Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Wordt biobeton hét alternatieve bouwmateriaal van de toekomst?

Wordt biobeton hét alternatieve bouwmateriaal van de toekomst?

Het is tijd voor The Next Step

Succesvolle innovaties ontstaan bijna altijd door de samenwerking tussen wetenschap en marktpartijen. Dat is niet anders bij biobeton. Volgens Dick Specht van innovatie- en adviesbureau Bioclear earth uit Groningen gaat het daarbij om het gezamenlijk creëren van waarde met de kracht van de natuur.

“Sinds 2016 zijn we intensief op zoek naar alternatief bouwmateriaal voor beton, omdat de bouw duurzamer moet worden om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Ons huidige onderzoek steunt op drie pijlers: we kijken naar commerciële haalbaarheid, duurzaamheid en technische kansen. Maar het is wel tijd om onszelf nu te koppelen aan de markt, daarom werken we nu samen met Strukton Civiel start-up & innovation centre. Het is tijd voor The Next Step.”

Biobeton kubussen; 1 met grind en 1 met miscanthus.

De overheid erkent de urgentie en steunt het onderzoek met de Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

1. Als eerste: wat is biobeton eigenlijk?

“We vervangen traditioneel cement door bacteriën die calcietkristallen produceren waardoor zand en grind zich (toch) aan elkaar kunnen hechten. Deze biocementatie kan in de toekomst hét alternatief worden voor conventioneel cementbeton. Als dit zou lukken, dan maken we een grote stap vooruit, want de conventionele cementproductie is nu nog verantwoordelijk voor ruim 8% van de wereldwijde CO2-productie. We zetten dus eigenlijk de kracht van de natuur aan het werk. En, we helpen het klimaat.”

Biobeton proefstuk in de kubusmal.

2. Hoe belangrijk is biobeton?

“Dat is nu – anno 2023 – nog een lastige vraag om te beantwoorden. Als ik aanklop bij marktpartijen om het procedé van ‘biobeton’ onder de aandacht te brengen, dan krijg ik altijd drie terechte vragen. Men wil weten: hoe sterk is het? Wat kost het? En… wat is de levensduur? Het ‘lastige’ is dat ik die vragen nu niet precies kan beantwoorden. Dat komt omdat we nog middenin het ontwikkel- en innovatieproces zitten. We zijn nu vooral op zoek naar een match tussen het lab en de praktijk om te kunnen testen, te kunnen doorontwikkelen en daarvan weer te leren.”

Biobeton kubus proefstuk na het ontkisten.

“Eigenlijk is de kern van mijn boodschap dat ik niet alleen een appèl doe op al die bouwbedrijven in Nederland maar ook op opdrachtgevers. Die zouden bijvoorbeeld best in hun aanbesteding voorwaarden kunnen opnemen dat de markt met alternatieven zoals biobeton moet gaan experimenteren. Al zou het in eerste instantie nog maar gaan om de aanleg van – bijvoorbeeld – een fietspad of wandelpad: daar zou je al met een paar meter biobeton kunnen werken. Dat zou ons al tevreden stellen. We kunnen dan in de praktijk testen hoe het biobeton standhoudt.”
“Overigens vind ik wel dat de overheid zich meer aan het procedé én de kansen van biobeton zou kunnen conformeren. Immers, we ontvangen subsidie vanuit de overheid om te kunnen innoveren. Mooi. Zijn we blij mee. Maar diezelfde overheid is ook opdrachtgever in de GWW-sector. Geef het resultaat van al die innovatietrajecten rondom biobeton dan ook een kans zich in de praktijk te bewijzen.”

3. Wordt biobeton ooit de standaard?

“Niemand kan de toekomst voorspellen maar nu richten we ons vooral op niet-constructief bouwmateriaal. Echter, in mijn optiek is het onvermijdelijk dat over een aantal jaren een alternatief bouwmateriaal zoals biobeton een standaard kan worden. Dat is geen onlogische gedachte want linksom of rechtsom: er moet veel gebouwd worden en die klimaatdoelstellingen willen we met z’n allen toch halen?” 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.