Platform over civiele techniek, ondergrondse infra, energie, bouwmaterieel & bouwmachines
Why we need to Move Forward… Together
Themaplein van gastheer Gemeente Rotterdam. (Beeld: Rijk in Beeld)

Why we need to Move Forward… Together

Kennis delen en samenwerken zijn in de infrasector van groot belang om de uitdagingen – waar we nu en in de toekomst voor staan – op te kunnen lossen. Die uitdagingen zijn immers zo groot dat ze niet als organisatie of als bedrijf alleen opgelost kunnen worden. Overheden, opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstituten moeten van elkaar leren en samen de uiterst ingewikkelde vraagstukken oppakken. Alleen dan kan de hele sector vooruit. 

Dat samenwerking nodig is, staat dus buiten kijf. Maar dat het niet altijd even goed loopt ook. Het tot stand brengen van effectieve samenwerking rondom infrastructuurprojecten is dan ook niet eenvoudig. Projecten zijn complex en betrokkenen krijgen vaak te maken met onverwachte situaties die kunnen leiden tot lastige vraagstukken.

Daarnaast zijn aanbestedingsprocessen feitelijk niet gericht op samenwerking, maar op het sluiten van het contract. Dit zorgt ervoor dat er minder geprofiteerd kan worden van financiële voordelen, dat misverstanden minder snel aan het licht komen en dat er vaak minder ruimte voor innovatie is. Naast de opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie, vragen infrastructuurprojecten om publiek-private samenwerking. En dat kan weer leiden tot politiek gemotiveerde veranderingen. Kortom, gefaseerd contracteren/aanbesteden heeft vele voordelen, waarvan het werk leuker maken een niet onbelangrijke factor is.

InfraTech 2019. (Beeld: Charles Batenburg)

Ondanks dat het niet altijd makkelijk is, laat de sector al jaren zien futureproof te zijn en vooruit te willen. Enerzijds hebben we te maken met schaarste, met gebrek aan ruimte en goed opgeleide mensen. Anderzijds zien we de infrasector meebewegen richting een evenwichtige markt en betere samenwerking en groeit de sector op het gebied van verduurzaming, circulariteit, nieuwe technologieën en de inzet van meer ICT.

Een goede samenwerking is dus key! En dus een van de belangrijkste thema’s van InfraTech 2021. Dat is immers hét kennisplatform waar de publieke en private sector elkaar ontmoeten. Tijdens InfraTech worden de krachten gebundeld om gezamenlijk de grote uitdagingen en vraagstukken rondom infra in Nederland aan te pakken.

Programmacommissie richt zich op verbinding

Het delen van kennis is een van de meest waardevolle aspecten van InfraTech. Elke editie van InfraTech zijn er verschillende themapleinen die het inhoudelijke programma van de beurs verzorgen. De InfraTech programmacommissie wordt gevormd door vertegenwoordigers van de diverse themapleinen en zijn afkomstig uit zowel het bedrijfsleven als de overheid

Het InfraTech kennisprogramma vormt rondom 5 trends, namelijk:

  • Human Capital 
  • Digitale Infra
  • Vervanging & Renovatie
  • Klimaat & Verduurzaming
  • Mobiliteit & Logistiek

Tijdens de editie van 2021 richt het programma zich meer dan ooit op het verbinden van de verschillende pleinen, door onder andere verschillende thematours, een gezamenlijke trainee case, een innovatiegalerij en natuurlijk de InfraTech Innovatie Awards.

InfraTech Series

Om ook in de aanloop naar de vakbeurs de sector al te kunnen laten delen in kennis en ideeën, zijn we in de zomer van 2020 gestart met de InfraTech Series. Dat is een maandelijkse online talkshow waarin we met onze partners, standhouders en gastheren vooruitblikken op de 14e editie van hét nationale platform voor de infrasector. Iedere aflevering van de InfraTech Series behelst één van de 5 trends die tijdens InfraTech 2021 centraal staan op de beursvloer. In juli hebben we gesproken over de trend Mobiliteit & Logistiek en in augustus over De Digitale Infra. 

Samen bouwen aan een toekomstbestendige infrasector. (Beeld: Charles Batenburg)

Het programma voor de komende maanden:

September – Klimaat & Verduurzaming

Klimaat en verduurzaming in de gebouwde omgeving. Hoe betrekken we de inwoners bij deze opgaven en hoe kunnen we de burgers laten participeren?

Oktober – Trend: Vervanging & Renovatie

Circulariteit gaat niet alleen over de toekomst, maar juist ook over hoe we het verleden kunnen “gebruiken”. Welke onderdelen van de infrastructuur kan je hergebruiken en hoe? En hoe realiseer je dat dan?

November – Trend: Vervanging & Renovatie (deel 2)

Als we het circulaire gedachtengoed doorzetten, wat betekent dit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers? We kunnen niet van de een op de andere dag circulair gaan werken. Welk effect heeft dit op organisaties en hoe gaan zij ermee om?

December – Trend: Human Capital

Het samenbrengen van alle 5 de trends, want voor alles is Human Capital nodig. Waar liggen de uitdagingen nu, wat hebben we geleerd en ‘how do we move forward?’

Abonneer u op het YouTube kanaal van InfraTech via: Infratech.nl/Series

Infratech

InfraTech is het belangrijkste platform voor innovatie en kennis van de Nederlandse infrasector. Het evenement vindt plaats van 12-15 januari in Rotterdam Ahoy. Heeft u interesse om deel te nemen aan InfraTech in januari 2021? Op de website vindt u meer informatie.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.