Magazines / NR 02 2017
NR 02 2017

NR 02 2017

NEDERLAND LOOPT VAST

Wie regelmatig op de vaderlandse wegen vertoeft, wist het natuurlijk al stiekem een beetje, maar nu is het ook officieel bevestigd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu; uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse infrastructuur steeds verder vast loopt. Volgens diverse kenners in een reactie op de resultaten van het ministerieel onderzoek is er minstens een miljard euro extra nodig om de infrastruc-tuur er weer bovenop te helpen en de doorstroming te garanderen. Want die doorstroming is voor ons van levensbelang.

Sinds de lente van 2014 trekt de economie weer aan. Sindsdien is er ook steeds meer zakelijk verkeer op de weg. Zo nam de filezwaarte in 2015 al met 20% toe en in 2016 met 12%. Ook voor dit jaar ziet het er voor de doorstroming niet al te best uit. Alle verbeteringen aan de infrastructuur ten spijt, de opening van nieuwe wegen en extra rijstroken blijken niet opgewassen tegen het steeds grotere verkeersaanbod. Uit het ministerieel onderzoek blijkt bovendien dat na 2030 zowel bij hoge als bij lage economische groei het personenvervoer en het vervoer van goederen in omvang zal toenemen. De huidige plannen voor nieuwe infrastructuur vangen tot en met 2030 een deel van deze groei op, maar op de langere termijn zijn aanvullende maatregelen nodig. Richting 2040 worden de opgaven bovendien nog groter.

Als handelsland is Nederland zeer afhankelijk van de infrastructuur. Stonden ‘we’ in 2014 nog op plaats twee achter Duitsland in de tweejaarlijkse ranglijst voor het best functionerende logistieke land ter wereld, in 2016 stonden we niet eens meer in de top drie. De kwaliteit van het logistieke systeem heeft natuurlijk niet alleen te maken met de infrastructuur, maar telt wel aardig door. Voor economi-sche groei is Nederland dan ook sterk afhankelijk van een efficiënte logistiek. Als we de resultaten van het ministerieel onderzoek bekijken en de groei van de wereldeconomie zet door, dan loopt ons land binnen de kortste keren nóg verder vast. Het nieuw te vormen kabinet zal dus aanzienlijk meer geld voor de infrastructuur moeten gaan uittrekken, zo is de niet aflatende wens van met name de organisaties uit de handel en logistiek, maar vermoedelijk ook voor bouwbedrijven, groothandelaren en retailers. Ook zij zijn afhankelijk van een goede doostroming.

De oproep om meer geld te investeren in de vaderlandse infrastructuur staat overigens ook in de Bouwagenda die enkele maanden geleden is gepresenteerd aan het demissionair kabinet. Kortom, het nieuw te vormen kabinet wacht nu al een grote uitdaging.

Roel van Gils

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

NR 01 2017NR 03 2017