Magazines / NR 02 2016
NR 02 2016

NR 02 2016

WERELDRECORD

Studenten en bier, het blijft een twee eenheid. Eigenlijk best logisch dus dat studenten van de Tech-nische Universiteit in Delft op het ludieke idee kwamen om een brug te bouwen van bierkratten. Een record werd gevestigd. Het markeerde het begin van een strijd tussen de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven. Op 23 april jongstleden werd opnieuw een record gevestigd, ditmaal in Eindho-ven met de eerste bierkrattenbrug over water.

Een overspanning van 7,4 meter, dat was het resultaat van de eerste bierkrattenbrug in Delft in 2004. Het jaar erop deden ze in Eindhoven er een schepje bovenop met een bierkrattenbrug van 12,6 meter overspanning. Vervolgens bleef het vijf jaar stil, waarna studenten van de Technische Universiteit in Twente zich ook in de strijd mengden. Tevergeefs. De poging mislukte. Het wakkerde wel de strijd weer aan tussen de universiteiten in Delft en Eindhoven. En tussen de lokale brouwerijen, die maar al te graag duizenden bierkratten beschikbaar stellen.

In de daaropvolgende jaren ging de prestigieuze prijs steeds over en weer van Eindhoven naar Delft. Dit jaar was het aan de studenten van Eindhoven om de 22,15 meter lange overspanning van de bierkrattenbrug in Delft te verbreken. En met succes. In Eindhoven brachten ze nog een extra moei-lijkheid in de uitvoering door de eerste bierkrattenbrug over water te bouwen, in dit geval over rivier de Dommel. De eerste poging om de brug 60 minuten zonder steun te laten staan, mislukte door de harde wind. De tweede poging lukte wel en werd het record van 26,69 meter officieel bevestigd.

Het bouwen van een bierkrattenbrug is bepaald geen sinecure. Studenten brengen hetgeen ze tijdens hun studie geleerd hebben over onder meer modelleren en berekenen in de praktijk. De brug wordt gebouwd als een drukboog, waarbij de kratten in verband zijn gestapeld. Tevens wordt er gewerkt met verschillende kratgewichten, afwisselend lege en met water gevulde flesjes. In Eindhoven zijn de kratten voor het eerst ook op de zijkant, liggend in elkaar geschoven in plaats van gestapeld. En met succes. Een vermelding in het Guinness boek krijgt de bierkrattenbrug niet. Het is volgens de makers te kostbaar en bovendien worden bierkratten maar in een paar Europese landen gebruikt.

Roel van Gils

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

NR 01 2016NR 03 2016