Magazines / NR 01 2017
NR 01 2017

NR 01 2017

TEGENVALLERS GOED VOOR DE SECTOR

Het jaar is eigenlijk nog maar net begonnen of minister Schultz van Haegen heeft al een aantal financiële tegenvallers moeten incasseren. De begroting zoals opgesteld in de najaarsnota heeft al enkele deuken opgeleverd. Gelukkig weet de minister steeds weer – veelal uit onverwachte hoek – de nodige gaten te dichten. Die financiële tegenvallers voor het Rijk zijn overigens indirect wel goed voor de bedrijvigheid in onze sector.

Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wor-dende zeeschepen. Tijdens de bouw van de zeesluis werden er meer kabels en leidingen in de grond aangetroffen dan verwacht. En die moeten worden aangepakt. Kosten? Een kleine 12 miljoen extra. Dat mag je toch van een tegenslag spreken. Alhoewel, de aanbesteding voor de nieuwe zeesluis viel wel 93 miljoen euro goedkoper uit dan verwacht. Het consortium dat de aanbesteding won, bleef vijftien procent onder de kostenraming. Dan is die 12 miljoen extra snel vergeten.

In een rapport van de Algemene Rekenkamer uit eind 2015 bleek dat er ernstige tekorten waren voor het onderhoud aan ons hoofdvaarwegennet. Ook in 2003, 2008 en 2012 was er te weinig geld. De minister trok destijds de portemonnee. En zal dat anno 2017 opnieuw moeten doen. De bodem van het spaarpotje dat ze voor het Hoofdvaarwegennet had gereserveerd was opnieuw in zicht en inmiddels alweer met een kleine 50 miljoen euro aangevuld. Ook daar profiteert onze sector indirect weer van.

De grootste klapper bereikte ons deze week. Het zorgenkindje in de A27, de Merwedebrug, wordt vroegtijdig vervangen. Sterker nog, het traject A27 Houten-Hooipolder krijgt een volledig nieuwe Ha-gesteinsebrug, Merwedebrug én Keizersveerbrug. Aanvankelijk voorzagen de plannen in een verster-king van de huidige bruggen. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is echter gebleken dat het voordeliger is om de drie bruggen nu al toekomstvast te gaan vervangen. De minister trekt hiervoor 389 miljoen euro extra uit. Dit bedrag komt bovenop het bedrag van 860 miljoen euro dat al gereserveerd is voor het grote wegproject. Kortom, aan werkgelegenheid geen gebrek de komende tijd!

Roel van Gils

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

NR 06 2016NR 02 2017