Magazines / NR 01 2018
NR 01 2018

NR 01 2018

HOOGWATERTOERIST

Nederland en water, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bijna een derde van ons land ligt onder de zeespiegel. Als gevolg van een knap staaltje watermanagement en prachtige waterbouwkundige projecten houden we in ons land de voeten droog. De Nederlandse strijd tegen het water is onophoudelijk en heeft bovendien internationaal aanzien. In deze editie van Grond/Weg/Waterbouw besteden we extra aandacht aan het thema waterwerken.

Van het hoogwater eerder dit jaar – als gevolg van de grote hoeveelheid neerslag die is gevallen in Nederland en Duitsland – lag waarschijnlijk geen enkele ‘waterexpert’ wakker. Nederland heeft zich goed gewapend tegen het water, niet in de laatste plaats door het project Ruimte voor de Rivier dat Rijkswaterstaat samen met waterschap-pen, gemeenten en provincies al in 2007 is gestart. In plaats van alleen het verder versterken van dijken is gekozen om juist de rivieren ook meer ruimte te geven. Zo wordt het water bij hogere waterstanden sneller opgevangen en neemt de druk op de dijken af. Het bleek eerder dit jaar fantastisch uit te pakken. Het vele water werd keurig en vrijwel probleemloos afgevoerd richting zee. Bovendien leverde het ook nog een nieuw zelfstandig naamwoord op: hoogwatertoerist.

Ook in het versterken van dijken zijn we in ons land heer en meester. De dijkverbetering op Ameland (de grootste dijkverbetering ooit voor Wetterskip Fryslân), de verbetering van de IJsseldijk (waarbij een nieuwe techniek is ingezet die niet eerder werd toegepast in een primaire waterkering), het kademurenherstel in Delft, de oever-vervanging Gouwe in Alphen aan den Rijn – Waddinxveen en de kadeverbetering in Berkel en Rodenrijs, het zijn stuk voor stuk projecten waarin het vakmanschap de boventoon voert. In deze editie volop aandacht voor deze prachtige projecten, werkzaamheden die voor een deel zelfs in de voor- en achtertuinen afspelen.

Een ander knap staaltje vakmanschap speelt zich af in De Alde Feanen, waarbij ook een ‘strijd’ wordt geleverd met en tegen het water. De Alde Feanen is een uniek 2.140 hectare groot laagveengebied met een enorme rijkdom aan planten en dieren. Om ook de volgende generaties te kunnen laten genieten van dit prachtige landschap, is de afgelopen jaren enorm veel werk verzet. Specialistisch werk, welteverstaan. Een groot aantal betrokken partijen praten u graag bij over dit uniek stukje landschap en het ‘gedane’ werk. Kortom, genoeg redenen om snel verder te bladeren door dit waterrijke nummer.

Wij wensen u veel leesplezier!

Roel van Gils

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

NR 05-06 2017NR 02 2018