Magazines / NR 01 2016
NR 01 2016

NR 01 2016

CROWDFUNDING

In de culturele en creatieve sector is het fenomeen crowdfunding niet meer weg te denken. Crowd-funding is een vorm van financiering waarbij ondernemers, stichtingen maar ook particulieren een beroep doen op de ‘crowd’ om samen een bepaald doelkapitaal bij elkaar brengen. Crowdfunding is sterk in opkomst, ook buiten de creatieve en culturele sector. Jawel, zelfs in de infra zien we dergelijke initiatieven ontstaan.

Werd er in ons land in 2013 nog 32 miljoen euro opgehaald via de crowd, vorig jaar stond de teller al op 200 miljoen euro. Wereldwijd brachten alle kleine geld gevers samen ruim 30 miljard euro bij elkaar. De groei in deze dynamische vorm van financiering ligt wereldwijd dan ook tegen de honderd procent per jaar. Het blijkt dat veel ondernemingen dan ook bewust kiezen voor het ophalen van het beoogde doelkapitaal. Voor ondernemingen kan crowdfunding namelijk veel voordelen hebben. Denk aan zichtbaarheid creëren, gemakkelijke publiciteit, mogelijkheid tot combinaties van financieringen en het testen van belangstelling of het ontvangen van feedback.

In de infrasector ziet men ook steeds meer de mogelijkheden van financiering met behulp van de crowd. Een mooi voorbeeld is de Stichting IJbaan Amsterdam, die een crowdfundingsactie is gestart om een haalbaarheidsonderzoek te bekostigen naar een kabelbaan over het IJ. Wie 10 euro doneert, zal een van de eerste 2.000 tickets voor een ritje met de kabelbaan ontvangen. Tevens zullen de namen van deze ‘investeerders’ straks vastgelegd worden op de kabelbaan. Een kabelbaan is een duurzame manier van openbaar vervoer, volgens initiatiefnemer Dekker. Hij stelt dat de beoogde ka-belbaan kan draaien op groene stroom en zodoende geen CO2 en fijnstof uitstoot. Ook geluidsoverlast is tot een minimum beperkt. De gemeente Amsterdam heeft al aangegeven positief tegenover het concept van een kabelbaan te staan.

Over kabelbanen gesproken, ook in Groningen is een groep ondernemers actief, verenigd in de groep Flyover Groningen, die een initiatief ontplooien voor de aanleg van een kabelbaan. In het haalbaar-heidsonderzoek wordt geconcludeerd dat met de aanleg van de beoogde kabelbaan zo’n 60 miljoen euro is gemoeid. Dat is ruim een derde van alternatieve vervoerssystemen.

Roel van Gils

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

NR 02 2016