons kikkerlandje

Traditiegetrouw schrijf ik het voorwoord voor dit magazine pas wanneer ik als eindredacteur de eerste, volledige drukproef van het blad onder ogen heb gehad. Na alle artikelen nog eens gelezen te hebben, ontstaat er een goed beeld van het actuele reilen en zeilen in onze sector. Editie 3 heeft weer records gebroken qua omvang van het tijdschrift. Dat kan ook niet anders, want de schouders worden er flink onder gezet in ons kikkerlandje!

Nieuwe Sluis Terneuzen
Het doet ons deugd weer een mooie update te kunnen geven omtrent de voortgang van de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Dat alles perfect op schema ligt, is vooral te danken aan de sterke communicatie tussen alle betrokken partijen, zowel de Nederlandse als de Belgische. Als je niet beter zou weten, dan zou je denken dat alles in Terneuzen als vanzelf gebeurt, zo goed wordt er samengewerkt. Trouwe lezers van dit magazine weten inmiddels welke enorme inspanning er schuilgaat achter de hele operatie: de gebundelde kracht en enorme expertise die tentoongespreid wordt in het Zeeuwse maken dat het project zo succesvol verloopt. Er wordt helemaal niets aan het toeval overgelaten.

Renovatie Afsluitdijk
Voor mij persoonlijk is het mogen schrijven over de renovatie van de Afsluitdijk een jubelmoment geweest. Het blijft namelijk niet bij één artikel, want net zoals bij de verslaggeving rondom de Nieuwe Sluis Terneuzen zullen we ook dit megaproject het komende jaar stap voor stap in beeld brengen. Het project Renovatie Afsluitdijk is complex en innovatief en doet eer aan het beeld dat de wereld van Nederland heeft, als het aankomt op het leveren van strijd tegen hoogwater. Slimme engineering, innovatieve oplossingen en een sterke drang om energieneutraal te zijn kenmerken de werkwijze van bouwconsortium Levvel, bij wie het werk van wijlen Lely in goede handen is.

Duurzaam en circulair
In dit nummer treft u een special aan over duurzaam en circulair werken binnen de GWW. Dat onze sector absoluut vooroploopt op het gebied van duurzaamheid en circulair werken, komt vooral door het feit dat onze branche al jaren anticipeert op regel- en wetgeving. Je hoeft bedrijven binnen de Nederlandse en Belgische GWW-sector niet te vertellen wat ze moeten doen. Het omgekeerde is eerder het geval, vanuit de praktijk wordt er door onze sector advies gegeven en komen er prachtige voorbeelden voort uit de reeds gehanteerde, duurzame werkwijzen. Een pluim voor de ondernemers die snappen dat de kosten voor de baten uitgaan.

Emmakwartier Alkmaar
We besteden speciale aandacht aan het vervangen van de riolering in het Emmakwartier in Alkmaar. Het project wordt uitgevoerd met participatie van alle stakeholders, waaronder de bewoners in de wijk. Minder hinder als doelstelling heeft een upgrade gekregen, dankzij het feit dat De Gemeente Almaar en Stadswerk072 nieuwe vormen van overleg in het leven hebben geroepen. Daardoor zijn alle partijen, inclusief de buurt, met hart en ziel betrokken bij de werkzaamheden. Er ontstaat ruimte voor inbreng van innovatieve ideeën en er worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd om duurzaam en circulair te werken.

Nederland treinland
De Special Rail in deze editie mag er ook zijn. Prachtig om te zien hoe de veiligheid langs het spoor verbetert. Indrukwekkend om te lezen hoe we onze economie een boost gaan geven door plannen ten uitvoer te brengen, die ervoor gaan zorgen dat we in 2030 maar liefst 45% meer vracht over het spoor kunnen vervoeren. En hartverwarmend om te lezen hoe menselijk ProRail is, door alles uit de kast te halen om mensen die in de buurt van het spoor wonen, vaker, actueler en gemakkelijker te informeren over werkzaamheden. “Onze buren”, noemt ProRail hen. Zoals het spreekwoord luidt: “Een goede buur is beter dan een verre vriend.” Die uitspraak heeft ProRail duidelijk ter harte genomen.

Namens het gehele redactieteam van Grond, Weg en Waterbouw Magazine wens ik u heel veel leesplezier toe. Tot ziens in editie 4!

Jan Mol

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: