Magazines / NR 03 2016
NR 03 2016

NR 03 2016

FILELEED

De codes geel en oranje (en soms ook rood) vlogen ons de afgelopen maanden weer om de oren. Er is dan ook behoorlijk wat neerslag gevallen in de maanden mei en juni. Als het regent, worden auto-mobilisten nu eenmaal voorzichter. En dat betekent? Inderdaad, file rijden. We stonden met z’n allen de afgelopen maanden dan ook weer flink langer in de file. Maar daarin blijkt niet alleen het slechte weer de boosdoener te zijn.

Een depressie die ruim een week boven Frankrijk en Duitsland bleef hangen, heeft eind mei – begin juni van dit jaar voor hevige onweersbuien en regenval gezorgd. Ook Nederland kwam er niet zon-der ‘kleerscheuren’ vanaf. Tientallen millimeters neerslag per uur zorgden ervoor dat automobilisten behoorlijk op hun hoede waren. Tijdens zware buien op maandagochtend 23 mei jongstleden stond er in ons land in totaal 750 kilometer file. Een record voor dit jaar. De langste file die dag stond op de A2 met een lengte van 18 kilometer. Dat is overigens niets vergeleken met de langste file die ooit op ons wegennet werd gemeten: op 25 november 2005 stond op diezelfde A2 tussen Amsterdam en Eindhoven 92 kilometer file.

De zware regenval is uiteraard niet alleen de oorzaak van de toegenomen filezwaarte in ons land. Door de aantrekkende economie is het weer drukker geworden op het wegennet. Nederland Mobiel, een nationale coalitie van aanvankelijk 24 organisaties, waaronder ANWB, NS, ProRail, KNV, FMN, Rover en de Fietsersbond, roept premier Rutte in een brandbrief op meer te investeren in infrastruc-tuur. Volgens hen is de twaalf miljard euro die extra beschikbaar komt door het verlengen van het Infrastructuurfonds met twee jaar tot 2030 niet goed genoeg. Want na het uitbreken van de crisis in 2008 is fors bezuinigd op de aanleg en onderhoud van waterwegen, spoorwegen en autowegen. Er is dus meer geld nodig.

Volgens de coalitie is een stevige financiële injectie in het Infrastructuurfonds onvermijdelijk. Als reac-tie wil D66-kamerlid Stientje van Veldhoven naar aanleiding van de brandbrief een interactief gesprek over de mobiliteit van Nederland organiseren met spelers uit het veld en betrokken Kamerleden. Dit zou dan na de zomer in de Tweede Kamer moeten gaan plaatsvinden. Dat er wat moet gebeuren, is dus vermoedelijk wel doorgedrongen. Ook de coalitie Nederland Mobiel krijgt steeds meer bijval. Na de brandbrief hebben zich meerdere partijen gemeld. Inmiddels steunen 31 landelijke en lokale orga-nisaties de oproep aan de politiek om meer aandacht te geven aan mobiliteit en geld te investeren in vervoer. Wordt dus vervolgd!

Rest mij om u mede namens de medewerkers van Louwers Uitgeversorganisatie alvast een mooie (en zonnige) vakantie toe te wensen, zonder al te veel fileleed.

Roel van Gils

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

NR 02 2016NR 04 2016