Magazines / NR 02 2018
NR 02 2018

NR 02 2018

DATA, DATA EN NOG EENS DATA

De hele wereld draait tegenwoordig om data. Elke organisatie, groot of klein, legt data vast, maar heeft ook data nodig om een project op een juiste manier uit te voeren. Deze editie van GWW draait natuurlijk niet om data an sich, maar tussen de regels door is er altijd wel een rol weggelegd voor data. En begrijpelijk ook. Want zonder data staan we vandaag de dag nergens meer. En dat geldt zeer zeker voor de infrasector.

Via een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) heeft actualiteitenprogramma EenVandaag de inspec-tierapporten (data) opgevraagd over de staat van onderhoud van 212 bruggen en viaducten die Rijkswaterstaat beheert in Noord-Holland. Uit dat rapport van de zomer van vorig jaar bleek dat op 23 locaties sprake is van ernstig achterstallig onderhoud. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid echter nooit in het geding (geweest). Rijkswaterstaat monitort (data) namelijk continu de staat van de landelijke infrastructuur, ook in Noord-Holland. Mocht er een onveilige situatie ontstaan, wordt direct actie ondernomen. Een voorbeeld van een situatie waarin een verkeerde interpretatie van data tot misverstanden kan leiden.

Over monitoren en data capteren gesproken, de komende maanden worden er 54.000 draagkrachtmetingen uitgevoerd op diverse snelwegen in ons land. In totaal gaat het om een traject van 2.700 kilometer. Met die data wordt inzicht verkregen in de staat van het hoofdwegennet om te beoordelen of vervanging of herstel van wegdelen op termijn noodzakelijk is. Door op grote schaal informatie te verzamelen over de draagkracht en de status van onderliggende lagen van de snelwegen kan Rijkswaterstaat preventief en gecontroleerd werk-zaamheden uitvoeren. Dat zorgt voor een efficiëntere planning zodat wegafsluitingen tot een minimum worden beperkt.

De infrasector kijkt elk jaar weer reikhalzend uit naar de TKD. En wij trouwens ook! Van 31 mei tot en met 2 juni is het weer zover en wordt de Nobelhorst in Almere omgebouwd tot de grootste demonstratiebeurs van West-Europa voor grondverzet- en sloopmaterieel. De organisatie verwacht deze 27e editie ruim 200 exposanten te verwelkomen en vele tienduizenden bezoekers. In deze editie besteden we in een speciaal katern uitgebreid aandacht aan deze unieke non-profit vakbeurs. Vele exposanten lichten alvast een tipje van de sluier op. Ook hier zien we duidelijk een trend richting data. De specialistische machines worden niet alleen aangestuurd op basis van data, maar leveren ook zelf steeds meer data. Dat alles om een project zo efficiënt en nauwkeurig mogelijk te realiseren.

Nog een laatst datafeitje en zeker niet het minste. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbe-scherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De wet heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens (data), zowel intern als extern, en raakt ongetwijfeld ook u als organisatie. Zorg dat u erop voorbereid bent.

Wij wensen u veel leesplezier!

Roel van Gils

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

NR 01 2018NR 03 2018